OxyContin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • OxyContin 80 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 80 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • OxyContin 80 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30177
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

1 af 6

Indlægsseddel: Information til brugeren

OxyContin

®

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg og 160 mg

depottabletter

Oxycodonhydrochlorid

Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret OxyContin til dig personligt. Lad derfor være med at give OxyContin til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

OxyContins virkning og hvad du skal bruge det til.

Det skal du vide, før du tager OxyContin.

Sådan skal du tage OxyContin.

Bivirkninger.

Sådan opbevarer du OxyContin.

Yderligere oplysninger.

1. OxyContins virkning og hvad du skal bruge det til

OxyContin tilhører den gruppe af medicin, som kaldes opioider. OxyContin virker smertestillende.

Du kan tage OxyContin ved moderat til stærke vedvarende smerter, når andre midler ikke er nok.

Tabletterne virker i 12 timer.

Lægen kan have givet dig OxyContin til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du tager OxyContin

Tag ikke OxyContin, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for oxycodon eller et af de øvrige indholdsstoffer.

du har alvorlig svækket vejrtrækning (med højt kuldioxid og/eller lavt ilt indhold i blodet).

du har rygelunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)).

du har hjertesygdom som følge af kronisk lungesygdom.

du har svær astma.

du har tarmslyng.

Vær ekstra forsigtig med at tage OxyContin

Du skal være opmærksom på, at:

du kan blive fysisk og psykisk afhængig af OxyContin, og at virkningen af OxyContin kan

blive nedsat efter lang tids brug.

OxyContin kan undertrykke hosterefleksen.

2 af 6

Tal med lægen inden behandling med OxyContin, hvis du:

har for lavt stofskifte (myksødem). Du kan have behov for en lavere dosis.

har nyre- eller leversygdom.

har alvorlig lungesygdom.

har nedsat funktion af binyrerne (Addisons sygdom).

er psykisk uklar på grund af en infektion.

har forstørret prostata.

har hallucinationer og vrangforestillinger pga. længerevarende overforbrug af alkohol.

er afhængig af alkohol eller stoffer.

har betændelse i bugspytkirtlen.

har øget tryk i hjernen f.eks. ved hjernerystelse eller anden skade på hovedet.

har lavt blodtryk.

er i eller inden for de sidste to uger har været i behandling for depression (MAO-hæmmere).

er over 65 år eller svagelig.

Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med OxyContin. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

beroligende medicin eller sovemedicin.

medicin mod psykoser (phenothiaziner, antipsykotika).

medicin mod depression (antidepressiva, MAO-hæmmere).

anden stærk smertestillende medicin.

Vær opmærksom på, at det ovenfor nævnte også kan gælde for medicin, som du har taget for nogle

dage siden, eller som du skal tage indenfor de næste dage.

Brug af OxyContin

sammen med mad og drikke

Du kan tage OxyContin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Alkohol kan forstærke virkningen af OxyContin, så du kan føle dig sløv og søvnig. Du må normalt

ikke drikke alkohol, hvis du føler dig sløv og søvnig, når du er i behandling med OxyContin. Tal

med din læge.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage OxyContin efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage OxyContin, da OxyContin går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at OxyContin især i starten af

behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Du må derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller

ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

3 af 6

Vigtige information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i OxyContin

OxyContin indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage OxyContin

Tag altid OxyContin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Du skal tage depottabletten hel med et glas vand. Depottabletterne må ikke deles, tygges eller

knuses. Du kan se tomme skaller, der ligner tabletter, i afføringen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 18 år, som ikke tidligere er behandlet med opioider kan starte med 1 – 2

depottabletter på 5 mg (dvs. 5-10 mg) hver 12. time. Hvis du tager en tablet klokken 8 om

morgenen, skal du tage den næste klokken 20.

Nogle kan have behov for at starte med en større dosis. Lægen vil ordinere den dosis, der er

nødvendig til dine smerter. Tal med lægen, hvis du stadig har smerter, mens du får OxyContin.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn (under 18 år): Du må kun bruge OxyContin depottabletter til børn under 18 år efter lægens

anvisning.

Nedsat nyre- eller leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange OxyContin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere OxyContin, end der står her, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som svækket vejrtrækning, søvnighed, små pupiller, slappe muskler, langsom

puls, lavt blodtryk, sløvhed og koma.

Hvis du har glemt at tage OxyContin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage OxyContin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med OxyContin.

Han vil fortælle dig, hvordan du skal nedsætte dosis gradvist, så du undgår ubehagelige virkninger.

Ved brat ophør med behandlingen kan du få abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og

næse, kraftig sveden og urolig søvn

.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

OxyContin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svækket vejrtrækning eller vejtrækningsbesvær, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

4 af 6

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktoid/anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring

112.

Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

Forstoppelse. De fleste vil få forstoppelse, når de tager OxyContin. Lægen kan ordinere et

afføringsmiddel.

Kvalme eller opkastninger. Det vil normalt aftage efter nogle få dage. Lægen kan ordinere et

middel mod kvalme, hvis det er et problem.

Du kan føle dig mere søvnig end normalt, når du starter med at tage tabletterne, eller når dosis

øges. Det aftager efter nogle dage.

Sløvhed, svimmelhed, hovedpine.

Kløe.

Almindelig – meget almindelig

bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan blive alvorlig. Tal med lægen.

Små pupiller.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Mathed, utilpashed.

Kraftesløshed og svaghed.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Mavesmerter, nedsat appetit, diaré, fordøjelsesbesvær, tør mund, luft i tarmene.

Vand i kroppen.

Udslæt.

Kraftig sveden, kulderystelser.

Humørsvingninger, opstemthed, angst, sløvhed og uforetagsomhed, evt. rastløshed.

Forvirring, nervøsitet.

Udvidelse af blodkar.

Svimmelhed, når du rejser dig op.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Rastløs uro, pludselige kortvarige irritationsudbrud.

Ufrivillige muskelsammentrækninger, rysten, nedsat følesans.

Kramper i urin- og galdeveje.

Abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og næse, kraftig sveden og urolig søvn.

Synsforstyrrelser.

Nældefeber.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Nedsat sexlyst, impotens.

Allergiske reaktioner.

Smagsforstyrrelser.

Tørst.

5 af 6

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Blod i urinen. Kontakt læge.

Epileptiske krampeanfald især hvis du har epilepsi eller tendens til krampeanfald.

Hukommelsestab, unormal tænkemåde.

Taleforstyrrelser.

Hjertebanken.

Besvimelse.

Synkebesvær, opstød.

Væskemangel, tør hud.

Udebleven menstruation.

Vægtændringer.

OxyContin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du OxyContin

Opbevar OxyContin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare OxyContin ved almindelig temperatur.

Tag ikke OxyContin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Tag ikke depottabletterne, hvis de er delt eller knust, da det kan give alvorlige problemer i form af

overdosis.

Spørg på apoteket, hvordan du aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere information

OxyContin 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg og 160 mg depottabletter indeholder

Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, ammoniummethacrylat

copolymer, povidon K30, stearylalkohol, talcum, triacetin, macrogol 400, hypromellose,

hydroxypropylcellulose (10 mg og 80 mg depottabletter), polysorbat 80 (20 mg, 40 mg og 160

mg depottabletter).

Farvestof: Titandioxid (E171), brilliant blå (5 mg depottabletter), jernoxid (E172) (20 mg, 40

mg og 80 mg depottabletter), indigotin I (E132) (80 mg og 160 mg depottabletter).

OxyContins udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

5 mg: Lyseblå, runde tabletter mærket OC på den ene side og 5 på den anden side.

10 mg: Hvide, runde tabletter mærket OC på den ene side og 10 på den anden side.

20 mg: Rosa, runde tabletter mærket OC på den ene side og 20 på den anden side.

6 af 6

40 mg: Gule, runde tabletter mærket OC på den ene side og 40 på den anden side.

80 mg: Grønne, runde tabletter mærket OC på den ene side og 80 på den anden side.

160 mg: Blå, kapselformede tabletter mærket OC på den ene side og 160 på den anden side.

OxyContin findes i blister med 28 og 98 depottabletter. OxyContin 10 mg - 160 mg findes desuden

i plastbeholder med 50 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norpharma A/S

Slotsmarken 15

2970 Hørsholm

Tlf: 45 17 48 00

Fax: 45 17 48 29

Fremstiller:

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road, Cambridge CB4 4GW

England

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2008

®: OxyContin er et registreret varemærke

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed