OxyContin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • OxyContin 60 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • OxyContin 60 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42029
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side

1

8

Indlægsseddel: Information til brugeren

OxyContin

®

5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg

depottabletter

oxycodonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret OxyContin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her (se afsnit 4).

Den seneste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage OxyContin

Sådan skal du tage OxyContin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

OxyContin tilhører den gruppe af medicin, som kaldes opioider (morfika). OxyContin virker

smertestillende.

Du kan tage OxyContin ved moderate til stærke, vedvarende smerter, når andre midler ikke er nok.

Tabletterne virker i 12 timer.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage OxyContin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke OxyContin, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for oxycodon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

OxyContin (angivet i afsnit 6)

du har alvorlig svækket vejrtrækning (med højt kuldioxid og/eller lavt iltindhold i blodet)

Side

2

8

du har rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL))

du har hjertesygdom som følge af kronisk lungesygdom

du har svær astma

du har tarmslyng.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at:

du kan blive afhængig af OxyContin

virkningen af OxyContin kan blive nedsat efter lang tids brug

OxyContin kan undertrykke hosterefleksen

den største risiko ved overdosering med opioider er risiko for svækket vejrtrækning

brat ophør med behandlingen kan i løbet af et døgn medføre abstinenssymptomer (se afsnit

4), som kan forværres i løbet af de følgende tre døgn.

Tal med lægen inden behandling med OxyContin, hvis du:

har for lavt stofskifte (myksødem). Du kan have behov for en lavere dosis.

har nedsat nyre- eller leverfunktion

har alvorlig lungesygdom

har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

har nedsat funktion af binyrerne (Addisons sygdom)

er psykisk uklar på grund af en infektion

har forstørret prostata

har galdeblære eller galdevejs problemer

har hallucinationer og vrangforestillinger pga. længerevarende overforbrug af alkohol

er eller har været afhængig af alkohol eller stoffer

har epilepsi eller lider af krampeanfald

har betændelse i bugspytkirtlen

har øget tryk i hjernen f.eks. ved hjernerystelse eller anden skade på hovedet

har lavt blodtryk

er i eller inden for de sidste to uger har været i behandling for depression (MAO-hæmmere)

er over 65 år eller svagelig.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager OxyContin.

Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med OxyContin. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med OxyContin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager OxyContin sammen med lægemidler der påvirker

hjernens funktion. Bivirkningerne kan i disse tilfælde også forstærkes. For eksempel kan

træthed/døsighed eller vejrtrækningsproblemer forværres.

Eksempler på lægemidler, der påvirker hjernens funktion er:

anden stærkt smertestillende medicin

Side

3

8

beroligende medicin eller sovemedicin

medicin mod depression (antidepressiva, MAO-hæmmere)

medicin mod allergi eller kvalme (antihistaminer, antiemetika)

medicin mod psykoser (phenothiaziner, antipsykotika).

Hvis du tager OxyContin samtidigt med lægemidler der forebygger blodpropper (coumarin

antikoagualent, for eksempel warfarin), kan blodets evne til at størkne (koagulere) øges eller

mindskes. Det kan være nødvendigt at justere dosis af OxyContin.

Nogle lægemidler kan øge effekten af OxyContin, og en mindre dosis kan derfor være nødvendig:

nogle typer antibiotika (såsom clarithromycin, erythromycin eller telithromycin)

medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol, voriconazol, itraconazol eller

posaconazol)

medicin til behandling af HIV (proteasehæmmere)

medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand (cimetidin).

Nogle lægemidler kan mindske effekten af OxyContin, og en dosisøgning kan derfor være

nødvendig:

medicin til behandling af tuberkulose (rifampicin)

medicin til behandling af krampeanfald og bestemte smertetilstande (carbamazepin)

medicin til behandling af epileptiske anfald (phenytoin)

naturlægemidlet perikon (også kendt som Hypericum perforatum).

Vær opmærksom på, at det ovenfor nævnte også kan gælde for medicin, som du har taget for nogle

dage siden, eller som du skal tage inden for de næste dage.

Brug af OxyContin

sammen med mad, drikke og alkohol

OxyContin kan tages sammen med eller uden mad.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice når du er i behandling med OxyContin, da det kan ændre

virkningen af OxyContin.

Hvis du drikker alkohol, mens du tager OxyContin, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen

for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko for, at åndedrættet ophører

eller bevidstløshed. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager OxyContin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager OxyContin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage OxyContin efter aftale med lægen. OxyContin bør så vidt muligt

ikke anvendes under graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage OxyContin, da OxyContin går over i mælken. Tal med lægen.

Side

4

8

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant, da OxyContin især i begyndelsen af

behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Du må derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller

ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

OxyContin indeholder laktose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage OxyContin

Tag altid OxyContin nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage depottabletten hel med et glas vand. Depottabletterne må ikke deles, tygges eller

knuses. Du kan se tomme skaller, der ligner tabletter, i afføringen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år, som ikke tidligere er behandlet med opioider (morfika) kan starte med

1-2 depottabletter på 5 mg (dvs. 5-10 mg) hver 12. time. Hvis du tager en tablet klokken 8 om

morgenen, skal du tage den næste klokken 8 om aftenen.

Nogle kan have behov for at starte med en større dosis. Lægen vil ordinere den dosis, der er

nødvendig til dine smerter. Tal med lægen, hvis du stadig har smerter, mens du får OxyContin.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn under 12 år

OxyContin bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med

behandling af børn under 12 år. Tal med lægen.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange OxyContin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere OxyContin, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som svækket vejrtrækning, søvnighed, små pupiller, slappe muskler, langsom

puls, lavt blodtryk, vand i lungerne, sløvhed og koma.

I svære tilfælde kan en overdosering føre til dødsfald.

Hvis du har glemt at tage OxyContin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Side

5

8

Hvis du holder op med at tage OxyContin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med OxyContin. Lægen vil

fortælle dig, hvordan du skal nedsætte dosis gradvist, så du undgår ubehagelige virkninger.

Ved brat ophør med behandlingen kan du få abstinenssymptomer som rastløshed, angst,

hjertebanken, rysten eller kraftig sveden.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

OxyContin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Som for andre stærkt smertestillende lægemidler er der risiko for, at du kan blive afhængig af

OxyContin efter lang tids brug. Det kan også være, at virkningen aftager (dette giver som regel

ingen problemer ved behandling af stærke smerter).

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Svækket vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på

grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke kendt

(frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktoid/anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

Forstoppelse. Lægen kan ordinere et afføringsmiddel.

Kvalme eller opkastninger. Det vil normalt aftage efter nogle få dage. Lægen kan ordinere et

middel mod kvalme, hvis det er et problem.

Du kan føle dig mere søvnig end normalt, når du starter med at tage tabletterne, eller når

dosis øges. Det aftager som regel efter nogle dage.

Døsighed, sløvhed, svimmelhed, hovedpine

Kløe

Almindelige – meget almindelige

(kan påvirke flere end 1 ud af 100 personer)

Små pupiller

Almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Rysten

Svedtendens

Mathed, træthed

Søvnlignende sløvhedstilstand

Side

6

8

Kraftesløshed og svaghed

Mavesmerter, nedsat appetit, diarré, tør mund, sure opstød/halsbrand

Udslæt

Kraftig sveden, kulderystelser

Humørsvingninger, angst, uforetagsomhed, evt. rastløshed, forvirring, nervøsitet, unormal

tænkemåde, søvnløshed, opstemthed

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående

stilling pga. lavt blodtryk.

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Rastløs uro, følelsesudsving med utilfredshed og irritation, følelsesladet

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Ufrivillige muskelsammentrækninger, nedsat følelse ved berøring

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Kramper i urin- og galdeveje

Abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og næse, kraftig sveden og urolig søvn

(se afsnit 3 ”Hvis du holder op med at tage OxyContin”).

Synsnedsættelse, synsforstyrrelser

Nældefeber

Blodtryksfald

Hævede fødder, ankler og hænder

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Nedsat sexlyst, impotens, nedsat produktion af testosteron

Smagsforstyrrelser, synkebesvær, opstød, tørst, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring.

Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

Tør hud

Utilpashed

Nedsat virkning af medicinen

Hjertebanken

Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Lavt blodtryk

Taleforstyrrelser

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle

andre tilfælde ring 112.

Sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Blod i urinen. Kontakt lægen.

Epileptiske krampeanfald, især hvis du har epilepsi eller tendens til krampeanfald.

Vægtændringer

Overfølsomhed

Ikke kendt

(frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Side

7

8

Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga.

galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Galdeophobning i leveren

Udebleven menstruation

Forværring af smertetilstand

Caries

Abstinenssymptomer hos nyfødte

OxyContin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH) eller i meget

sjældne tilfælde forhøjede levertal.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar OxyContin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare OxyContin ved almindelig temperatur.

Brug ikke OxyContin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Tag ikke depottabletterne, hvis de er delt eller knust, da det kan give alvorlige problemer i form af

overdosis.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OxyContin 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg og 160 mg

depottabletter indeholder

Det aktive indholdsstof er oxycodonhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Laktosemonohydrat, magnesiumstearat, ammoniummethacrylat copolymer,

povidon K30, stearylalkohol, talcum, triacetin, macrogol 400, hypromellose,

Side

8

8

hydroxypropylcellulose (10 mg og 80 mg depottabletter), polysorbat 80 (20 mg, 30 mg, 40 mg, 60

mg, 120 mg og 160 mg depottabletter).

Farvestoffer: Titandioxid (E171), brilliant blå (5 mg depottabletter), jernoxid (E172) (15 mg, 20

mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg depottabletter), indigotin I (E132) (80 mg og 160 mg

depottabletter).

Udseende

5 mg: Lyseblå, runde tabletter mærket OC på den ene side og 5 på den anden side.

10 mg: Hvide, runde tabletter mærket OC på den ene side og 10 på den anden side.

15 mg: Grå, runde tabletter mærket OC på den ene side og 15 på den anden side.

20 mg: Rosa, runde tabletter mærket OC på den ene side og 20 på den anden side.

30 mg: Brune, runde tabletter mærket OC på den ene side og 30 på den anden side.

40 mg: Gule, runde tabletter mærket OC på den ene side og 40 på den anden side.

60 mg: Røde, runde tabletter mærket OC på den ene side og 60 på den anden side.

80 mg: Grønne, runde tabletter mærket OC på den ene side og 80 på den anden side.

120 mg: Violette, runde tabletter mærket OC på den ene side og 120 på den anden side.

160 mg: Blå, kapselformede tabletter mærket OC på den ene side og 160 på den anden side.

Pakningsstørrelser

OxyContin findes i blister med 28 og 98 depottabletter. OxyContin 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg

findes desuden i plastbeholder med 50 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norpharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

Tlf. 45 17 48 00

Fremstiller

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road

Cambridge CB4 0GW

England

Denne indlægsseddel blev senest ændret i april 2016.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed