Oxis Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 9 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38814
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxis

®

Turbuhaler

®

4,5 mikrogram/dosis og

9 mikrogram/dosis, inhalationspulver

Formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Oxis Turbuhaler

3. Sådan skal du bruge Oxis Turbuhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oxis Turbuhaler er en inhalator. Den indeholder lægemidlet

formoterol. Formoterol tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes

”langtidsvirkende beta-agonister” eller ”bronkodilatatorer”.

Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene til at slappe af.

Derved får du lettere ved at trække vejret. Det virker indenfor 1-3

minutter, og virkningen varer i op til 12 timer.

Din læge har ordineret denne medicin til behandling af astma eller

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Astma

Oxis Turbuhaler bruges til at behandle astma hos voksne, teenagere og

børn på 6 år og derover.

Lægen vil ordinere to inhalatorer til behandling af din astma:

Oxis Turbuhaler og en anden inhalator med inhalationssteroid. Disse

bør anvendes sideløbende.

– Oxis Turbuhaler anvendes til at forebygge, at der opstår

astmasymptomer.

– Nogle personer tager også Oxis Turbuhaler, hvis de har behov for

ekstra doser til lindring af astmasymptomer, så det bliver lettere

at trække vejret igen.

– Oxis Turbuhaler kan også anvendes før motion for at forebygge, at

der opstår astmasymptomer, når du anstrenger dig.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Oxis Turbuhaler kan også bruges til at behandle KOL-symptomer hos

voksne. KOL er en langtidssygdom i lungerne, som oftest skyldes

cigaretrygning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Oxis

Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Oxis Turbuhaler:

– hvis du er allergisk over for formoterol eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Oxis Turbuhaler (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Oxis Turbuhaler,

hvis du har

– sukkersyge. Du kan have behov for yderligere blodsukkermålinger,

mens du anvender Oxis Turbuhaler.

– højt blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer.

– problemer med skjoldbruskkirtlen.

– lavt indhold af kalium i dit blod. Din læge vil måske tage nogle

blodprøver, for at måle kaliumindholdet i dit blod.

– alvorligt nedsat leverfunktion såsom levercirrhosis

(skrumpelever).

– svulst i binyrerne (fæokromocytom).

– udposninger på blodkar (aneurismer).

– åndedrætsbesvær lige efter brug af Oxis Turbuhaler.

Du skal normalt have været i behandling med anden astmamedicin,

inden du får Oxis Turbuhaler. Du skal normalt være i behandling

med binyrebarkhormoner til inhalation, når behandlingen med Oxis

Turbuhaler begynder, og du bør fortsætte med behandlingen med

binyrebarkhormon samtidig med behandlingen med Oxis Turbuhaler.

Tal med lægen, hvis du tager ekstra Oxis Turbuhaler eller anden

anfaldsmedicin mere end 2 gange om ugen.

Brug af anden medicin sammen med Oxis Turbuhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Du bør specielt fortælle din læge eller apotekspersonalet, hvis du

bruger nogle af følgende lægemidler:

– Beta-blokkere (f.eks. atenolol eller propranolol mod for højt

blodtryk) inklusiv øjendråber (f.eks. timolol mod grøn stær).

– Lægemidler mod hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (f.eks.

quinidin).

– Lægemidler som digoxin, der ofte anvendes til behandling af

hjertesvigt.

– Diuretika, også kendt som vanddrivende medicin (f.eks.

furosemid). Bruges til at behandle højt blodtryk.

– Steroider som indtages gennem munden (f.eks prednisolon).

– Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og aminophyllin). Bruges

ofte til behandling af astma.

– Erythromycin (anvendes til behandling af infektioner).

– Antihistaminer (f.eks. terfenadin).

– Andre lægemidler som udvider luftvejene (bronkodilatatorer som

f.eks. salbutamol).

– Efedrin (bruges ved behandling af astma eller ved tilstoppet

næse).

– Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).

Tal med din læge eller apotekspersonalet inden du bruger Oxis

Turbuhaler, hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er

usikker.

Fortæl også lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal bedøves i

forbindelse med operation eller tandbehandling.

Tilføjelse af antikolinergika (som f.eks. tiotropium eller

ipratropiumbromid) til behandlingen med Oxis Turbuhaler kan være

med til at åbne dine luftveje endnu mere.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Oxis Turbuhaler efter aftale med

lægen.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Oxis Turbuhaler, må du ikke

afbryde behandlingen med Oxis Turbuhaler. Du skal kontakte lægen

med det samme.

03-2017

P054433-15

Amning

Hvis du ammer, bør du kun bruge Oxis Turbuhaler efter aftale med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oxis Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Oxis Turbuhaler indeholder lactose

Oxis Turbuhaler indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen

før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter. Mængden af lactose i Oxis Turbuhaler giver normalt

ikke problemer hos personer med lactoseintolerance.

Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder af mælkeprotein, som

kan forårsage allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Oxis Turbuhaler

Brug altid Oxis Turbuhaler nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du må ikke øge den dosis Oxis Turbuhaler, som din læge har ordineret,

uden først at tale med lægen.

Hvis du tager Oxis Turbuhaler regelmæssigt for astma eller KOL, bør du

fortsætte med behandlingen, også hvis du ingen symptomer har.

Vigtig information om dine astma- eller KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, mens du er i behandling

med Oxis Turbuhaler, skal du fortsætte behandlingen og hurtigst muligt

kontakte din læge. Du kan have behov for yderligere behandling.

Kontakt straks lægen, hvis:

– Din vejrtrækning forværres, eller hvis du ofte vågner om natten

med astma.

– Du har en begyndende tunghedsfølelse i brystet.

– Du ikke føler bedring trods din nuværende dosis.

– Du mere end to dage ugentligt har behov for mere end din

normale dosis.

– Du, før motion, har behov for din Turbuhaler oftere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt

nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling

med det samme.

Den sædvanlige dosis er

Dosering 4,5 mikrogram/dosis:

Astma

Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

– Den anbefalede dosis er 1 eller 2 inhalationer, 1 eller 2 gange

dagligt.

– Din læge kan eventuelt øge dosis til 4 inhalationer, 1 eller 2 gange

dagligt.

– Nogle personer anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af astma-

symptomer. Hvis der opstår astmasymptomer, er sædvanlig dosis 1

eller 2 inhalationer, når symptomerne opstår.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer om da-

gen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag, hvis der

opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog tillade op

til 12 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt 12 inhalationer

over 24 timer.

– Tag ikke mere end 6 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

– Den anbefalede dosis er 2 inhalationer, 1 eller 2 gange dagligt.

– Nogle børn anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af astmasymp-

tomer. Hvis dit barn får astmasymptomer, er sædvanlig dosis 1 eller

2 inhalationer, når symptomerne opstår.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade, at dit barn får op til 8 inhalationer om dagen. Dit barn bør

ikke tage mere end i alt 8 inhalationer over 24 timer.

– Dit barn bør ikke tage mere end 2 inhalationer på én gang.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din

astma. Når din astma er under kontrol, kan din læge finde det passende

at reducere dosis af Oxis Turbuhaler gradvist.

Astma i forbindelse med motion

Hvis du eller dit barn har astmasymptomer i forbindelse med motion,

kan din læge råde dig eller dit barn til også at bruge Oxis Turbuhaler

før motion. Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

– Den anbefalede dosis er 2 inhalationer før motion.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer om da-

gen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag, hvis der

opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog tillade op

til 12 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt 12 inhalationer

over 24 timer.

– Tag ikke mere end 6 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

– Den anbefalede dosis er 1 eller 2 inhalationer før motion.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade, at dit barn får op til 8 inhalationer om dagen. Dit barn bør

ikke tage mere end i alt 8 inhalationer over 24 timer.

– Dit barn bør ikke tage mere end 2 inhalationer på én gang.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

– Må kun bruges af voksne (18 år eller derover).

– Den anbefalede dosis er 2 inhalationer, 1 eller 2 gange dagligt.

– Din læge kan råde dig til at tage yderligere doser til lindring af dine

KOL-symptomer.

– Du bør ikke tage mere end 8 inhalationer om dagen.

– Tag ikke mere end 4 inhalationer på én gang.

Dosering 9 mikrogram/dosis:

Astma

Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

– Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2 gange dagligt.

– Din læge kan eventuelt øge dosis til 2 inhalationer,

1 eller 2 gange dagligt.

– Nogle personer anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer. Hvis der opstår astmasymptomer, er sædvanlig

dosis 1 inhalation, når symptomerne opstår.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade op til 6 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt 6

inhalationer over 24 timer.

– Tag ikke mere end 3 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

– Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2 gange dagligt.

– Nogle børn anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer. Hvis dit barn får astmasymptomer, er sædvanlig

dosis 1 inhalation, når symptomerne opstår.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 2 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver

dag, hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge

kan dog tillade, at dit barn får op til 4 inhalationer om dagen. Dit

barn bør ikke tage mere end i alt 4 inhalationer over 24 timer.

– Dit barn bør ikke tage mere end 1 inhalation på én gang.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere

din astma. Når din astma er under kontrol, kan din læge finde det

passende at reducere dosis af Oxis Turbuhaler gradvist.

Astma i forbindelse med motion

Hvis du eller dit barn har astmasymptomer i forbindelse med motion,

kan din læge råde dig eller dit barn til også at bruge Oxis Turbuhaler

før motion. Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

– Den anbefalede dosis er 1 inhalation før motion.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade op til 6 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt 6

inhalationer over 24 timer.

– Tag ikke mere end 3 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

– Den anbefalede dosis er 1 inhalation før motion.

– Der er normalt ikke behov for mere end i alt 2 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver

dag, hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge

kan dog tillade, at dit barn får op til 4 inhalationer om dagen. Dit

barn bør ikke tage mere end i alt 4 inhalationer over 24 timer.

– Dit barn bør ikke tage mere end 1 inhalation på én gang.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

– Må kun bruges af voksne (18 år eller derover).

– Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2 gange dagligt.

– Din læge kan råde dig til at tage yderligere doser til lindring af

dine KOL-symptomer.

– Du bør ikke tage mere end 4 inhalationer om dagen.

– Tag ikke mere end 2 inhalationer på én gang.

Klargøring af din nye Oxis Turbuhaler-inhalator

Inden du bruger din nye Oxis Turbuhaler-inhalator for første gang,

skal du klargøre den til brug på følgende måde:

– Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Det kan være, du hører

en raslende lyd.

– Hold din Oxis Turbuhaler-inhalator lodret med det turkise

bundstykke nederst.

– Drej det turkise bundstykke så langt som det kan komme i én

retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt

som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer

det først).

– Du bør nu høre et klik.

– Gentag dette; drej det turkise bundstykke i begge retninger.

– Din Oxis Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.

1. Skru den hvide beskyttelseshætte af. Det kan være,

du hører en raslende lyd.

2. Hold din Turbuhaler lodret med det turkise

bundstykke nedad.

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din

Turbuhaler. Drej bundstykket én gang frem, så langt

du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om

der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre

en klikkende lyd. Din Turbuhaler er nu klar til brug.

Klargør kun din Turbuhaler, når du har

brug for den.

4. Hold din Turbuhaler væk fra munden. Pust

roligt ud (så længe det er behageligt).

Pust ikke ud gennem din Turbuhaler.

5. Hold forsigtigt om mundstykket med

tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og

dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid

ikke i mundstykket.

6. Tag Turbuhaler væk fra munden. Ånd

derefter langsomt ud. Den mængde

medicin, som inhaleres, er meget

lille. Det er derfor muligt, at du ikke

kan smage det efter inhalation.

Hvis du har fulgt instruktionen, kan

du dog være sikker på, at du har

inhaleret din dosis, og at medicinen

nu er i dine lunger.

7. Hvis du skal tage en inhalation mere,

skal du gentage punkt 2 til 6.

8. Skru beskyttelseshætten på efter

brug.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din

Turbuhaler og må ikke tages af. Brug ikke din Turbuhaler, hvis den er

beskadiget, eller hvis mundstykket er faldet af.

Som for alle andre inhalatorer bør omsorgspersoner sikre at

børn, som har fået ordineret Oxis Turbuhaler bruger den korrekte

inhalationsteknik, som er beskrevet ovenfor.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug

ikke vand eller andre væsker.

Hvornår tages en ny Turbuhaler i brug?

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er

tilbage i din Turbuhaler, og starter ved 60 doser når

den er fuld.

– Dosisindikatoren er inddelt i intervaller af 10

doser. Derfor viser den ikke hver dosis. Når

du første gang ser et rødt mærke i toppen af

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser

tilbage. Ved de sidste 10 doser er baggrunden

af dosisindikatoren rød. Når 0’et på den røde

baggrund er nået til midten af vinduet, skal du

tage en ny Turbuhaler i brug.

OBS:

– Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik,

selvom din Turbuhaler er tom.

– Den lyd der kan høres, når du ryster din

Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra

et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden

fortæller intet om, hvor meget medicin der er

tilbage i Turbuhaler.

– Hvis du ved en fejl kommer til at dreje bundstykket frem

og tilbage flere gange, vil du stadig kun få én dosis. Men

dosisindikatoren vil registrere alle klargjorte doser.

Hvis du har brugt for meget Oxis Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

af Oxis Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der kan komme følgende symptomer: skælven, hovedpine eller hurtig

hjerterytme.

Derudover kan der forekomme forhøjet puls, forhøjet blodsukker,

symptomer på for lavt kalium i blodet, uregelmæssig hjerterytme,

kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at bruge Oxis Turbuhaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i

tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så

vent bare indtil da.

Hvis du holder op med at bruge Oxis Turbuhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Du må ikke stoppe med at tage Oxis Turbuhaler uden først at tale med

lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Hvis følgende sker for dig, skal du stoppe med at bruge

Oxis Turbuhaler og kontakte lægen omgående:

• Bronkospasme (stramning af musklerne i luftvejene, som medfører

pludselig hvæsen) efter du har inhaleret medicinen. Dette

sker meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000

behandlede).

Andre mulige bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10

behandlede):

• Skælven eller rysten. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis

mildt, og forsvinder som oftest, når du fortsætter med at tage Oxis

Turbuhaler.

• Hovedpine.

• Svimmelhed.

• Kvalme.

• Muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

100 behandlede):

• Hjertebanken (du kan mærke dit hjerteslag). Hvis dette sker, er det

almindeligvis mildt og forsvinder normalt ved fortsat brug af Oxis

Turbuhaler.

• Søvnforstyrrelser.

• Hurtig hjerterytme.

• Allergiske reaktioner såsom udslæt, kløe og åndenød.

• Lavt indhold af kalium i blodet.

• Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.

• Smagsforandringer, såsom en ubehagelig smag i munden.

• Ændringer i blodtryk.

• Uregelmæssig hjerterytme.

• Smerter i brystet eller trykken for brystet (angina pectoris).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 behandlede):

• En følelse af rastløshed eller ophidselse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Oxis Turbuhaler utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevar inhalator med beskyttelseshætten skruet tæt på.

Brug ikke Oxis Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxis Turbuhaler indeholder:

– Aktivt stof: formoterolfumaratdihydrat. I Turbuhaler med

4,5 mikrogram/dosis, indeholder hver dosis 6 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat, hvoraf du kan inhalere 4,5 mikrogram.

I Turbuhaler med 9 mikrogram/dosis indeholder hver dosis 12

mikrogram formoterolfumaratdihydrat, hvoraf du kan inhalere 9

mikrogram/dosis.

– Øvrigt indholdsstof: lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Oxis Turbuhaler er en inhalator, som indeholder din medicin.

Inhalationspulveret er hvidt. Hver Turbuhaler indeholder

60 doser og har en hvid krop med et turkis bundstykke.

Oxis Turbuhaler er tilgængelig i følgende pakninger:

60 doser (1 inhalator) og 3x60 doser (3 inhalatorer).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Oxis

og Turbuhaler

er registrerede varemærker, der tilhører

AstraZeneca-koncernen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2017.

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety