Oxis Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 9 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33460
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxis

Turbuhaler

9 mikrogram/dosis, inhalationspulver

formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Oxis Turbuhaler til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Oxis Turbuhaler

3. Sådan skal du tage Oxis Turbuhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Oxis Turbuhaler er en inhalator. Den indeholder læge-

midlet formoterol. Formoterol tilhører den gruppe

lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta-

agonister” eller ”bronkodilatatorer”.

Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene

til at slappe af. Derved får du lettere ved at trække

vejret. Det virker indenfor 1-3 minutter, og virkningen

varer i op til 12 timer.

Din læge har ordineret denne medicin til behandling af

astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Astma

Oxis Turbuhaler bruges til at behandle astma hos

voksne, teenagere og børn på 6 år og derover.

Lægen vil ordinere to inhalatorer til behandling af din

astma: Oxis Turbuhaler og en anden inhalator med

inhalationssteroid. Disse bør anvendes sideløbende.

• Oxis Turbuhaler anvendes til at forebygge, at der

opstår astmasymptomer.

• Nogle personer tager også Oxis Turbuhaler, hvis de

har behov for ekstra doser til lindring af astma-

symptomer, så det bliver lettere at trække vejret

igen.

• Oxis Turbuhaler kan også anvendes før motion for

at forebygge, at der opstår astmasymptomer, når

du anstrenger dig.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Oxis Turbuhaler kan også bruges til at behandle

KOL-symptomer hos voksne. KOL er en langtids-

sygdom i lungerne, som oftest skyldes cigaretrygning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE OXIS TURBUHALER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Brug ikke Oxis Turbuhaler:

• hvis du er allergisk over for formoterol eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Oxis Turbuhaler (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager

Oxis Turbuhaler hvis:

• du har sukkersyge. Du kan have behov for yderligere

blodsukkermålinger, mens du anvender Oxis

Turbuhaler.

• du har højt blodtryk, eller hvis du nogensinde har

haft hjerteproblemer.

• du har problemer med skjoldbruskkirtlen.

• du har lavt indhold af kalium i dit blod. Din læge vil

måske tage nogle blodprøver for at måle kalium-

indholdet i dit blod.

• du har alvorligt nedsat leverfunktion såsom lever-

cirrhosis (skrumpelever).

Tal med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager

Oxis Turbuhaler, hvis du er usikker på, om noget af

ovenstående gælder dig.

Brug af anden medicin sammen med Oxis Turbuhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept

og naturmedicin. Oxis Turbuhaler kan påvirke måden

anden medicin virker på, og anden medicin kan påvirke

Oxis Turbuhaler.

Du bør specielt fortælle din læge eller apoteks-

personalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

• Beta-blokkere (f.eks. atenolol eller propranolol mod

for højt blodtryk) inklusiv øjendråber (f.eks. timolol

mod grøn stær).

• Lægemidler mod hurtig eller uregelmæssig hjerte-

rytme (f.eks. quinidin).

• Lægemidler som digoxin, der ofte anvendes til

behandling af hjertesvigt.

• Diuretika, også kendt som vanddrivende medicin

(f.eks. furosemid). Bruges til at behandle højt

blodtryk.

• Steroider som indtages gennem munden (f.eks

prednisolon).

• Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og amino-

phyllin). Bruges ofte til behandling af astma.

• Erythromycin (anvendes til behandling af infektioner).

• Antihistaminer (f.eks. terfenadin).

• Andre lægemidler som udvider luftvejene (bronko-

dilatatorer som f.eks. salbutamol).

• Efedrin (bruges ved behandling af astma eller ved

tilstoppet næse).

• Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).

Tal med din læge eller apotekspersonalet inden du tager

Oxis Turbuhaler, hvis noget af ovenstående gælder for

dig, eller hvis du er usikker.

Fortæl det også til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du skal bedøves i forbindelse med operation eller

tandbehandling.

Tilføjelse af antikolinergika (som f.eks. tiotropium eller

ipratropiumbromid) til behandlingen med Oxis

Turbuhaler kan være med til at åbne dine luftveje

endnu mere.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil afgøre, om du kan tage Oxis Turbuhaler

under graviditet.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Oxis Turbuhaler, må

du ikke afbryde behandlingen med Oxis Turbuhaler.

Du skal kontakte lægen med det samme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oxis Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Oxis Turbuhaler indeholder lactose

Oxis Turbuhaler indeholder lactose, som er en sukkerart.

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Mængden af lactose i Oxis Turbuhaler giver normalt

ikke problemer hos personer med lactoseintolerance.

Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder af

mælkeprotein, som kan forårsage allergiske reaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE OXIS TURBUHALER

Tag altid Oxis Turbuhaler nøjagtigt efter lægens,

astmasygeplejerskens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du må ikke øge den dosis Oxis Turbuhaler, som din

læge har ordineret, uden først at tale med lægen.

Hvis du tager Oxis Turbuhaler regelmæssigt for astma

eller KOL, bør du fortsætte med behandlingen, også

hvis du ingen symptomer har.

Vigtig information om dine astma- eller

KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, mens du

er i behandling med Oxis Turbuhaler, skal du fortsætte

behandlingen og hurtigst muligt kontakte din læge.

Du kan have behov for yderligere behandling.

Kontakt straks lægen hvis:

• Din vejrtrækning forværres, eller hvis du ofte vågner

om natten med astma.

• Du har en begyndende tunghedsfølelse i brystet.

• Du ikke føler bedring trods din nuværende dosis.

• Du mere end to dage ugentligt har behov for mere

end din normale dosis.

• Du, før motion, har behov for din Turbuhaler oftere

end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er

kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en

anden eller yderligere behandling med det samme.

Den sædvanlige dosis er

Astma

Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

• Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2

gange dagligt.

• Din læge kan eventuelt øge dosis til 2 inhalationer,

1 eller 2 gange dagligt.

• Nogle personer anvender også Oxis Turbuhaler til

lindring af astmasymptomer. Hvis der opstår

astmasymptomer, er sædvanlig dosis 1 inhalation,

når symptomerne opstår.

• Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4

inhalationer om dagen. Det inkluderer de

inhalationer, som du tager hver dag, hvis der opstår

astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade op til 6 inhalationer om dagen. Tag ikke mere

end i alt 6 inhalationer over 24 timer.

• Tag ikke mere end 3 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

• Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2

gange dagligt.

• Nogle børn anvender også Oxis Turbuhaler til

lindring af astmasymptomer. Hvis dit barn får

astmasymptomer, er sædvanlig dosis 1 inhalation,

når symptomerne opstår.

• Der er normalt ikke behov for mere end i alt 2

inhalationer om dagen. Det inkluderer de

inhalationer, som dit barn tager hver dag, hvis der

opstår astmasymptomer og før motion. Din læge

kan dog tillade, at dit barn får op til 4 inhalationer

om dagen. Dit barn bør ikke tage mere end i alt 4

inhalationer over 24 timer.

• Dit barn bør ikke tage mere end 1 inhalation på én

gang.

Din læge eller astmasygeplejerske vil hjælpe dig med

at håndtere din astma. Når din astma er under kontrol,

kan din læge finde det passende at reducere dosis af

Oxis Turbuhaler gradvist.

Astma i forbindelse med motion

Hvis du eller dit barn har astmasymptomer i

forbindelse med motion, kan din læge råde dig eller

dit barn til også at tage Oxis Turbuhaler før motion.

Oxis Turbuhaler bør ikke bruges af børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

• Den anbefalede dosis er 1 inhalation før motion.

• Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4

inhalationer om dagen. Det inkluderer de

inhalationer, som du tager hver dag, hvis der opstår

astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade op til 6 inhalationer om dagen. Tag ikke mere

end i alt 6 inhalationer over 24 timer.

• Tag ikke mere end 3 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

• Den anbefalede dosis er 1 inhalation før motion.

• Der er normalt ikke behov for mere end i alt 2

inhalationer om dagen. Det inkluderer de

inhalationer, som dit barn tager hver dag, hvis der

opstår astmasymptomer og før motion. Din læge

kan dog tillade, at dit barn får op til 4 inhalationer

om dagen. Dit barn bør ikke tage mere end i alt 4

inhalationer over 24 timer.

• Dit barn bør ikke tage mere end 1 inhalation på én

gang.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

• Må kun tages af voksne (18 år eller derover).

• Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2

gange dagligt.

• Din læge kan råde dig til at tage yderligere doser til

lindring af dine KOL-symptomer.

• Du bør ikke tage mere end 4 inhalationer om dagen.

• Tag ikke mere end 2 inhalationer på én gang.

Klargøring af din nye Oxis Turbuhaler-inhalator

Inden du tager din nye Oxis Turbuhaler-inhalator for

første gang, skal du klargøre den til brug på følgende

måde:

• Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Det kan

være, du høre en raslende lyd.

• Hold din Oxis Turbuhaler-inhalator lodret med det

turkise bundstykke nederst.

• Drej det turkise bundstykke så langt som det kan

komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den

modsatte retning så langt som det kan komme (det

gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først).

• Du bør nu høre et klik.

• Gentag dette; drej det turkise bundstykke i begge

retninger.

• Din Oxis Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor,

hver gang du tager en inhalation.

1. Skru den hvide beskyttelses-

hætte af. Det kan være, du høre

en raslende lyd.

2. Hold din Turbuhaler lodret med

det turkise bund-stykke nedad.

3. Hold ikke om mundstykket,

når du klargør din Turbuhaler.

Drej bundstykket én gang

frem, så langt du kan, og én

gang tilbage (det er

underordnet, om der drejes

til højre eller til venstre først).

Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler er nu klar til

brug. Klargør kun din Turbuhaler,

når du har brug for den.

Hold din Turbuhaler væk fra munden.

Pust roligt ud (så længe det er behageligt).

Pust ikke ud gennem din Turbuhaler.

5. Hold forsigtigt om mund-

stykket med tænderne.

Luk læberne. Tag så kraftig

og dyb en indånding som

muligt. Tyg eller bid ikke

i mundstykket.

6. Tag Turbuhaler væk fra munden. Ånd derefter

langsomt ud. Den mængde medicin, som inhaleres,

er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan

smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt

instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har

inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine

lunger.

7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du

gentage punkt 2 til 6.

8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er

fastgjort til din Turbuhaler og må ikke tages af. Brug

ikke din Turbuhaler, hvis den er beskadiget, eller hvis

mundstykket er faldet af.

Som for alle andre inhalatorer bør omsorgspersoner

sikre at børn, som har fået ordineret Oxis Turbuhaler

bruger den korrekte inhalationsteknik, som er

beskrevet ovenfor.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside

1 gang ugentligt med en tør klud.

Brug ikke vand eller andre væsker.

Hvornår tages en ny

Turbuhaler i brug?

• Dosisindikatoren fortæller, hvor

mange doser der er tilbage i din

Turbuhaler, og starter ved 60 doser

når den er fuld.

• Dosisindikatoren er inddelt i

intervaller af 10 doser. Derfor viser

den ikke hver dosis. Når du første

gang ser et rødt mærke i toppen af

dosisindikatorens vindue, er der

ca. 20 doser tilbage. Ved de sidste

10 doser er baggrunden af dosis-

indikatoren rød. Når 0’et på den

røde baggrund er nået til midten

af vinduet, skal du tage en ny Turbuhaler i brug.

OBS:

• Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik,

selvom din Turbuhaler er tom.

• Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler,

stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel

i bunden af inhalatoren. Lyden fortæller intet om,

hvor meget medicin der er tilbage i Turbuhaler.

• Hvis du ved en fejl kommer til at dreje bundstykket

frem og tilbage flere gange vil du stadig kun få én

dosis, men dosisindikatoren vil registrere alle

klargjorte doser.

Hvis du har taget for meget Oxis Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere Oxis Turbuhaler, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas). Husk at medbringe Oxis

Turbuhaler. Der kan komme følgende symptomer:

Skælven, hovedpine eller hurtig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Oxis Turbuhaler

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være

tid til den næste dosis, så vent bare indtil da.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Oxis Turbuhaler

Du må ikke stoppe med at tage Oxis Turbuhaler uden

først at tale med lægen.

Spørg lægen, astmasygeplejersken eller

apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis følgende sker for dig, skal du stoppe med at

tage Oxis Turbuhaler og kontakte lægen omgående:

• Bronkospasme (stramning af musklerne i

luftvejene, som medfører pludselig hvæsen) efter

du har inhaleret medicinen. Dette sker meget

sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000

behandlede).

Andre mulige bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1

ud af 10 behandlede):

• Skælven eller rysten. Hvis dette forekommer, er det

sædvanligvis mildt, og forsvinder som oftest, når du

fortsætter med at tage Oxis Turbuhaler.

• Hovedpine.

• Svimmelhed.

• Kvalme.

• Muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 behandlede):

• Hjertebanken (du kan mærke dit hjerteslag). Hvis

dette sker, er det almindeligvis mildt og forsvinder

normalt ved fortsat brug af Oxis Turbuhaler.

• Søvnforstyrrelser.

• Hurtig hjerterytme.

• Allergiske reaktioner såsom udslæt, kløe og

åndenød.

009630P002

02/2017

Oxis

og Turbuhaler

er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

• Lavt indhold af kalium i blodet.

• Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.

• Smagsforandringer, såsom en ubehagelig smag i

munden.

• Ændringer i blodtryk.

• Uregelmæssig hjerterytme.

• Smerter i brystet eller trykken for brystet (angina

pectoris).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 behandlede):

• En følelse af rastløshed eller ophidselse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Oxis Turbuhaler utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares over 30 °C.

• Når Oxis Turbuhaler ikke anvendes, skal den

opbevares med beskyttelseshætten skruet på.

• Brug ikke Oxis Turbuhaler efter den udløbsdato, der

står på pakningen eller på Turbuhaler. Udløbs-

datoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Sørg altid for at bortskaffe din brugte Turbuhaler

ansvarligt, da der vil være noget medicin tilbage i

den. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Oxis Turbuhaler indeholder:

Akivt stof: Formoterolfumaratdihydrat. Hver dosis

(sug) indeholder 12 mikrogram formoterolfumarat-

dihydrat, hvoraf du kan inhalere 9 mikrogram/dosis.

Øvrige indeholdsstoffer: Lactosemonohydrat (som

indeholder mælkeproteiner). Se afsnit 2 "Oxis

Turbuhaler indeholder lactose".

Udseende og pakningsstørrelse:

Oxis Turbuhaler er en inhalator, som indeholder din

medicin. Inhalationspulveret er hvidt. Hver Turbuhaler

indeholder 60 doser og har en hvid krop med et

turkist bundstykke.

Oxis Turbuhaler 9 mikrogram/dosis findes i

pakningsstørrelserne 60 doser (1 inhalator) og

180 doser (3 inhalatorer).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev senest revideret

oktober 2016.

02/2017

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety