Otrivin Menthol ukonserveret

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Otrivin Menthol ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Otrivin Menthol ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19024
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Otrivin Menthol 1 mg/ml ukonserveret næsespray, opløsning

Xylometazolinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Otrivin Menthol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger som apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. Gem

indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Otrivin Menthol

Sådan skal du bruge Otrivin Menthol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Otrivin Menthol er beregnet til behandling af voksne og unge over 12 år.

Otrivin Menthol bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Otrivin Menthol anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og ved bihulebetændelse.

Otrivin Menthol virker ved at sammentrække de små blodårer i den hævede næseslimhinde. På denne

måde afhjælpes den tilstoppede næse og luftgennemstrømningen forbedres. Virkningen indtræder i

løbet af et par minutter og varer i op til 12 timer.

Otrivin tåles normalt godt, også af patienter med følsomme slimhinder.

Lægen kan have givet dig Otrivin Menthol for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE OTRIVIN MENTHOL

Brug ikke Otrivin Menthol

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer

Hvis du er blevet opereret igennem næsen eller munden

Hvis du har snævervinklet grøn stær (akut glaukom)

Hvis du har kronisk inflammation i næsen med megte tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller

atrofisk rhinitis)

Vær ekstra forsigtig med at bruge Otrivin Menthol

I mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre en forværring af den hævede

næseslimhinde

Otrivin Menthol bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Tal med lægen inden du bruger Otrivin Menthol, hvis du har / lider af

Øget funktion af skjoldbruskkirtlen (hyperthyreose)

Sukkersyge (diabetes mellitus)

For højt blodtryk (hypertension)

Hjertekar sygdomme

Vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata

Depression og er i behandling med MAO-hæmmere eller har været i behandling inden for de

sidste to uger

Tumor i binyren (fæokromocytom)

Brug af anden medicin sammen med Otrivin Menthol

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke bruge Otrivin Menthol sammen med visse typer af lægemidler mod depression uden aftale

med lægen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Otrivin Menthol. Tal med lægen.

Hvis du ammer, må du kun bruge Otrivin Menthol efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Otrivin Menthol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Otrivin Menthol

Otrivin Menthol indeholder ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE OTRIVIN MENTHOL

Brug altid Otrivin Menthol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge over 12 år:

1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Tag ikke mere en højst 3 pust i

hvert næsebor dagligt.

Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. Især høs børn og ældre.

Brug til børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Sådan skal du bruge Otrivin Menthol

Før første anvendelse skal der trykkes 4 gange på udløseren for at klargøre pumpen. Herefter er

pumpen klar til anvendelse. Hvis pumpen ikke afgiver opløsningen, når der trykkes på den, skal

pumpen igen klargøres som beskrevet. Spidsen af pumpen må ikke klippes.

Puds næsen før du bruger næsesprayen.

Fjern den klare plasthætte på sprayflasken.

Hold sprayflasken mellem fingrene som vist på billedet. Du pumper ved at trykke kraven ned

imod flasken.

Bøj hoved let forover.

Før spidsen af flasken op i den ene næsebor. Tryk på pumpen samtidig med at du trækker vejret

ind gennem næsen.

Gentag punkt 4-5 i den andet næsebor.

Hvis du har brugt for meget Otrivin Menthol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Otrivin Menthol, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget Otrivin Menthol, kan du få for hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet

blodtryk, fald i kropstemperaturen, hovedpine, øget svedproduktion, vejrtrækningsbesvær og

svimmelhed.

Hvis du har glemt at bruge Otrivin Menthol

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Otrivin Menthol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller uregelmæssig puls, hævelse af

ansigt og hals. Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine, svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i

næsen, næsen løber på grund af øget sekret, brændende fornemmelse på påføringsstedet, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Tilstoppet næse, især efter langvarig eller ofte brug.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Ubehag i maven og tarmen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, uregelmæssig puls eller hurtig hjerterytme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C

Opbevares utilgængeligt for børn

Brug ikke Otrivin Menthol efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Otrivin Menthol indeholder:

Aktivt stof: xylometazolinhydrochlorid (1 pust indeholder ca. 0,14 mg)

Øvrige indholdsstoffer: natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat,

natriumchlorid, dinatriumedetat, menthol (levomenthol), cineol, sorbitol (E420), polyoxyleret

hydrogeneret ricinusolie, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: opaliserende, hvid opløsning med duft af menthol og eukalyptus (cineol).

Pakningsstørrelse:

10 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014