Ondansetron "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondansetron "1A Farma" 8 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ondansetron "1A Farma" 8 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33589
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

(Ondansetron 1A Farma)

Ondansetron 1A Farma 4 mg og 8 mg filmovertrukne tabletter.

Ondansetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Ondansetron 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre.Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Ondansetron 1A Farmas virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Ondansetron 1A Farma

Sådan skal du tage Ondansetron 1A Farma

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Ondansetron 1A Farma

Yderligere oplysninger

1.

ONDANSETRON 1A FARMAS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Ondansetron 1A Farma tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes serotonin-antagonister af den

type, der modvirker opkastning. Ondansetron 1A Farma virker ved at blokere for frigivelsen af

stoffer, der giver kvalme og opkastning.

Ondansteron 1A Farma bruges mod kvalme og opkastning som skyldes kemoterapi og

strålebehandling og til forebyggelse af kvalme og opkastning efter en operation.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ONDANSETRON 1A

FARMA

Tag ikke tage Ondansetron 1A Farma

Hvis du er overfølsom over for ondansetron, andre lægemidler af samme lægemiddelgruppe,

eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Ondansetron 1A Farma.

Vær ekstra forsigtig med at tage Ondansetron 1A Farma

Hvis du har en nedsat tarmfunktion, f.eks. kraftig forstoppelse, ondt i maven, opkastning eller

manglende luftafgang fra tarmen.

Hvis du er i behandling med hjertemedicin mod hjerterytme-forstyrrelser eller hjertemedicin af

typen beta-blokkere.

Hvis ovenstående gælder for dig, skal du kontakte lægen, inden behandlingen med Ondansetron 1A

Farma påbegyndes.

Brug af anden medicin

(Ondansetron 1A Farma)

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Dette gælder især, hvis du tager:

Phenytoin og carbamazepin (mod epilepsi).

Rifampicin (mod virus).

Tramadol (mod stærke smerter).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Ondansetron 1A Farma efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke bruge Ondansetron 1A Farma. Spørg lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Ondansetron 1A Farma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ondansetron 1A Farma

Ondansetron 1A Farma indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ONDANSETRON 1A FARMA

Tag altid Ondansetron 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apoteket.

Forebyggelse af kvalme og opkastning som skyldes kemoterapi og strålebehandling

Voksne

8 mg 1-2 timer inden behandling, efterfulgt af 8 mg hver 12. time i op til 5 døgn. Den anbefalede

dosis er 8 mg 2 gange dagligt.

Børn over 2 år og unge under 18 år

Følg lægens anvisninger.

Børn under 2 år

Ondansetron 1A Farma bør ikke anvendes til børn under 2 år, da erfaring med behandlingen

mangler.

Forebyggelse af kvalme og opkastning efter en operation:

Voksne

16 mg 1 time før bedøvelse. Eventuelt 8 mg 1 time før bedøvelse efterfulgt af yderligere to doser på

8 mg med 8 timers mellemrum.

(Ondansetron 1A Farma)

Moderat til svært nedsat leverfunktion

Den maksimale dosering er 8 mg daglig. Følg lægens anvisninger.

Drik et glas vand sammen med medicinen. Ondansetron 1A Farma skal dog indtages med mindst

mulig væske, når den anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastning efter en operation.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Ondansetron 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Ondansetron 1A

Farma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas.

Symptomer på overdosering er f.eks. synsforstyrrelser, kraftig forstoppelse og lavt

blodtryk (hvilket viser sig ved træthed og svimmelhed).

Hvis du har glemt at tage Ondansetron 1A Farma

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er

nået at blive tid til din næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige

dosering.

Hvis du holder op med at tage Ondansetron 1A Farma

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Ondansetron 1A Farma kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Brystsmerter, en akut svær overfølsomhedsreaktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Hovedpine,

forstoppelse, rødme, varmefølelse, hikkesyge.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.

Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

(Ondansetron 1A Farma)

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

SÅDAN OPBEVARER DU ONDANSETRON 1A FARMA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ondansetron 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

refererer til den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ondansetron 1A Farma indeholder:

Det aktive indholdsstof er 4 mg eller 8 mg ondansetron som

ondansetronhydrochloriddihydrat.

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose. Lactosemonohydrat. Pregelatineret

majsstivelse. Magnesiumstearat. Filmovertræk: Hypromellose. Titandioxid (E 171). Jernoxid

gul (E 172).

Ondansetron 1A Farmas udseende og pakningsstørrelse

Ondansetron 1A Farma 4 mg er en gul, aflang, filmovertrukken tablet, mærket ”O” på den ene side

og ”4” på den anden side.

Ondansetron 1A Farma 8 mg er en gul, aflang, filmovertrukken tablet, mærket ”O” på den ene side

og ”8” på den anden side.

Pakningsstørrelser

4 mg: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 60 og 100 filmovertrukne tabletter.

8 mg: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 60 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund, telefon 43 20 12 60.

e-mail: 1a-Farma@1a-farma.dk

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Senest revideret 9. marts 2007

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and the public that preliminary results from a recently completed clinical study suggest that a 32 mg single intravenous dose of ondansetron (Zofran, ondansetron hydrochloride, and generics) may affect the electrical activity of the heart (QT interval prolongation), which could pre-dispose patients to develop an abnormal and potentially fatal heart rhythm known as Torsades de Pointes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [Claris Lifesciences Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed