Ondansetron "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondansetron "1A Farma" 8 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ondansetron "1A Farma" 8 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33589
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

(Ondansetron 1A Farma)

Ondansetron 1A Farma 4 mg og 8 mg filmovertrukne tabletter.

Ondansetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Ondansetron 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre.Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Ondansetron 1A Farmas virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Ondansetron 1A Farma

Sådan skal du tage Ondansetron 1A Farma

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Ondansetron 1A Farma

Yderligere oplysninger

1.

ONDANSETRON 1A FARMAS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Ondansetron 1A Farma tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes serotonin-antagonister af den

type, der modvirker opkastning. Ondansetron 1A Farma virker ved at blokere for frigivelsen af

stoffer, der giver kvalme og opkastning.

Ondansteron 1A Farma bruges mod kvalme og opkastning som skyldes kemoterapi og

strålebehandling og til forebyggelse af kvalme og opkastning efter en operation.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ONDANSETRON 1A

FARMA

Tag ikke tage Ondansetron 1A Farma

Hvis du er overfølsom over for ondansetron, andre lægemidler af samme lægemiddelgruppe,

eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Ondansetron 1A Farma.

Vær ekstra forsigtig med at tage Ondansetron 1A Farma

Hvis du har en nedsat tarmfunktion, f.eks. kraftig forstoppelse, ondt i maven, opkastning eller

manglende luftafgang fra tarmen.

Hvis du er i behandling med hjertemedicin mod hjerterytme-forstyrrelser eller hjertemedicin af

typen beta-blokkere.

Hvis ovenstående gælder for dig, skal du kontakte lægen, inden behandlingen med Ondansetron 1A

Farma påbegyndes.

Brug af anden medicin

(Ondansetron 1A Farma)

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Dette gælder især, hvis du tager:

Phenytoin og carbamazepin (mod epilepsi).

Rifampicin (mod virus).

Tramadol (mod stærke smerter).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Ondansetron 1A Farma efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke bruge Ondansetron 1A Farma. Spørg lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Ondansetron 1A Farma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ondansetron 1A Farma

Ondansetron 1A Farma indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ONDANSETRON 1A FARMA

Tag altid Ondansetron 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apoteket.

Forebyggelse af kvalme og opkastning som skyldes kemoterapi og strålebehandling

Voksne

8 mg 1-2 timer inden behandling, efterfulgt af 8 mg hver 12. time i op til 5 døgn. Den anbefalede

dosis er 8 mg 2 gange dagligt.

Børn over 2 år og unge under 18 år

Følg lægens anvisninger.

Børn under 2 år

Ondansetron 1A Farma bør ikke anvendes til børn under 2 år, da erfaring med behandlingen

mangler.

Forebyggelse af kvalme og opkastning efter en operation:

Voksne

16 mg 1 time før bedøvelse. Eventuelt 8 mg 1 time før bedøvelse efterfulgt af yderligere to doser på

8 mg med 8 timers mellemrum.

(Ondansetron 1A Farma)

Moderat til svært nedsat leverfunktion

Den maksimale dosering er 8 mg daglig. Følg lægens anvisninger.

Drik et glas vand sammen med medicinen. Ondansetron 1A Farma skal dog indtages med mindst

mulig væske, når den anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastning efter en operation.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Ondansetron 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Ondansetron 1A

Farma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas.

Symptomer på overdosering er f.eks. synsforstyrrelser, kraftig forstoppelse og lavt

blodtryk (hvilket viser sig ved træthed og svimmelhed).

Hvis du har glemt at tage Ondansetron 1A Farma

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er

nået at blive tid til din næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige

dosering.

Hvis du holder op med at tage Ondansetron 1A Farma

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Ondansetron 1A Farma kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Brystsmerter, en akut svær overfølsomhedsreaktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Hovedpine,

forstoppelse, rødme, varmefølelse, hikkesyge.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.

Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

(Ondansetron 1A Farma)

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

SÅDAN OPBEVARER DU ONDANSETRON 1A FARMA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ondansetron 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

refererer til den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ondansetron 1A Farma indeholder:

Det aktive indholdsstof er 4 mg eller 8 mg ondansetron som

ondansetronhydrochloriddihydrat.

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose. Lactosemonohydrat. Pregelatineret

majsstivelse. Magnesiumstearat. Filmovertræk: Hypromellose. Titandioxid (E 171). Jernoxid

gul (E 172).

Ondansetron 1A Farmas udseende og pakningsstørrelse

Ondansetron 1A Farma 4 mg er en gul, aflang, filmovertrukken tablet, mærket ”O” på den ene side

og ”4” på den anden side.

Ondansetron 1A Farma 8 mg er en gul, aflang, filmovertrukken tablet, mærket ”O” på den ene side

og ”8” på den anden side.

Pakningsstørrelser

4 mg: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 60 og 100 filmovertrukne tabletter.

8 mg: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 60 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund, telefon 43 20 12 60.

e-mail: 1a-Farma@1a-farma.dk

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Senest revideret 9. marts 2007

6-9-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Maximum single dose of intravenous ondansetron (Zofran® and others) now restricted to 16 mg.

Danish Medicines Agency

28-1-2019


Ondansetron: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002217/201802

Ondansetron: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002217/201802

Ondansetron: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002217/201802

Europe - EMA - European Medicines Agency