Omnipaque

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Omnipaque 200 mg jod/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg jod/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Omnipaque 200 mg jod/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14253
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

GE Healthcare

Indlægsseddel: Information til brugeren

Omnipaque 140, 180, 200, 240, 300 og 350 mg I/ml, injektionsvæske, opløsning

Iohexol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du bliver undersøgtmed dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du bliver undersøgt med Omnipaque

Sådan bliver du undersøgt med Omnipaque

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med

behandling.

Omnipaque er et kontrastmiddel til røntgenundersøgelser. Du kan få det som en indsprøjtning

før en røntgenundersøgelse. Det giver tydeligere røntgenbilleder.

Du kan få Omnipaque ved røntgenundersøgelse af dine nyrer og urinveje, rygmarv eller

blodårer, også hjertets kranspulsårer.

Du kan få Omnipaque før eller under en CT-scanning af hoved eller krop

Du kan også få Omnipaque ved røntgenundesøgelse af maven, tarmene, spytkirtler, galdegange,

bugspytkirtlens gange, led, livmoder eller æggestokke.

Lægen kan give dig Omnipaque for noget andet.

Spørg lægen.

Lægen vil forklare dig, hvilken del af din krop, du skal have undersøgt.

2.

Det skal du vide før du bliver undersøgt med Omnipaque

Du må ikke få Omnipaque

hvis du er overfølsom over for iohexol eller et af de øvrige indholdsstoffer

hvis dit stofskifte er for højt

hvis du både har nedsat nyre- og leverfunktion

hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion efter behandling med

røntgenkontrastmidler

hvis du lige har fået foretaget en undersøgelse af rygmarvskanalen med røntgenkontrastmidler

(myelografi).

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at give dig Omnipaque

Tal med lægen eller sundhedspersonalet før du får Omnipaque, hvis du

tidligere er blevet dårlig efter en undersøgelse med røntgenkontrastmidler

har problemer med skjoldbruskkirtlen

skal have undersøgt din skjoldbruskkirtel

har eller har haft allergi eller astma

har sukkersyge

får metformin for sukkersyge

har epilepsi, svulster eller andre sygdomme i hjernen inklusiv migræne

tager beta-blokkere, som er medicin mod for højt blodtryk, dårligt hjerte eller migræne

har eller har haft en alvorlig hjertesygdom herunder forhøjet blodtryk, blodpropper, slagtilfælde

og uregelmæssige hjerteslag (arytmi).

har en kronisk sygdom i lungerne (pulmonal hypertension)

har problemer med nyrerne

har alvorlig muskelsvaghed (myastenia gravis)

har en sjælden sygdom med konstant eller anfaldsvist højt blodtryk på grund af en svulst i dine

binyrer (fæokromocytom)

har "homocystinuri" (en tilstand med øget udskillelse af aminosyren cystein i urinen)

har kræft i knoglemarven (myelomatose) eller en sjælden sygdom i blodet (Waldenströms

makroglobulinæmi)

har en sygdom i immunsystemet

er eller har været afhængig af alkohol eller narkotika

har alvorlig væskemangel.

Vær opmærksom på

Drik rigelig med vand, både før og efter du har fået Omnipaque. Dette gælder især for patienter

med myelomatose (knoglemarvskræft), diabetes, nyreproblemer, patienter i dårlig almentilstand,

børn og ældre patienter.

Brug af anden medicin sammen med Omnipaque

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager

metformin mod sukkersyge

medicin for hjertet (amiodaron)

medicin til behandling af forhøjet blodtryk (beta blokkere, vasoaktive stoffer, ACE-hæmmere

eller angiotensin-antagonister)

medicin til behandling af sygdomme i immunsystemet (interleukin-2 eller interferoner eller

fornylig har været i behandling med interleukin-2 eller interferoner)

medicin til behandling af psykiske lidelser som f.eks depression (antidepressiva).

medicin til behandling af alvorlige psykoser, som f.eks. skizofreni (neuroleptika)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bliver undersøgt med Omnipaque.

Graviditet

Du vil normalt ikke få Omnipaque, hvis du er gravid. Din læge vil kun bruge dette produkt, hvis det

skønnes, at fordelene opvejer risikoen for både moderen og barnet. Hvis Omnipaque er blevet givet

til dig under graviditeten, bør thyreoideafunktion testes hos den nyfødte første uge efter fødslen.

Testen bør gentages igen ved 2 og 6 ugers alderen specielt hos for tidligt fødte og ved lav

fødselsvægt. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Amning

Du kan fortsætte amningen som normalt efter en undersøgelse med Omnipaque.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke tilrådeligt at køre bil eller betjene maskiner i en time efter injektion.

Du bør ikke betjene maskiner eller køre bil de første 24 timer efter en undersøgelse af rygmarven

eller hjernen.

3.

Sådan bliver du undersøgt med Omnipaque

Din læge bestemmer, hvilken dosis du skal have. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er:

Èn enkelt indsprøjtning, eller du kan blive bedt om at drikke dosis.

Du kan bl.a. få indsprøjtet Omnipaque i en blodåre, hulrummet omkring rygmarven, livmoderen,

æggestokkene, galdeblæren eller et led alt afhængig af, hvilken del af din krop du skal have

røntgenundersøgt.

Det kan også være, at du skal drikke Omnipaque, hvis du skal have undersøgt spiserør, mave eller

tarme.

Når du har fået Omnipaque

Efter undersøgelsen

vil du blive bedt om at drikke rigeligt væske (så medicinen hurtigere kommer ud af kroppen)

er det tilrådeligt at du bliver observeret i mindst 30 minutter. Hvis du får det dårligt i det

tidsrum, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Det følgende gælder kun, hvis du skal have Omnipaque indsprøjtet i hulrummet omkring

rygmarven

Efter undersøgelsen vil du blive bedt om

at hvile dig med hoved og bryst hævet i 1 time, eller i 6 timer, hvis du bliver i sengen

at gå forsigtigt og undgå at bukke dig i 6 timer

ikke at være helt alene i de første 24 timer efter du har fået Omnipaque, hvis du ikke er indlagt.

Tal med lægen, hvis du er usikker på noget af ovenstående.

Hvis du har fået for meget Omnipaque injektionsvæske

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Omnipaque, og du føler

dig utilpas.

4.

Bivirkninger

Omnipaque kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis du får en allergisk reaktion, når du får Omnipaque på hospitalet eller på en klinik skal du

straks oplyse lægen eller sundhedspersonalet om det. Symptomerne kan omfatte:

hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller trykken eller smerte i brystet

hududslæt, knuder, kløende pletter, blærer på huden og i munden, røde / kløende øjne, hoste,

løbende næse, nysen eller andre allergiske symptomer

hævelse af dit ansigt

svimmelhed eller følelse af svaghed (forårsaget af lavt blodtryk)

Ovenstående bivirkninger kan forekomme flere timer eller dage efter Omnipaque er givet. Hvis

nogen af disse bivirkninger sker efter du forlader hospitalet eller klinikken, skal du straks kontakte

læge eller skadestue på det nærmeste hospital.

Et kort fald i urindannelsen på grund af nedsat nyrefunktion er almindelig efter Omnipaque er givet.

Dette kan føre til beskadigelse af nyrerne.

Efter indsprøjtning i en puls- eller blodåre (arterie eller vene)

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Rygsmerter, nakkestivhed, almen sløjhed og evt. feber som meningitislignende tilstand.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Dyspnø, dvs. åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning.

Astmalignende astmatiske anfald og vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med

skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Kontakt læge eller skadestue

Langsom puls, uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt

Blodprop i hjertet. Symptomerne kommer som regel pludseligt som en klemmende eller

snørende smerte midt i brystet, gerne med udstråling til venstre arm, hals eller underkæbe.

Smerterne kan ledsages af, eller i nogle tilfælde udelukkende bestå af, åndedrætsbesvær og

kvalme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112

Respirationsstop

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Hjertestop

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

Krampeanfald, bevidsthedsforstyrrelser, føleforstyrrelser og rysten

Koma

Svær hovedpine

Hjerneblødning

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Alvorlige hudreaktioner fx blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hjertefejl

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Betændelse i bugspytkirtlen

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning pga. nedsat pumpefunktion i hjertet, angst,

brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen

eller blodprop i hjertet. Ring 112

Alvorlig overfølsomhedsreaktion inklusiv feber, hududslæt, ledsmerter og unormale blod-

og leverfunktionstest (disse kan være tegn på multi-organ overfølsomhedsreaktion). Kontakt

læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

Ødem i hjernen

Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser

Hævelse af lungerne, spasmer i luftvejene

Muskelsvaghed, muskelkrampe

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Varmefølelse, lokale smerter.

Opkastning.

Forbigående ændringer i respirationsfrekvensen, åndedrætsbesvær

Svimmelhed

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Kvalme

Hudirritation, kløe, rødmen.

Smerter og kuldefornemmelser især i hænder og fødder pga. sammentrækning af de små

pulsårer.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hovedpine

Kramper

Forvirring

Mavesmerter, diaré og ubehag.

Overfølsomhed, udslæt.

Feber.

Hoste.

Lammelse

Lysfølsomme øjne

Døsighed

Synsforstyrrelser, forbigående blindhed.

Øjenbetændelse

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Akut ildebefindende med bleghed, kulde af huden, sved, kvalme, angst, langsom puls og

lavt blodtryk. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Kortvarig ændring af smagssansen, metalsmag

Kuldegysninger og rysten.

Irritabilitet, aggressiv og urolig udadreagerende adfærd

Besvær med at styre bevægelser, forbigående hukommelsestab, halv- eller helsidig

lammelse

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Jodforgiftning evt. med snue, øjenbetændelse, pandehovedpine, strubebetændelse, bronchitis

og forhøjet stofskifte.

Hævede og ømme spytkirtler.

Rødme.

Taleforstyrrelser og desorientering

Hurtig puls og varmefølelse pga. for højt stofskifte.

Forbigående lavt stofskifte

Smerter i ryggen

Forvirring, ændret opmærksomhed og koncentration

Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning

Forbigående høretab

Smerter i leddene.

Udslæt med kløe og vabler

Rødme og pusholdige blærer i huden

Forværring af psoriasis

Rastløshed, uro, angst.

Efter indsprøjtning i hulrummet omkring rygmarven

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Rygsmerter, nakkestivhed, almen sløjhed og evt. feber som meningitislignende tilstand.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

Dyspnø, dvs. åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Astmalignende astmatiske anfald og vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med

skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Hjertestop.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Langsom eller uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Alvorlige hudreaktioner fx blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af

hud.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Koma

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Det sker hos flere end l ud af 10 patienter.

Hovedpine (kan være svær og langvarig).

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Varmefølelse, lokale smerter.

Kvalme, opkastning.

Svimmelhed

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Åndenød. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Hudirritation, kløe, rødmen.

Kortvarig ændring af smagssansen, metalsmag.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Forvirring.

Mavesmerter, diaré.

Feber.

Smerte i arme, ben , nakke eller ryg.

Øjenbetændelse

Synsforstyrrelser, forbigående blindhed

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Akut ildebefindende med bleghed, kulde af huden, sved, kvalme, angst, langsom puls og

lavt blodtryk. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Svimmelhed der kan føre til besvimelse pga. lavt blodtryk.

Kuldegysninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Jodforgiftning evt. med snue, øjenbetændelse, pandehovedpine, strubebetændelse, bronchitis

og forhøjet stofskifte.

Hævede og ømme spytkirtler.

Lysfølsomhed.

Besvær med at styre bevægelser, hukommelsestab og talevanskeligheder.

Ændringer i følesans og smag,

Forvirring, ændret opmærksomhed og koncentration

Forbigående høretab

Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning.

Fravær af frivillige bevægelser (handlingslammelse)

Rastløshed, uro

Omnipaque kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

bl.a. om forbigående ændringer i den elektriske aktivitet i hjernen.

Ved undersøgelse af livmoder, æggeledere, galdeblære og bugspytkirtel eller et brok

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga.

meningitislignende tilstand.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Dyspnø, dvs. åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Astmalignende astmatiske anfald og vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med

skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Hjertestop.

Kramper.

Langsom eller uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Alvorlige hudreaktioner fx blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af

hud.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Det sker hos flere end l ud af 10 patienter.

Smerter i maveregionen.

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Varmefølelse, lokale smerter.

Hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Åndenød. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Hudirritation, kløe, rødmen.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Forvirring.

Synsforstyrrelser, forbigående blindhed.

Overfølsomhed, udslæt.

Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning.

Feber.

Øjenbetændelse

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Akut ildebefindende med bleghed, kulde af huden, sved, kvalme, angst, langsom puls og

lavt blodtryk. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Kortvarig ændring af smagssansen, metalsmag.

Kuldegysninger.

Diaré og ubehag.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Jodforgiftning evt. med snue, øjenbetændelse, pandehovedpine, strubebetændelse, bronchitis

og forhøjet stofskifte.

Hævede og ømme spytkirtler.

Ved undersøgelse af led

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber som

meningitislignende tilstand.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Dyspnø, dvs. åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Astmalignende astmatiske anfald og vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112. .

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med

skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Hjertestop.

Kramper.

Langsom eller uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Alvorlige hudreaktioner fx blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af

hud.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Det sker hos flere end l ud af 10 patienter.

Smerte.

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Smerter i leddet og hævelse.

Varmefølelse.

Hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Åndenød. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Hudirritation, kløe, rødmen,

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Forvirring.

Synsforstyrrelser, forbigående blindhed.

Mavesmerter.

Overfølsomhed, udslæt.

Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning.

Feber.

Øjenbetændelse

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Akut ildebefindende med bleghed, kulde af huden, sved, kvalme, angst, langsom puls og

lavt blodtryk. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Kortvarig ændring af smagssansen, metalsmag.

Kuldegysninger.

Diaré og ubehag.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Jodforgiftning evt. med snue, øjenbetændelse, pandehovedpine, strubebetændelse, bronchitis

og forhøjet stofskifte.

Hævede og ømme spytkirtler.

Smerter, varme og hævelse i leddet pga. betændelse.

Efter indgivelse gennem munden

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber som

meningitislignende tilstand.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Dyspnø, dvs. åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Astmalignende astmatiske anfald og vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112..

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med

skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Hjertestop.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Kramper.

Langsom eller uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Alvorlige hudreaktioner fx blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af

hud.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Det sker hos flere end l ud af 10 patienter.

Diaré.

Almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Varmefølelse, lokale smerter, smerter i leddene.

Hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Åndenød. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Hudirritation, nældefeber, kløe, rødmen.

Smerter i maveregionen.

Sjældne bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Forvirring.

Synsforstyrrelser, forbigående blindhed.

Overfølsomhed, udslæt.

Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning.

Feber.

Øjenbetændelse

Meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Akut ildebefindende med bleghed, kulde af huden, sved, kvalme, angst, langsom puls og

lavt blodtryk. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Kortvarig ændring af smagssansen, metalsmag.

Kuldegysninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Jodforgiftning evt. med snue, øjenbetændelse, pandehovedpine, strubebetændelse, bronchitis

og forhøjet stofskifte.

Hævede og ømme spytkirtler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Omnipaque utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Omnipaque ved temperaturer over 30° C.

Hospitalet må opbevare Omnipaque ved 37° C i op til en måned før brug

Frys ikke Omnipaque.

Opbevar Omnipaque i original emballage, da det er følsomt for lys.

Brug ikke Omnipaque efter den udløbsdato, der står på etiketten.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Omnipaque injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Iohexol

Øvrige indholdsstoffer: Trometamol, natriumcalciumedetat, saltsyre for pH justering samt sterilt

vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Omnipaque er en opløsning beregnet til injektion. Produktet er en klar, farveløs til svagt gullig

vandig opløsning.

Pakningsstørrelser

Omnipaque leveres i hætteglas, infusionsflasker samt polypropylenflasker i følgende størrelser:

10, 15, 20, 50, 75, 100, 150, 175, 200 og 500 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GE Healthcare AS

Nycoveien 1-2

P.O. Box 4220 Nydalen

NO-0401 Oslo

Norge

Fremstiller

GE Healthcare AS

Nycoveien 1-2

P.O. Box 4220 Nydalen

NO-0401 Oslo

Norge

eller

GE Healthcare Ireland Limited

IDA Business Park

Carrigtohill

Co. Cork Ireland

Repræsentant for Danmark

GE Healthcare A/S

Park Allé 295

2605 Brøndby

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.