Omeprazol "Vian"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Omeprazol "Vian" 40 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Omeprazol "Vian" 40 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38262
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Omeprazol ”Vian”, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Omeprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Omeprazol ”Vian”

Sådan bliver du behandlet med Omeprazol ”Vian”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Omeprazol “Vian” indeholder det aktive stof omeprazol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som

kaldes protonpumpehæmmere. De virker ved at nedsætte mavens produktion af mavesyre.

Omeprazol “Vian” pulver til infusionsvæske kan bruges, som et alternativ til oral behandling, til

behandling af følgende:

Sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus) eller i maven (gastrisk ulcus).

Mavesår, som er inficeret med bakterien ‘Helicobacter pylori’. Hvis du lider af dette, kan din

læge også udskrive antibiotika, så infektionen behandles, og såret kan få ro til at hele.

Mavesår, som er opstået ved brug af smertestillende medicin af typen NSAID (non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler, ”gigtmedicin”). Omeprazol ”Vian” kan også bruges til at

hindre mavesår, hvis du tager lægemidler af typen NSAID.

Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD), der skyldes, at syre fra maven stiger op i spiserøret og

giver smerte, inflammation (en betændelsesagtig tilstand) og halsbrand.

For meget mavesyre på grund af en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom).

2.

Det skal du vide om Omeprazol ”Vian”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

Du må ikke få Omeprazol ”Vian”

hvis du er allergisk over for omeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Omeprazol ”Vian”

(angivet i punkt 6)

- hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder andre protonpumpehæmmere

(f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)

- hvis du tager medicin, som indeholder nelfinavir (bruges til behandling af hiv).

Hvis du er i tvivl, så tal med din læge, sundhedspersonalet eller apoteket, inden du får denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Omeprazol ”Vian” kan maskere symptomer på andre sygdomme. Derfor skal du straks tale med din

læge, hvis noget af det følgende sker for dig, før eller efter du får Omeprazol ”Vian”

hvis du uventet taber dig meget og har svært ved at synke

hvis du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær

hvis du kaster mad eller blod op

hvis du har blod i afføringen (sort/mørk afføring)

hvis du får svær eller vedvarende diarré, eftersom brug af omeprazol er sat i forbindelse med en

let øget risiko for smitsom diarré

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du oplever symptomer på for lavt indhold af magnesium i blodet (hypomagnesiæmi) så

som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, vildelse, kramper, svimmelhed og

forstyrrelser i hjerterytmen. Hvis du skal i længerevarende behandling og samtidig tager digoxin

eller andre lægemidler, der kan forårsage hypomagnesiæmi (f.eks. vanddrivende medicin) vil

sundhedspersonalet kontrollere dit indhold af magnesium i blodet før behandlingsstart og

herefter jævnligt.

hvis du har risiko for at udvikle knogleskørhed. Protonpumpehæmmere, især hvis de anvendes i

høje doser og i lang tid (> 1år), kan øge risikoen for brud på hofte, håndled og rygsøjle, især hos

ældre og ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer. Din læge vil sikre, at du har et tilstrækkeligt

indtag af D-vitamin og calcium.

Brug af anden medicin sammen med Omeprazol ”Vian”

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det skyldes, at Omeprazol ”Vian” kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin

kan påvirke virkningen af Omeprazol Vian.

Du må ikke få Omeprazol ”Vian”, hvis du tager medicin, der indeholder nelfinavir (bruges til

behandling af hiv).

Fortæl din læge eller på apoteket, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner).

Digoxin (bruges til behandling af hjerteproblemer).

Diazepam (bruges til behandling af angst, til muskelafslapning og mod epilepsi).

Phenytoin (bruges til behandling af epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge være nødt til

at måle koncentrationen af phenytoin i dit blod, når du starter eller stopper med at bruge

Omeprazol ”Vian”.

Blodfortyndende medicin, som warfarin eller andre vitamin K-hæmmere. Din læge kan være

nødt til at måle koncentrationen af den blodfortyndende medicin i dit blod, når du starter eller

stopper med at tage Omeprazol ”Vian”.

Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose).

Atazanavir (bruges til behandling af hiv).

Tacrolimus (bruges i forbindelse med organtransplantation).

Naturlægemidlet perikon (Hypericum perforatum) (bruges til behandling af milde depressioner).

Cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens, "vindueskiggersyndrom”).

Saquinavir (bruges til behandling af hiv).

Clopidogrel (bruges til forebyggelse af blodpropper).

Methotrexat (bruges til behandling af kræft og leddegigt)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får Omeprazol ”Vian” Din læge vil tage stilling til, om du må få

Omeprazol ”Vian” i denne periode.

Omeprazol går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det skader dit barn, hvis du får en

”normal” dosis.

Din læge vil tage stilling til, om du må få Omeprazol ”Vian”, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Omeprazol ”Vian” påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Der kan

forekomme bivirkninger som f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser (se pkt. 4). Hvis patienter

påvirkes af disse, må de ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Omeprazol ”Vian” indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan bliver du behandlet med Omeprazol ”Vian”

Omeprazol ”Vian” kan gives til voksne inklusive ældre.

Der er begrænset erfaring med intravenøs brug til børn.

Når du får Omeprazol ”Vian”

Du vil få Omeprazol ”Vian” af en læge, som vil vurdere, hvor meget du har brug for.

Du vil få medicinen som injektion i en blodåre.

Hvis du har fået for meget Omeprazol ”Vian”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har fået mere af Omeprazol ”Vian” end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du tror, du har fået for meget Omeprazol ”Vian”, skal du straks tale med din læge.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogle af følgende sjældne, men alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at få

Omeprazol ”Vian” og straks kontakte lægen:

Pludseligt åndedrætsbesvær, hævelse af læber, tunge og hals eller andre steder på kroppen,

udslæt, besvimelse eller besvær med at synke (alvorlig allergisk reaktion).

Rødmen af huden med blæredannelse eller afskalning. Der kan også være alvorlig

blæredannelse og blødning fra læber, øjne, mund, næse og kønsorganer. Dette kan være

”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toksisk epidermal nekrolyse”.

Gullig hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.

Bivirkninger kan forekomme, hyppigheden er defineret som følger:

Meget almindelig:

forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede

Almindelig:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 behandlede

Ikke almindelig:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede

Sjælden:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 behandlede

Meget sjælden:

forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 behandlede

Ikke kendt:

hyppigheden kan ikke vurderes ud fra

forhåndenværende data

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger

Hovedpine.

Påvirkning af mave og tarm: Diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).

Kvalme eller opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger

Hævede fødder og ankler.

Forstyrret søvn (søvnløshed).

Svimmelhed, prikken eller snurren som f.eks. når benet sover, træthedsfølelse.

Følelse af, det hele drejer rundt (svimmelhed).

Ændringer i de blodprøver, der viser, hvordan leveren fungerer.

Hududslæt, nældefeber og kløende hud.

Generel utilpashed og mangel på energi.

Brud på hofte, håndled eller rygsøjle

Sjældne bivirkninger

Blodproblemer såsom nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader. Dette kan forårsage

svaghed, blå mærker eller øget modtagelighed overfor infektioner.

Overfølsomhedsreaktioner, til tider meget alvorlige, heriblandt hævelse af læber, tunge og hals,

feber og åndedrætsproblemer.

Lavt natriumindhold i blodet. Dette kan forårsage svaghed, opkastning og kramper.

Ophidselse, forvirring eller depression.

Smagsforstyrrelser

Synsproblemer såsom uklart syn.

Pludselig åndedrætsbesvær (bronkospasme).

Mundtørhed.

Betændelse i mundslimhinden.

En infektion kaldet trøske, som kan angribe fordøjelseskanalen og er forårsaget af en svamp.

Mikroskopisk colitis (en betændelsestilstand der kun kan ses i biopsier under et mikroskop) i

mave-tarm-kanalen.

Leverproblemer, inklusive gulsot, som kan forårsage gullig hud, mørk urin og træthed.

Hårtab.

Hududslæt ved udsættelse for sollys.

Ledsmerter eller muskelsmerter.

Alvorlige nyreproblemer (interstitiel nefritis).

Øget svedtendens.

Meget sjældne bivirkninger

Ændringer i blodtælling inklusive nedsat antal hvide blodlegemer (agranulocytose).

Aggression.

Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer).

Alvorlige leverproblemer, der kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.

Pludseligt, alvorligt hududslæt eller blæredannelse eller afskalning. Dette kan være ledsaget af

høj feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse).

Muskelsvaghed.

Forstørrede bryster hos mænd.

Ikke kendt

Lavt magnesiumindhold i blodet. Hvis du tager Omeprazol ”Vian” i mere end tre måneder kan

koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som

træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget

puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du omgående kontakte din læge. Lav

magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calcium

koncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig

for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.

I enkelte tilfælde er der set permanent nedsat syn hos alvorligt syge patienter, som har fået intravenøs

injektion af omeprazol, især ved høje doser. Det vides dog ikke, om der er nogen sammenhæng.

Omeprazol ”Vian” kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og derved føre til en

svækkelse af immunforsvaret. Hvis du har en infektion med symptomer som feber med en alvorligt

påvirket almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion såsom smerter i nakke, hals

eller mund, eller du har svært ved at komme af med urinen, skal du hurtigst muligt kontakte din læge,

så mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose) kan udelukkes ved en blodprøve. Det er vigtigt, at

du oplyser om den medicin, du tager.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning: Opbevares ved temperaturer under 25 ºC.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Hætteglas: Kan opbevares uden for yderpakningen ved normalt dagslys i op til 24 timer.

Opbevaring efter tilberedning: den brugsfærdige opløsning til injektion er holdbar i 4 timer når

den opbevares ved temperaturer under 25

C.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Omeprazol ”Vian” indeholder:

Aktivt stof er omeprazol. Et hætteglas indeholder 40 mg omeprazol som omeprazolnatrium

svarende til 40 mg omeprazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Pulver til injektionsvæske, opløsning: natriumhydroxid (til pH-justering)

Solvens til injektionsvæske, opløsning: 1 ampul indeholder macrogol 400, citronsyre

monohydrat og vand til injektionsvæske.

udseende og pakningsstørrelse

Omeprazol ”Vian” er et hvidt, frysetørret pulver .

Pakningsstørrelser:

1 hætteglas med 40 mg pulver og 1 ampul med 10 ml opløsningsvæske.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vian S.A.

Ermou 15 – Kifissia 14564

km National Road Athens-Lamia

Grækenland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Omeprazol ”Vian”

Cypern:

Omeprazol ”Vian”

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2013

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Omeprazol “Vian” injektionsvæske fremstilles ved at opløse det frysetørrede pulver i det medfølgende

opløsningsmiddel. Der må ikke anvendes andre opløsningsmidler.

Omeprazols stabilitet påvirkes af injektionsvæskens pH, og derfor bør der ikke anvendes andre

opløsningsmidler eller mængder end de angivne ved fremstillingen af opløsningen.

Forkert tilberedte opløsninger identificeres ved deres gule til brune misfarvning og må ikke anvendes.

Anvend kun klare, farveløse eller svagt gullig-brune opløsninger.

Tilberedning

BEMÆRK: Trin 1 til 5 skal udføres umiddelbart efter hinanden:

1. Med en sprøjte optrækkes opløsningsmidlet fra ampullen (10 ml).

2. Injicer ca. 5 ml af opløsningsmidlet i hætteglasset, der indeholder den frysetørrede omeprazol.

3. Sug derefter mest mulig luft ud af hætteglasset og tilbage i sprøjten. Dette letter injektionen af

resten af opløsningsmidlet.

4. Tilsæt resten af opløsningsmidlet til hætteglasset. Tøm sprøjten fuldstændigt.

5. Omryst og vend hætteglasset, så det frysetørrede pulver opløses fuldstændigt.

Omeprazol “Vian” injektionsvæske må kun gives som intravenøs injektion og aldrig sammen med

andre infusionsopløsninger. Efter tilberedning gives injektionen langsomt over et forløb på mindst 2½

minut og med en hastighed på maksimalt 4 ml pr. minut.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

TOPCARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Topco Associates LLC]

TOPCARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Kroger Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Kroger Company]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

HEALTH MART OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

HEALTH MART OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LEADER OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

LEADER OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SUNMARK OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

SUNMARK OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Kroger Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Kroger Company]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Shopko Stores Operating Co., LLC]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Shopko Stores Operating Co., LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Walgreen Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

UP AND UP OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Target Corporation]

UP AND UP OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Target Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [H E B]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [H E B]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Perrigo New York Inc]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [CVS Pharmacy]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CARE ONE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [American Sales Company]

CARE ONE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [American Sales Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Apotex Corp]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Apotex Corp]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

SOUND BODY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

6-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Denton Pharma, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OMEPRAZOLE/SODIUM BICARBONATE Powder, For Suspension [Ajanta Pharma Limited]

OMEPRAZOLE/SODIUM BICARBONATE Powder, For Suspension [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE Capsule [Ajanta Pharma Limited]

OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE Capsule [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule [Bi-Mart]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule [Bi-Mart]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ZEGERID OTC (Omeprazole And Sodium Bicarbonate) Capsule [Bayer HealthCare LLC]

ZEGERID OTC (Omeprazole And Sodium Bicarbonate) Capsule [Bayer HealthCare LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Albertsons Companies]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Albertsons Companies]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [CVS Health Corp.]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [CVS Health Corp.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [HEB]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [HEB]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Kaiser Permanente]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Kaiser Permanente]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Chain Drug Marketing Association]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Chain Drug Marketing Association]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Cadila Healthcare Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Zantac vs. Prilosec

Zantac vs. Prilosec

Zantac (ranitidine hydrochloride) and Prilosec (omeprazole) are used for the treatment of conditions such as heartburn, ulcers, gastroesophageal reflux disease (GERD), erosive esophagitis, and Zollinger-Ellison syndrome, which are all caused by stomach acid.

US - RxList

13-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule [Reliable 1 Laboratories LLC]

OMEPRAZOLE Capsule [Reliable 1 Laboratories LLC]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Golden State Medical Supply, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

YOSPRALA (Aspirin And Omeprazole) Tablet, Film Coated [Aralez Pharmaceuticals Us Inc.]

YOSPRALA (Aspirin And Omeprazole) Tablet, Film Coated [Aralez Pharmaceuticals Us Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed