Olanzapin "PCD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Olanzapin "PCD" 2,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Olanzapin "PCD" 2,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42956
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Olanzapin PCD 2,5 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 5 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 7,5 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 10 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 15 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 20 mg filmovertrukne tabletter

olanzapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Olanzapin PCD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin PCD

Sådan skal du tage Olanzapin PCD

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Olanzapin PCD indeholder det aktive stof olanzapin. Olanzapin PCD tilhører en gruppe af lægemidler,

der kaldes antipsykotika og bruges til at behandle følgende tistande:

Skizofreni, en lidelse med symptomer som at høre, se eller føle ting, som ikke eksisterer,

mistro, unormal mistænksomhed og indesluttethed. Mennesker med denne lidelse kan også

føle sig deprimerede, angste eller anspændte.

Moderat til svære maniske episoder, en tilstand med symptomer som begejstring og eufori.

Olanzapin PCD har vist sig at forebygge tilbagefald af disse symptomer i patienter med en bipolar

lidelse, hvis maniske episode har responderet på behandling med olanzapin.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægseddel. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE OLANZAPIN PCD

Tag ikke Olanzapin PCD

• Hvis du er allergisk over for olanzapin, jordnødder, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i afsnit 6). En allergisk reaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse

af ansigt eller læber eller kortåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du fortælle det til lægen.

• Hvis du tidligere har fået at vide, at du har en bestemt slags glaukom (grøn stær) med øget tryk i

øjet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonlaet, før du tager Olanzapin PCD.

• Det kan ikke anbefales at anvende Olanzapin PCD i ældre patienter med demens, da det kan

medføre alvorlige bivirkninger.

• Denne type medicin kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis

dette forekommer, når du har taget Olanzapin PCD, skal du fortælle det til lægen.

• Yderst sjældent forårsager denne type medicin en kombination af feber, hurtigere

vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed. Hvis dette forekommer,

skal du omgående kontakte din læge.

• vægtøgning er observeret i patienter, som tager Olanzapin PCD. Du og din læge bør tjekke din

vægt regelmæssigt. Henvisning til en diætist eller hjælp med kostplan bør overvejes om

nødvendigt.

• Højt blodsukker og høje niveauer af fedt (triglycerider og kolesterol) er observeret i patienter,

som tager Olanzapin PCD. Din læge bør tage blodprøver for at tjekke dit niveau af blodsukker

og bestemte typer fedt, før du begynder at tage Olanzapin PCD og regelmæssigt under

behandling.

• Fortæl din læge, hvis du eller nogen i din familie har lidt af blodpropper, skal du være særlig

forsigtig, da denne type lægemidler har været forbundet med dannelse af blodpropper.

Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du fortælle det til din læge hurtigst muligt:

• Slagtilfælde eller mindre forbigående slagtilfælde

• Parkinsons sygdom

• Problemer med blærehalskirtlen (prostata)

• Tarmslyng (paralytisk ileus)

• Lever- eller nyresygdom

• Blodsygdomme

• Hjertesygdom

• Diabetes

Hvis du lider af demens, bør du, dine pårørende eller en anden, der hjælper dig, fortælle din læge, hvis

du nogensinde har haft et slagtilfælde, også hvis du ikke har nogen følger efter det.

Som almindelig forholdsregel bør du, hvis du er over 65 år, få målt dit blodtryk hos din læge.

Børn og unge

Olanzapin PCD frarådes til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Olanzapin PCD

Tag kun anden medicin sammen med Olanzapin PCD, hvis din læge siger, at du må. Du kan komme

til at føle dig døsig, hvis Olanzapin PCD tages sammen med depressionsmidler eller medicin til

behandling af angst eller søvnløshed (sovemedicin).

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du bør især fortælle din læge hvis du tager:

• medicin for Parkinsons sygdom

• carbamazepin (en antiepileptisk og humør stabilisator), fluvoxamin (et antidepressiva) eller

ciprofloxacin (et antibiotikum), da det kan blive nødvendigt at ændre din dosis af Olanzapin

PCD.

Brug af Olanzapin PCD sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke nogen form for alkohol, når du får Olanzapin PCD. Hvis Olanzapin PCD og alkohol tages

samtidig, kan du blive døsig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Olanzapin PCD. Du bør ikke få dette

lægemiddel, mens du ammer, da små mængder Olanzapin PCD kan udskilles i modermælken.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Olanzapin PCD i sidste

trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogle af disse symptomer,

skal du kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er risiko for døsighed, når du får Olanzapin PCD. Hvis dette opstår, må du ikke køre bil eller

betjene værktøj eller maskiner. Fortæl det til din læge.

Olanzapin PCD indeholder lactose

Olanzapin PCD indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Olanzapin PCD indeholder sojalecithin

Olanzapin PCD indeholder sojalecithin. Du må ikke bruge Olanzapin PCD, hvis du er overfølsom

overfor jordnødder (peanut) eller soja.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE OLANZAPIN PCD

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil fortælle dig, hvor mange Olanzapin PCD tabletter du skal tage, og i hvor lang tid du skal

fortsætte med at tage dem. Den daglige dosis af Olanzapin PCD er mellem 5 mg og 20 mg. Tal med

din læge, hvis dine symptomer vender tilbage, men stop ikke med at tage Olanzapin PCD medmindre,

at din læge siger det.

Du bør tage Olanzapin PCD tabletter én gang dagligt efter din læges anvisning.

Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne til

et måltid eller ej.

Olanzapin PCD overtrukne tabletter er til at synke. Du bør synke Olanzapin PCD tabletterne hele med

vand.

Hvis du har taget for mange Olanzapin PCD filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Olanzapin STADA, end der står i

denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Patienter, som har taget mere Olanzapin PCD end de burde, har oplevet følgende symptomer: Hurtig

hjerterytme, ophidselse/aggression, problemer med at tale, usædvanlige bevægelser (især af ansigt

eller tunge) eller nedsat bevidsthedsniveau (døsighed). Andre symptomer kan være: Akut forvirring,

krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens,

muskelstivhed og døsighed eller søvnighed, langsommere vejrtrækning, nedsugning i luftvejene af

væske el. faste stoffer, højt eller lavt blodtryk, unormal hjerterytme.

Kontakt din læge eller sygehus omgående, hvis oplever nogle af de ovenstående symptomer. Vis

tabletpakningen til lægen.

Hvis du har glemt at tage Olanzapin PCD

Tag dine tabletter lige så snart, du kommer i tanke om det. Du må ikke tage to doser på en dag.

Hvis du holder op med at tage Olanzapin PCD

Du må ikke holde op med at tage tabletterne, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, du fortsætter

med at tage Olanzapin PCD, så længe lægen beder dig om det.

Hvis du pludseligt holder op med at tage Olanzapin PCD, kan der forekomme symptomer som

svedtendens, søvnbesvær, rysten, angst, kvalme og opkastning. Din læge vil måske foreslå dig, at du

nedsætter dosis gradvist, før du helt stopper.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl straks lægen hvis du oplever:

usædvanlige bevægelser (en almindelig bivirkning der kan forekomme hos op til 1 ud af 10

patienter) af hovedsageligt ansigt og tunge;

blodpropper i venerne (en ualmindelig bivirkning der kan forekomme hos op til 1 ud af 100

patienter), især i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter, rødme i benet), hvilket kan

bevæge sig gennem blodkar til lungerne, hvor det kan forårsage brystsmerte og

vejrtrækningsbesvær. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal du omgående søge

læge;

en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller

søvnighed (frekvensen af denne bivirkning kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Meget sjældne bivirkninger omfatter alvorlige allergiske reaktioner såsom DRESS

(lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer). DRESS vises i første omgang som

influenzalignende symptomer med udslæt i ansigtet og derefter med et udvidet udslæt, høj temperatur,

forstørrede lymfeknuder, forhøjet indhold af leverenzymer som ses i blodprøver og en stigning i en

bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

øget vægt;

søvnighed;

forhøjede niveauer af prolaktin i blodet.

I de tidlige stadier af behandlingen kan man føle sig svimmel og besvime (med en langsom

hjertefrekvens), især hvis man rejser sig op fra en liggende eller siddende position. Det vil

sædvanligvis gå over af sig selv, men hvis det ikke gør, skal du fortælle det til din læge.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

ændringer i mængderne af visse blodceller og cirkulerende fedtstoffer i blodet, og en

midlertidig stigning i leverenzymer tidligt i behandlingen;

øget niveau af sukker i blodet og urinen;

øget niveau af urinsyre og kreatinkinase i blodet;

øget sultfornemmelse; svimmelhed;

rastløshed; rysten;

usædvanlige bevægelser (dyskinesier); forstoppelse

mundtørhed; udslæt;

tab af styrke;

ekstrem træthed;

væskeophobning som medfører hævelse af hænder, arme eller fødder;

feber; ledsmerter

seksuelle dysfunktioner såsom nedsat libido i mænd og kvinder eller rejsningsbesvær hos

mænd.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

allergisk reaktion (f.eks. hævelser i mund og hals, kløe, hududslæt);

diabetes eller forværring af diabetes, af og til ledsaget af ketoacidose (ketonstoffer i blodet og

urin) eller koma;

krampeanfald, sædvanligvis forbundet med tidligere krampeanfald (epilepsi)

muskelstivhed eller spasmer (inklusiv øjenbevægelser);

Urolige ben (restless legs syndrome);

Taleproblemer;

langsom hjertefrekvens;

følsomhed overfor sollys;

blødning fra næsen;

udspiling af maven;

hukommelsestab eller glemsomhed;

urininkontinens;

manglende evne til at urinere;

hårtab;

fravær eller forkortelse af menstruation;

ændring af bryster hos mænd og kvinder, såsom unormal mælkeproduktion og unormal vækst

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1op til 1 ud af 1000 patienter)

nedsat normal kropstemperatur;

unormal hjerterytme;

pludselig uforklarlig død;

betændelse i bugspytkirtlen som forårsager voldsomme mavesmerter, feber og sygdom;

leversygdom, som viser sig ved gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene;

muskelsygdom, som viser sig ved uforklarlig pine og smerter;

forlænget og/eller pinefuld erektion.

Ældre patienter med demens kan under behandling med Olanzapin PCD opleve slagtilfælde,

lungebetændelse og urininkontinens. De kan også falde, blive voldsomt trætte, få synsbedrag, forhøjet

kropstemperatur, rødme i huden og få besvær med at gå. Der er set nogle dødsfald i denne gruppe af

patienter.

Hos patienter med Parkinsons sygdom kan Olanzapin PCD forværre symptomerne.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Olanzapin PCD efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Blisterpakning: Opbevar Olanzapin STADA i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Olanzapin PCD indeholder:

Det aktive stof er olanzapin. Hver Olanzapin PCD tablet indeholder enten 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10

mg, 15 mg eller 20 mg af det aktive stof.

De øvrige indholdsstoffer er for tabletkernen: Lactose, vandfri; mikrokrystallinsk cellulose;

crospovidon; magnesiumstearat. For tabletovertrækket: Polyvinylalkohol; titandioxid (E171); talcum;

sojalecithin (E322) og xanthangummi (E415). Derudover indeholder 15 mg tabletterne Indigotin I

(E132), og 20 mg tabletter indeholder jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukken tablet 2,5 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 6 mm i diameter, mærket

med ”O” på den ene side.

Filmovertrukken tablet 5 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 8 mm i diameter, mærket

med ”O1” på den ene side.

Filmovertrukken tablet 7,5 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 9 mm i diameter, mærket

med ”O2” på den ene side.

Filmovertrukken tablet 10 mg: Rund, bikonveks, hvid filmovertrukken tablet, 10 mm i diameter, mærket

med ”O3” på den ene side.

Filmovertrukken tablet 15 mg: Oval, bikonveks, lyseblå filmovertrukken tablet, 7,35 x 13,35 mm, mærket

med ”O” på den ene side.

Filmovertrukken tablet 20 mg: Oval, bikonveks, lyserød filmovertrukken tablet 7,5 x 14,5 mm, mærket

med ”O” på den ene side.

Pakningsstørrelser i blister:

Olanzapin PCD 2,5 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30 filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 5 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 84, 112 filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 7,5 mg filmovertrukne tabletter: 7, 28, 56, 60, 84 og 112 filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 10 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84 og 112 filmovertrukne

tabletter

Olanzapin PCD 15 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 56, 84 og 112 filmovertrukne tabletter

Olanzapin PCD 20 mg filmovertrukne tabletter: 7, 10, 28, 30, 56, 84 og 112 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Fremstiller

Actavis Ltd.

B16, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 08

Malta

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Olanzapin PCD 2,5/5/7,5/10/15/20 mg Filmtabletten

Olanzapin PCD

Olanzapin PCD

Olanzapin PCD

Olanzapin PCD

Olanzapin PCD 5/10/15/20 mg Tablets

Olanzapin PCD 2,5/5/10 compresse rivestite

Olanzapin PCD2,5/5/10/15/20 mg

Olanzapin PCD

Olanzapin PCD

Olanzapin PCD

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017...

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA review of study sheds light on two deaths associated with the injectable schizophrenia drug Zyprexa Relprevv (olanzapine pamoate)

FDA Drug Safety Communication: FDA review of study sheds light on two deaths associated with the injectable schizophrenia drug Zyprexa Relprevv (olanzapine pamoate)

[03-23-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has concluded a review of a study undertaken to determine the cause of elevated levels of the injectable schizophrenia drug Zyprexa Relprevv (olanzapine pamoate) in two patients who died.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Prasco Laboratories]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Prasco Laboratories]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [ACETRIS HEALTH, LLC]

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1141 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

SYMBYAX (Olanzapine And Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Eli Lilly And Company]

SYMBYAX (Olanzapine And Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

ZYPREXA RELPREVV (Olanzapine Pamoate) Kit [Eli Lilly And Company]

ZYPREXA RELPREVV (Olanzapine Pamoate) Kit [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel (quetiapine) and Zyprexa (olanzapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Seroquel is also used in the treatment of major depression.

US - RxList

30-1-2018

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [AvKARE, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Virtus Pharmaceuticals, LLC]

OLANZAPINE Tablet [Virtus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

OLANZAPINE (Olanzapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE (Olanzapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OLANZAPINE AND FLUOXETINE (Olanzapine And Fuoxetine) Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE (Olanzapine And Fuoxetine) Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Par Pharmaceutical, Inc.]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

OLANZAPINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [American Regent, Inc.]

OLANZAPINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

Zyprexa vs. Clozaril

Zyprexa vs. Clozaril

Zyprexa (olanzapine) and Clozaril (clozapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia. A difference is Zyprexa is also used to treat manic episodes of bipolar disorder. Clozaril is also used to help reduce the risk of suicidal behavior in people with schizophrenia or similar disorders.

US - RxList

20-11-2017

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7242 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

25-10-2017

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7241 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

10-10-2017

OLANZAPINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

Zypadhera (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zypadhera (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zypadhera (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6418 of Wed, 20 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-9-2017

Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax Disperzi (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6289 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-9-2017

Olanzapine Apotex (Apotex Europe B.V.)

Olanzapine Apotex (Apotex Europe B.V.)

Olanzapine Apotex (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6290 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-9-2017

Zyprexa (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6203 of Wed, 13 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

7-9-2017

Olazax (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6110 of Thu, 07 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

4-8-2017

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [Prasco Laboratories]

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [Prasco Laboratories]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

Olanzapine Mylan (Generics [UK] Limited)

Olanzapine Mylan (Generics [UK] Limited)

Olanzapine Mylan (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5359 of Mon, 31 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

7-6-2017

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Ajanta Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

Zalasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zalasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zalasta (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3538 of Mon, 22 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety