Olanzapin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Olanzapin "Actavis" 5 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Olanzapin "Actavis" 5 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41233
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olanzapin Actavis

5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg smeltetabletter

Olanzapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har

de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Actavis

Sådan skal du tage Olanzapin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Olanzapin Actavis tilhører en type medicin, der kaldes antipsykotika og

anvendes til at behandle følgende sygdomme:

Skizofreni, en

sygdom med symptomer som at høre, se eller føle ting,

som ikke eksisterer, mistro, usædvanlig mistænksomhed og

indesluttethed. Personer med denne lidelse kan også føle sig

deprimerede, angst eller anspændte.

Moderate til svære maniske episoder, en sygdom med symptomer som

ophidselse eller eufori

Det er blevet vist, at Olanzapin Actavis forhindrer tilbagevenden af disse

symptomer hos patienter med bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom) hvis

maniske episode har responderet på behandling med olanzapin.

Lægen kan have givet dig Olanzapin Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Actavis

Tag ikke Olanzapin Actavis

hvis du er allergisk over for olanzapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Olanzapin Actavis (angivet i punkt 6). En allergisk reaktion kan vise sig ved

udslæt, kløe, hævet ansigt, hævede læber eller stakåndethed. Hvis noget

af dette forekommer, skal du kontakte lægen.

hvis du tidligere har fået at vide, at du har grøn stær (snævervinklet

glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Olanzapin Actavis

Olanzapin Actavis frarådes til ældre patienter med demens, da det kan give

alvorlige bivirkninger.

Denne type medicin kan medføre usædvanlige bevægelser, især af ansigt

eller tunge. Hvis dette forekommer, når du har taget Olanzapin Actavis,

skal du fortælle det til lægen.

Yderst sjældent forårsager denne type medicin en kombination af feber,

hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller

søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du omgående kontakte din læge.

Vægtstigning er set hos patienter, der tager Olanzapin Actavis. Du og din

læge bør kontrollere din vægt regelmæssigt.

Højt blodsukker og høje niveauer af fedt (triglycerider og kolesterol) er

blevet observeret hos patienter, der tager Olanzapin Actavis. Din læge bør

tage blodprøver for at kontrollere blodsukkeret og visse fedtniveauer, før du

begynder at tage Olanzapin Actavis og jævnligt under behandlingen.

Fortæl det til din læge, hvis du eller en anden i din familie har haft

blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse

af blodpropper.

Hvis du lider af én af følgende sygdomme, skal du fortælle det til din læge

hurtigst muligt:

Slagtilfælde eller mini-slagtilfælde (midlertidige symptomer på

slagtilfælde)

Parkinsons sygdom

Prostataproblemer

Blokeret tarm (paralytisk ileus)

Lever- eller nyresygdomme

Blodsygdomme

Hjertesygdom

Diabetes

Krampeanfald

Hvis du lider af demens, bør du, din pårørende eller en anden, der hjælper dig,

fortælle din læge, hvis du tidligere har haft et slagtilfælde eller forbigående

iltmangel til hjernen.

Som almindelig forholdsregel bør du, hvis du er over 65 år, få målt dit blodtryk

hos din læge.

Børn og unge

Olanzapin Actavis frarådes til patienter under 18 år.

OBS! Tabletbeholderen indeholder tørremiddel. Må ikke sluges.

Brug af anden medicin sammen med Olanzapin Actavis

Tag kun andre lægemidler sammen med Olanzapin Actavis, hvis din læge

siger, at du må. Du kan føle dig døsig, hvis Olanzapin Actavis tages sammen

med lægemidler mod depression, angst eller søvnløshed (sovepiller).

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Du bør især fortælle det til din læge, hvis du tager:

medicin mod Parkinsons sygdom

carbamazepin (medicin mod epilepsi og til humørsvingninger),

fluvoxamin (en type medicin mod depression) eller ciprofloxacin

(et antibiotikum), da det kan blive nødvendigt at ændre din dosis

af Olanzapin Actavis.

Brug af Olanzapin Actavis sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Olanzapin Actavis, da kombinationen

kan gøre dig døsig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du tager dette lægemiddel. Du bør ikke få dette lægemiddel, hvis du ammer,

da små mængder af Olanzapin Actavis kan udskilles i modermælken.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget

Olanzapin Actavis i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten):

rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse,

vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogle af

disse symptomer skal du kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Olanzapin Actavis kan give bivirkninger, kan virke sløvende, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Hvis det sker, må du ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner. Fortæl

det til din læge.

Olanzapin Actavis indeholder aspartam

Indeholder fenylanilinkilde (aspartam). Kan være skadelig for patienter med

fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal du tage Olanzapin Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvor mange Olanzapin Actavis smeltetabletter, du

skal tage, og i hvor lang tid du skal fortsætte med at tage dem. Den daglige

dosis af Olanzapin Actavis er mellem 5 og 20 mg. Fortæl det til din læge, hvis

dine symptomer vender tilbage, men stop ikke med at tage Olanzapin Actavis

medmindre din læge siger det.

Du bør tage Olanzapin Actavis tabletter 1 gang dagligt efter din læges

anvisning. Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er

ligegyldigt, om du tager tabletterne til et måltid eller ej. Olanzapin Actavis

smeltetabletter er beregnet til at tage gennem munden.

Olanzapin Actavis smeltetabletter går let i stykker og du skal derfor håndtere

tabletterne med forsigtighed. Du må ikke røre tabletterne med våde hænder

da de kan opløses.

Put tabletten i munden. Den vil blive opløst i munden, så den let kan sluges.

Du kan også lægge tabletten i et fuldt glas vand, appelsinjuice, æblejuice eller

mælk og røre rundt. Nogle drikkevarer kan ændre farve og måske blive uklare.

Drik det med det samme.

Hvis du har taget for meget Olanzapin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Olanzapin Actavis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Patienter, som har taget mere Olanzapin Actavis, end de burde, har oplevet

følgende symptomer: Hurtig hjerterytme, ophidselse/aggression, problemer

med at tale, usædvanlige bevægelser (især af ansigt eller tunge) og nedsat

bevidsthedstilstand. Andre symptomer kan være: Akut forvirring,

krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtigere

vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed,

langsommere vejrtrækning, indånding af maveindhold til lungerne (aspiration),

højt eller lavt blodtryk og unormal hjerterytme. Kontakt straks lægen eller

skadestuen, hvis du oplever nogle af overstående symptomer. Vis lægen

pakningen.

Hvis du har glemt at tage Olanzapin Actavis

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du stopper med at tage Olanzapin Actavis

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne, fordi du har det bedre. Det er

vigtigt, at du fortsætter med at tage Olanzapin Actavis i den periode, lægen

har angivet.

Hvis du pludselig stopper med at tageOlanzapin Actavis, kan du opleve

symptomer som f.eks. sveden, søvnløshed, rysten, angst eller kvalme og

opkastning. Inden behandlingen afbrydes, vil lægen nok foreslå, at du gradvist

nedsætter den daglige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Fortæl straks lægen, hvis du får:

Unormale bevægelser (en almindelig bivirkning, som

forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) særligt i ansigtet

eller tungen.

Blodpropper i venerne (en ikke almindelig bivirkning, som

forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter), særligt i benene

(symptomerne omfatter hævelse, smerte og rødme på benet).

som kan flyde med blodet til lungerne og forårsage

brystsmerter og vejrtrækningsproblemer. Hvis du bemærker

nogle af disse symptomer, skal du omgående søge læge.

En kombination af feber, hurtigt åndedræt, svedtendens,

muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed (hyppigheden af

denne bivirkning kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige

data).

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

patienter) omfatter vægtstigning; søvnighed og forhøjede niveauer af prolaktin

i blodet. I starten af behandlingen kan nogle personer føle svimmelhed eller

kraftesløshed (med langsom hjerterytme), især når de rejser sig op efter at

have ligget eller siddet ned. Det går normalt over af sig selv, men hvis det ikke

gør, skal du kontakte lægen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) omfatter

ændringer i mængden af visse blodceller og cirkulerende fedtstoffer og tidligt i

behandlingen midlertidige stigninger i lever-enzymer, øget niveau af sukker i

blodet og urinen, højere niveauer af urinsyre og kreatinin-fosfokinase i blodet

øget sultfornemmelse, svimmelhed, rastløshed; rysten, unormale bevægelser

(dyskinesier), forstoppelse; mundtørhed; hududslæt; tab af styrke; ekstrem

træthed; væskeophobning som medfører hævede hænder, ankler eller

fødder, feber, ledsmerter og seksuelle problemer såsom nedsat sexlyst

(libido) hos mænd og kvinder eller rejsningsbesvær hos mænd.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

omfatter overfølsomhed (f.eks. hævelse i munden og halsen, kløe, udslæt),

sukkersyge (diabetes) eller forværring af sukkersyge, i visse tilfælde forbundet

med ketoacidose (syreophobning i blodet og urinen) eller koma, krampeanfald,

normalt hvis der tidligere er set krampeanfald (epilepsi), muskelstivhed eller

spasmer (inklusiv øjentrækninger), talevanskeligheder, langsom

hjertefrekvens, følsomhed overfor sollys, næseblod, udspiling af maven,

hukommelsestab eller glemsomhed, ufrivillig vandladning (urininkontinens),

vandladningsbesvær; hårtab; manglende menstruation eller længere

intervaller mellem menstruationerne og brystforandringer hos mænd og

kvinder, såsom unormal produktion af brystmælk eller unormal vækst.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1000 patienter) omfatter

nedsat kropstemperatur, unormal hjerterytme; pludselig uforklarlig død,

betændelse i bugspytkirtlen som forårsager voldsomme mavesmerter, feber

og utilpashed, leversygdom, som viser sig med gulfarvning af huden og af det

hvide i øjnene, muskelsygdom, som viser sig med uforklarlige smerter, og

forlænget og/eller pinefuld erektion.

Ældre patienter med demens kan få et slagtilfælde, lungebetændelse, besvær

med at holde på vandet, faldtendens, udtalt træthed, stigning i

kropstemperaturen, rødme af huden, gangbesvær, og de kan se syner, mens

de er i behandling med olanzapin. Der er set nogle dødsfald hos denne

gruppe patienter.

Hos patienter med Parkinsons sygdom, kan Olanzapin Actavis forværre

symptomerne.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, med almindeligt brev

til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakninger:

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Tabletbeholdere:

Opbevares i den originale yderpakning. Hold tabletbeholderen tæt tillukket for

at beskytte mod lys og fugt. Tabletbeholderen indeholder tørremiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

Olanzapin Actavis indeholder:

Aktivt stof: Olanzapin. Hver Olanzapin Actavis smeltetablet indeholder

henholdsvis 5 mg, 10 mg, 15 mg, eller 20 mg af det aktive stof.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, L-Methionin, kolloid vandfri silica,

hydroxypropylcellulose (lavt substitueret), crospovidon, aspartam (E951),

mikrokrystallinsk cellulose, guargummi, tungt magnesiuncarbonat og Silesia

appelsinsmag.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Olanzapin Actavis 5 mg er en rund, hvælvet, gul smeltetablet, diameter 6 mm

og mærket med ”O” på den ene side.

Olanzapin Actavis 10 mg er en rund, hvælvet, gul smeltetablet, diameter 8

mm og mærket med ”O1” på den ene side.

Olanzapin Actavis 15 mg er en rund, hvælvet, gul smeltetablet, diameter 9

mm og mærket med ”O2” på den ene side.

Olanzapin Actavis 20 mg er en rund, hvælvet, gul smeltetablet, diameter 10

mm og mærket med ”O3” på den ene side.

Pakningsstørrelser

Olanzapin Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg fås i

Blisterpakninger med gennembrydelig folie: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70 og 100

smeltetabletter.

Blisterpakninger med aftagelig folie: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70 og 100

smeltetabletter.

Tabletbeholdere: 30 og 100 smeltetabletter og et tørremiddel.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Actavis ehf., Reykjavíkurvegi 78, 220 Hafnarfjördur, Island.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende

navne:

Tjekkiet, ,

Finland, Island,

Malta, Polen,

Portugal, Slovenien,

Slovakiet, Ungarn:

Olanzapin Actavis

Tyskland:

Olanzapin-Actavis Schmelztabletten

Letland, Litauen,

Estland:

Olanzapine Actavis

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2014

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

8-2-2019

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1038 of Fri, 08 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Olanzapine Glenmark (Glenmark Arzneimittel GmbH)

Olanzapine Glenmark (Glenmark Arzneimittel GmbH)

Olanzapine Glenmark (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)853 of Mon, 04 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1085/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Arzneimittel GmbH)

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Arzneimittel GmbH)

Olanzapine Glenmark Europe (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)856 of Mon, 04 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1086/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-1-2019

Topotecan Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Topotecan Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Topotecan Actavis (Active substance: topotecan) - Withdrawal - Commission Decision (2019)207 of Tue, 15 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

15-1-2019

Imatinib Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Imatinib Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Imatinib Actavis (Active substance: Imatinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2019)209 of Tue, 15 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002594/IB/0017/G

Europe -DG Health and Food Safety

7-12-2018

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7622 of Fri, 07 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/961/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety