Olanzapin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Olanzapin "Actavis" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Olanzapin "Actavis" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42933
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olanzapin Actavis,

filmovertrukne tabletter, 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg

Olanzapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Olanzapin Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de

har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Actavis

Sådan skal du tage Olanzapin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Olanzapin Actavis tilhører en gruppe medicin, der kaldes antipsykotika og

anvendes til at behandle følgende sygdomme:

Skizofreni, en sygdom med symptomer som f.eks. at høre, se eller

sanse ting, der ikke er der, fejlagtige overbevisninger, usædvanlig mistro

og tiltagende tilbagetrukkethed. Personer, der har denne sygdom, kan

også føle sig deprimerede, angste eller nervøse.

Moderate til svære maniske episoder, en sygdom med symptomer som

ophidselse eller eufori

Det er blevet vist, at Olanzapin Actavis forhindrer tilbagevenden af disse

symptomer hos patienter med bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom) hvis

maniske episode har responderet på behandling med olanzapin.

Lægen kan have givet dig Olanzapin Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Actavis

Tag ikke Olanzapin Actavis:

hvis du er allergisk (overfølsom) over for olanzapin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Olanzapin Actavis (angivet i pkt. 6). En allergisk

reaktion kan vise sig som udslæt, kløe, hævelse i ansigtet, hævede

læber eller åndedrætsbesvær. Hvis det sker, skal du fortælle det til

lægen.

hvis du tidligere har fået konstateret øjenproblemer, som f.eks. visse

typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge eller apotekspersonalet før du tager Olanzapin Actavis

Olanzapin Actavis frarådes til ældre patienter med demens, da det kan

give alvorlige bivirkninger.

Denne type medicin kan give unormale trækninger i ansigtet eller

tungen. Hvis det sker, efter du har taget Olanzapin Actavis, skal du

fortælle det til lægen.

I sjældne tilfælde kan denne type medicin forårsage en kombination af

feber, hurtigere vejrtrækning, sveden, muskelstivhed og døsighed eller

træthed. Hvis det sker, skal du straks søge læge.

Vægtstigning er set hos patienter, der tager Olanzapin Actavis. Du og

din læge bør jævnligt kontrollere din vægt. Henvisning til en diætist

eller hjælp med at lægge en kostplan bør om nødvendigt overvejes.

Højt blodsukker og høje niveauer af fedt (triglycerider og kolesterol) er

blevet observeret hos patienter, der tager Olanzapin Actavis. Din

lægen bør tage blodprøver for at kontrollere blodsukkeret og visse

fedtniveuer, før du begynder at tage Olanzapin Actavis, og jævnligt

under behandlingen.

Fortæle det til din læge, hvis du eller en anden i din familie har haft

blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med

dannelse af blodpropper.

Hvis du lider af en eller flere af følgende sygdomme, skal du hurtigst

muligt fortælle det til lægen:

Slagtilfælde eller mini-slagtilfælde (midlertidige symptomer på

slagtilfælde)

Parkinsons sygdom

Prostataproblemer

Blokeret tarm (paralytisk ileus)

Lever- eller nyresygdomme

Blodsygdomme

Hjertesygdom

Diabetes

Krampeanfald

Hvis du er dement, skal du eller din plejer/pårørende fortælle lægen, hvis du

har haft et slagtilfælde eller mini-slagtilfælde.

Hvis du er over 65 år, vælger lægen måske at måle dit blodtryk for en

sikkerheds skyld.

Børn og unge

Olanzapin Actavis frarådes til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Olanzapin Actavis

Mens du tager Olanzapin Actavis, må du kun bruge anden medicin efter

lægens godkendelse. Hvis du tager Olanzapin Actavis samtidig med medicin

mod depression, medicin mod angstanfald eller sovepiller (nervemedicin), kan

du blive døsig.

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til din læge, hvis du tager:

Medicin mod Parkinsons sygdom

Carbamazepin (mod epilepsi og stemningsstabiliserende middel),

fluvoxamin (mod depression) eller ciprofloxacin (antibiotika) – det kan

være nødvendigt at justere din dosis Olanzapin Actavis.

Brug af Olanzapin Actavis sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Olanzapin Actavis, da kombinationen

kan gøre dig døsig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du tager dette lægemiddel.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget

Olanzapin Actavis i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten):

rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse,

vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogle af

disse symptomer skal du kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Olanzapin Actavis kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du

tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Fortæl det til lægen.

Olanzapin Actavis indeholder lactose

Hvis lægen har fortalt dig, at du er overfølsom over for visse sukkerstoffer, skal

du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

Olanzapin Actavis indeholde lecitin (sojaolie)

Du må ikke tage denne medicinen, hvis du er overfølsom over for jordnødder

eller soja.

3. Sådan skal du tage Olanzapin Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Lægen fortæller dig, hvor mange tabletter du skal tage, og i hvor lang tid du

skal tage dem. Den normale daglige dosis er 5-20 mg. Kontakt lægen, hvis dine

symptomer vender tilbage. Du må ikke stoppe med at tage Olanzapin Actavis,

medmindre det sker efter lægens anvisning.

Tag Olanzapin Actavis en gang dagligt efter lægens anvisning. Tag så vidt

muligt tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ikke nødvendigt at tage

tabletter i forbindelse med et måltid.

Olanzapin Actavis filmovertrukne tabletter tages oralt. Tabletterne synkes hele

med vand.

Hvis du har taget for meget Olanzapin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Olanzapin Actavis filmovertrukne tabletter, end der står her, eller flere end

lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Patienter, der har taget for mange Olanzapin Actavis, har oplevet følgende

symptomer: Hjertebanken, ophidselse/aggressivitet, talevanskeligheder,

unormale trækninger (især i ansigtet eller tungen) og nedsat bevidsthed.

Andre symptomer kan være: Pludselig forvirring, anfald (epilepsi), koma, en

kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, sveden, muskelstivhed og

døsighed eller træthed, langsommere vejrtrækning, aspiration, højere eller

lavere blodtryk, unormal hjerterytme. Kontakt straks lægen eller tag på

hospitalet, hvis du oplever nogle af overstående symptomer. Vis lægen

pakken med tabletter.

Hvis du har glemt at tage Olanzapin Actavis

Tag tabletten, så snart du husker det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Olanzapin Actavis

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne, fordi du har det bedre. Det er

vigtigt, at du fortsætter med at tage Olanzapin Actavis i den periode, lægen

har angivet.

Hvis du pludselig stopper med at tageOlanzapin Actavis, kan du opleve

symptomer som f.eks. sveden, søvnløshed, rysten, angst eller kvalme og

opkastning. Inden behandlingen afbrydes, vil lægen nok foreslå, at du gradvist

nedsætter den daglige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du får

Usædvanlige bevægelser (en almindelig bivirkning, der kan forekomme

gos op til 1 ud af 10 patienter) af især ansigt eller tunge;

Blodpropper i venerne (en ikke almindelig bivirkning, der kan forekomme

hos op til 1 ud 100 patienter), især i benene (symptomer omfatter

hævelse, smerter og rødme i benet), der kan bevæge sig gennem

blodkarrene til lungerne, hvor det kan give brystsmerter og

åndedrætsbesvær. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal

du straks søge læge.

En kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens,

muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed (hyppigheden af denne

bivirkning kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data).

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede) omfatter vægtøgning, træthed og forhøjet prolaktin i blodet. I

starten af behandlingen kan nogle personer føle svimmelhed eller

kraftesløshed (med langsom hjerterytme), især når de rejser sig op efter at

have ligget eller siddet ned. Det går normalt over af sig selv, men hvis det ikke

gør, skal du kontakte lægen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

omfatter ændringer i enkelte blodcelleniveauer, cirkulerende fedtstoffer og

tidligt i behandlingen midlertidige stigninger i lever-enzymer, forhøjet

sukkerniveau i blodet og urinen, højere niveauer af urinsyre og kreatinin-

fosfokinase i blodet, sultfølelse, svimmelhed, rastløshed, rysten, unormale

bevægelser (dyskinesier), forstoppelse, tørhed i munden, udslæt, tab af

styrke, ekstrem træthed, vand i kroppen, der medfører hævelse af hænder,

ankler eller fødder; feber, ledsmerter og seksuel forstyrrelser, som f.eks.

nedsat sexlyst hos mænd og kvinder eller rejsningsproblemer hos mænd.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

omfatter overfølsomhed (f.eks. hævelse i munden og halsen, kløe, udslæt),

sukkersyge (diabetes) eller forværring af sukkersyge, i visse tilfælde forbundet

med ketoacidose (syreophobning i blodet og urinen) eller koma,

krampeanfald, normalt hvis der tidligere er set krampeanfald (epilepsi),

muskelstivhed eller spasmer (inklusiv øjentrækninger), restless legs-syndrom

(stærk uro i underbenene), talevanskeligheder, langsom hjerterytme,

lysfølsomhed, næseblod, udspiling af maven, hukommelsestab eller

glemsomhed, ufrivillig vandladning, vandladningsproblemer, hårtab,

udeblivelse af eller nedsatte menstruationsperioder; og ændringer i brysterne

hos mænd og kvinder, som f.eks. en unormal mælkeproduktion eller unormal

vækst.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1000 behandlede) omfatter

faldende kropstemperatur, unormal hjerterytme, pludselig, uforklarlig død,

betændelse i bugspytkirtlen, der medfører kraftige mavesmerter, feber og

opkastning, leversygdom, der viser sig ved gulning af huden og det hvide i

øjnene, muskelsygdom, der viser sig ved uforklarlig ømhed og smerter,

langvarig og/eller smertefuld rejsning.

Meget sjældne bivirkninger inkluderer alvorlige allergiske reaktioner såsom

lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS). DRESS fremtræder indledningsvist som influenzalignende

symptomer med udslæt i ansigtet og sidenhen med mere udbredt udslæt, høj

temperatur, forstørrede lymfeknuder, forhøjede tal for leverenzymer i

blodprøver og et øget antal eosinofile granulocytter (en type hvide

blodlegemer).

Ældre patienter med demens kan under behandling med Olanzapin Actavis

opleve slagtilfælde, lungebetændelse, ufrivillig vandladning, fald, ekstrem

træthed, hallucinationer, øget kropstemperatur, rødme i huden og gangbesvær.

Der er rapporteret om dødsfald blandt denne patientgruppe.

Olanzapin Actavis kan forværre symptomerne hos patienter med Parkinsons

sygdom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Olanzapin Actavis utilgængeligt for børn.

Tag ikke Olanzapin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakning og tabletbeholder:

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olanzapin Actavis indeholder

Det aktive stof er olanzapin. Hver Olanzapin Actavis tablet indeholder

enten 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg af det aktive

stof.

De øvrige indholdsstoffer er (tabletkerne) vandfri lactose,

mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, magnesiumstearat og

(filmovertræk) polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talkum, sojalecitin

(E322) og xanthangummi (E415). Derudover indeholder tabletten på 15

mg indigotin (E132) og tabletten på 20 mg rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

2,5 mg filmovertrukken tablet: Rund, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet,

6 mm i diameter, mærket med ”O” på den ene side.

5 mg filmovertrukken tablet: Rund, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet, 8

mm i diameter, mærket med ”O1” på den ene side.

7,5 mg filmovertrukken tablet: Rund, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet,

9 mm i diameter, mærket med ”O2” på den ene side.

10 mg filmovertrukken tablet: Rund, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet,

10 mm i diameter, mærket med ”O3” på den ene side.

15 mg filmovertrukken tablet: Oval, bikonveks, lyseblå, filmovertrukken tablet,

7,35 x 13,35 mm i diameter, mærket med ”O” på den ene side.

20 mg filmovertrukken tablet: Oval, bikonveks, lyserød, filmovertrukken tablet,

7,5 x 14,5 mm i diameter, mærket med ”O” på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger: 7, 14, 28, 30, 35, 56 og 70 filmovertrukne tabletter

Tabletbeholder: 100 og 250 filmovertrukne tabletter [250 tabletter findes ikke i

15 mg og 20 mg.]

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis hf., Reykjavikurvegi 78, 220 Hafnarfjördur, Island.

Actavis Ltd., B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta.

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V., Appelhof 13, Oudehaske,

8465RX, Holland.

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V., Neptunus 12, Herenveen,

8448CN, Holland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEA under følgende navne

Belgien:

Olanzapin AB 2,5 mg

Olanzapin AB 5 mg

Olanzapin AB 7,5 mg

Olanzapin AB 10 mg

Olanzapin AB 15 mg

Olanzapin AB 20 mg

Bulgarien:

Olanzapin Actavis

Irland:

Olanzapine Actavis 2,5 mg Film-coated Tablets

Olanzapine Actavis 5 mg Film-coated Tablets

Olanzapine Actavis 7,5 mg Film-coated Tablets

Olanzapine Actavis 10 mg Film-coated Tablets

Olanzapine Actavis 15 mg Film-coated Tablets

Olanzapine Actavis 20 mg Film-coated Tablets

Italien:

Olanzapina Actavis

Holland:

Olanzapine Auro 2,5 mg, filmomhulde tabletten

Olanzapine Auro 5 mg, filmomhulde tabletten

Olanzapine Auro 7,5 mg, filmomhulde tabletten

Olanzapine Auro 10 mg, filmomhulde tabletten

Olanzapine Auro 15 mg, filmomhulde tabletten

Olanzapine Auro 20 mg, filmomhulde tabletten

Rumænien:

Olanzapine Actavis 5 mg comprimate filmate

Olanzapine Actavis 10

mg comprimate filmate

Slovakiet:

Olanzapin Actavis 5 mg filmom obalene tablety

Olanzapin Actavis 10 mg filmom obalene tablety

Olanzapin Actavis 15 mg filmom obalene tablety

Olanzapin Actavis 20 mg filmom obalene tablety

Slovenien:

Olanzapin Actavis 2.5 mg filmsko obložene tablete

Olanzapin Actavis 5 mg filmsko obložene tablete

Olanzapin Actavis 7.5 mg filmsko obložene tablete

Olanzapin Actavis 10 mg filmsko obložene tablete

Olanzapin Actavis 15 mg filmsko obložene tablete

Olanzapin Actavis 20 mg filmsko obložene tablete

Sverige:

Olanzapin Actavis

England

Olanzapine Actavis 2.5mg Film-Coated Tablets

Olanzapine Actavis 5mg Film-Coated Tablets

Olanzapine Actavis 7.5mg Film-Coated Tablets

Olanzapine Actavis 10mg Film-Coated Tablets

Olanzapine Actavis 15mg Film-Coated Tablets

Olanzapine Actavis 20 mg Film-Coated Tablets

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2017

20-4-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Prasco Laboratories]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Prasco Laboratories]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [ACETRIS HEALTH, LLC]

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1141 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

SYMBYAX (Olanzapine And Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Eli Lilly And Company]

SYMBYAX (Olanzapine And Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

ZYPREXA RELPREVV (Olanzapine Pamoate) Kit [Eli Lilly And Company]

ZYPREXA RELPREVV (Olanzapine Pamoate) Kit [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel (quetiapine) and Zyprexa (olanzapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Seroquel is also used in the treatment of major depression.

US - RxList

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [AvKARE, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Virtus Pharmaceuticals, LLC]

OLANZAPINE Tablet [Virtus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

OLANZAPINE (Olanzapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE (Olanzapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed