Olanzapin "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Olanzapin "Accord" 7,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 7,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Olanzapin "Accord" 7,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43626
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin Accord 5 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin Accord 7,5 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin Accord 10 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin Accord 20 mg filmovertrukne tabletter

Olanzapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Accord

3. Sådan skal du tage Olanzapin Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Olanzapin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika, og anvendes til behandling af følgende lidelser:

Skizofreni, en sygdom med symptomer såsom at man hører, ser og mærker ting, der ikke eksisterer, føler mistro

eller er usædvanligt mistænksom eller indesluttet. Personer med denne lidelse kan også føle sig deprimerede,

angste eller anspændte.

Moderate til alvorlige maniske episoder, en tilstand med symptomer som ophidselse eller eufori.

Olanzapin har vist sig at forebygge tilbagevenden af disse symptomer hos patienter med bipolar lidelse, når behandling

med olanzapin havde effekt på de maniske episoder.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Olanzapin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Olanzapin Accord

Hvis du er allergisk over for olanzapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Olanzapin Accord (angivet i punkt 6).

En overfølsomhedsreaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller stakåndethed. Hvis du

har oplevet dette, skal du fortælle det til lægen.

Hvis du tidligere er blevet diagnosticeret med øjenproblemer såsom en bestemt slags glaukom (grøn stær, øget tryk i

øjet).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Olanzapin Accord.

Brug af Olanzapin Accord til ældre patienter med demens frarådes, da dette kan medføre alvorlige bivirkninger.

Denne type medicin kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer, efter

du har fået olanzapin, skal du fortælle det til lægen.

Denne slags medicin kan meget sjældent forårsage en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens,

muskelstivhed og døsighed eller søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du eller andre i din familie har haft blodpropper. Det skyldes, at lægemidler som Olanzapin Accord er sat i

forbindelse med dannelse af blodpropper.

Der er set vægtforøgelse hos patienter, der tog Olanzapin Accord. Du og din læge skal jævnligt kontrollere din vægt.

Der set højt blodsukkerniveau og høje fedtniveauer (triglycerider og kolesterol) hos patienter, der tog Olanzapin

Accord. Din læge skal tage blodprøver for at kontrollere blodsukkeret og niveauet af visse fedtstoffer, inden du

begynder at tage Olanzapin Accord, og jævnligt under behandlingen.

Fortæl det til din læge, hvis du eller andre i din familie har haft blodpropper. Det skyldes, at lægemidler som

Olanzapin Accord er sat i forbindelse med dannelse af blodpropper.

Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du fortælle det til din læge snarest muligt:

Slagtilfælde eller "mini"-slagtilfælde (forbigående symptomer på slagtilfælde)

Parkinsons sygdom

Prostata problemer

En tilstoppet tarm (paralytisk ileus)

Lever- eller nyresygdom

Blodsygdomme

Hjertesygdom

Sukkersyge

Epilepsi

Hvis du lider af demens, bør du eller din plejer/pårørende fortælle det til din læge, hvis du nogensinde har haft et

slagtilfælde eller et "mini" slagtilfælde.

Som en rutinemæssig forholdsregel kan din læge overvåge dit blodtryk, hvis du er over 65 år.

Børn og teenagere

Olanzapin Accord er ikke til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin:

Tag kun anden medicin samtidig med du tager Olanzapin Accord, hvis din læge siger, at du kan. Du kan føle dig døsig,

hvis Olanzapin Accord tages sammen med midler mod depression eller medicin til behandling af angst eller søvnløshed

(afslappende midler).

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager

medicin for Parkinsons sygdom.

carbamazepin (et krampestillende og humør-stabiliserende lægemiddel), fluvoxamin (et middel mod depression)

eller ciprofloxacin (et antibiotikum), da det kan blive nødvendigt at ændre din dosis af Olanzapin Accord.

Brug af Olanzapin Accord sammen med alkohol:

Drik ikke alkohol, hvis du har fået Olanzapin Accord, da Olanzapin Accord og alkohol kan få dig til at føle dig døsig,

hvis de tages samtidig.

Graviditet og amning:

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Du bør ikke få denne medicin, mens du ammer, da små mængder af

olanzapin kan udskilles i human mælk.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis moderen har anvendt olanzapin i det sidste trimester (de sidste

tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsproblemer og

problemer med fødeindtagelse. Hvis dit barn får disse symptomer, skal du kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Der er risiko for døsighed, når du får Olanzapin Accord. Hvis dette forekommer, må du ikke føre motorkøretøj eller

arbejde med værktøj eller maskiner. Fortæl det til din læge.

Olanzapin Accord indeholder lactose

Olanzapin Accord indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte

din læge, før du tager denne medicin.

3. Sådan skal du tage Olanzapin Accord

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvor mange Olanzapin Accord, du skal tage, og i hvor lang tid, du skal fortsætte med at tage

dem. Den daglige dosis af olanzapin er mellem 5 og 20 mg. Konsulter din læge, hvis dine symptomer vender tilbage,

men stop ikke med at tage Olanzapin Accord, medmindre din læge fortæller dig det.

Du bør tage dine Olanzapin Accord én gang dagligt efter din læges anvisning. Forsøg at tage dine tabletter på samme

tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne sammen med eller uden et måltid. Olanzapin Accord er til

oral anvendelse. Du bør synke Olanzapin Accord hele med vand.

Hvis du har taget for meget Olanzapin Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du hartaget mere af Olanzapin Accord, end der står i denne

information, eller mere end lægen har forskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Patienter, som har taget mere Olanzapin Accord end de burde, har oplevet følgende symptomer: hurtigt hjerteslag,

ophidselse/aggression,

problemer

tale,

usædvanlige

bevægelser

(især

ansigt

eller

tunge)

nedsat

bevidsthedsniveau. Andre symptomer kan være: akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af

feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed eller søvnighed, langsommere vejrtrækning,

aspiration, højt eller lavt blodtryk, unormal hjerterytme. Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis du får et eller

flere af ovenstående symptomer. Vis lægen tabletpakningen.

Hvis du har glemt at tage Olanzapin Accord

Tag din tabletter lige så snart, som du husker på det. Du må ikke tage to doser på en dag.

Hvis du holder op med at tage Olanzapin Accord

Du må ikke holde op med at tage dine tabletter, blot fordi du får det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage

Olanzapin Accord, så længe lægen beder dig om det.

Hvis du pludselig holder op med at tage Olanzapin Accord, kan der forekomme symptomer som svedtendens,

søvnløshed, rysten, angst eller kvalme og opkastning. Din læge vil måske forslå dig, at du nedsætter dosen gradvist, før

de stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du har:

usædvanlige bevægelser, især af ansigt eller tunge (en almindelig bivirkning, der forekommer hos 1 til 10 personer

ud af 100)

blodpropper (en ikke almindelig bivirkning, der forekommer hos 1 til 10 personer ud af 1.000), især i blodårerne i

benene (symptomer kan være hævelse, smerter og rødmen på benene), der kan bevæge sig gennem blodkarrene til

lungerne og give brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. Hvis du får disse symptomer, skal du straks søge læge.

en kombination af feber, hurtig vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed (hyppigheden

af denne bivirkning kan ikke fastslås ud fra de foreliggende data).

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 person ud af 10) omfatter vægtøgning, søvnighed og forhøjede

niveauer af prolaktin i blodet.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 personer ud af 100) omfatter ændringer i niveauer af visse blodceller

og cirkulerende fedtstoffer, forhøjet niveau af sukker i blodet, øget sultfornemmelse, svimmelhed, rastløshed, rysten,

muskelstivhed eller muskelkramper (herunder øjenbevægelser), taleproblemer, forstoppelse, mundtørhed, udslæt, tab af

styrke, ekstrem træthed, væskeophobning, som medfører hævede hænder, ankler eller fødder, nedsat seksualfunktion,

såsom nedsat lyst til sex hos mænd og kvinder og manglende evne til at få rejsning hos mænd.

I begyndelsen af behandlingen kan nogle personer føle sig svimle eller svage (med et langsomt hjerteslag), især når de

rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Det vil sædvanligvis gå over af sig selv, men hvis det ikke sker, skal du

fortælle det til din læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 personer ud af 1.000) omfatter langsom hjertefrekvens,

følsomhed over for sollys, urininkontinens, manglende evner til at lade vandet, hårtab, udebleven eller uregelmæssig

menstruation, brystændringer hos mænd og kvinder, såsom unormal mælkeproduktion eller unormal vækst.

Andre

mulige

bivirkninger,

hvis

hyppighed

ikke

anslås

forhåndenværende

data

omfatter

overfølsomhedsreaktion (f.eks. hævelser i mund og hals, kløe, udslæt), sukkersyge eller forværring af sukkersyge,

lejlighedsvist

ledsaget

ketoacidose

(ketoner

blod

urin)

eller

koma,

nedsat

normal

legemstemperatur,

krampeanfald,

sædvanligvis

forbindelse

tidligere

krampeanfald

(epilepsi),

kombination

feber,

hurtig

vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed, muskelspasmer i øjet, som forårsager rullende

øjenbevægelser, unormal hjerterytme, pludselig uforklarlig død, betændelse i bugspytkirtlen, som forårsager svære

mavesmerter, feber og utilpashed, leversygdom, som viser sig ved gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene,

muskelsygdom, som viser sig med uforklarlig pine og smerter, forlænget og/eller smertefuld erektion.

Ældre patienter med demens kan under behandling med olanzapin få slagtilfælde, lungebetændelse, urininkontinens,

faldtendens, ekstrem træthed, synsmæssige hallucinationer, en forhøjelse af legemstemperatur, hudrødmen og have

gangbesvær. Der er blevet rapporteret om nogle dødsfald i denne specielle patientgruppe.

Hos patienter med Parkinsons sygdom kan olanzapin forværre symptomerne.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne

indlægsseddel.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og kartonen. Udløbsdatoen (EXP) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olanzapin Accord indeholder:

Aktivt stof: olanzapin.

Hver filmovertrukken tablet indeholder enten 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin,

Tabletten

indeholder

også:

Lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk

cellulose,

crospovidon,

hydroxypropylcellulose,

magnesiumstearat

Filmovertrækningen

indeholder:

Hypromellose (E464), titandioxid (E171),

macrogol

400,

polysorbat 80 (E433).

Ydermere indeholder filmovertrækningen af de 15 mg tabletter også indigokarmin aluminiumslak (E132) og 20 mg

tabletter indeholder rød jernoxid ( E172 )

Udseende og pakningsstørrelser:

Olanzapin Accord 2,5 mg: Hvide til off-white, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, glatte på begge sider.

Olanzapin Accord 5 mg: Hvide til off-white, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ‘O1’ på den ene

side og glatte på den anden side.

Olanzapin Accord 7,5 mg: Hvide til off-white, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ‘O2’ på den ene

side og glatte på den anden side.

Olanzapin Accord 10 mg: Hvide til off-white, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ‘O3’ på den ene

side og glatte på den anden side.

Olanzapin Accord 15 mg tabletter: Lyseblå, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, glatte på begge sider.

Olanzapin Accord 20 mg tabletter: Lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, glatte på begge sider.

Tabletterne fås i pakningsstørrelser på 28, 30, 35, 56 eller 70 tabletter pr. karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien

Fremstiller:

CEMELOG- BRS Limited, 2040 Budaors, Vasut u.13., Ungarn

eller

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 22/10/2012.

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA review of study sheds light on two deaths associated with the injectable schizophrenia drug Zyprexa Relprevv (olanzapine pamoate)

FDA Drug Safety Communication: FDA review of study sheds light on two deaths associated with the injectable schizophrenia drug Zyprexa Relprevv (olanzapine pamoate)

[03-23-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has concluded a review of a study undertaken to determine the cause of elevated levels of the injectable schizophrenia drug Zyprexa Relprevv (olanzapine pamoate) in two patients who died.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Prasco Laboratories]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Prasco Laboratories]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [ACETRIS HEALTH, LLC]

OLANZAPINE Tablet OLANZAPINE Tablet [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Accord Healthcare, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Eli Lilly Nederland B.V.)

Zyprexa Velotab (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1141 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

ENTECAVIR Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

ENTECAVIR Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Voriconazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Voriconazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Voriconazole Accord (Active substance: voriconazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)912 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2669/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 641 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

SYMBYAX (Olanzapine And Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Eli Lilly And Company]

SYMBYAX (Olanzapine And Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

ZYPREXA RELPREVV (Olanzapine Pamoate) Kit [Eli Lilly And Company]

ZYPREXA RELPREVV (Olanzapine Pamoate) Kit [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel (quetiapine) and Zyprexa (olanzapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Seroquel is also used in the treatment of major depression.

US - RxList

30-1-2018

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [AvKARE, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Virtus Pharmaceuticals, LLC]

OLANZAPINE Tablet [Virtus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

OLANZAPINE (Olanzapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE (Olanzapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ZYPREXA (Olanzapine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OLANZAPINE AND FLUOXETINE (Olanzapine And Fuoxetine) Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE (Olanzapine And Fuoxetine) Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Par Pharmaceutical, Inc.]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

OLANZAPINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [American Regent, Inc.]

OLANZAPINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

Zyprexa vs. Clozaril

Zyprexa vs. Clozaril

Zyprexa (olanzapine) and Clozaril (clozapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia. A difference is Zyprexa is also used to treat manic episodes of bipolar disorder. Clozaril is also used to help reduce the risk of suicidal behavior in people with schizophrenia or similar disorders.

US - RxList

4-12-2017

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Extended Release [Accord Healthcare Inc.]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Extended Release [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7807 of Mon, 20 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OLANZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7766 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-11-2017

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

OLANZAPINE AND FLUOXETINE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7242 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

25-10-2017

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7241 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2017

TRAMADOL (Tramadol Hydrochloride Tablets) Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

TRAMADOL (Tramadol Hydrochloride Tablets) Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

ETOPOSIDE Injection [Accord Healthcare Inc.]

ETOPOSIDE Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

OLANZAPINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

OLANZAPINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLONAZEPAM Tablet [Accord Healthcare Inc.]

CLONAZEPAM Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

ANASTROZOLE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

ANASTROZOLE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

Entecavir Accord (Accord Healthcare Limited)

Entecavir Accord (Accord Healthcare Limited)

Entecavir Accord (Active substance: entecavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)6645 of Thu, 28 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004458/0000

Europe -DG Health and Food Safety

27-9-2017

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

OLANZAPINE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed