Norethisteron "Paranova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Norethisteron "Paranova" 0,35 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,35 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Norethisteron "Paranova" 0,35 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59433
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Norethisteron Paranova

til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Norethisteron Paranova

3. Sådan skal du tage Norethisteron Paranova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Norethisteron Paranova er en type p-pille, som

kaldes minipille. Norethisteron Paranova

indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen

(norethisteron), som ændrer slimen i livmoder-

halsen, så det bliver vanskeligere for sædcellerne

at trænge igennem. Du kan bruge Norethisteron

Paranova til at forebygge svangerskab.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE NORESTISTERON

PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Norethisteron Paranova, hvis du:

er allergisk over for norethisteron eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Norethisteron

Paranova (angivet i punkt 6).

har en blodprop i f.eks. lungerne, benene,

hjernen eller hjertet.

har eller har haft brystkræft med tilbagefald

inden for de sidst 5 år.

har dårlig lever med høje levertal, herunder

porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod,

urin, galde samt afføring).

er gravid eller har mistanke om graviditet.

for nylig har haft eller har en sygdom med

øget cellevækst i moderkagen (trofoblast-

sygdom).

har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Norethisteron Paranova.

Inden du begynder at tage p-piller og med jævne

mellemrum, mens du tager p-piller, bør du blive

undersøgt grundigt af din læge.

Tal med din læge, inden du tager Norethisteron

Paranova, hvis:

du har epilepsi.

du har diabetes.

du har dårligt hjerte.

nogen i din nærmeste familie har haft blod-

propper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.

du eller nogen i din nærmeste familie har

eller har haft for meget kolesterol eller fedt

(triglycerider) i blodet.

du er ryger, overvægtig eller ældre.

du tidligere har haft svangerskabsforgiftning.

du får anden hormonbehandling.

du har ligget i sengen i længere tid, og stadig

gør det.

Fortæl din læge i god tid før en hospitals-

indlæggelse eller operation, at du tager p-piller.

Hvis det er muligt bør du lade være med at

bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter

længerevarende sengeleje eller en større

operation. Tal med lægen.

Når du bruger minipiller, bør du få kontrolleret

blodtrykket regelmæssigt. Du bør også få lavet

en underlivsundersøgelse en gang om året.

Menstruationen vil som regel komme som

normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger,

når du bruger minipiller. Dette er ikke farligt.

Hvis der går mere end 7 uger mellem 2

menstruationer, bør du kontakte lægen, da du

måske er gravid. Spørg din læge, hvis du er i

tvivl.

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder

prikbladet perikum (Hypericum perforatum)

samtidig med Norethisteron Paranova. Dette

kan gøre at Norethisteron Paranova ikke virker.

Du kan få blødninger og blive gravid. Hvis du

allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale

med lægen, hvordan denne behandling kan

afsluttes.

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende blødnings-

forstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger.

Norethisteron Paranova beskytter ikke mod HIV

(AIDS) eller kønssygdomme.

Brug af anden medicin sammen med

Norethisteron Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager:

Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin,

carbamazepin).

Antibiotika (rifampicin, rifabutin).

Medicin mod svamp (griseofulvin).

Naturmedicin der indeholder prikbladet perikum

(Hypericum perforatum).

Brug af Norethisteron Paranova sammen med

mad og drikke

Du kan tage Norethisteron Paranova sammen

med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks-

personalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Norethisteron Paranova, hvis

du er gravid.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Norethisteron

Paranova.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norethisteron Paranova påvirker ikke arbejds-

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Norethisteron Paranova indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE

NORETHISTERON PARANOVA

Tag altid Norethisteron Paranova nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisninger.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteks-

personalet.

Dosering

Voksne: 1 tablet daglig.

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regel-

mæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også

når du har menstruation.

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens

første dag, uanset om du tidligere har brugt

p-piller. Tag derefter 1 tablet daglig på samme

tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller

om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end

3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du

blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at

tage Norethisteron Paranova”).

Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor

ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle

dag. Tag derefter 1 tablet daglig i den rækkefølge,

de ligger i pilens retning. Brug næste blister-

kort, når det foregående blisterkort er opbrugt.

Eksempel: Hvis du tager den sidste tablet på et

blisterkort på en mandag, påbegynder du næste

blisterkort med en tablet mærket ”tirsdag”. Der

skal ikke være nogen pause mellem blister-

kortene.

Det er vigtigt, at du tager tabletterne hver dag,

også under menstruationen, også hvis

menstruationen er forlænget, eller selvom der

kommer lidt blødning mellem to menstruationer.

Hvis du tager den første tablet på menstruationens

første dag indtræder den præventive effekt fra

første tablet.

Hvis du ikke kan tage den første tablet på

menstruationens 1. dag, kan du starte

behandlingen på hvilken som helst dag til og

Indlægsseddel: Information til brugeren

Norethisteron Paranova

0,35 mg tabletter

norethisteron

196010P002

09/2017

med 5 blødningsdag. Du skal så bruge anden

prævention (f.eks. kondom, pessar eller

sæddræbende creme) i den allerførste uge,

hvor du begynder på Norethisteron Paranova.

Overgang fra anden oral svangerskabs-

forebyggelse

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage

den første tablet dagen efter, at den sidste

tablet tages fra den anden orale svangerskabs-

forebyggende medicin.

Brug efter fødslen eller abort

Du kan begynde at tage Norethisteron Paranova

3 uger efter fødslen. Hvis du endnu ikke har

fået normal menstruation efter fødslen bør du

anvende supplerende prævention i 7 dage.

Hvis du tager den første tablet senere end

3 uger efter fødslen, kan du blive gravid.

Du skal derfor bruge anden prævention i de

følgende 7 dage.

Hvis du har haft en spontan eller provokeret

abort, kan du tage den første tablet dagen efter

aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse.

Opkast eller diarré

Hvis du kaster op indenfor 3 timer eller har

diarré indenfor 12 timer efter du har taget

tabletten, er den præventive evne nedsat. Du

skal fortsætte med at tage Norethisteron

Paranova, men du skal også bruge anden

prævention i perioden, hvor du kaster op eller

har diarré samt i de efterfølgende 7 dage.

Hvis du har taget for mange

Norethisteron Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Norethisteron Paranova end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering er kvalme,

opkastning og blødninger fra skeden.

Hvis du har glemt at tage

Norethisteron Paranova

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du

tage denne straks, du kommer i tanke om den.

Fortsæt med den næste tablet på det sædvanlige

tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det

sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid.

Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks.

kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder

også, hvis du har glemt 2 tabletter. Du skal kun

tage den sidste tablet og derefter fortsætte

med at tage tabletterne på sædvanlig vis.

Hvis du glemmer mere end 2 tabletter, skal du

stoppe med at tage Norethisteron Paranova

indtil din næste menstruation eller indtil

graviditet er udelukket. I denne periode bør du

bruge prævention.

Hvis du holder op med at tage

Norethisteron Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Brystspændinger.

Uregelmæssige blødninger, udeblivende

menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Depression.

Hovedpine.

Kvalme.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke kendt:

Bumser.

Opkastninger.

Oppustethed.

Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker-

heden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Norethisteron Paranova utilgængeligt

for børn.

• Opbevares i original emballage for at beskytte

mod lys og fugt.

• Må ikke opbevares over 25 °C.

• Brug ikke Norethisteron Paranova efter den

udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Norethisteron Paranova indeholder:

Aktivt stof: Norethisteron 0,35 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

majsstivelse, magnesiumstearat og povidon.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletten er hvid, rund og flad og er mærket

”SEARLE” på den ene side og ”NY” på den

anden side.

Norethisteron Paranova findes i pakninger med

84 (3x28) tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2017.

09/2017

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.