Norditropin Nordilet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Norditropin Nordilet 5 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Dosering:
 • 5 mg/1,5 ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Norditropin Nordilet 5 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32883
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Norditropin

®

NordiLet

®

5 mg/1,5 ml

injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

somatropin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Norditropin

®

NordiLet

®

3.

Sådan skal du bruge Norditropin

®

NordiLet

®

4.

Bivirkninger

5.

Opbevaring

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Omstående side:

Anvendelse af din Norditropin

NordiLet

1.

Virkning og anvendelse

Norditropin

NordiLet

indeholder biosyntetisk human væksthormon kaldet somatropin, som er

identisk med det væksthormon, der produceres naturligt i kroppen. Børn har behov for væksthormon

for at vokse, men voksne har også behov for det af hensyn til deres helbred generelt.

Børn behandles med Norditropin

®

NordiLet

®

mod manglende vækst

Hvis de har manglende eller meget lav produktion af væksthormon (væksthormonmangel)

Hvis de har Turners syndrom (en genetisk defekt som kan påvirke væksten)

Hvis de har nedsat nyrefunktion

Hvis de er lave og født små i forhold til gestationsalder (SGA).

Voksne behandles med Norditropin

®

NordiLet

®

til erstatning af væksthormon

Hos voksne bruges Norditropin

NordiLet

til at erstatte væksthormon, hvis deres produktion af

væksthormon er faldet siden barndommen, eller er gået i stå i voksenalderen efter en tumor,

behandling af en tumor eller en sygdom, der påvirker den væksthormonproducerende kirtel,

hypofysen. Hvis du er blevet behandlet for væksthormonmangel i barndommen, vil du blive undersøgt

igen efter afsluttet vækst. Hvis mangel på væksthormon bekræftes, skal du fortsætte behandlingen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Norditropin

®

NordiLet

®

Brug ikke Norditropin

®

NordiLet

®

Hvis du er

allergisk

overfor somatropin, phenol eller overfor et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

Hvis du har gennemgået en

nyretransplantation

Hvis du har en

aktiv tumor (kræft)

. Tumorer skal være inaktive, og du skal have afsluttet din

behandling mod tumorer, inden du påbegynder behandling med Norditropin

NordiLet

Hvis du har en

akut kritisk sygdom

såsom

åben hjerteoperation, maveoperation, multipel

accidentel traume (flere hændelige traumer) eller akut vejrtrækningssvigt

Hvis din vækst er stoppet (lukkede epifyser), og du ikke har væksthormonmangel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du bruger

Norditropin

NordiLet

Hvis du har

diabetes

(sukkersyge)

Hvis du på noget tidspunkt har haft

kræft

eller en anden form for

tumor

Hvis du har tilbagevendende

hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme

eller

opkastning

Hvis du har en

hormonforstyrrelse i skjoldbruskkirtlen

thyroidaefunktionen)

Hvis du udvikler halten eller smerte i den nedre del af ryggen, da dette kan være tegn på

rygradskrumning

(skoliose)

Hvis du er

over 60 år

, eller er blevet behandlet med somatropin som voksen i mere end 5 år, da

erfaring herom er begrænset

Hvis du lider af en

nyresygdom

, da din nyrefunktion skal overvåges af din læge.

Brug af anden medicin sammen med Norditropin

®

NordiLet

®

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger, for nyligt har brugt eller måske vil bruge

anden medicin.

Binyrebarkhormoner

eller

kønshormoner

(f.eks. anabolske steroider og østrogen) – din

voksenhøjde kan blive påvirket, hvis du bruger

Norditropin

NordiLet

og binyrebarkhormoner

eller kønshormoner på samme tid

Cyklosporin

(immundæmpende lægemiddel) - da din dosis muligvis skal justeres

Insulin

– da din dosis muligvis skal justeres

Skjoldbruskkirtel-hormon

– da din dosis muligvis skal justeres

Gonadotropin

(æggestok- og testikelstimulerende hormon) - da din dosis muligvis skal justeres

Krampestillende middel

– da din dosis muligvis skal justeres.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Graviditet og amning

Lægemidler der indeholder somatropin, anbefales ikke til kvinder i den fødedygtige alder, der ikke

benytter prævention.

Graviditet.

Stop behandlingen og fortæl din læge, hvis du bliver gravid, mens du bruger

Norditropin

NordiLet

Amning

. Brug ikke Norditropin

NordiLet

hvis du ammer, da somatropin muligvis udskilles i

modermælken.

Trafik og arbejdsikkerhed

Norditropin

NordiLet

påvirker ikke evnen til at betjene maskiner eller til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Norditropin

®

NordiLet

®

Brug altid lægemidlet nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Anbefalet dosis

Dosis til børn afhænger af kropsvægt og af kroppens overfladeareal. Dosis til voksne afhænger af din

højde, vægt, køn og din evne til at producere væksthormon. Dette vil blive målt af din læge før

Norditropin

NordiLet

udskrives til dig.

Børn med lav produktion af eller mangel på væksthormon:

Den sædvanlige dosis er 0,025 til 0,035 mg per kg kropsvægt per dag eller 0,7 til 1,0 mg per m

kropsoverfladeareal per dag

Børn med Turners syndrom:

Den sædvanlige dosis er 0,045 til 0,067 mg per kg kropsvægt per dag eller 1,3 til 2,0 mg per m

kropsoverfladeareal per dag

Børn med nyresygdom:

Den sædvanlige dosis er 0,050 mg per kg kropsvægt per dag eller 1,4 mg per m

kropsoverfladeareal per dag

Børn som er født små i forhold til gestationsalder (SGA):

Den sædvanlige dosis er 0,035 mg per kg kropsvægt per dag eller 1,0 mg per m

kropsoverfladeareal per dag indtil sluthøjde er nået. (I kliniske studier med lave børn med SGA

er doser på 0,033 og 0,067 mg per kg kropsvægt per dag typisk blevet brugt)

Voksne med lav produktion af eller mangel på væksthormon:

Hvis din væksthormonmangel fortsætter efter afsluttet vækst, bør behandlingen fortsættes. Den

sædvanlige startdosis er 0,2 til 0,5 mg per dag. Dosis vil blive justeret, indtil du får den rette

dosis. Hvis din væksthormonmangel indtræder i voksenalderen, er den

sædvanlige startdosis:

0,1 til 0,3 mg per dag. Din læge vil øge denne dosis hver måned, indtil du får den nødvendige

dosis. Den sædvanlige maksimum dosis er 1,0 mg per dag.

Hvornår skal du bruge Norditropin

®

NordiLet

®

Injicér din daglige dosis ind under huden hver aften lige før sengetid.

Sådan skal du bruge Norditropin

®

NordiLet

®

Norditropin

NordiLet

vækshormonopløsning fås i en multidosis fyldt engangspen med 1,5 ml.

Fuld instruktion i brugen af Norditropin

NordiLet

er beskrevet på den anden side af denne

indlægsseddel. Nøglepunkterne er som følger:

Kontrollér opløsningen før brug ved at vende pennen på hovedet en eller to gange. Brug ikke

pennen hvis opløsningen er uklar eller misfarvet

Norditropin

NordiLet

er beregnet til at blive brugt sammen med NovoFine

engangsnåle

Brug altid en ny nål til hver injektion

Variér injektionsstedet så din hud ikke beskadiges

For at sikre at du får den rette dosis og ikke injicerer luft, kontrolleres

væksthormongennemløbet (klargøring) før den første injektion med en ny Norditropin

NordiLet

pen. Anvend ikke pennen, hvis en dråbe væksthormonopløsning ikke kommer til

syne på nålens spids

Del ikke din Norditropin

NordiLet

pen med andre.

Hvor lang tid du vil have behov for behandling

Hos børn med manglende vækst på grund af Turners syndrom, nyresygdom eller født for små i

forhold til fosterets gestationsalder, vil lægen anbefale, at behandlingen fortsættes, indtil deres

vækst stopper

Hos børn og unge der mangler væksthormon, vil lægen anbefale, at behandlingen fortsættes som

voksen

Stop ikke brugen af Norditropin

NordiLet

uden først at have talt med din læge.

Hvis du har brugt for meget Norditropin

®

NordiLet

®

Kontakt lægen

hvis du injicerer mere somatropin, end der står her, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Længere tids overdosering kan forårsage unormal vækst samt give

et grovere ansigtstræk.

Hvis du har glemt at bruge Norditropin

®

NordiLet

®

Tag den næste dosis som sædvanligt på det normale tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Norditropin

®

NordiLet

®

Stop ikke brugen af Norditropin

NordiLet

uden først at have talt med din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger set hos børn og voksne

(ukendt frekvens):

Udslæt, hiven efter vejret, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, kollaps

. Disse symptomer kan

være tegn på en allergisk reaktion

Hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme

opkast

. Disse symptomer kan være tegn på et

forhøjet tryk i hjernen

Niveauet af

skjoldbruskkirtel-hormon

(serum thyroxin) kan falde

Hyperglykæmi (forhøjet blodsukker).

Kontakt en læge hurtigst muligt

hvis du får nogle af disse bivirkninger. Stop med at bruge

Norditropin

NordiLet

indtil din læge siger, at du kan fortsætte behandlingen.

Dannelse af antistoffer mod somatropin er sjældent blevet observeret under behandling med

Norditropin

Forhøjede niveauer af leverenzymer er blevet rapporteret.

Tilfælde af leukæmi og tilbagefald af hjernetumorer er også blevet rapporteret hos patienter

behandlet med somatropin (det aktive stof i Norditropin

NordiLet

). Der er dog intet

bevis for, at somatropin var årsagen.

Hvis du har mistanke om, at du lider af nogle af disse sygdomme, skal du tale med din

læge.

Andre bivirkninger hos børn:

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede børn):

Hovedpine

Rødmen

, kløe og smerte på injektionsstedet.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede børn):

Udslæt

Muskel

- og ledsmerter

Hævede hænder

og fødder forårsaget af væskeansamling.

I sjældne tilfælde har børn, der bruger Norditropin

NordiLet

oplevet hofte- og knæsmerter, eller er

begyndt at humpe. Disse symptomer kan være forårsaget af en sygdom, der har indvirkning på den

øverste del af lårbensknoglen (

Calvé-Legg-Perthes sygdom

) eller fordi enden af knoglen er gledet ud

af bruskpladen (

epifyseløsning af lårbensknoglen

), og er muligvis ikke forårsaget af Norditropin

NordiLet

Hos børn med

Turners syndrom

, er der ved kliniske studier blevet observeret nogle få tilfælde med

øget vækst af hænder og fødder

sammenlignet med højde.

Et klinisk studie hos børn med Turners syndrom har vist, at høje doser Norditropin

muligvis kan øge

risikoen for at få øreinfektioner.

Fortæl det til din læge

eller

apoteket

hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige

, eller hvis du

oplever bivirkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel, da det kan være nødvendigt at reducere

din dosis.

Andre bivirkninger hos voksne:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede voksne):

Hævede hænder

og fødder forårsaget af væskeansamling.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede voksne):

Hovedpine

Prikken i huden

(myrekryb) og følelsesløshed eller smerter hovedsageligt i fingrene

Ledsmerter

og stivhed, muskelsmerte.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede voksne):

Type 2-diabetes

Snurren og smerter i fingre og hænder (

karpaltunnel-syndrom

Kløe

(kan være intens) og smerte på injektionsstedet

Muskelstivhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP/. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ubrugte Norditropin

NordiLet

penne i et køleskab (2°C til 8°C) i den ydre emballage, for at

beskytte mod lys. Må ikke fryses eller udsættes for varme.

Under brug af Norditropin

NordiLet

5 mg/1,5 ml kan du

enten

Opbevare den i op til 4 uger i et køleskab (2°C til 8°C),

eller

Opbevare den i op til 3 uger ved stuetemperatur (under 25°C).

Fortsæt ikke brugen af Norditropin

NordiLet

penne, hvis de har været frosset eller er blevet udsat

for høje temperaturer.

Brug ikke Norditrpopin NordiLet

penne, hvis væksthormonopløsningen er uklar eller misfarvet.

Opbevar altid Norditropin

NordiLet

uden påsat nål.

Penhætten skal altid være helt lukket på Norditropin

NordiLet

pennen, når du ikke bruger den.

Brug altid en ny nål til hver injektion.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Norditropin

®

NordiLet

®

indeholder

Aktivt stof

: Somatropin

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, histidin, poloxamer 188, phenol, vand til injektionsvæsker,

saltsyre og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Norditropin

NordiLet

er en klar, farveløs opløsning til injektion i en fyldt 1,5 ml flerdosis

engangspen.

1 ml opløsning indeholder 3,3 mg somatropin

mg somatropin svarer til 3

IE somatropin

Norditropin

NordiLet

findes i tre styrker:

mg/1,5

ml, 10

mg/1,5

ml, 15

mg/1,5

ml (svarende til henholdsvis 3,3

mg/ml, 6,7

mg/ml og

10 mg/ml).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Norditropin

NordiLet

5 mg/1,5 ml

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2017

Yderligere information

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.lægemiddelstyrelsen.dk.

Norditropin

®

og NordiLet

®

er registrerede varemærker ejet af Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz

NovoFine

®

er registreret varemærke ejet af Novo Nordisk A/S, Danmark

© 2017

Novo Nordisk A/S

Norditropin

®

NordiLet

®

5 mg/1,5 ml

Sådan skal du bruge Norditropin

®

NordiLet

®

pennen

Læs hele denne instruktion før du bruger Norditropin

NordiLet

Norditropin

NordiLet

5 mg/1,5 ml er en flerdosis fyldt engangspen med human

væksthormonopløsning til injektion.

Norditropin

NordiLet

er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine

engangsnåle.

Brug kun pennen hvis væksthormonopløsningen indeni er klar og farveløs.

Kontrollér altid gennemløbet (klargøring) før den første injektion med hver ny pen - se under

punkt 3.

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis væksthormon du har behov for. Du kan omsætte denne

dosis (i mg) til det antal ”klik” på pennen, som du har brug for, ved at benytte

omsætningstabellen. Du kan indstille alle doser fra 1 – 29 klik.

Kontrollér altid at du bruger den korrekte omsætningstabel beregnet til din pen. Hvis du har en

Norditropin

NordiLet

pen med 5 mg/1,5 ml, skal du kun bruge Norditropin

NordiLet

omsætningstabellen med 5 mg/1,5 ml.

Du kan bruge væksthormonindikatorvinduet til at beregne, hvor mange klik væksthormon, du

har tilbage i din pen. Brug ikke væksthormonindikatorvinduet til at indstille din dosis.

Sørg altid for at trykknappen er helt i bund, før du bruger din pen. Hvis ikke, så drej penhætten

indtil trykknappen er helt i bund.

Sørg altid for at penhætten er helt lukket på din pen, når den ikke er i brug.

Opbevar altid din pen uden nålen påsat. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion,

udsivning af væksthormon, blokerede nåle og upræcis dosering.

Del aldrig din pen eller dine nåle med andre personer. Det kan føre til kryds-infektion.

Trykknap

Trykknap-

skala

Dosisindikator

Væksthormon-

restdosisskala

Penhætte-

skala

Penhætte

Væksthormonbeholder

Gummimembran

Nål (eksempel)

Papir-

forsegling

Nål

Indre

nålehætte

Ydre

nålehætte

Omsætningstabel

Norditropin

®

NordiLet

®

5

mg/1,5

ml

interval i mg

5 mg/1,5 ml

– mg Klik

Sådan bruges omsætningstabellen

Find den dosis du har fået anbefalet blandt de dosisintervaller, der står i den venstre kolonne.

Find det tilsvarende antal klik på pennen i den højre kolonne, som svarer hertil.

Hvis din læge siger, at du har brug for 1,20 mg, så svarer det til 18 klik på din pen.

1. Kontrollér pennen

Kontrollér navn, styrke og den farvedekodede

etiket på din Norditropin

®

NordiLet

®

pen for at

sikre, at den indeholder den styrke af

væksthormon, du har brug for.

Træk penhætten af [

A

Kontrollér opløsningen inden i pennen ved at vende

den op og ned en eller to gange.

Brug kun pennen, hvis væksthormonet inden i er

klart og farveløst.

A

2. Påsætning af nålen

Brug altid en ny engangsnål før hver injektion.

Dette reducerer risikoen for forurening, infektion,

udsivning af væksthormon, blokerede nåle og

upræcis dosering.

Vær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen

før brug.

Tag en ny nål og

fjern den beskyttende

papirforsegling.

Skru nålen

stramt på pennen [

B

Nålen har to nålehætter. Du skal fjerne dem begge:

Træk den ydre nålehætte af

og gem den til senere

kassering af den brugte nål.

Fjern den indre nålehætte ved at trykke på den

midterste top

og kassér den.

Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på pennen

igen. Du kan ved et uheld stikke dig selv med nålen.

B

3. Kontrollér gennemløbet

Før du anvender en ny pen første gang, skal du

kontrollere gennemløbet

(klargøring), for at sikre,

at du får den korrekte dosering og ikke injicerer luft:

Hold pennen med nålespidsen opad og bank

forsigtigt på cylinderampullen med fingeren et par

gange for at sikre, at eventuelle luftbobler samles i

toppen af væksthormonbeholderen [

C

C

Hold pennen med nålen opad, og drej

væksthormonbeholderen i pilens retning indtil du har

drejet ét klik [

D

Hold pennen, stadig med nålen pegende opad, pres da

trykknappen i bunden af pennen helt ind [

E

Gentag trin

C

E

, indtil der kommer en dråbe

væksthormon til syne på nålens spids.

Brug ikke pennen, hvis der ikke kommer en dråbe

væksthormon

til syne på nålens spids

Kontrollér altid at en dråbe kommer til syne på

nålens spids, før du injicerer din første dosis med

hver ny pen. Dette sikrer gennemløbet af

væksthormon. Hvis der ikke kommer en dråbe til

syne, injecerer du ikke væksthormon. Dette tyder på

at nålen er blokeret eller beskadiget.

Kontrollér gennemløbet igen, hvis din pen har været

tabt eller stødt mod en hård overflade, eller hvis du

ikke er sikker på den virker korrekt.

Hvis du mener, din pen er skadet, skal du levere den

tilbage til din leverandør og få udleveret en ny.

D

E

4. Indstilling af dosis

Kontrollér altid at trykknappen er helt inde, inden du

bruger pennen. Hvis ikke, drej da penhætten indtil

tryknappen er fuldstændig inde.

Sæt penhætten tilbage på pennen ved “0” udfor

dosisindikatoren [

F

F

Hold pennen vandret og drej penhætten i den retning,

der vises med pilen, for at vælge den dosis din læge

har anbefalet dig [

G

Skalaen på penhætten viser antallet af klik

(0, 1, 2, 3, 4 klik). Når penhætten drejes, flytter

trykknappen sig udad.

Hver gang du foretager en hel omdrejning af

penhætten, vil der blive vist 5 klik på

trykknapskalaen.D.v.s. skalaen vil vise 5, 10, 15, 20

eller 25 klik.

Vær omhyggelig med ikke at røre ved trykknappen

når dosis indstilles. Hvis trykknappen ikke kan hæve

sig frit, vil væksthormon blive presset ud gennem

nålen.

Du kan ikke vælge en større dosis end det antal klik

der er tilbage.

Brug altid penhætteskalaen og trykknapskalaen for at

se antallet af klik du har indstillet inden injektion af

væksthormon.

Hvis du vælger en forkert dosis kan du få for lidt eller for

meget væksthormon.

G

Eksempler på indstilling af dosis [H]

Hvordan vælges fire klik:

Drej penhætten indtil der står “4” ud for

dosisindikatoren.

Hvordan vælges otte klik:

Drej penhætten en hel omgang rundt så “0” er den

næste dosisindikator igen. Du har nu valgt fem klik

og “5” vil vise sig på trykknapskalaen. Fortsæt med

at dreje penhætteskalaen indtil “3” er ud for

dosisindikatoren.

Tilføj de“3” fra penhætteindikatoren til de ”5”fra

trykknapskalaen, derved har du samlet valgt otte klik.

Sådan kontrollerer du dosisindstillingen [H]

For at kontrollere dosisindstillingen lægges tallet fra

penhætteskalaen, som er på linje med

dosisindikatoren, sammen med det højeste tal, der er

vist på trykknapskalaen.

Hvis du har en forkert dosis, drej da blot penhætten

frem eller tilbage, indtil det korrekte antal af klik er

H

blevet indstillet. Det maksimale antal af doser, der

kan indstilles er 29 klik.

Hvis du prøver at indstille en dosis, der er højere end

29 klik ,vil der sive væksthormon ud af nålen. Dette

kan medføre upræcis dosering.

Hvis du ved en fejltagelse kommer til at gøre dette,

drejes penhætten tilbage så langt som du kan komme,

indtil trykknappen er helt nede, og du mærker

modstand.

Hvis “0” ikke står ved siden af dosisindikatoren,

fjernes penhætten og flyttes tilbage igen som vist i

billede

F.

Start igen. Husk at 29 klik er den maksimale dosis.

Efter at dosisindstillingen er udført fjernes penhætten

så injektionen kan udføres.

5. Injicér dosis

Brug den injektionsmetode du har fået anbefalet.

Variér injektionsstedet så du ikke skader din hud.

Stik nålen ind under huden. Frigiv dosis ved at trykke

trykknappen helt ind [

I

Hold nålen under huden i mindst 6 sekunder

træk den derefter ud. Hold trykknappen helt inde

indtil nålen er fjernet fra huden. Dette sikrer at du får

den fulde dosis.

I

6. Fjern nålen

Sæt den ydre nålehætte på igen og skru nålen af. Kassér den omhyggeligt. Sæt penhætten på

pennen igen, med ”0” ved siden af dosisindikatoren.

Fjern altid nålen efter hver injektion og opbevar pennen uden nålen påsat.

Dette

reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af væksthormon, blokerede nåle og

upræcis dosering.

Når pennen er tom, kasseres den omhyggeligt uden nålen påsat, som anbefalet af din læge,

sygeplejerske og lokale myndigheder.

Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt - for at reducere risikoen for

stikuheld og kryds-infektion.

Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn.

7. Vedligeholdelse

Din Norditropin

NordiLet

pen skal behandles med omtanke. Hvis den tabes, beskadiges eller

ødelægges, er der risiko for udsivning af væksthormon. Dette kan føre til upræcis dosering.

Ryst ikke din pen voldsomt. Beskyt din pen mod støv, snavs og direkte lys og enhver situation,

som kan beskadige den.

Frys ikke din pen eller opbevar den tæt på køleelementet i et køleskab.

Forsøg ikke at vaske, iblødsætte eller smøre din pen. Om nødvendigt, kan du rengøre den med

et mildt rengøringsmiddel på en let fugtet klud.

29-6-2018

EU/3/18/2035 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2035 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2035 (Active substance: Efpegsomatropin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4180 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/009/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-3-2018

Somatropin

Somatropin

Somatropin (Active substance: somatropin) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018) 1479 of Tue, 06 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety