Norditropin Flexpro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Norditropin Flexpro 10 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Dosering:
 • 10 mg/1,5 ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Norditropin Flexpro 10 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45069
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Norditropin

®

FlexPro

®

10 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

somatropin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Norditropin

®

FlexPro

®

3.

Sådan skal du bruge Norditropin

®

FlexPro

®

4.

Bivirkninger

5.

Opbevaring

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Instruktioner i brug af Norditropin

FlexPro

1.

Virkning og anvendelse

Norditropin

FlexPro

indeholder biosyntetisk humant væksthormon kaldet somatropin, som er

identisk med det væksthormon, der produceres naturligt i kroppen. Børn har behov for væksthormon

for at vokse, men voksne har også behov for det af hensyn til deres helbred generelt.

Børn behandles med Norditropin

®

FlexPro

®

mod manglende vækst

Hvis de har manglende eller meget lav produktion af væksthormon (væksthormonmangel)

Hvis de har Turners syndrom (en genetisk defekt som kan påvirke væksten)

Hvis de har nedsat nyrefunktion

Hvis de er lave og født små i forhold til gestationsalder (SGA).

Voksne behandles med Norditropin

®

FlexPro

®

til erstatning af væksthormon

Hos voksne bruges Norditropin

FlexPro

til at erstatte væksthormon, hvis deres produktion af

væksthormon er faldet siden barndommen, eller i voksenalderen er gået i stå efter en tumor,

behandling af en tumor eller en sygdom, som påvirker den kirtel der producerer væksthormon. Hvis du

er blevet behandlet for væksthormonmangel i barndommen, vil du blive undersøgt igen efter afsluttet

vækst. Hvis mangel på væksthormon bekræftes, skal du fortsætte behandlingen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Norditropin

®

FlexPro

®

Brug ikke Norditropin

®

FlexPro

®

Hvis du er allergisk overfor somatropin, phenol eller overfor et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

Hvis du har gennemgået en nyretransplantation

Hvis du har en aktiv tumor (kræft). Tumorer skal være inaktive, og du skal have afsluttet din

behandling mod tumorer, inden du påbegynder behandling med Norditropin

FlexPro

Hvis du har en akut kritisk sygdom såsom åben hjerteoperation, maveoperation, multipel

accidentel traume (flere hændelige traumer) eller akut vejrtrækningssvigt

Hvis din vækst er stoppet (lukkede epifyser), og du ikke har væksthormonmangel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du bruger Norditropin

FlexPro

Hvis du har diabetes (sukkersyge)

Hvis du på noget tidspunkt har haft kræft eller en anden form for tumor

Hvis du har tilbagevendende hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme eller opkastning

Hvis du har en hormonforstyrrelse i skjoldbruskkirtlen (thyroidaefunktionen)

Hvis du udvikler halten eller smerte i den nedre del af ryggen, da dette kan være tegn på

rygradskrumning (skoliose)

Hvis du er over 60 år, eller er blevet behandlet med somatropin som voksen i mere end 5 år, da

erfaring herom er begrænset

Hvis du lider af en nyresygdom, skal din nyrefunktion overvåges af din læge.

Brug af anden medicin sammen med Norditropin

®

FlexPro

®

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger, for nyligt har brugt eller måske kommer til

at bruge anden medicin.

Binyrebarkhormoner eller kønshormoner (f.eks. anabolske steroider og østrogen) – din

voksenhøjde kan blive påvirket, hvis du bruger Norditropin

FlexPro

og binyrebarkhormoner

eller kønshormoner på samme tid

Cyklosporin (immundæmpende lægemiddel) - da din dosis muligvis skal justeres

Insulin – da din dosis muligvis skal justeres

Skjoldbruskkirtel-hormon – da din dosis muligvis skal justeres

Gonadotropin (æggestok- og testikelstimulerende hormon) - da din dosis muligvis skal justeres

Lægemiddel mod kramper – da din dosis muligvis skal justeres.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Graviditet og amning

Lægemidler der indeholder somatropin, anbefales ikke til kvinder i den fødedygtige alder, der ikke

benytter prævention.

Graviditet - stop behandlingen og fortæl det til din læge, hvis du bliver gravid, mens du bruger

Norditropin

FlexPro

Amning - brug ikke Norditropin

FlexPro

hvis du ammer, da somatropin muligvis udskilles i

modermælken.

Trafik og arbejdssikkerhed

Norditropin

FlexPro

påvirker ikke evnen til at betjene maskiner eller til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Norditropin

®

FlexPro

®

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Anbefalet dosis

Dosis til børn afhænger af kropsvægt og af kroppens overfladeareal. Senere i livet afhænger dosis af

din højde, vægt, køn og følsomhed over for væksthormon, og vil blive tilpasset indtil du får den rette

dosis.

Børn med lav produktion af eller mangel på væksthormon:

Den sædvanlige dosis er 0,025 til 0,035 mg per kg kropsvægt per dag, eller 0,7 til 1,0 mg per m

kropsoverfladeareal per dag

Børn med Turners syndrom:

Den sædvanlige dosis er 0,045 til 0,067 mg per kg kropsvægt per dag, eller 1,3 til 2,0 mg per m

kropsoverfladeareal per dag

Børn med nyresygdom:

Den sædvanlige dosis er 0,050 mg per kg kropsvægt per dag, eller 1,4 mg per m

kropsoverfladeareal per dag

Børn som er født små i forhold til gestationsalder (SGA):

Den sædvanlige dosis er 0,035 mg per kg kropsvægt per dag eller 1,0 mg per m

kropsoverfladeareal per dag indtil sluthøjde er nået. (I kliniske studier af lave børn med SGA er

doser på 0,033 og 0,067 mg per kg kropsvægt per dag typisk blevet brugt)

Voksne med lav produktion af eller mangel på væksthormon:

Hvis din væksthormonmangel fortsætter efter afsluttet vækst, bør behandlingen fortsættes. Den

sædvanlige startdosis er 0,2 til 0,5 mg per dag. Dosis vil blive justeret, indtil du får den rette

dosis. Hvis din væksthormonmangel indtræder i voksenalderen, er den sædvanlige startdosis 0,1

til 0,3 mg per dag. Din læge vil øge denne dosis hver måned, indtil du får den nødvendige dosis.

Den sædvanlige maksimum dosis er 1,0 mg per dag.

Hvornår skal du bruge Norditropin

®

FlexPro

®

Injicér din daglige dosis ind under huden hver aften lige før sengetid.

Sådan bruger du Norditropin

®

FlexPro

®

Norditropin

FlexPro

væksthormonopløsning fås i en flerdosis fyldt engangspen med 1,5 ml.

Fuld instruktion i brugen af Norditropin

FlexPro

er beskrevet på den anden side af denne

indlægsseddel. Nøglepunkterne er som følger:

Kontrollér opløsningen før brug ved at vende pennen på hovedet en eller to gange. Brug ikke

pennen hvis opløsningen er uklar eller misfarvet (se side 8, trin A)

Norditropin

FlexPro

er beregnet til at blive brugt sammen med NovoFine

eller NovoTwist

engangsnåle med en længde på op til 8 mm

Brug altid en ny nål til hver injektion

Variér injektionsstedet så din hud ikke beskadiges

For at sikre at du får den rette dosis og ikke injicerer luft, kontrollér da

væksthormongennemløbet, før den første injektion fra en ny Norditropin

FlexPro

pen. Brug

ikke pennen, hvis der ikke kommer en dråbe væksthormonopløsning til syne på nålens spids (se

side 10 til 11, trin E til G)

Del ikke din Norditropin

FlexPro

pen med andre.

Hvor længe vil du have behov for behandling

Hos børn med manglende vækst på grund af Turners syndrom, nyresygdom eller født for små i

forhold til fosterets gestationsalder, vil lægen anbefale, at behandlingen fortsættes, indtil deres

vækst stopper

Hos børn eller unge der mangler væksthormon, vil lægen anbefale, at behandlingen fortsættes

som voksen

Stop ikke brugen af Norditropin

FlexPro

uden først at have talt med din læge.

Hvis du har brugt for meget Norditropin

®

FlexPro

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du injicerer mere somatropin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Længere tids overdosering

kan forårsage unormal vækst samt give grovere ansigtstræk.

Hvis du har glemt at bruge Norditropin

®

FlexPro

®

Tag den næste dosis som sædvanligt på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Norditropin

®

FlexPro

®

Stop ikke brugen af Norditropin

FlexPro

uden først at have talt med din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger set hos børn og voksne (ukendt frekvens)

Udslæt, hiven efter vejret, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, kollaps. Disse symptomer kan

være tegn på en allergisk reaktion

Hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme og opkast. Disse symptomer kan være tegn på et

forhøjet tryk i hjernen

Niveauet af skjoldbruskkirtel-hormon (serum thyroxin) kan falde

Hyperglykæmi (forhøjet blodsukker).

Kontakt en læge hurtigst muligt, hvis du får nogle af disse bivirkninger. Stop med at bruge

Norditropin

FlexPro

indtil din læge siger, at du kan fortsætte behandlingen.

Dannelse af antistoffer mod somatropin er sjældent blevet observeret under behandling med

Norditropin

Forhøjede niveauer af leverenzymer er blevet rapporteret.

Tilfælde af leukæmi og tilbagefald af hjernetumorer er også blevet rapporteret hos patienter behandlet

med somatropin (det aktive stof i Norditropin

FlexPro

). Der er dog intet bevis for, at somatropin var

årsagen.

Hvis du har mistanke om, at du lider af nogle af disse sygdomme, skal du tale med din læge.

Andre bivirkninger hos børn

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede børn)

Hovedpine

Rødmen, kløe og smerte på injektionsstedet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede børn)

Udslæt

Muskel- og ledsmerter

Hævede hænder og fødder forårsaget af væskeansamling.

I sjældne tilfælde har børn, der bruger Norditropin

FlexPro

oplevet hofte- og knæsmerter, eller er

begyndt at humpe. Disse symptomer kan være forårsaget af en sygdom, der har indvirkning på den

øverste del af lårbensknoglen (Calvé-Legg-Perthes sygdom) eller fordi enden af knoglen er gledet ud

af bruskpladen (epifyseløsning af lårbensknoglen), og er muligvis ikke forårsaget af Norditropin

FlexPro

Hos børn med Turners syndrom, er der ved kliniske studier blevet observeret nogle få tilfælde med

øget vækst af hænder og fødder sammenlignet med højde.

Et klinisk studie hos børn med Turners syndrom har vist, at høje doser Norditropin

muligvis kan øge

risikoen for at få øreinfektioner.

Fortæl det til din læge eller apoteket hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du

oplever bivirkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel, da det kan være nødvendigt at reducere

din dosis.

Andre bivirkninger hos voksne

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede voksne)

Hævede hænder og fødder forårsaget af væskeansamling.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede voksne)

Hovedpine

Prikken i huden (myrekryb) og følelsesløshed eller smerter hovedsageligt i fingrene

Ledsmerter og stivhed, muskelsmerte.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede voksne)

Type 2-diabetes

Snurren og smerter i fingre og hænder (karpaltunnel-syndrom)

Kløe (kan være intens) og smerte på injektionsstedet

Muskelstivhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP/. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ubrugte Norditropin

FlexPro

penne i et køleskab (2°C til 8°C) i den ydre karton, for at

beskytte mod lys. Må ikke fryses eller udsættes for varme.

Under brug af Norditropin

FlexPro

10 mg/1.5 ml, kan du enten:

Opbevare den i op til 4 uger i et køleskab (2°C til 8°C), eller

Opbevare den i op til 3 uger ved stuetemperatur (under 25°C).

Fortsæt ikke brugen af Norditropin

FlexPro

penne, hvis de har været frosset eller er blevet

udsat for for høje temperaturer.

Brug ikke Norditropin

FlexPro

penne, hvis væksthormonopløsningen er uklar eller misfarvet.

Opbevar altid Norditropin

FlexPro

uden påsat nål.

Penhætten skal altid være helt lukket på Norditropin

FlexPro

, når du ikke bruger den.

Brug altid en ny nål til hver injektion.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Norditropin

®

FlexPro

®

indeholder

Aktivt stof: Somatropin

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, histidin, poloxamer 188, phenol, vand til injektionsvæsker,

saltsyre og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Norditropin

FlexPro

er en klar og farveløs opløsning til injektion i en fyldt 1,5 ml flerdosis

engangspen.

1 ml opløsning indeholder 6,7 mg somatropin.

1 mg somatropin svarer til 3 IE somatropin.

Norditropin

FlexPro

findes i tre styrker:

5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5 ml (svarende til henholdsvis 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml og

10 mg/ml) i pakningsstørrelser på 1 eller 5 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Litauen, Luxembourg, Malta,

Portugal, Rumænien, Spanien, Slovenien, Storbritannien, Tyskland, Ungarn, Østrig: Norditropin

FlexPro

10 mg/1,5 ml.

Sverige: Somatropin Novo Nordisk 10 mg/1,5 ml

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2015

Yderligere information

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Norditropin

®

og FlexPro

®

, er registrerede varemærker

ejet af Novo Nordisk Health Care AG,

Schweiz

NovoFine

®

og NovoTwist

®

er registrerede varemærker

ejet af Novo Nordisk A/S,

Danmark

© 2015

Novo Nordisk A/S

Instruktioner i brug af Norditropin

®

FlexPro

®

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager din Norditropin

FlexPro

pen i brug.

Anvend den farvekodede etiket for at sikre, at din Norditropin

FlexPro

pen indeholder den styrke af

væksthormon, du har brug for.

Læs for at lære om:

Klargøring af din Norditropin

®

FlexPro

®

pen

Kontrol af væksthormongennemløbet

Indstilling af din dosis

Injektion af din dosis

Vedligeholdelse af din Norditropin

®

FlexPro

®

pen

Vigtig information

Norditropin

FlexPro

Penhætte

Væksthormon-

skala

Dosis-

vindue

Markør

Dosis-

vælger

Dosis-

knap

Nål (eksempel)

Ydre

nålehætte

Indre

nålehætte

Nål

Papir-

forsegling

Din Norditropin

FlexPro

pen er en fyldt pen med væksthormon, der er nem at anvende og med en

dosisknap, der nemt trykkes ind. Norditropin

FlexPro

indeholder 10 mg humant væksthormon i

opløsning og leverer doser fra 0,05 mg til 4,0 mg, stigende med 0,05 mg. Norditropin

FlexPro

beregnet til anvendelse sammen med NovoFine

eller NovoTwist

engangsnåle med en længde på op

til 8 mm.

Klargøring af din Norditropin

®

FlexPro

®

pen

Kontrollér den farvekodede etiket på din Norditropin

®

FlexPro

®

pen for at sikre, at den

indeholder den styrke af væksthormon, du har brug for.

Træk penhætten af.

Kontrollér at væksthormonet i pennen er

klart og farveløst ved at vende pennen

op og ned en eller to gange. Hvis

opløsningen ser uklar eller grumset ud,

må pennen ikke anvendes.

B

Tag en ny engangsnål. Riv

papirforseglingen af og skru nålen lige

og stramt på pennen.

Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå urenhed.

Vær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen før brug.

Fjern den ydre nålehætte og gem den til

senere.

Efter injektion skal du bruge den til at

fjerne nålen sikkert fra pennen.

Fjern den indre nålehætte og kassér den.

Hvis du forsøger at sætte den tilbage på

nålen, kan du ved et uheld skade dig selv

med nålen.

En dråbe væksthormon kan komme til

syne på nålens spids. Dette er normalt.

Kontrol af væksthormongennemløbet

Vær sikker på, at du får den rigtige dosis ved at kontrollere gennemløbet af væksthormon, før

du indstiller og injicerer din første dosis.

Drej dosisvælgeren for at vælge den

mindste dosis på 0,05 mg.

0,05 mg

valgt

Hold pennen så nålen vender opad.

Bank let på toppen af pennen et par

gange, så eventuelle luftbobler kan

komme op til toppen.

Tryk trykknappen helt i bund indtil tallet

0 ses ud for markøren, og en dråbe

væksthormon kommer til syne på nålens

spids.

Hvis der ikke kommer en dråbe

væksthormon til syne, gentages trin E til

G op til 6 gange. Hvis en dråbe ikke

kommer til syne efter disse forsøg,

skiftes nålen og trin E til G gentages.

Brug ikke pennen, hvis en dråbe

væksthormon stadig ikke kommer til

syne.

Vær altid sikker på, at en dråbe kommer til syne på nålens spids før første injektion.

Indstilling af din dosis

Brug dosisvælgeren på din Norditropin

®

FlexPro

®

pen for at sikre præcis og nem dosering. Du

kan vælge op til 4,0 mg pr. dosis.

Vælg eller korrigér den dosis, som du

har brug for ved at dreje dosisvælgeren

frem eller tilbage, indtil den korrekte

dosis står ud for markøren.

Som en hjælp klikker dosisvælgeren

forskelligt, når den drejes frem, tilbage

eller forbi det antal mg, der er tilbage.

Når pennen indeholder mindre end 4,0

mg, vil dosisvælgeren stoppe ved det

antal mg, der er tilbage.

Hvor meget væksthormon er der

tilbage?

Du kan anvende væksthormon-skalaen

til at aflæse, hvor meget væksthormon

der ca. er tilbage i pennen.

Du kan anvende dosisvælgeren til at se,

hvor meget væksthormon der præcist er

tilbage – hvis pennen indeholder mindre

end 4,0 mg:

Drej dosisvælgeren indtil den stopper.

Tallet, der står ud for markøren, viser

hvor mange mg, der er tilbage.

0,7 mg

valgt

2,95 mg

valgt

Brug aldrig pennens klik til at tælle antallet af mg, du vælger. Kun dosisvinduet og markøren vil

vise det præcise antal mg.

Brug aldrig væksthormon-skalaen til at måle hvor meget væksthormon, der skal injiceres. Kun

dosisvinduet og markøren vil vise det præcise antal mg.

Injektion af din dosis

Vær sikker på, at du får det fulde antal enheder, ved at anvende den korrekte injektionsteknik.

I

Stik nålen ind under huden. Anvend den

injektionsteknik, som din læge eller

sygeplejerske har anbefalet. Injicér dosis

ved at trykke på trykknappen indtil der

står 0 ud for markøren.

Mens du gør dette, kan du muligvis høre

eller mærke et klik.

Nålen skal forblive under huden i mindst

6 sekunder. Dette sikrer injektion af

hele dosis.

Du kan slippe dosisknappen, mens du

venter.

6 sekunder

Fjern nålen fra huden.

Herefter kan du måske se en dråbe

væksthormon på nålens spids. Dette er

normalt og har ingen effekt på den dosis,

du lige har fået.

Brug aldrig pennens klik til at tælle antallet af mg du vælger. Kun dosisvinduet og markøren vil

vise det præcise antal mg.

Rør aldrig ved dosisvinduet når du injicerer, da det kan blokere injektionen.

K

Før nålespidsen tilbage ind i den ydre

nålehætte uden at røre ved nålen. Skru

nålen af og kassér den omhyggeligt, som

din læge eller sygeplejerske har

anbefalet.

Sæt penhætten på pennen efter hver

injektion.

Når pennen er tom, kasseres den uden

nålen påsat, som din læge, sygeplejerske

eller lokale myndigheder har anbefalet.

For at undgå uventede stikuheld, må den

indre nålehætte aldrig sættes på igen, når

du først har fjernet den fra nålen. Dette

mindsker risikoen for at skade dig selv.

Opbevar altid din pen uden nålen påsat.

Dette forebygger forurening, infektion og

udsivning af væksthormon.

Vedligeholdelse af din Norditropin

®

FlexPro

®

pen

Din Norditropin

FlexPro

pen er designet til at fungere præcist og sikkert. Men du skal vedligeholde

den:

Tab ikke din pen eller bank den ikke imod en hård overflade. Hvis du taber den eller har

mistanke om, at noget er galt med den, skal der altid skrues en ny nål på. Kontrollér

væksthormongennemløbet før du injicerer.

Forsøg ikke at genfylde din pen – den er fyldt fra start.

Forsøg ikke at reparere din pen eller skille den ad.

Udsæt ikke din pen for støv, snavs eller nogen form for væske.

Forsøg ikke at lægge din pen i blød, vaske eller smøre den. Hvis nødvendigt, kan du rengøre

den med et mildt rengøringsmiddel på en let fugtet klud.

Se pkt. 5 “Opbevaring” i produktresuméet for information omkring opbevaring af pennen.

Vigtig information

Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn.

Del aldrig din pen med andre.

Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt for at undgå stikuheld.

Norditropin

FlexPro

10 mg/1,5 ml

Somatropin

29-6-2018

EU/3/18/2035 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2035 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2035 (Active substance: Efpegsomatropin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4180 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/009/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-3-2018

Somatropin

Somatropin

Somatropin (Active substance: somatropin) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018) 1479 of Tue, 06 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety