Nizoral

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nizoral 2% creme
 • Dosering:
 • 2%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nizoral 2% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11734
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge

vejledningerne i denne information.

Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.

Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Nizoral creme.

3. Sådan skal du bruge Nizoral creme.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Nizoral creme indeholder et svampemiddel.

Anvendelse

Du kan bruge Nizoral creme til svamp i huden og skæleksem (seboroisk dermatit).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER NIZORAL CREME

Brug ikke Nizoral creme hvis

Du er overfølsom over for det aktive stof ketoconazol eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Nizoral creme.

Særlige forholdsregler

Du bør ikke bruge cremen til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle

uden lægens anvisning.

Undgå at Nizoral creme kommer i kontakt med øjnene.

Brug af Nizoral creme sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nizoral creme

Nizoral creme indeholder:

propylenglycol, som kan give irritation af huden.

cetylalkohol og stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun bruge Nizoral creme efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringer med Nizoral creme er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nizoral creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gæl-

der også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler

samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Nizoral creme samtidig med anden medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NIZORAL CREME

Dosering

Voksne

Du skal smøre det angrebne hudområde 2 gange daglig. Du skal fortsætte behandlingen i nogle

dage efter, at symptomerne er forsvundet.

Hvis du har en hudsygdom, der giver uregelmæssige brune eller hvide pletter på huden (pityriasis

versicolor), skal du smøre det angrebne hudområde 1 gang daglig i 5 dage.

© J-C 2007

creme 2%

Information om

DK - 963481 R

963481.indd 1

2/13/07, 10:51:30 AM

© J-C 2007 DK - 963481 V

Børn

Du bør ikke bruge Nizoral creme til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Åbning af tuben

Bryd tubens forsegling ved at skrue hætten af og trykke spidsen i hættens yderside mod tubens

spids.

Hygiejniske forholdsregler:

1. Du skal vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører Nizoral creme på.

2. Du skal sørge for, at ingen andre bruger de genstande, der kommer i kontakt med det angrebne

hudområde (håndklæde, vaskeklud, negleklipper).

Behandling:

1. Smør Nizoral creme på og omkring det angrebne hudområde.

2. Det er bedst, hvis du tit skifter tøj, der kommer i tæt kontakt med det angrebne hudområde.

Det er vigtigt, at du vasker hænderne efter brug for at undgå overførsel af svamp til andre steder

på kroppen eller til andre personer.

Har du brugt for meget Nizoral creme?

Hvis du smører store mængder Nizoral creme på huden, kan du få eksem, væskeansamlinger eller

brænden i huden. Disse symptomer vil forsvinde, når du holder op med at bruge Nizoral creme.

Aftager symptomerne ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Har du glemt at bruge Nizoral creme?

Du skal smøre Nizoral creme på, så snart du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Nizoral creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Brændende fornemmelse i huden, nældefeber, eksem, rødme, kløe, kontakteksem, hudirritation.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne

kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirk-

ninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Nizoral creme utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Nizoral creme koldt.

Brug ikke Nizoral creme efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Nizoral creme indeholder

Det aktive stof er ketoconazol 2 %.

De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, cetylalkohol, stearylalkohol, sorbitan mono

stearate, polysorbat 60, polysorbat 80, natriumsulfit, vandfri isopropylmyristat, renset vand.

Pakningsstørrelser

Tube med 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Registreringsindehaver:

Fremstiller:

JANSSEN-CILAG A/S

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Hammerbakken 19

B-2340 Beerse

3460 Birkerød

Belgien

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Revideret april/2006

963481.indd 2

2/13/07, 10:51:31 AM

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren

: +32 14606915 - Fax CPM

: +32 14605157

LEAFLET NIZORAL Market : DK

Article Number : 963481 Sickcode : 851

Dimensions : B/I/006/V1 (145x260) Operator : Marleen

Pointsize : 8 pt

File Name : 963481.indd (MAC)

L A B

Date : 1. 05-02-2007

2. 13-02-2007

Black

963481.indd 3

2/13/07, 10:51:32 AM