Nicovel Fruit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicovel Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk tyggegummi
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicovel Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49422
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicovel

®

Fruit 2 mg medicinsk tyggegummi

Nicovel

®

Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi

nicotin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du ikke kan stoppe med at ryge efter 6 måneders behandling med Nicovel

Fruit.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicovel Fruit

Sådan skal du bruge Nicovel Fruit

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Nicovel Fruit bruges til at hjælpe folk med at holde op med at ryge.

Nicotinen i Nicovel Fruit lindrer nicotinabstinenssymptomer og rygetrang, når du holder op med at

ryge eller midlertidigt reducerer rygning for at lette rygestop. Derved modvirker det tilbagefald hos

rygere, som er motiverede for at holde op med at ryge.

Nicovel Fruit er indiceret til rygere over 18 år.

Når din krop pludselig ikke længere får nicotin fra tobak, kan du føle forskellige former for ubehag,

kaldet abstinenssymptomer. Ved hjælp af Nicovel Fruit kan du forhindre eller i det mindste reducere

dette ubehag ved fortsat at give kroppen en lille mængde nicotin i et kort tidsrum.

Råd og støtte vil normalt forbedre succesraten.

Kontakt lægen, hvis du ikke kan lade være med at ryge efter 6 måneders behandling med Nicovel

Fruit.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Nicovel Fruit

Brug ikke Nicovel Fruit:

hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicovel Fruit (angivet i

pkt. 6).

hvis du er ikke-ryger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicovel Fruit, hvis du har:

haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde for nylig (inden for 3 måneder).

brystsmerter (ustabil angina) eller angina i hvile.

en hjertetilstand, som påvirker din hjertefrekvens eller hjerterytme.

højt blodtryk, som ikke kontrolleres af lægemidler.

nogen sinde har haft allergiske reaktioner, som omfattede hævelse i læber, ansigt og hals

(angioødem) eller kløende udslæt (urticaria). Brug af nicotinerstatningsbehandling kan somme tider

udløse denne type reaktion.

alvorlig eller moderat leversygdom.

alvorlig nyresygdom.

diabetes.

overaktiv

skjoldbruskkirtel.

en svulst i binyren (fæokromocytom).

mavesår.

betændelse i spiserøret (øsofagitis).

Tyggegummiet kan klæbe fast til tandproteser og tandbroer og i sjældne tilfælde beskadige dem.

Børn og unge

Personer

under 18 år

bør ikke bruge Nicovel Fruit, medmindre det er ordineret af en læge. Nicovel

Fruit bør ikke anvendes af ikke-rygere.

Den korrekte dosis for voksne kan forgifte små børn alvorligt eller medføre dødsfald. Det er derfor

vigtigt, at du til enhver tid opbevarer Nicovel Fruit utilgængeligt for børn.

Brug af anden medicin sammen med Nicovel Fruit

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er især vigtigt, hvis du bruger andre lægemidler, som indeholder:

teofyllin

(til behandling af astma)

tacrin

(mod Alzheimers sygdom)

clozapin

(mod schizofreni)

ropinirol

(til behandling af Parkinsons sygdom)

Brug af Nicovel Fruit sammen med mad og drikke

Du bør ikke spise eller drikke, mens du tygger tyggegummiet, da det kan nedsætte virkningen af

Nicovel Fruit.

Syreholdige drikke (f.eks. frugtjuice, kaffe eller sodavand) påvirker optagelsen af nicotin fra

mundhulen. For at være sikker på at opnå den bedste virkning bør du undgå sådanne drikke i ca. 15

minutter før brug af Nicovel Fruit.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Det er meget vigtigt at holde op med at ryge under graviditeten, da det kan skade barnets vækst. Det

kan også føre til for tidlig fødsel eller dødfødsel. Det bedste er at prøve at holde op med at ryge uden

brug af lægemidler, der indeholder nicotin. Hvis du ikke kan det, bør Nicovel Fruit kun bruges, efter at

du har rådført dig med den læge, som overvåger din graviditet, din egen læge eller en læge på et

center, som er specialiseret i at hjælpe folk med at holde op med at ryge.

Amning

Nicovel Fruit skal undgås under amning, eftersom nicotinen går over i modermælken og kan påvirke

dit barn. Hvis lægen har anbefalet dig at bruge Nicovel Fruit under amning, skal tyggegummiet bruges

lige efter amning og ikke under eller før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicovel Fruit påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Nicovel Fruit indeholder butylhydroxytoluen.

Butylhydroxytoluen kan forårsage lokale hudreaktioner (f.eks. kontaktdermatitis) og lokal irritation af

slimhinderne i munden.

Nicovel Fruit indeholder maltitol og sorbitol.

Kontakt lægen, før du bruger Nicovel Fruit, hvis din læge har fortalt dig, at du har intolerans over for

visse sukkerstoffer.

3.

Sådan skal du bruge Nicovel Fruit

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Styrken af tyggegummiet bør vælges baseret på din afhængighed af nicotin. Hvis du ryger mere end

20 cigaretter om dagen, eller hvis det tidligere er mislykkedes for dig at holde op med at ryge ved

hjælp af 2 mg tyggegummiet, skal du vælge 4 mg tyggegummiet. Ellers skal du vælge 2 mg

tyggegummiet.

Når behandlingen er startet, kan du tage et stykke tyggegummi hver 1-2 timer. 8-12 stykker

tyggegummi pr. dag er normalt tilstrækkeligt. Brug ikke mere end 24 stykker om dagen.

Ved brug mellem perioder med rygning for at reducere rygningen:

2 mg tyggegummi: brug ikke mere end 24 stykker om dagen

4 mg tyggegummi: brug ikke mere end 12 stykker om dagen.

Rygestop

Behandlingens varighed er individuel, men det tager sædvanligvis mindst 3 måneder. Derefter bør

nicotindoseringen gradvist reduceres. Behandlingen bør stoppes, når dosis er reduceret til 1-2 stykker

tyggegummi om dagen. Du kan dog tage et stykke tyggegummi, hver gang du er fristet til at ryge.

Rygereduktion

Nicovel Fruit tyggegummi kan bruges mellem perioder med rygning for at forlænge de røgfri

intervaller og reducere rygning så meget som muligt. Antallet af cigaretter, der ryges, bør gradvist

erstattes af Nicovel Fruit tyggegummi. Hvis det efter 6 uger ikke er lykkedes dig at reducere antallet af

cigaretter om dagen med mindst 50 %, bør du søge professionel rådgivning.

Du bør forsøge at holde op med at ryge, så snart du føler dig motiveret, dog ikke senere end 4 måneder

efter at du begyndte at bruge Nicovel Fruit. Derefter bør mængden af nicotintyggegummi, du bruger,

gradvist reduceres, for eksempel ved at nedsætte forbruget med et stykke tyggegummi for hver 2-5

dage.

Hvis det ikke lykkes dig at gøre et seriøst forsøg på at holde op med at ryge inden for 4 måneder, bør

du søge professionel rådgivning.

Regelmæssig brug af Nicovel Fruit tyggegummi i mere end 6 måneder anbefales generelt ikke. I nogle

tilfælde kan en længere behandlingsperiode være nødvendig for at undgå tilbagefald. Eventuelle

overskydende stykker tyggegummi bør beholdes, idet rygetrangen pludselig kan opstå.

Råd og støtte kan forbedre chancen for succes.

Tyg ikke Nicovel Fruit ligesom almindeligt tyggegummi. Hvis Nicovel Fruit tygges for hurtigt og

uden pauser, frigøres nicotinen for hurtigt. Det kan forårsage ubehag (f.eks. halsbrand og hikke).

Tyggeteknik for Nicovel Fruit:

Tyg Nicovel Fruit langsomt, indtil smagen bliver stærk, eller du føler en let prikkende

fornemmelse

Lad tyggegummiet hvile mellem kinden og gummen, indtil smagen

og/eller den prikkende

fornemmelse er aftaget

Tyg, indtil smagen bliver stærk igen, eller du føler en let prikkende fornemmelse

Gentag denne tyggerutine i ca. 30 minutter

Hvis du har brugt for meget Nicovel Fruit

Overdosis af nicotin kan opstå, hvis du ryger, samtidig med at du tygger Nicovel Fruit. Symptomer på

overdosering omfatter kvalme, øget spytsekretion, mavesmerter, diarré, svedtendens, hovedpine,

svimmelhed, forstyrret hørelse og markant svaghed (en følelse af svaghed). Ved høje doser kan disse

symptomer efterfølges af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, ekstrem

træthed, kredsløbskollaps (kollaps på grund af meget lavt blodtryk)

og krampe.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nicovel Mint, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis et barn bruger Nicovel Fruit, eller du er kommet til at tage for meget nicotin, skal du straks

kontakte din læge eller skadestue.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nicovel Fruit kan forårsage bivirkninger, som svarer til dem, der er forbundet med nicotin indgivet i

andre former. Bivirkninger er generelt dosisafhængige.

Stop med at tage Nicovel Fruit og søg læge omgående, hvis du oplever et eller flere af følgende

symptomer på allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, såsom angioødem. Følgende bivirkninger

er sjældne (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer):

hævelse af ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

nældefeber og åndedrætsbesvær

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 personer):

De mest almindelige bivirkninger er irriteret mund eller svælg, især i løbet af de første uger. Andre

almindelige bivirkninger er svimmelhed, hovedpine, ubehag i mave eller tarm, kvalme, opkastning,

hikke og smerter i kæbemusklerne.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 personer):

Hjertebanken (palpitationer) og hudrødmen eller udslæt.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 personer):

Uregelmæssig hjerterytme (arytmi).

Hvis bivirkningerne er generende eller ikke går væk, skal du kontakte din læge.

Visse symptomer som f.eks. svimmelhed, hovedpine og søvnforstyrrelser kan være forårsaget af

abstinenssymptomer under rygestop og kan skyldes en for lav nicotinforsyning.

Når du holder op med at ryge, kan der opstå sår i munden. Forbindelsen til nicotinbehandlingen er dog

uklar.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Nicovel Fruit lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nicovel Fruit efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen . Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i den originale blisterpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicovel Fruit

indeholder:

Aktivt stof: nicotin. Nicovel Fruit kan fås med to styrker: 2 mg og 4 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Tyggegummibase (som indeholder butylhydroxytoluen (E321)),

calciumcarbonat, natriumhydrogencarbonat, sorbitol (E420), natriumcarbonat, vandfri, saccharin

(E954), acesulfamkalium (E950), levomenthol, flydende citronsmag nr. 2, flydende mangosmag,

pulver med citronsmag, talcum, maltitol (E965), akaciegummi, titandioxid (E171), carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Nicovel Fruit er et hvidt til gulligt, let konvekst, rektangulært tyggegummi med en omtrentlig størrelse

på 18 x 12 x 5 mm.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger med 2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110,

120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 408, 492, 500 og 504 stykker

Blisterpakningen er lavet af PVC/PVdC/aluminium eller PVC/PE/PVdC/aluminium.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Nicovel Fruit 2 mg, Nicovel Fruit 4 mg

Island

Nicovel Fruit 2 mg, Nicovel Fruit 4 mg

Sverige

Nicovel Frukt 2 mg, Nicovel Frukt 4 mg

Norge

Nicovel 2 mg medisinsk tyggegummi fruktsmak, Nicovel 4 mg, medisinsk

tyggegummi, fruktsmak.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

10/2016

7-4-2018

Cut Fruit Express, Inc. Announces A Voluntary Recall of Fresh Bruschetta Mixed and Dips Because of Undeclared Soy and Milk

Cut Fruit Express, Inc. Announces A Voluntary Recall of Fresh Bruschetta Mixed and Dips Because of Undeclared Soy and Milk

Cut Fruit Express, Inc. of Inver Grove Heights, Minnesota is voluntarily recalling packaged Bruschetta Mixes and Dips distributed through 4/4/2018, with Use-by Dates as listed below, since they may contain undeclared milk and soy. People who have an allergy or severe sensitivity to milk or soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-3-2018

Traces of chemical contaminants in food – three questions for Roger Genet

Traces of chemical contaminants in food – three questions for Roger Genet

Roger Genet, Director General of ANSES, considers the issue of chemical contaminants in fruit and vegetables, which does not necessarily translate into a risk for the consumer. He explains how the Agency goes about monitoring the presence of pesticide residues in food, assessing the exposure of different population groups and ensuring consumer protection.   Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

1-11-2017

Shoreline Fruit, LLC. Recalls Select Bulk and Retail Dark Chocolate Covered Cherry Products Due to Possible Undeclared Milk Allergen

Shoreline Fruit, LLC. Recalls Select Bulk and Retail Dark Chocolate Covered Cherry Products Due to Possible Undeclared Milk Allergen

In cooperation with the GKI Foods, LLC recall of dark chocolate products due to an undeclared milk/dairy allergen, Shoreline Fruit is voluntarily recalling select Shoreline Fruit bulk and Cherry Bay Orchards® branded dark chocolate covered cherry products. This recall is an extension of the GKI Foods LLC recall announced on October 27, 2017. People who have an allergy or severe sensitivity to milk/dairy run the risk of a serious or life threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2017

Pacific Coast Fruit Company Recalls Various Prepared Foods Vegetable Products Because of a Possible Health Risk

Pacific Coast Fruit Company Recalls Various Prepared Foods Vegetable Products Because of a Possible Health Risk

Pacific Coast Fruit Company in Portland, Oregon is voluntarily recalling multiple types of bagged processed salads based on the potential contamination of Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, Listeria infection can cause...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ANACARDIUM OCCIDENTALE (Anacardium Occidentale Fruit) Pellet [Boiron]

ANACARDIUM OCCIDENTALE (Anacardium Occidentale Fruit) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

Health Tip: Fruit and Vegetable Safety

Health Tip: Fruit and Vegetable Safety

Title: Health Tip: Fruit and Vegetable SafetyCategory: Health NewsCreated: 3/28/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

One Hidden Culprit Behind Weight Gain: Fruit Juice

One Hidden Culprit Behind Weight Gain: Fruit Juice

Title: One Hidden Culprit Behind Weight Gain: Fruit JuiceCategory: Health NewsCreated: 2/14/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/15/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-1-2018

ANTACID FRUIT CHEWS (Calcium Carbonate) Tablet, Chewable [Family Dollar]

ANTACID FRUIT CHEWS (Calcium Carbonate) Tablet, Chewable [Family Dollar]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ANTACID FRUIT FLAVOR CHEWS (Calcium Carbonate) Lozenge [Family Dollar]

ANTACID FRUIT FLAVOR CHEWS (Calcium Carbonate) Lozenge [Family Dollar]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

ROSA CANINA (Rosa Canina Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

ROSA CANINA (Rosa Canina Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LUFFA OPERCULATA (Luffa Operculata Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

LUFFA OPERCULATA (Luffa Operculata Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ACETAMINOPHEN 80 MG FRUIT CHEW (Acetaminophen) Tablet [Proficient Rx LP]

ACETAMINOPHEN 80 MG FRUIT CHEW (Acetaminophen) Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CITRUS VULGARIS (Citrus Aurantium Fruit Rind) Liquid [Washington Homeopathic Products]

CITRUS VULGARIS (Citrus Aurantium Fruit Rind) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

COLOCYNTHIS (Citrullus Colocynthis Fruit Pulp) Liquid [Washington Homeopathic Products]

COLOCYNTHIS (Citrullus Colocynthis Fruit Pulp) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CUBEBA OFFICINALIS (Piper Cubeba Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

CUBEBA OFFICINALIS (Piper Cubeba Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

ASSORTED FRUIT ANTACID CHEWS (Calcium Carbonate) Tablet, Chewable [Target Corporation]

ASSORTED FRUIT ANTACID CHEWS (Calcium Carbonate) Tablet, Chewable [Target Corporation]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ALKA-SELTZER FRUIT CHEWS (Calcium Carbonate) Tablet, Chewable [Bayer HealthCare LLC.]

ALKA-SELTZER FRUIT CHEWS (Calcium Carbonate) Tablet, Chewable [Bayer HealthCare LLC.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

BACH ORIGINAL FLOWER REMEDIES (Rosa Canina Fruit) Solution [Nelson Bach USA Limited]

BACH ORIGINAL FLOWER REMEDIES (Rosa Canina Fruit) Solution [Nelson Bach USA Limited]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

AMMI VISNAGA (Visnaga Daucoides Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

AMMI VISNAGA (Visnaga Daucoides Fruit) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

COLOCYNTHIS (Citrullus Colocynthis Fruit Pulp) Pellet [Laboratoires Boiron]

COLOCYNTHIS (Citrullus Colocynthis Fruit Pulp) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed