Nicovel Fruit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicovel Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk tyggegummi
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicovel Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49422
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicovel

®

Fruit 2 mg medicinsk tyggegummi

Nicovel

®

Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi

nicotin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du ikke kan stoppe med at ryge efter 6 måneders behandling med Nicovel

Fruit.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicovel Fruit

Sådan skal du bruge Nicovel Fruit

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Nicovel Fruit bruges til at hjælpe folk med at holde op med at ryge.

Nicotinen i Nicovel Fruit lindrer nicotinabstinenssymptomer og rygetrang, når du holder op med at

ryge eller midlertidigt reducerer rygning for at lette rygestop. Derved modvirker det tilbagefald hos

rygere, som er motiverede for at holde op med at ryge.

Nicovel Fruit er indiceret til rygere over 18 år.

Når din krop pludselig ikke længere får nicotin fra tobak, kan du føle forskellige former for ubehag,

kaldet abstinenssymptomer. Ved hjælp af Nicovel Fruit kan du forhindre eller i det mindste reducere

dette ubehag ved fortsat at give kroppen en lille mængde nicotin i et kort tidsrum.

Råd og støtte vil normalt forbedre succesraten.

Kontakt lægen, hvis du ikke kan lade være med at ryge efter 6 måneders behandling med Nicovel

Fruit.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Nicovel Fruit

Brug ikke Nicovel Fruit:

hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicovel Fruit (angivet i

pkt. 6).

hvis du er ikke-ryger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicovel Fruit, hvis du har:

haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde for nylig (inden for 3 måneder).

brystsmerter (ustabil angina) eller angina i hvile.

en hjertetilstand, som påvirker din hjertefrekvens eller hjerterytme.

højt blodtryk, som ikke kontrolleres af lægemidler.

nogen sinde har haft allergiske reaktioner, som omfattede hævelse i læber, ansigt og hals

(angioødem) eller kløende udslæt (urticaria). Brug af nicotinerstatningsbehandling kan somme tider

udløse denne type reaktion.

alvorlig eller moderat leversygdom.

alvorlig nyresygdom.

diabetes.

overaktiv

skjoldbruskkirtel.

en svulst i binyren (fæokromocytom).

mavesår.

betændelse i spiserøret (øsofagitis).

Tyggegummiet kan klæbe fast til tandproteser og tandbroer og i sjældne tilfælde beskadige dem.

Børn og unge

Personer

under 18 år

bør ikke bruge Nicovel Fruit, medmindre det er ordineret af en læge. Nicovel

Fruit bør ikke anvendes af ikke-rygere.

Den korrekte dosis for voksne kan forgifte små børn alvorligt eller medføre dødsfald. Det er derfor

vigtigt, at du til enhver tid opbevarer Nicovel Fruit utilgængeligt for børn.

Brug af anden medicin sammen med Nicovel Fruit

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er især vigtigt, hvis du bruger andre lægemidler, som indeholder:

teofyllin

(til behandling af astma)

tacrin

(mod Alzheimers sygdom)

clozapin

(mod schizofreni)

ropinirol

(til behandling af Parkinsons sygdom)

Brug af Nicovel Fruit sammen med mad og drikke

Du bør ikke spise eller drikke, mens du tygger tyggegummiet, da det kan nedsætte virkningen af

Nicovel Fruit.

Syreholdige drikke (f.eks. frugtjuice, kaffe eller sodavand) påvirker optagelsen af nicotin fra

mundhulen. For at være sikker på at opnå den bedste virkning bør du undgå sådanne drikke i ca. 15

minutter før brug af Nicovel Fruit.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Det er meget vigtigt at holde op med at ryge under graviditeten, da det kan skade barnets vækst. Det

kan også føre til for tidlig fødsel eller dødfødsel. Det bedste er at prøve at holde op med at ryge uden

brug af lægemidler, der indeholder nicotin. Hvis du ikke kan det, bør Nicovel Fruit kun bruges, efter at

du har rådført dig med den læge, som overvåger din graviditet, din egen læge eller en læge på et

center, som er specialiseret i at hjælpe folk med at holde op med at ryge.

Amning

Nicovel Fruit skal undgås under amning, eftersom nicotinen går over i modermælken og kan påvirke

dit barn. Hvis lægen har anbefalet dig at bruge Nicovel Fruit under amning, skal tyggegummiet bruges

lige efter amning og ikke under eller før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicovel Fruit påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Nicovel Fruit indeholder butylhydroxytoluen.

Butylhydroxytoluen kan forårsage lokale hudreaktioner (f.eks. kontaktdermatitis) og lokal irritation af

slimhinderne i munden.

Nicovel Fruit indeholder maltitol og sorbitol.

Kontakt lægen, før du bruger Nicovel Fruit, hvis din læge har fortalt dig, at du har intolerans over for

visse sukkerstoffer.

3.

Sådan skal du bruge Nicovel Fruit

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Styrken af tyggegummiet bør vælges baseret på din afhængighed af nicotin. Hvis du ryger mere end

20 cigaretter om dagen, eller hvis det tidligere er mislykkedes for dig at holde op med at ryge ved

hjælp af 2 mg tyggegummiet, skal du vælge 4 mg tyggegummiet. Ellers skal du vælge 2 mg

tyggegummiet.

Når behandlingen er startet, kan du tage et stykke tyggegummi hver 1-2 timer. 8-12 stykker

tyggegummi pr. dag er normalt tilstrækkeligt. Brug ikke mere end 24 stykker om dagen.

Ved brug mellem perioder med rygning for at reducere rygningen:

2 mg tyggegummi: brug ikke mere end 24 stykker om dagen

4 mg tyggegummi: brug ikke mere end 12 stykker om dagen.

Rygestop

Behandlingens varighed er individuel, men det tager sædvanligvis mindst 3 måneder. Derefter bør

nicotindoseringen gradvist reduceres. Behandlingen bør stoppes, når dosis er reduceret til 1-2 stykker

tyggegummi om dagen. Du kan dog tage et stykke tyggegummi, hver gang du er fristet til at ryge.

Rygereduktion

Nicovel Fruit tyggegummi kan bruges mellem perioder med rygning for at forlænge de røgfri

intervaller og reducere rygning så meget som muligt. Antallet af cigaretter, der ryges, bør gradvist

erstattes af Nicovel Fruit tyggegummi. Hvis det efter 6 uger ikke er lykkedes dig at reducere antallet af

cigaretter om dagen med mindst 50 %, bør du søge professionel rådgivning.

Du bør forsøge at holde op med at ryge, så snart du føler dig motiveret, dog ikke senere end 4 måneder

efter at du begyndte at bruge Nicovel Fruit. Derefter bør mængden af nicotintyggegummi, du bruger,

gradvist reduceres, for eksempel ved at nedsætte forbruget med et stykke tyggegummi for hver 2-5

dage.

Hvis det ikke lykkes dig at gøre et seriøst forsøg på at holde op med at ryge inden for 4 måneder, bør

du søge professionel rådgivning.

Regelmæssig brug af Nicovel Fruit tyggegummi i mere end 6 måneder anbefales generelt ikke. I nogle

tilfælde kan en længere behandlingsperiode være nødvendig for at undgå tilbagefald. Eventuelle

overskydende stykker tyggegummi bør beholdes, idet rygetrangen pludselig kan opstå.

Råd og støtte kan forbedre chancen for succes.

Tyg ikke Nicovel Fruit ligesom almindeligt tyggegummi. Hvis Nicovel Fruit tygges for hurtigt og

uden pauser, frigøres nicotinen for hurtigt. Det kan forårsage ubehag (f.eks. halsbrand og hikke).

Tyggeteknik for Nicovel Fruit:

Tyg Nicovel Fruit langsomt, indtil smagen bliver stærk, eller du føler en let prikkende

fornemmelse

Lad tyggegummiet hvile mellem kinden og gummen, indtil smagen

og/eller den prikkende

fornemmelse er aftaget

Tyg, indtil smagen bliver stærk igen, eller du føler en let prikkende fornemmelse

Gentag denne tyggerutine i ca. 30 minutter

Hvis du har brugt for meget Nicovel Fruit

Overdosis af nicotin kan opstå, hvis du ryger, samtidig med at du tygger Nicovel Fruit. Symptomer på

overdosering omfatter kvalme, øget spytsekretion, mavesmerter, diarré, svedtendens, hovedpine,

svimmelhed, forstyrret hørelse og markant svaghed (en følelse af svaghed). Ved høje doser kan disse

symptomer efterfølges af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, ekstrem

træthed, kredsløbskollaps (kollaps på grund af meget lavt blodtryk)

og krampe.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nicovel Mint, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis et barn bruger Nicovel Fruit, eller du er kommet til at tage for meget nicotin, skal du straks

kontakte din læge eller skadestue.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nicovel Fruit kan forårsage bivirkninger, som svarer til dem, der er forbundet med nicotin indgivet i

andre former. Bivirkninger er generelt dosisafhængige.

Stop med at tage Nicovel Fruit og søg læge omgående, hvis du oplever et eller flere af følgende

symptomer på allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, såsom angioødem. Følgende bivirkninger

er sjældne (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer):

hævelse af ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

nældefeber og åndedrætsbesvær

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 personer):

De mest almindelige bivirkninger er irriteret mund eller svælg, især i løbet af de første uger. Andre

almindelige bivirkninger er svimmelhed, hovedpine, ubehag i mave eller tarm, kvalme, opkastning,

hikke og smerter i kæbemusklerne.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 personer):

Hjertebanken (palpitationer) og hudrødmen eller udslæt.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 personer):

Uregelmæssig hjerterytme (arytmi).

Hvis bivirkningerne er generende eller ikke går væk, skal du kontakte din læge.

Visse symptomer som f.eks. svimmelhed, hovedpine og søvnforstyrrelser kan være forårsaget af

abstinenssymptomer under rygestop og kan skyldes en for lav nicotinforsyning.

Når du holder op med at ryge, kan der opstå sår i munden. Forbindelsen til nicotinbehandlingen er dog

uklar.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Nicovel Fruit lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nicovel Fruit efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen . Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i den originale blisterpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicovel Fruit

indeholder:

Aktivt stof: nicotin. Nicovel Fruit kan fås med to styrker: 2 mg og 4 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Tyggegummibase (som indeholder butylhydroxytoluen (E321)),

calciumcarbonat, natriumhydrogencarbonat, sorbitol (E420), natriumcarbonat, vandfri, saccharin

(E954), acesulfamkalium (E950), levomenthol, flydende citronsmag nr. 2, flydende mangosmag,

pulver med citronsmag, talcum, maltitol (E965), akaciegummi, titandioxid (E171), carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Nicovel Fruit er et hvidt til gulligt, let konvekst, rektangulært tyggegummi med en omtrentlig størrelse

på 18 x 12 x 5 mm.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger med 2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110,

120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 408, 492, 500 og 504 stykker

Blisterpakningen er lavet af PVC/PVdC/aluminium eller PVC/PE/PVdC/aluminium.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Nicovel Fruit 2 mg, Nicovel Fruit 4 mg

Island

Nicovel Fruit 2 mg, Nicovel Fruit 4 mg

Sverige

Nicovel Frukt 2 mg, Nicovel Frukt 4 mg

Norge

Nicovel 2 mg medisinsk tyggegummi fruktsmak, Nicovel 4 mg, medisinsk

tyggegummi, fruktsmak.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

10/2016

13-11-2018

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to set import tolerances for the active substance teflubenzuron in grapefruits and mandarins imported from Brazil and for broccoli imported from Paraguay. The data submitted were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for grapefruits and broccoli. The MRL derived ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Published on: Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract are presented. The context of the evaluation ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae), for the EU. C. nenuphar is a well‐defined species, recognised as a serious pest of stone and pome fruit in the USA and Canada where it also feeds on a range of other hosts including soft fruit (e.g. Ribes,Fragaria) and wild plants (e.g. Crataegus). Adults, which are not good flyers, feed on tender twigs, flower buds and leaves. Femal...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Pest categorisation of Acrobasis pirivorella

Pest categorisation of Acrobasis pirivorella

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Acrobasis pirivorella (Lepidoptera: Pyralidae), a monophagous moth whose larvae exclusively feed on developing buds, flowers, and fruits of cultivated and wild Pyrus spp. A. pirivorella is a species with reliable methods available for identification. A. pirivorellaoccurs in north‐east Asia only, causing significant damage in cultivated pears. It is regulated in the EU by Council Direc...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 In compliance with Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA received a mandate from the European Commission to provide an update of the reasoned opinion on the review of existing maximum residue levels (MRLs) for imazalil published on 5 September 2017, taking into account the additional information provided on the toxicity of the metabolites R014821, FK‐772 and FK‐284. EFSA did not derive MRL proposals from the post‐harvest uses reported on citrus fru...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Sternochetus mangiferae (Coleoptera: Curculionidae), a monophagous pest weevil whose larvae exclusively feed on mango seeds, whereas adults feed on mango foliage. S. mangiferae is a species with reliable methods available for identification. It is regulated in the EU by Council Directive 2000/29/EC where it is listed in Annex IIB as a harmful organism whose introduction into EU Protec...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Sirob Imports, Inc. Issues Recall Due to Elevated Lead in Spices

Sirob Imports, Inc. Issues Recall Due to Elevated Lead in Spices

Sirob Imports, Inc of Lindenhurst, NY is recalling, Corrado, Orlando Imports, Nouri’s Syrian Bakery, Mediterranean Specialty Foods Brand and Butera Fruit Market Curry Powder because it contains elevated levels of lead.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. EAST TRADING CORP. of Bronx, NY is recalling Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins (Lot No. FDS T499/18) 30 lbs Box, because they contain undeclared SULFITES. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-7-2018

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

Fresh produce can become contaminated in many ways, but following these simple steps can help protect you and your family from foodborne illness.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-6-2018

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods is voluntarily recalling fresh cut watermelon, honeydew melon, cantaloupe and fresh-cut mixed fruit containing one of these melons, produced at the Caito Foods facility in Indianapolis, because these products have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities, Inc. of Hicksville, NY is recalling 1lb and 0.5lb packages of WATAN DRY FRUITS Brand Natural Dried Apricot with Pitt, because it contains undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/xU9VY  pic.twitter.com/ldh9OQWMWT

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDay pic.twitter.com/bqUOG05dkm

FDA - U.S. Food and Drug Administration