Nicotinell Spearmint

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicotinell Spearmint 4 mg medicinsk tyggegummi
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk tyggegummi
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicotinell Spearmint 4 mg medicinsk tyggegummi
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48045
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg

Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 4 mg

nicotin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi uden recept. For at opnå de bedste resultater

skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

apotekspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell Spearmint medicinsk

tyggegummi efter 12 måneders brug.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell Spearmint

Sådan skal du bruge Nicotinell Spearmint

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i

forbindelse med rygeafvænning.

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi indeholder nicotin, Når du tygger på Nicotinell

Spearmint medicinsk tyggegummi, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem

mundens slimhinder.

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi anvendes til at lette nicotintrangen og nicotinabstinenser

hos nicotinafhængige mennesker. Derved kan det

Fremme rygestop hos rygere, der er motiverede til at holde op med at ryge, eller

Fremme en rygereduktion hos rygere er ikke kan eller er uvillige til at holde op.

Hvis din læge har sagt at du skal tage Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi for noget andet,

skal du altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Nicotinell Spearmint

Brug ikke Nicotinell Spearmint

hvis du er overfølsom (allergisk) over for nogen af indholdsstofferne i dette lægemiddel angivet i

afsnit 6.

hvis du er ikke-ryger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, førdu tager Nicotinell Spearmint, hvis du har:

for nylig haft et hjertesvigt eller hjertestop

hjertesygdomme

for højt blodtryk

sukkersyge

en overaktiv skjoldbruskkirtel

overaktive binyrer

har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion

mavesår

Hvis du har en af ovennævnte sygdomme, er det ikke sikkert, at du bør bruge Nicotinell Spearmint.

Personer der har problemer med kæbeleddet eller har tandprotese kan have svært ved at tygge det

medicinske tyggegummi. De anbefales derfor at bruge en anden form for nicotinerstatning.

Du bør ikke ryge samtidig med, du tager Nicotinell Spearmint, da du kan få en så høj koncentration af

nicotin i kroppen, at du bliver dårlig.

Børn og unge

Nicotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan give svære forgiftningssymptomer hos små

børn og kan endda være dødelige.

Det er derfor vigtigt at Nicotinell Spearmint er helt utilgængeligt for børn.

Brug af anden medicin med Nicotinell Spearmint

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummis virkning ved

samtidig brug af anden medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du

holder op med at ryge.

Det er især relevant hvis du bruger lægemidler der indeholder:

theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale)

tacrin (lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom)

olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni)

Brug af Nicotinell Spearmint sammen med mad og drikke

Du bør undgå at indtage syreholdige drikke, som f.eks. kaffe og læskedrikke, i op til 15 minutter før,

du bruger tyggegummiet, da disse drikke kan mindske optagelsen af nicotin fra mundhulen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Nicotin kan påvirke dit ufødte barns. Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell Spearmint

medicinsk tyggegummi efter aftale med lægen.

Amning

Nicotin går over i modermælken, og kan muligvis skade det ammende barn. Hvis du ammer, må du

kun bruge Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Du skal dog være opmærksom på, at rygestop kan forårsage adfærdsændringer.

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi indeholder sorbitol, butylhydroxytoluen og

natrium, hvor advarsel er påkrævet

Da Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi indeholder sorbitol, skal du kontakte lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Hvert tyggegummi indeholder 0.1g sorbitol, en 0.02 g fruktosekilde. Kalorieindholdet er henholdsvis

1,0 kcal/stykke tyggegummi (Nicotinell Spearmint 2 mg) og 0,9 kcal/stykke tyggegummi (Nicotinell

Spearmint 4 mg).

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi indeholder butylhydroxytoluen (E321), som kan give

lokal irritation af slimhinderne i munden.

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi indeholder 11 mg natrium per tyggegummi. Dette skal

tages i betragtning ved personer der er på kontrolleret natriumkost.

3.

Sådan skal du bruge Nicotinell Spearmint

Hvis din læge har ordineret Nicotinell Spearmint til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed. Du bør bruge Nicotinell Spearmint 4

mg medicinsk tyggegummi, hvis

Du er ryger med stærkt nicotinafhængighed

Hvis et rygeophør ikke er lykkedes efter anvendelsen af 2 mg medicinsk tyggegummi

Ellers skal 2 mg Nicotinell Spearmint anvendes.

Følgende tabel kan hjælpe dig med at finde den optimale behandlingsform:

Lav til moderat

afhængighed

Moderat til stærk afhængighed

Stærk til meget stærk

afhængighed

Mindre end 20

cigaretter/dag

Fra 20-30 cigaretter/dag

Mere end 30 cigaretter/dag

Behandling med

lavdosisformen foretrækkes

(2 mg tyggegummi)

Behandling med lavdosisformen

(2 mg tyggegummi)

eller højdosisformen

(4 mg tyggegummi)

afhængig af patientens

karakteristika og det foretrukne

Behandling med

højdosisformen foretrækkes

(4 mg tyggegummi)

Hvis du oplever bivirkninger, ved brug af højdosisformen (4 mg medicinsk tyggegummi), bør du overveje

lavdosisformen (2 mg medicinsk tyggegummi) i stedet.

Det er vigtigt at tygge tyggegummiet korrekt for at undgå ubehag (f.eks. hikke, eller halsbrand)

Tyggeteknik

Tyg langsomt indtil en stærk smag fornemmes

Lad tyggegummiet hvile mellem kind og tandkød

Tyg igen når smagen har fortaget sig.

Dette gentages i ca. 30 minutter.

Tyggegummiet må ikke sluges.

Voksne over 18 år

Lavdosisformen foretrækkes

Højdosisformen foretrækkes

Tag et tyggegummi når du føler trang til at ryge. I begyndelsen af behandlingen skal du generelt tage 1

tyggegummi hver 1–2 timer. I de fleste tilfælde er 8–12 stykker tyggegummi om dagen nok, uanset

hvilken styrke du bruger. Du må ikke tage mere end 25 Nicotinell Spearmint 2 mg medicinsk

tyggegummi eller mere end 15 Nicotinell Spearmint 4 mg medicinsk tyggegummi om dagen.

Rygestop

Det er individuelt, hvor længe behandlingen varer. I de fleste tilfælde bør behandlingen vare i mindst

tre måneder. Efter tre måneder skal antallet af tyggegummi nedsættes gradvist. Når du kun bruger 1-2

stykker tyggegummi dagligt, bør du stoppe helt.

Det anbefales, at du ikke bruger tyggegummiet i mere end 12 måneder. Nogle personer kan have

behov for længere behandling for ikke at begynde at ryge igen.

Patientrådgivning og støtte, gør det normalt lettere at holde op med at ryge.

Rygereduktion

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi anvendes mellem rygeperioder for at forlænge den røgfri

periode og med det formål at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af

cigaretter pr. dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på

rygestop bør foretages så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter

behandlingsstart. Hvis en forsøg på ophør ikke kan opnås indenfor 9 måneder efter behandlingsstart,

bør der søges professionel rådgivning.

Patientrådgivning og støtte, gør det normalt lettere at holde op med at ryge.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi til børn og unge under 18 år efter

aftale med en læge.

Hvis du har brugt for mange Nicotinell Spearmint

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell Spearmint medicinsk

tyggegummi, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken

med.

Hvis du bruger for mange stykker tyggegummi, kan du få de samme symptomer som ved overdreven

rygning. Symptomerne på overdosering er: svaghedsfornemmelse, svedudbrud, øget spytmængde,

brændende fornemmelse i svælget, kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, høre- og

synsforstyrrelser, hovedpine, hjertebanken, uregelmæssig hjerterytme og åndenød.

Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er

farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald.

Hvis du har glemt at tage Nicotinell Spearmint

Tag aldrig tage dobbelt dosis, hvis du har glemt et tyggegummi. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af de bivirkninger du vil kunne opleve i de første dage er: svimmelhed, hovedpine og

søvnproblemer. Disse symptomer kan være abstinenser forbundet med rygeophøret og kan skyldes for

lidt nicotin.

Stop med at tage Nicotinell Spearmint og kontakt straks læge, hvis du får følgende symptomer på en

alvorlig allergisk reaktion (angioødem eller anafylaktisk shock)

hævelser i ansigtet, tunge eller halsen, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsproblemer.

Dette er rapporteret med sjældne frekvens (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter)

Følgende bivirkninger har også været indberettet:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter)

Svimmelhed, hovedpine, og søvnforstyrrelser.

Hikke, maveproblemer, kvalme, opkastning, forøget spytproduktion, inflammation af

mundslimhinder. Smerter i mund, hals og kæbemuskler kan forekomme, især hvis du tygger

tyggegummiet for hurtigt. Ved langsommere tygning vil dette som regel ophøre.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter)

Hjertebanken.

Hududslæt og nældefeber.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter)

Uregelmæssig puls

Overfølsomhedsreaktion

Mundsår kan være relateret til dit rygeophør, og ikke nødvendigvis pga. at din behandling..

Det medicinske tyggegummi kan sidde fast i, og i sjældne tilfælde, ødelægge tandproteser

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen (se detaljer herunder). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevare Nicotinell Spearmint utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi ved temperaturer over 25°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg indeholder:

Aktivt stof: nicotin. Hver stykke Nicotinell medicinsk tyggegummi indeholder henholdsvis 2 mg

nicotin og 4 mg nicotin (som 10 mg eller 20 mg nicotin polacrilin (1:4)).

Øvrige indholdsstoffer: Gumbase (indeholder butylhydroxytoluen (E321)). Xylitol.

Calciumcarbonat (E170). Sorbitol (E420). Mannitol (E421). Natriumcarbonat, vandfri.

Natriumhydrogencarbonat. Natural Mint smagsstof. Novamint spearmint. Polacrillin. Glycerol

(E422). Levomenthol. Sucralose. Gelatine. Titandioxid (E171). Acesulfam-kalium (E950).

Carnaubavoks. Talcum.

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi er sukkerfrit.

Udseende af Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg og pakningsstørrelser

Udseende: Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg er råhvide og aflangt

firkantede.

Pakningsstørrelser: Blisterpakningerne findes i følgende pakningsstørrelser: 12, 24, 48, 84, 96 og 204

stykker tyggegummi.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Fremstiller

FAMAR S.A., 48

km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grækenland.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Danmark

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi 2 mg and 4 mg

Finland

Nicotinell Spearmint 2 mg and 4 mg lääkepurukumi

Irland

Nicotinell Spearmint 2mg and 4 mg Medicated Chewing Gum

Island

Nicotinell Spearmint 2 mg and 4 mg lyfjatyggigúmmí

Norge

Nicotinell 2 mg and 4 mg medisinsk tyggegummi Spearmint

Sverige

Nicotinell Spearmint 2 mg and 4 mg

United Kongdom

Nicotinell Spearmint 2mg and 4 mg Medicated Chewing Gum.

Denne indlægsseddel blev senest revideret Juli 2015

15-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

FDA takes pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA strengthens commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-4-2018

Tomorrow is #WorldHealthDay! 

#DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders. pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

CLEANWELL NATURAL ANTIBACTERIAL FOAMING SPEARMINT LIME Soap [CleanWell, LLC]

CLEANWELL NATURAL ANTIBACTERIAL FOAMING SPEARMINT LIME Soap [CleanWell, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-3-2018

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

Title: FDA Considers Lowering Nicotine Levels in CigarettesCategory: Health NewsCreated: 3/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

The US Food and Drug Administration (FDA) is taking what it calls a historic first step toward eliminating cigarettes' addictive properties by seeking comments on the impact of lower nicotine levels, how lowering of nicotine levels might be accomplished, and whether doing so might have unintended consequences.

US - RxList

16-3-2018

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

US - eMedicineHealth

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Nicotine Gum

Nicotine Gum

Nicotine gum is an over-the-counter smoking cessation aid used to control nicotine withdrawal symptoms and cravings associated with quitting smoking. Nicotine gum is available under the following different brand names: Nicorette Gum.

US - RxList

24-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ANTI-BACTERIAL HAND EUCALYPTUS SPEARMINT (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

ANTI-BACTERIAL HAND EUCALYPTUS SPEARMINT (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

NICE SORE THROAT SPEARMINT (Phenol) Spray [Leosons Overseas Corp]

NICE SORE THROAT SPEARMINT (Phenol) Spray [Leosons Overseas Corp]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

HALLS SPEARMINT (Menthol) Lozenge [Mondelēz Global LLC]

HALLS SPEARMINT (Menthol) Lozenge [Mondelēz Global LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed