Nicotinell IceMint

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicotinell IceMint 2 mg medicinsk tyggegummi
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk tyggegummi
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicotinell IceMint 2 mg medicinsk tyggegummi
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45754
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicotinell IceMint, medicinsk tyggegummi 2 mg

Nicotinell IceMint, medicinsk tyggegummi 4 mg

nicotin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi uden recept. For at opnå de bedste resultater skal

du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

apotekspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi

efter 12 måneders brug.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell IceMint

Sådan skal du bruge Nicotinell IceMint

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse

med rygeafvænning.

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi indeholder nicotin, Når du tygger på Nicotinell IceMint

medicinsk tyggegummi, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem mundens

slimhinder.

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi anvendes til at lette nicotintrangen og nicotinabstinenser

hos nicotinafhængige mennesker. Derved kan det

Fremme rygestop hos rygere, der er motiverede til at holde op med at ryge, eller

Fremme en rygereduktion hos rygere er ikke kan eller er uvillige til at holde op.

Hvis din læge har sagt at du skal tage Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi for noget andet, skal

du altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Nicotinell IceMint

Brug ikke Nicotinell IceMint hvis du er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel angivet i afsnit 6.

hvis du er ikke-ryger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, inden du tager Nicotinell IceMint, hvis du har:

for nylig haft et hjertesvigt eller hjertestop

hjertesygdomme

for højt blodtryk

sukkersyge

en overaktiv skjoldbruskkirtel

overaktive binyrer

har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion

mavesår.

Hvis du har en af ovennævnte sygdomme, er det ikke sikkert, at du bør bruge Nicotinell IceMint.

Personer der har problemer med kæbeleddet eller har tandprotese kan have svært ved at tygge det

medicinske tyggegummi. De anbefales derfor at bruge en anden form for nicotinerstatning.

Du bør ikke ryge samtidig med, du tager Nicotinell IceMint, da du kan få en så høj koncentration af

nikotin i kroppen, at du bliver dårlig.

Børn og unge

Nicotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan give svære forgiftningssymptomer hos små

børn og kan endda være dødelige.

Det er derfor vigtigt at Nicotinell IceMint er helt utilgængeligt for børn.

Brug af anden medicin med Nicotinell Icemint

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummis virkning ved

samtidig brug af anden medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du

holder op med at ryge.

Det er især relevant hvis du bruger lægemidler der indehodler:

theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale)

tacrin (lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom)

olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni og/eller depression)

Brug af Nicotinell IceMint sammen med mad og drikke

Du bør undgå at indtage syreholdige drikke, som f.eks. kaffe og læskedrikke, i op til 15 minutter før,

du bruger tyggegummiet, da disse drikke kan mindske optagelsen af nicotin fra mundhulen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Nikotin kan påvirke dit ufødte barns. Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell IceMint

medicinsk tyggegummi efter aftale med lægen.

Amning

Nikotin går over i modermælken, og kan muligvis skade det ammende barn. Hvis du ammer, må du

kun bruge Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Du skal dog være opmærksom på, at rygestop kan forårsage adfærdsændringer.

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi indeholder sorbitol, butylhydroxytoluen og natrium,

hvor advarsel er påkrævet

Da Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi indeholder sorbitol, skal du kontakte lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Hvert tyggegummi indeholder 0.1g sorbitol og 0.02 g af en fructosekilde. Kalorieindholdet er 1,2

kcal/stykke tyggegummi.

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi indeholder butylhydroxytoluen (E321), som kan give lokal

irritation af slimhinderne i munden.

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi indeholder 11 mg natrium per tyggegummi. Dette skal

tages i betragtning ved personer der er på kontrolleret natriumkost.

3.

Sådan skal du bruge Nicotinell IceMint

Hvis din læge har ordineret Nicotinell IceMint til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl så spørg lægen.

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed. Du bør bruge Nicotinell IceMint 4

mg medicinsk tyggegummi, hvis

Du er ryger med stærkt nicotinafhængighed

Hvis et rygeophør ikke er lykkedes efter anvendelsen af 2 mg medicinsk tyggegummi

Ellers skal 2 mg Nicotinell IceMint anvendes.

Følgende tabel kan hjælpe dig med at finde den optimale behandlingsform:

Lav til moderat

afhængighed

Moderat til stærk afhængighed

Stærk til meget stærk

afhængighed

Mindre end 20

cigaretter/dag

Fra 20-30 cigaretter/dag

Mere end 30 cigaretter/dag

Behandling med

lavdosisformen foretrækkes

(2 mg tyggegummi)

Behandling med lavdosisformen

(2 mg tyggegummi)

eller højdosisformen

(4 mg tyggegummi)

afhængig af patientens

karakteristika og det foretrukne

Behandling med

højdosisformen foretrækkes

(4 mg tyggegummi)

Hvis du oplever bivirkninger, ved brug af højdosisformen (4 mg medicinsk tyggegummi), bør du overveje

lavdosisformen (2 mg medicinsk tyggegummi) i stedet.

Det er vigtigt at tygge tyggegummiet korrekt for at undgå ubehag (f.eks. hikke, eller halsbrand)

Tyggeteknik

Tyg langsomt indtil en stærk smag fornemmes

Lad tyggegummiet hvile mellem kind og tandkød

Tyg igen når smagen har fortaget sig.

Dette gentages i ca. 30 minutter.

Tyggegummiet må ikke sluges.

Voksne over 18 år

Tag et tyggegummi når du føler trang til at ryge. I begyndelsen af behandlingen skal du generelt tage 1

tyggegummi hver 1–2 timer. I de fleste tilfælde er 8–12 stykker tyggegummi om dagen nok, uanset

hvilken styrke du bruger. Du må ikke tage mere end 25 Nicotinell IceMint 2 mg medicinsk

tyggegummi eller mere end 15 Nicotinell IceMint 4 mg medicinsk tyggegummi om dagen.

Rygestop

Lavdosisformen foretrækkes

Højdosisformen foretrækkes

Det er individuelt, hvor længe behandlingen varer. I de fleste tilfælde bør behandlingen vare i mindst

tre måneder. Efter tre måneder skal antallet af tyggegummi nedsættes gradvist. Når du kun bruger 1-2

stykker tyggegummi dagligt, bør du stoppe helt.

Det anbefales, at du ikke bruger tyggegummiet i mere end 12 måneder. Nogle personer kan have

behov for længere behandling for ikke at begynde at ryge igen. Hvis du efter 12 måneder ikke er

stoppet med at anvende Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi, bør du søge rådgivning hos din

læge eller på apoteket.

Rygereduktion

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi anvendes mellem rygeperioder for at forlænge den røgfri

periode og med det formål at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af

cigaretter pr. dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på

rygestop bør foretages så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter

behandlingsstart. Hvis en forsøg på ophør ikke kan opnås indenfor 9 måneder efter behandlingsstart,

bør der søges professionel rådgivning.

Brugen af Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi bør så vidt muligt foregå sammen med

patientrådgivning og støtte, der normalt gør det lettere at holde op med at ryge.

Brug til ørn og unge

Du må kun bruge Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi til børn og unge under 18 år efter aftale

med en læge.

Hvis du har brugt for mange Nicotinell IceMint

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell IceMint medicinsk

tyggegummi, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken

med.

Hvis du bruger for mange stykker tyggegummi, kan du få de samme symptomer som ved overdreven

rygning. Symptomerne på overdosering er: svaghedsfornemmelse, svedudbrud, øget spytmængde,

brændende fornemmelse i svælget, kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, høre- og

synsforstyrrelser, hovedpine, hjertebanken, uregelmæssig hjerterytme og åndenød.

Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er

farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald.

Hvis du har glemt at tage Nicotinell IceMint

Tag aldrig tage dobbelt dosis, hvis du har glemt et tyggegummi. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af de bivirkninger du vil kunne opleve i de første dage er: svimmelhed, hovedpine og

søvnproblemer. Disse symptomer kan være abstinenser forbundet med rygeophøret og kan skyldes for

lidt nicotin.

Stop med at tage Nicotinell Icemint og kontakt straks læge, hvis du får følgende symptomer på en

alvorlig allergisk reaktion (angioødem eller anafylaktisk shock)

hævelser i ansigtet, tunge eller halsen, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsproblemer.

Dette er rapporteret med sjældne frekvens (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter)

Følgende bivirkninger har også været indberettet:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter)

Svimmelhed, hovedpine, og søvnforstyrrelser.

Hikke, maveproblemer, kvalme, opkastning, forøget spytproduktion, inflammation af

mundslimhinder. Smerter i mund, hals og kæbemuskler kan forekomme, især hvis du tygger

tyggegummiet for hurtigt. Ved langsommere tygning vil dette som regel ophøre.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter)

Hjertebanken.

Hududslæt og nældefeber.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter)

Uregelmæssig puls.

Overfølsomhedsreaktion .

Mundsår kan være relateret til dit rygeophør, og ikke nødvendigvis pga. at din behandling..

Det medicinske tyggegummi kan sidde fast i, og i sjældne tilfælde, ødelægge tandproteser

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen (se detaljer herunder). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevare Nicotinell IceMint utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi ved temperaturer over 25°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicotinell IceMint 2 mg og 4 mg indeholder:

Aktivt stof: nicotin. Hver stykke Nicotinell medicinsk tyggegummi indeholder henholdsvis 2 mg

nicotin og 4 mg nicotin (som 10 mg eller 20 mg nicotin polacrilin (1:4)).

Øvrige indholdsstoffer: Gumbase (indeholder butylhydroxytoluen (E321)). Acesulfamkalium

(E950). Polacrillin. Calciumcarbonat (E170). Glycerol (E422). Levomenthol. Natural Mint

smagsstof. Mint millicaps. Sucralose. Natriumcarbonat, vandfri. Natriumhydrogencarbonat.

Sorbitol (E420) henholdsvis 101.8 mg (2 mg) og 93.8 mg (4 mg). Xylitol. Mannitol (E421).

Gelatine. Titandioxid (E171). Carnaubavoks. Talcum.

Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi er sukkerfrit.

Udseende af Nicotinell IceMint 2 mg og 4 mg og pakningsstørrelser

Udseende: Nicotinell IceMint medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg er råhvide og aflangt firkantede.

Pakningsstørrelser: Blisterpakningerne findes i følgende pakningsstørrelser: 12, 24, 48, 84, 96 og 204

stykker tyggegummi.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København

Fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Østrig

Nicotinell MintFrisch 2 mg - Kaugummi

Beligien

Nicotinell Cool Mint, 2 mg, kauwgom

Tyskland

Nicotinell Kaugummi 2 mg Mint

Danmark

Nicotinell Icemint

Estland

Nicotinell Cool Mint

Grækenland

Nicotinell Cool Mint 2 mg medicated chewing-gum

Spanien

Nicotinell Cool mint 2 mg chicle medicamentoso

Finland

Nicotinell Icemint 2 mg lääkepurukumi

Frankrig

NICOTINELL MENTHE FRAICHEUR 2 mg SANS SUCRE,

gomme à mâcher médicamenteuse

Ungarn

Nicotinell Fresh Mint 2 mg gyógyszeres rágógumi

Irland

Nicotinell Cool Mint 2mg Medicated Chewing Gum

Island

Nicotinell Icemint 2 mg lyfjatyggigúmmí

Litauen

Nicotinell Mint 2 mg medicated chewing-gum

Luxembourg

Nicotinell Cool Mint 2 mg, gomme à mâcher médicamenteuse

Letland

Nicotinell Cool Mint 2 mg medicated chewing gum

Nederlanderne

Nicotinell Cool Mint 2 mg, kauwgom

Norge

Nicotinell medisinsk tyggegummi Icemint

Portugal

Nicotinell FreshMint 2 mg

Sverige

Nicotinell Peppermint 2 mg.

United Kongdom

Nicotinell Ice Mint 2mg Medicated Chewing Gum.

Denne indlægsseddel blev senest revideret Juli 2015

15-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

FDA takes pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA strengthens commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-4-2018

Tomorrow is #WorldHealthDay! 

#DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders. pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-3-2018

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

Title: FDA Considers Lowering Nicotine Levels in CigarettesCategory: Health NewsCreated: 3/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

The US Food and Drug Administration (FDA) is taking what it calls a historic first step toward eliminating cigarettes' addictive properties by seeking comments on the impact of lower nicotine levels, how lowering of nicotine levels might be accomplished, and whether doing so might have unintended consequences.

US - RxList

16-3-2018

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

US - eMedicineHealth

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Nicotine Gum

Nicotine Gum

Nicotine gum is an over-the-counter smoking cessation aid used to control nicotine withdrawal symptoms and cravings associated with quitting smoking. Nicotine gum is available under the following different brand names: Nicorette Gum.

US - RxList

24-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed