Nicotinell

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicotinell 21 mg/24 timer depotplastre
 • Dosering:
 • 21 mg/24 timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicotinell 21 mg/24 timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14057
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nicotinell, depotplaster

Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Nicotinell depotplaster uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Nicotinell depotplaster.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell depotplaster efter 3 måneders

brug.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan altid findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Nicotinell depotplaster

Sådan skal du tage Nicotinell depotplaster

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Nicotinell depotplaster tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning.

Nicotinell depotplaster fås i tre styrker (7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer).

Nicotinell depotplaster indeholder nicotin, som er et af indholdsstofferne i tobak.

Når du bruger Nicotinell depotplaster, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem

huden.

Nicotinell depotplaster anvendes som hjælpemiddel til lindring af symptomer hos nicotinafhængige i

forbindelse med tobaksafvænning.

Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge.

Lægen kan have givet dig Nicotinell depotplaster for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Brugsanvisning

Klip den børnesikrede pakning op ved markeringen. Fjern den smalle side af aluminiumsfolien.

Hold i det hudfarvede plaster og træk resten af folien af. Undgå at røre ved limen.

Plastret påsættes et rent, tørt og helst hårfrit sted på kroppen, f.eks. ryggen, brystet, overarmen

eller hoften.

Pres med flad hånd plastret mod huden i ca. 10 sekunder. Plastret må ikke løsnes eller flyttes, da

det så klæber dårligere

Udskift plastret en gang i døgnet. Nicotinell bør ikke påsættes det samme sted to gange lige efter

hinanden. Der bør gå en uge, før plastret påsættes samme sted. Huden skal være hel og må ikke

være irriteret (rød).

Hvis plastret løsner sig, kasseres det, og et nyt påsættes et andet sted på kroppen.

Anvendte plastre foldes sammen (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for

børn.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE NICOTINELL

DEPOTPLASTER

Brug ikke Nicotinell depotplaster

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Nicotinell depotplaster.

Hvis du er ikke-ryger eller lejlighedsryger

Vær forsigtig med at bruge Nicotinell depotplaster

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Nicotinell depotplastre, hvis du har:

for nylig haft et hjertesvigt eller hjertestop

hjertesygdomme

problemer med blodkarsygdomme i hjernen eller med blodcirkulationen

for højt blodtryk

sukkersyge

en overaktiv skjoldbruskkirtel

overaktive binyrer

har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion

mavesår

kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse der hvor plasteret har siddet

Hvis du skal have udført en MRI (magnetisk resonans billede- undersøgelse) skal du fjerne Nicotinell

depotplaster inden undersøgelsen. Et nyt plaster kan påsættes igen lige efter.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell depotplasters virkning ved samtidig brug af anden

medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du holder op med at ryge.

Det er især relevant hvis du bruger lægemidler der indeholder:

theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale)

ropinirol (lægemiddel til behandling af Parkinson sygdom)

olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni og/eller depression)

Brug af Nicotinell depotplaster sammen med mad og drikke

Kan anvendes sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen eller en læge med

speciale indenfor rygeafvænning.

Hvis du er gravid bør du altid stoppe med at ryge, da rygning påvirker dit ufødte barns vækst. Du bør

stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter. Hvis ikke du kan stoppe med at ryge uden

brug af rygeafvænningsprodukter, er risikoen for dit ufødte barn mindre ved brug af Nicotinell

depotplaster, end ved fortsat rygning. Alle former for nicotin kan skade dit ufødte barn.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen.

Hvis du ammer, bør du undgå at ryge eller bruge Nicotinell, da nicotin går over i mælken. Hvis du

ikke kan stoppe med at ryge, bør du tale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell depotplaster påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE NICOTINELL DEPOTPLASTER

Du skal stoppe med at ryge, når du starter med at bruge Nicotinell depotplaster. Komplet rygestop fra

første ophørsdag synes afgørende for din chance for at opnå vedvarende rygestop. Patientrådgivning og

støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge.

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed.

Voksne over 18 år

Hvis du ryger mere end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt:

1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter

1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, og endeligt

1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger

Hvis du ryger mindre end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt:

1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter

1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger

Depotplastret sættes på huden, hvor der ikke er hårvækst eller beskadiget hud.

Det anbefales, at du beholder plastret på 24 timer i døgnet, for bedst muligt at nedsætte din rygetrang

om morgenen. Hvis du ønsker det, kan du tage plastret af ved sengetid.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell depotplaster efter 6 måneders brug.

Rygestop med Nicotinell depotplaster i kombination med enten Nicotinell tyggegummi eller

sugetablet:

Hvis du ikke

kan stoppe med at ryge ved brug af Nicotinell depotplastre alene, kan du kombinere med

Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg.

Læs indlægssedlen for Nicotinell tyggegummi og Nicotinell sugetabletter før du begynder

kombinationsbehandlingen.

De første 3-4 uger skal du bruge:

Et Nicotinell depotplaster 21 mg eller 14 mg/24 timer.*

Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg, normalt 5-6 stykker dagligt.

Du må ikke overskride den anbefalede dosis af Nicotinell tyggegummi eller sugetabletter.

Herefter skal du nedtrappe behandlingen. Dette foregår som regel ved at bruge en lavere styrke af

plasteret, imens der bruges det samme antal tyggegummi eller sugetabletter. Til sidst reduceres det

daglige forbrug af tyggegummi/sugetabletter.

Det er også muligt at starte afvænningen ved først at reducere det daglige forbrug af

tyggegummi/sugetabletter og derefter reducere styrken af depotplaster.

Uanset hvilken metode der vælges, skal den totale behandlingsperiode ikke overstige 12 måneder.

Tidsperiode

Nicotinell Depotplaster

Nicotinell

2 mg tyggegummi eller

1 mg sugetablet

De første 3-4 uger

21 mg eller 14 mg/ 24 timer *

Ca. 5-6 stykker om dagen

De næste 3-4 uger

14 mg eller 7 mg/24 timer *

Ca. 5-6 stykker om dagen

De næste 3-4 uger

7 mg/ 24 timer eller afslut *

Ca. 5-6 stykker om dagen

Op til 12 måneder

Stop med brug af depotplastre

Reducér antal per dag.

Afhængig af daglig cigaretforbrug.

Børn og unge under 18 år

Du må kun bruge Nicotinell depotplaster til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge.

Hvis du har brugt for mange Nicotinell depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell depotplastre, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med.

Hvis du bruger for mange depotplastre, kan du få de samme symptomer som ved overdreven rygning.

Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er

farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Nicotinell depotplastre kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Pludselig overfølsomhedsreaktioner

f.eks. hududslæt, hævelser i ansigtet, læber og tunge, åndedrætsbesvær og besvimelse

(anafylatisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt). Fjern plastret.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede)

Reaktioner på applikationsstedet.

Disse reaktioner er som regel forårsaget af, at plasteret bliver påsat samme sted på kroppen hver dag.

Hvis du påsætter plasteret et nyt sted på kroppen hver dag, vil en evt. irritation af huden forsvinde

naturligt, og du vil kun opleve et mildt ubehag.

I tilfælde af alvorlige hudreaktioner, der ikke forsvinder, skal du holde op med at bruge Nicotinell

depotplastre og spørge din læge til råds om en anden form for nicotinerstatning, der kan hjælpe dig

med din rygeafvænning.

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Nervøsitet, rastløshed og angst, søvnløshed og unormale drømme.

Muskelsmerter, smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.

Hovedpine, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser.

Hoste, kvalme, mavesmerter og sure opstød/halsbrand.

Disse bivirkninger er som regel milde og vil forsvinde hurtigt efter du har fjernet plastret igen.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Opmærksomhedsforstyrrelser, døsighed, uligevægt, irritabilitet, nedtrykthed, og forvirring.

Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, syns- og smagsforstyrrelser.

Hjertebanken, hedeture, forhøjet blodtryk. (Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles).

Forøget svedproduktion.

Maveproblemer, opkastning, mundtørhed, inflammation af mundslimhinder.

Smerter i leddene, muskelkramper og rygsmerter.

Træthed, svaghed, utilpashed og smerter.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Uregelmæssig puls, brystsmerter, åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Rysten.

Misfarvning af huden, karbetændelse i huden (kan være alvorligt, tal med lægen).

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

-

Opbevares utilgængeligt for børn.

-

Brug ikke Nicotinell depotplastre efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

-

Opbevar ikke Nicotinell depotplastre ved temperaturer over 25°C.

-

Opbevar Nicotinell depotplastre i original emballage.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nicotinell depotplastre indeholder:

7 mg/24 timer:

Aktivt stof:

nicotin 17,5 mg

14 mg/24 timer:

Aktivt stof:

nicotin 35 mg

21 mg/24 timer:

Aktivt stof:

nicotin 52,5 mg

Øvrige indholdsstoffer:

Eudragit E100. Copolymer baseret på akrylestre og vinylacetat. Papir.

Trigrycerider, middelkædelængde.

Pakningsstørrelser

Depotplastrene findes i følgende pakningsstørrelser: 7og 21 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013

15-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

FDA takes pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA strengthens commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-4-2018

Tomorrow is #WorldHealthDay! 

#DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders. pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-3-2018

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

Title: FDA Considers Lowering Nicotine Levels in CigarettesCategory: Health NewsCreated: 3/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

The US Food and Drug Administration (FDA) is taking what it calls a historic first step toward eliminating cigarettes' addictive properties by seeking comments on the impact of lower nicotine levels, how lowering of nicotine levels might be accomplished, and whether doing so might have unintended consequences.

US - RxList

16-3-2018

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

US - eMedicineHealth

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Nicotine Gum

Nicotine Gum

Nicotine gum is an over-the-counter smoking cessation aid used to control nicotine withdrawal symptoms and cravings associated with quitting smoking. Nicotine gum is available under the following different brand names: Nicorette Gum.

US - RxList

24-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed