Nicotinell

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicotinell 21 mg/24 timer depotplastre
 • Dosering:
 • 21 mg/24 timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicotinell 21 mg/24 timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14057
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nicotinell, depotplaster

Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Nicotinell depotplaster uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Nicotinell depotplaster.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell depotplaster efter 3 måneders

brug.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan altid findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Nicotinell depotplaster

Sådan skal du tage Nicotinell depotplaster

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Nicotinell depotplaster tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning.

Nicotinell depotplaster fås i tre styrker (7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer).

Nicotinell depotplaster indeholder nicotin, som er et af indholdsstofferne i tobak.

Når du bruger Nicotinell depotplaster, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem

huden.

Nicotinell depotplaster anvendes som hjælpemiddel til lindring af symptomer hos nicotinafhængige i

forbindelse med tobaksafvænning.

Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge.

Lægen kan have givet dig Nicotinell depotplaster for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Brugsanvisning

Klip den børnesikrede pakning op ved markeringen. Fjern den smalle side af aluminiumsfolien.

Hold i det hudfarvede plaster og træk resten af folien af. Undgå at røre ved limen.

Plastret påsættes et rent, tørt og helst hårfrit sted på kroppen, f.eks. ryggen, brystet, overarmen

eller hoften.

Pres med flad hånd plastret mod huden i ca. 10 sekunder. Plastret må ikke løsnes eller flyttes, da

det så klæber dårligere

Udskift plastret en gang i døgnet. Nicotinell bør ikke påsættes det samme sted to gange lige efter

hinanden. Der bør gå en uge, før plastret påsættes samme sted. Huden skal være hel og må ikke

være irriteret (rød).

Hvis plastret løsner sig, kasseres det, og et nyt påsættes et andet sted på kroppen.

Anvendte plastre foldes sammen (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for

børn.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE NICOTINELL

DEPOTPLASTER

Brug ikke Nicotinell depotplaster

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Nicotinell depotplaster.

Hvis du er ikke-ryger eller lejlighedsryger

Vær forsigtig med at bruge Nicotinell depotplaster

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Nicotinell depotplastre, hvis du har:

for nylig haft et hjertesvigt eller hjertestop

hjertesygdomme

problemer med blodkarsygdomme i hjernen eller med blodcirkulationen

for højt blodtryk

sukkersyge

en overaktiv skjoldbruskkirtel

overaktive binyrer

har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion

mavesår

kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse der hvor plasteret har siddet

Hvis du skal have udført en MRI (magnetisk resonans billede- undersøgelse) skal du fjerne Nicotinell

depotplaster inden undersøgelsen. Et nyt plaster kan påsættes igen lige efter.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell depotplasters virkning ved samtidig brug af anden

medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du holder op med at ryge.

Det er især relevant hvis du bruger lægemidler der indeholder:

theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale)

ropinirol (lægemiddel til behandling af Parkinson sygdom)

olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni og/eller depression)

Brug af Nicotinell depotplaster sammen med mad og drikke

Kan anvendes sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen eller en læge med

speciale indenfor rygeafvænning.

Hvis du er gravid bør du altid stoppe med at ryge, da rygning påvirker dit ufødte barns vækst. Du bør

stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter. Hvis ikke du kan stoppe med at ryge uden

brug af rygeafvænningsprodukter, er risikoen for dit ufødte barn mindre ved brug af Nicotinell

depotplaster, end ved fortsat rygning. Alle former for nicotin kan skade dit ufødte barn.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen.

Hvis du ammer, bør du undgå at ryge eller bruge Nicotinell, da nicotin går over i mælken. Hvis du

ikke kan stoppe med at ryge, bør du tale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell depotplaster påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE NICOTINELL DEPOTPLASTER

Du skal stoppe med at ryge, når du starter med at bruge Nicotinell depotplaster. Komplet rygestop fra

første ophørsdag synes afgørende for din chance for at opnå vedvarende rygestop. Patientrådgivning og

støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge.

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed.

Voksne over 18 år

Hvis du ryger mere end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt:

1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter

1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, og endeligt

1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger

Hvis du ryger mindre end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt:

1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter

1 plaster af 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger

Depotplastret sættes på huden, hvor der ikke er hårvækst eller beskadiget hud.

Det anbefales, at du beholder plastret på 24 timer i døgnet, for bedst muligt at nedsætte din rygetrang

om morgenen. Hvis du ønsker det, kan du tage plastret af ved sengetid.

Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell depotplaster efter 6 måneders brug.

Rygestop med Nicotinell depotplaster i kombination med enten Nicotinell tyggegummi eller

sugetablet:

Hvis du ikke

kan stoppe med at ryge ved brug af Nicotinell depotplastre alene, kan du kombinere med

Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg.

Læs indlægssedlen for Nicotinell tyggegummi og Nicotinell sugetabletter før du begynder

kombinationsbehandlingen.

De første 3-4 uger skal du bruge:

Et Nicotinell depotplaster 21 mg eller 14 mg/24 timer.*

Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg, normalt 5-6 stykker dagligt.

Du må ikke overskride den anbefalede dosis af Nicotinell tyggegummi eller sugetabletter.

Herefter skal du nedtrappe behandlingen. Dette foregår som regel ved at bruge en lavere styrke af

plasteret, imens der bruges det samme antal tyggegummi eller sugetabletter. Til sidst reduceres det

daglige forbrug af tyggegummi/sugetabletter.

Det er også muligt at starte afvænningen ved først at reducere det daglige forbrug af

tyggegummi/sugetabletter og derefter reducere styrken af depotplaster.

Uanset hvilken metode der vælges, skal den totale behandlingsperiode ikke overstige 12 måneder.

Tidsperiode

Nicotinell Depotplaster

Nicotinell

2 mg tyggegummi eller

1 mg sugetablet

De første 3-4 uger

21 mg eller 14 mg/ 24 timer *

Ca. 5-6 stykker om dagen

De næste 3-4 uger

14 mg eller 7 mg/24 timer *

Ca. 5-6 stykker om dagen

De næste 3-4 uger

7 mg/ 24 timer eller afslut *

Ca. 5-6 stykker om dagen

Op til 12 måneder

Stop med brug af depotplastre

Reducér antal per dag.

Afhængig af daglig cigaretforbrug.

Børn og unge under 18 år

Du må kun bruge Nicotinell depotplaster til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge.

Hvis du har brugt for mange Nicotinell depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell depotplastre, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med.

Hvis du bruger for mange depotplastre, kan du få de samme symptomer som ved overdreven rygning.

Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er

farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Nicotinell depotplastre kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Pludselig overfølsomhedsreaktioner

f.eks. hududslæt, hævelser i ansigtet, læber og tunge, åndedrætsbesvær og besvimelse

(anafylatisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt). Fjern plastret.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede)

Reaktioner på applikationsstedet.

Disse reaktioner er som regel forårsaget af, at plasteret bliver påsat samme sted på kroppen hver dag.

Hvis du påsætter plasteret et nyt sted på kroppen hver dag, vil en evt. irritation af huden forsvinde

naturligt, og du vil kun opleve et mildt ubehag.

I tilfælde af alvorlige hudreaktioner, der ikke forsvinder, skal du holde op med at bruge Nicotinell

depotplastre og spørge din læge til råds om en anden form for nicotinerstatning, der kan hjælpe dig

med din rygeafvænning.

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Nervøsitet, rastløshed og angst, søvnløshed og unormale drømme.

Muskelsmerter, smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.

Hovedpine, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser.

Hoste, kvalme, mavesmerter og sure opstød/halsbrand.

Disse bivirkninger er som regel milde og vil forsvinde hurtigt efter du har fjernet plastret igen.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Opmærksomhedsforstyrrelser, døsighed, uligevægt, irritabilitet, nedtrykthed, og forvirring.

Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, syns- og smagsforstyrrelser.

Hjertebanken, hedeture, forhøjet blodtryk. (Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles).

Forøget svedproduktion.

Maveproblemer, opkastning, mundtørhed, inflammation af mundslimhinder.

Smerter i leddene, muskelkramper og rygsmerter.

Træthed, svaghed, utilpashed og smerter.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Uregelmæssig puls, brystsmerter, åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Rysten.

Misfarvning af huden, karbetændelse i huden (kan være alvorligt, tal med lægen).

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

-

Opbevares utilgængeligt for børn.

-

Brug ikke Nicotinell depotplastre efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

-

Opbevar ikke Nicotinell depotplastre ved temperaturer over 25°C.

-

Opbevar Nicotinell depotplastre i original emballage.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nicotinell depotplastre indeholder:

7 mg/24 timer:

Aktivt stof:

nicotin 17,5 mg

14 mg/24 timer:

Aktivt stof:

nicotin 35 mg

21 mg/24 timer:

Aktivt stof:

nicotin 52,5 mg

Øvrige indholdsstoffer:

Eudragit E100. Copolymer baseret på akrylestre og vinylacetat. Papir.

Trigrycerider, middelkædelængde.

Pakningsstørrelser

Depotplastrene findes i følgende pakningsstørrelser: 7og 21 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration