Nicorette QuickMist

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicorette QuickMist 1 mg/dosis mundhulespray, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • mundhulespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicorette QuickMist 1 mg/dosis mundhulespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46319
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL:

INFORMATION TIL BRUGEREN

Nicorette QuickMist 1 mg/spray,

mundhulespray, opløsning

Nikotin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden

du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Nicorette QuickMist nøjagtigt som

beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil

vide.

Kontakt lægen, apoteket eller sundheds-

personalet, hvis du får en bivirkning,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se pkt. 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

Kontakt lægen, hvis du efter 6 måneders

behandling med Nicorette QuickMist stadig

ikke kan holde op med at ryge.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se

den nyeste indlægsseddel for Nicorette

QuickMist på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Nicorette QuickMist

3. Sådan skal du bruge Nicorette QuickMist

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VIRKNING OG ANVENDELSE

Nicorette QuickMist bruges som en hjælp til

rygestop, når du gerne vil holde op. Produktet

tilhører en type behandling, der kaldes

nikotinerstatningsterapi (NRT).

Nicorette QuickMist afhjælper nikotin-

abstinenssymptomer, herunder rygetrang-

symptomer som du får, når du holder op med at

ryge. Når du pludselig stopper med at forsyne

din krop med nikotin fra tobak, rammes du af

forskellige former for ubehag, der kaldes for

abstinenssymptomer. Ved at bruge Nicorette

QuickMist kan du forhindre eller reducere dette

ubehag og din trang til at ryge. Det skyldes, at

du i et kort tidsrum stadig vil få en lille mængde

nikotin ind i kroppen. Nicorette QuickMist

indeholder ikke den tjære, kulilte eller de andre

giftstoffer, der er i cigaretrøg.

Hvis du kan, bør du også søge hjælp og

rådgivning for at forbedre dine chancer for at

gennemføre et rygestop.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT BRUGE NICORETTE QUICKMIST

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

Brug ikke Nicorette QuickMist

Hvis du er allergisk over for nikotin eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Nicorette

QuickMist (angivet i pkt. 6).

Hvis du er under 18 år.

Hvis du aldrig har røget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller

sundhedspersonalet, før du bruger Nicorette

QuickMist.

Tal med lægen hvis du lider af noget af det

følgende. Du vil muligvis alligevel kunne bruge

Nicorette QuickMist, men skal først drøfte det

med din læge, hvis du:

for nylig (inden for de seneste 3 måneder)

har haft et hjerteanfald eller slagtilfælde

(blødning eller blodprop i hjernen)

har brystsmerter (ustabil angina pectoris)

eller angina pectoris i hvile

har en hjertelidelse, der påvirker din puls

eller hjerterytme

har forhøjet blodtryk, som ikke er

kontrolleret med medicin

nogensinde har haft allergiske reaktioner,

der medførte hævede læber, ansigt og hals

(angioødem) eller kløende udslæt

(nældefeber). Denne form for reaktion kan

sommetider udløses ved anvendelse af

nikotinerstatningsprodukter.

har svær eller moderat leversygdom

har en svær nyresygdom

har diabetes

har en overaktiv skjoldbruskkirtel

har en svulst i binyren (fæokromocytom)

har mavesår eller sår på tolvfingertarmen

har betændelse i spiserøret

Nicorette QuickMist bør ikke anvendes af ikke-

rygere.

Brug af anden medicin sammen med

Nicorette QuickMist

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Dette er særlig vigtigt, hvis du tager medicin,

der indeholder:

theophyllin til behandling af astma

tacrin mod Alzheimers sygdom

clozapin til behandling af skizofreni

ropinirol til behandling af Parkinsons sygdom

Brug af Nicorette QuickMist sammen med

mad og drikke

Du må ikke spise eller drikke, mens du bruger

mundhulesprayen.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Det er meget vigtigt at holde op med at ryge

under en graviditet, da rygning kan medføre

forringet vækst af det ufødte barn. Det kan

også føre til for tidlig fødsel eller fosterdød. Det

er bedst, hvis du kan holde op med at ryge

uden brug af midler, der indeholder nikotin.

Hvis du ikke er i stand til at gøre det, bør du kun

bruge Nicorette QuickMist, i samråd med

sundhedspersonale, der er tilknyttet din

graviditet, din praktiserende læge eller en læge

der er specialiseret i at hjælpe folk med at

holde op med at ryge.

Nicorette QuickMist skal undgås under

amning, da nikotin går over i modermælken og

kan påvirke barnet. Hvis din læge har anbefalet,

at du bruger Nicorette QuickMist, skal sprayen

bruges umiddelbart efter amning og ikke i to

timer før amning.

Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos

mænd og kvinder. Virkningerne af nikotin på

fertiliteten er ukendt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicorette Quickmist påvirker ikke arbejds-

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Nicorette QuickMist indeholder ethanol

(alkohol)

Dette lægemiddel indeholder små mængder

ethanol (alkohol); under 100 mg pr. pust

(spraydosis).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NICORETTE

QUICKMIST

Brug altid Nicorette QuickMist som angivet i

denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Personer under 18 år bør ikke anvende

Nicorette QuickMist.

Du bør holde helt op med at ryge, mens du er i

behandling med Nicorette QuickMist.

Nedenstående oversigt viser den anbefalede

procedure trin for trin for brug af Nicorette

QuickMist.

Når behandlingen er ophørt, kan du blive fristet

til at ryge igen. Gem eventuelle resterende

doser af sprayen, da du pludselig kan få trang

til at ryge. Brug 1 pust, hvis du får trang til at

ryge, eller 2 pust, hvis det første ikke hjælper

inden for få minutter.

Normalt skal du bruge Nicorette QuickMist i 3

måneder, men ikke i længere tid end 6

måneder. Spørg din læge til råds, hvis du har

behov for at bruge Nicorette QuickMist i mere

end 6 måneder.

Følg disse instruktioner nøje og brug

billederne som vejledning

Oplåsning af dysen

Sådan åbnes dispenseren

1. Brug tommelfingeren til at skubbe knappen

ned (a), indtil den kan trykkes let indad (b).

Tryk ikke for hårdt.

2. Tryk opad (c), mens du skubber ind, for at

åbne toppen af dispenseren. Slip derefter

knappen.

Ladning af dispenseren

Når du første gang bruger sprayen, skal du

først lade sprayens pumpe. Peg med spray-

dysen i sikker afstand væk fra dig selv, andre

voksne, børn og husdyr. Tryk 3 gange øverst på

dispenseren med pegefingeren, indtil du kan se

en fin spray. Denne ladningsprocedure skal

gentages, hvis du ikke bruger sprayen i 2 dage.

Sådan bruges dispenseren

3. Peg med spraydysen mod din åbne mund og

hold den så tæt på munden som muligt.

4. Tryk hårdt øverst på dispenseren, så der

frigives ét pust ind i munden. Undgå at

ramme læberne. For at undgå at få spray

ned i halsen må du ikke inhalere, mens du

sprayer. Lad være med at synke i et par

sekunder efter brug af sprayen, så opnås det

bedste resultat.

Tilbagetrækning af dysen

Sådan lukkes dispenseren

5. Skub knappen ned (d) , indtil den kan

trykkes indad (e).

6. Mens du trykker ind, skubbes toppen af

dispenseren ned (f). Slip knappen.

Dispenseren er nu lukket.

Gentag ovenstående trin, hvis du skal have

endnu en dosis.

Luk altid dispenseren efter brug for at forhindre,

at børn kan bruge sprayen, eller at der sprayes

ved et uheld. Vær forsigtig med ikke at ramme

øjnene, når der sprayes med mundhulesprayen.

Skyl grundigt med vand, hvis du får spray i

øjnene.

Hvis du har brugt for meget Nicorette

QuickMist

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Nicorette QuickMist, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Overdosering kan forekomme, hvis du ryger,

samtidig med at du bruger Nicorette

QuickMist. Kontakt straks lægen eller

nærmeste hospital, hvis et barn har brugt

Nicorette QuickMist, eller hvis du har brugt for

meget. Nikotindoser, som tåles af voksne

rygere i behandling, kan hos børn give kraftige

symptomer på forgiftning og være dødelige.

Symptomerne på overdosering er kvalme,

opkastning, øget spytdannelse, mavepine,

diaré, øget svedtendens, hovedpine,

svimmelhed, ændret hørelse og en udtalt

følelse af svækkelse. Disse symptomer kan i

forbindelse med høje doser følges af lavt

blodtryk, svag og uregelmæssig puls,

åndedrætsbesvær, ekstrem træthed,

kredsløbskollaps og kramper.

Spørg lægen, apoteket eller sundheds-

personalet hvis du har flere spørgsmål til

brugen af dette lægemiddel.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nicorette QuickMist kan give de samme

bivirkninger som andre former for nikotin.

Bivirkningerne afhænger generelt af den dosis,

du tager.

Virkninger forbundet med rygestop

(nikotinabstinenser)

Nogle af de uønskede virkninger, som du

oplever, når du holder op med at ryge, kan være

abstinenssymptomer, der skyldes den

reducerede indtagelse af nikotin

Disse virkninger omfatter:

Irritabilitet, aggression, utålmodighed eller

frustration

Angstfølelse, rastløshed eller besvær med at

koncentrere sig

Opvågnen om natten eller søvnforstyrrelser

Øget appetit eller vægtstigning

Tristhed

Rygetrang

Nedsat hjertefrekvens (puls)

Blødende gummer eller sår i munden

Svimmelhed eller uklarhed

Hoste, øm hals, stoppet eller løbende næse

Forstoppelse

Hold op med at bruge Nicorette QuickMist og

kontakt straks en læge (ring 112, kan være

livsfarligt), hvis du oplever en eller flere af

nedenstående sjældne alvorlige bivirkninger

(tegn på angioødem):

Hævet ansigt, tunge eller svælg

Synkebesvær

Udslæt og åndedrætsbesvær

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Hikke (dette er særligt udbredt)

Hovedpine, kvalme

Irritation i halsen

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Lokale virkninger så som en brændende

følelse, betændelse i munden, ændringer i

smagssansen

Mundtørhed eller øget mængde spyt

Sure opstød, halsbrand

Smerter eller ubehag i maven

Opkastning, luftafgang fra tarmen eller

diarré

Træthedsfølelse

Overfølsomhed (allergi)

Snurrende, prikkende fornemmelse

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Påvirkninger af næsen, så som stoppet

næse, nysen

Hivende vejrtrækning (bronkospasme) eller

en følelse af, at det kræver ekstra kræfter at

trække vejret (dyspnø), spænding i halsen

Rødmen, øget svedtendens

Påvirkninger af munden så som en

snurrende, prikkende fornemmelse,

inflammation af tungen, sår i munden, skader

på mundslimhinden eller forandringer i lyden

af din stemme, smerter i munden og halsen,

ræben

Hjertebanken (en unormal oplevelse af dine

hjerteslag), øget puls, for højt blodtryk

Udslæt og/eller kløe (pruritus, urticaria) i

huden

Unormale drømme

Brystsmerter og ubehag i brystet

Kræftesløshed og svaghed, ubehag

Unormal hjerterytme

Blødende gummer

Løbende næse

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Synkebesvær, følelseshed i munden

Opkastning

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt

Sløret syn, øjnene løber (tåreflåd)

Halstørhed

Ubehag i maven

Læbesmerter

Rødmen af huden

Allergiske reaktioner herunder hævelse af

ansigt og mund (angioødem eller

anafylaktisk reaktion)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning er generende eller bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for

børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den

udløbsdato, der står på dispenseren og æsken.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Nicorette QuickMist må ikke opbevares over

25°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nicorette QuickMist indeholder:

Aktivt stof: nikotin. Ét pust (spraydosis)

afgiver 1 mg nikotin.

Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol;

ethanol,vandfri; trometamol; poloxamer 407;

glycerol; natriumhydrogencarbonat;

levomenthol; mintaroma; kølende aroma;

sucralose; acesulfamkalium; saltsyre (til pH

justering) og vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Nicorette QuickMist består af en plastflaske

med opløsning, der opbevares i en dispenser

med en mekanisk spraypumpe. Dispenseren er

børnesikret.

Hver flaske indeholder 13,2 ml opløsning, der

giver cirka 150 pust.

Nicorette QuickMist leveres i pakninger med

enten 1 eller 2 dispensere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133,

3460 Birkerød.

Fremstiller

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg,

Sverige.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs

medlemslande under følgende navne:

Danmark, Island,

Nicorette QuickMist

Irland

Sverige

Nicorette Pepparmint

Norge, Slovenien

Nicorette

Østrig, Tyskland,

Nicorette Spray

Bulgarien, Tjekkiet,

Slovakiet, Polen

Belgien, Bulgarien,

Nicorette Freshmint

Finland, Luxemborg,

Rumænien

Cypern,

Nicorette Quickspray

Grækenland,

Ungarn

Estland, Letland,

Nicorette Coolmint

Litauen

Frankrig

Nicorettespray

Italien

Nicorettequick

Holland

Nicorette Menthol Mint

Mondspray

Spanien

Nicorette Bucomist

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

april 2016.

b

b

c

a

Trin 2:

Uge 7-9

Start med at nedsætte antal pust pr. dag.

I slutningen af uge 9 bør du kun bruge

HALVDELEN af det antal pust, der i Trin 1

blev brugt i gennemsnit pr. dag.

Trin 3:

Uge 10-12

Fortsæt med at nedsætte antal pust om

dagen, så du ikke bruger mere end 4 pust om

dagen i uge 12. Hold op med at bruge

Nicorette QuickMist, når du har nedsat

antallet af pust til 2-4 per dag.

knap

spray-

dyse

e

e

f

d

Trin 1:

Uge 1-6

Brug 1 eller 2 pust (spraydoser), når du

normalt ville ryge en cigaret eller får lyst til at

ryge. Brug først 1 pust og derefter endnu et

pust, hvis din trang ikke forsvinder inden for få

minutter. Hvis der er brug for 2 pust, kan de

efterfølgende doser tages som 2 pust i træk.

For de fleste rygere betyder det cirka 1 eller 2

pust hver halve til hele time.

Hvis du for eksempel ryger 15 cigaretter om

dagen i gennemsnit, bør du bruge 1 eller 2

pust mindst 15 gange i løbet af dagen.

Brug ikke flere end 2 pust ad gangen og ikke

flere end 4 pust i timen over en 16 timers

periode. Den maksimale dosis er 64 pust over

en 16 timers periode i døgnet.

Nicorette QuickMist 1 mg/spray,

mundhulespray, opløsning

Nikotin

INDLÆGSSEDDEL:

INFORMATION TIL BRUGEREN

651527

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration