Nicorette Invisi

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicorette Invisi 10 mg/16 timer depotplastre
 • Dosering:
 • 10 mg/16 timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nicorette Invisi 10 mg/16 timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39865
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nicorette

®

Invisi, 10 mg/16 timer depotplastre

Nicorette

®

Invisi, 15 mg/16 timer depotplastre

Nicorette

®

Invisi, 25 mg/16 timer depotplastre

Nikotin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Nicorette Invisi depotplastre nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel

eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet

dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du får en bivirkning herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicorette Invisi depotplastre

3. Sådan skal du bruge Nicorette Invisi depotplastre

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Nicorette

Invisi på www.indlaegsseddel.dk.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør. Det virker på din nikotintrang og på dine

abstinenser. Nicorette giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken.

Rygetrangen mindskes ved brug af Nicorette Invisi depotplastre, fordi depotplastrene

afgiver nikotin, når de sidder på huden.

Du kan tage Nicorette, når du vil

IPMEFPQNFEBUSZHF

TUPQQFNJEMFSUJEJHUNFEBUSZHF

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Hvis din læge har

sagt, at du skal tage Nicorette for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NICORETTE

INVISI DEPOTPLASTRE

Brug ikke Nicorette Invisi depotplastre

IWJTEVFSBMMFSHJTLPWFSGPSOJLPUJOFMMFSFUBGEF“WSJHFJOEIPMETTUPGGFSJ/JDPSFUUF*OWJTJ

(angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicorette Invisi.

Tal med lægen hvis

EVIBSIBGUFUIKFSUFUJMGMEFGPSOZMJH IBSVTUBCJMFFMMFSGPSWSSFEFCSZTUTNFSUFS BMWPSMJHF

hjerterytmeforstyrrelser, ukontrolleret forhøjet blodtryk eller for nylig haft et slagtilfælde

(hjerneblødning eller blodprop). I disse tilfælde bør du ikke anvende medicinsk behand-

ling; men holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning. Tal med din læge, hvis det ikke

lykkes.

EVIBSBMWPSMJHUGPSI“KFUCMPEUSZL TUBCJMBOHJOBQFDUPSJTFMMFSEµSMJHUIKFSUF

EVIBSGPSLBMLOJOHJIKFSOFOTCMPELBS IBSIBGUIKFSOFCM“EOJOHFMMFSCMPEQSPQJIKFSOFO

EVIBSUJMMVLOJOHBGCMPELBSMBOHUGSBIKFSUFU

EVGPSOZMJHIBSGµFUFOCZQBTTPQFSBUJPOJIKFSUFU CBMMPOVEWJEFMTFBGLSBOTQVMTµSFSOF

eller en anden hjerteoperation.

EVIBSEJBCFUFT%VLBOIBWFCFIPWGPSNJOESFJOTVMJOFMMFSGSSFUBCMFUUFSNPE

diabetes som følge af tobaksafvænningen. Husk at måle dit blodglukose, så du undgår

ubehag som følge af svingninger i koncentrationen.

EVIBSGPSI“KUTUPGTLJGUF TPNJLLFFSCFIBOEMFU

EVIBSFOTWVMTUJCJOZSFNBSWFO GPLSPNPDZUPN 

EVIBSEµSMJHMFWFS

EVIBSNFHFUEµSMJHFOZSFS

EVIBSNBWFTµSFMMFSTµSQµUPMWmOHFSUBSNFO

EVIBSFLTFNFMMFSCFUOEFMTFJIVEFO*UJMGMEFBGBMWPSMJHFMMFSWFEWBSFOEFSFBLUJPO

på det sted, hvor plasteret anbringes (f.eks. kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse),

eller i tilfælde af en udbredt hudreaktion (f.eks. nældefeber eller udslæt) bør behand-

lingen afbrydes.

Vær opmærksom på, at

OJLPUJOEPTFS TPNFOWPLTFOSZHFSLBOUµMF LBOHJWFFOE“EFMJHGPSHJGUOJOHIPTTNµ

børn. Brugte plastre kan indeholde så meget nikotin, at de er farlige for små børn.

Opbevar plastrene utilgængeligt for børn og smid de brugte væk uden for børns

rækkevidde.

/JDPSFUUF*OWJTJEFQPUQMBTUSFLBOJSSJUFSFIVEFOPHEVLBOGµBMMFSHJ

Vask hænderne med vand, når du har skiftet plaster.

Brug ikke sæbe, da sæben kan forøge optagelse af nikotin.

Undgå kontakt med øjne og næse.

Hvis du har haft kraftige hudreaktioner med Nicorette Invisi depotplastre, kan

du også få kraftige hudreaktioner af andre produkter med nikotin, også cigaretter.

EVLBOGµCFIPWGPSBUCSVHF/JDPSFUUFVEPWFSEFOBOCFGBMFEFCFIBOEMJOHTQFSJPEF

Den mulige risiko ved langtidsbrug af Nicorette er mindre end risikoen ved at begynde

at ryge igen. Nicorette indeholder kun nikotin.

Børn og unge

Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette Invisi.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig

forgiftning hos små børn.

Brug af anden medicin sammen med Nicorette Invisi

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

BTUNBPH,0- SZHFSMVOHFS GFLTUIFPQIZMMJO 

TLJ[PGSFOJFMMFSBOESFTJOETMJEFMTFS GFLTDMP[BQJOPMBO[BQJO 

1BSLJOTPOTTZHEPNFMMFSVSPJCFOFOF GFLTSPQJOJSPM 

VSFHFMNTTJHIKFSUFSZUNF GFLTnFDBJOJE 

EFQSFTTJPO GFLTJNJQSBNJO DMPNJQSBNJO nVWPYBNJO

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Nicorette

Invisi.

Du skal holde op med at ryge, hvis du bliver gravid. Fortsat rygning skader fostret og det

nyfødte barn alvorligt.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicorette efter aftale med lægen.

Som gravid ryger skal du normalt stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningspro-

dukter. Hvis du ikke kan holde op med at ryge uden brug af Nicorette eller lignende, er

der mindre risiko ved det end ved at fortsætte med at ryge.

De andre former for Nicorette giver mindre nikotin i blodet end depotplastrene. Du skal

aftale med din læge, hvad der er bedst for dig, hvis du ikke kan holde op kun med

rådgivning. Nicorette Invisi depotplastre kan måske være det rigtige til rygestop for dig,

hvis du har kvalme under graviditeten.

Nikotin påvirker fosterets hjerte og det nyfødte barns åndedræt. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Nicorette, da nikotin går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

/JDPSFUUFQµWJSLFSJLLFBSCFKETTJLLFSIFEFOFMMFSFWOFOUJMBUGSEFTTJLLFSUJUSBmLLFO

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NICORETTE INVISI DEPOTPLASTRE

Du skal søge råd og vejledning i forbindelse med brugen af Nicorette. Det gør det

normalt lettere at holde op med at ryge. Brug altid Nicorette Invisi nøjagtigt efter lægens

eller apotekpersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal holde helt op med at ryge, når du begynder med at bruge Nicorette Invisi

depotplastre. Nicorette Invisi depotplastre er dagsplastre, der afgiver nikotin i den tid,

hvor du normalt ryger. Det erstatter den nikotin, du ellers får ved rygning.

Nikotinen frigives langsomt fra nikotindepotet, der sidder på indersiden af plastret.

Nikotinen kommer ind i blodet gennem huden. På 16 timer får du i alt enten 10, 15 og 25

mg nikotin, alt efter plasterets betegnelse.

Sæt et Nicorette Invisi depotplaster på et ubehåret, ubeskadiget, rent og tørt hudområde

(f.eks. på hoften eller på overarmen) og fjern det igen efter ca. 16 timer. Det anbefales, at

plasteret typisk sættes på om morgenen og fjernes igen ved sengetid.

Sæt ikke plastret på samme sted hver dag, men skift mellem f.eks. højre og venstre

overarm.

Du kan bruge Nicorette Invisi depotplastre alene eller i kombination med Nicorette 2 mg

tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter, Nicorette Cooldrops 2 mg sugeta-

bletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller Nicorette inhalator.

Din dosis afhænger af din nikotinafhængighed. Det er individuelt, hvor længe du skal tage

Nicorette.

Du skal normalt ikke bruge Nicorette i længere end 6 måneder. Du kan få behov for

længere behandling for at undgå, at du begynder at ryge igen. Anvendelse af Nicorette

længere end 1 år anbefales ikke. Tal med lægen.

Brugsanvisning for Nicorette Invisi depotplastre:

1. Klip den børnesikre foliepose op. Vent med at åbne folieposen, til du skal bruge

plasteret, da det ellers kan miste noget af styrken.

'KFSOG“STUEFOFOFIBMWEFMBGCFTLZUUFMTFTmMNFOPHTUQMBTUSFUQµIVEFO%FSOTU

EFOBOEFOIBMWEFMBGCFTLZUUFMTFTmMNFO PHTUTµSFTUFOBGQMBTUSFUGBTUQµIVEFO%V

skal undgå at røre ved den klæbende side.

3. Pres plasteret mod huden i ca. 10 sekunder.

4. Vask hænderne med vand, så du ikke får nikotin f.eks. i øjnene.

5. Tag plasteret af efter ca. 16 timer – inden du går i seng.

6. Fold det brugte plaster sammen med klæbesiden indad og smid det væk, så børn ikke

kan komme til det.

7. Tag et nyt plaster på næste morgen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Ved anvendelse af depotplastret alene

Hvis du ryger mere end 20 cigaretter per dag anbefales det at du begynder med:

1 plaster a 25 mg/16 timer daglig i 8 uger, derefter

1 plaster a 15 mg/16 timer daglig i 2 uger og endelig

1 plaster a 10 mg/16 timer daglig i 2 uger.

Hvis du ryger mindre end 20 cigaretter per dag anbefales det at du begynder med:

1 plaster a 15 mg/16 timer daglig i 8 uger, derefter

1 plaster a 10 mg/16 timer daglig i 4 uger.

Behandlingsvarighed i tabelform

Anvendelse af depotplastret i kombination med Nicorette 2 mg medicinsk

tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter, Nicorette Cooldrops 2 mg

sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller Nicorette inhalator

Hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved hjælp af Nicorette Invisi depotplastre alene kan

du kombinere med Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter,

Nicorette Cooldrops 2 mg sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller

Nicorette inhalator, som virker hurtigere end Nicorette Invisi depotplastre. Dette kan

hjælpe til et hurtigere rygestop.

Læs indlægssedlen for Nicorette tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter,

Nicorette Cooldrops 2 mg sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller

Nicorette inhalator før du begynder kombinationsbehandlingen.

Indledende behandling

De første 8 uger skal du bruge:

FU/JDPSFUUF*OWJTJNHUJNFSEFQPUQMBTUFSEBHMJHU

/JDPSFUUFUZHHFHVNNJ/JDPSFUUF.JDSPUBC/JDPSFUUF$PPMESPQTNHFGUFSCFIPW 

normalt 5-6 stk. dagligt eller 1-2 pust Nicorette QuickMist mundhulespray 1-2 pust

hver 30-60 minutter eller 4-5 dosisbeholdere Nicorette inhalator 10 mg efter behov

dagligt.

%VNµI“KTUCSVHFTUZLLFS/JDPSFUUFUZHHFHVNNJ.JDSPUBCSFTPSJCMFUUFS 

sugetabletter, 32 pust mundhulespray eller 12 dosisbeholdere til Nicorette inhalator

10 mg dagligt.

Nedtrapning

Efter 8 ugers behandling nedtrapper du behandlingen på en af følgende 2 måder:

Enten

1. Du nedsætter styrken på Nicorette Invisi depotplastre.

%VTLBMG“STUCSVHFFU/JDPSFUUF*OWJTJNHUJNFSEFQPUQMBTUFSJVHFS'PSUTU

med at bruge Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter,

Nicorette Cooldrops 2 mg sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller

dosisbeholdere til Nicorette inhalator, efter behov, ligesom du gjorde i de første 8 uger.

%FSFGUFSFU/JDPSFUUF*OWJTJNHUJNFSEFQPUQMBTUFSJVHFS'PSUTUNFEBUCSVHF

Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter, Nicorette

Cooldrops 2 mg sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller dosisbehol-

dere til Nicorette inhalator efter behov, ligesom du gjorde i de første 8 uger.

5JMTJETUTUPQQFSEVCSVHFOBG/JDPSFUUF*OWJTJEFQPUQMBTUSFPHOFETUUFSBOUBMMFUBG

Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette Microtab 2 mg resoribletter, Nicorette

Cooldrops 2 mg sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller dosisbehol-

dere til Nicorette inhalator.

Eller

2. Du stopper med at bruge Nicorette Invisi depotplastre og

CFHZOEFSBUOFETUUFBOUBMMFUBG/JDPSFUUFNHUZHHFHVNNJ /JDPSFUUF.JDSPUBCNH

resoribletter, Nicorette Cooldrops 2 mg sugetabletter, Nicorette QuickMist mundhu-

lespray eller dosisbeholdere til Nicorette inhalator i løbet af 12 måneder, eller indtil du

ikke har brug for dem mere.

Anvendelse af depotplaster i kombination med medicinsk tyggegummi / sugeta-

bletter / resoribletter 2 mg, mundhulespray eller inhalator i tabelform

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Du bør ikke bruge Nicorette til børn under 15 år.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig

forgiftning hos små børn.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for mange Nicorette Invisi depotplastre

,POUBLUMHFO TLBEFTUVFOFMMFSBQPUFLFU IWJTEVIBSCSVHUnFSF/JDPSFUUF*OWJTJ

depotplastre, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har fået for meget nikotin enten fra rygeafvænningsprodukter og/eller fra

SZHOJOH LBOEVGµTZNQUPNFSQµPWFSEPTFSJOH%VLBOGµLWBMNF TQZUnµE NBWFTNFSUFS 

diaré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser og afkræftelse.

Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls,

meget hurtig puls, forstyrrelser i hjeretrytmen, åndedrætsbesvær, kredsløbskollaps og

kramper.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig

forgiftning hos små børn.

Hvis du har glemt at bruge Nicorette

Brug aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt en dosis Nicorette. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nicorette

Du skal langsomt nedtrappe dit forbrug af Nicorette, inden du stopper behandlingen.

Du kan få en øget trang til at begynde med at ryge igen, hvis du holder op med at bruge

Nicorette, før du har nedtrappet brugen af Nicorette.

Spørg lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirk-

ninger. Bivirkningerne fra Nicorette er afhængig af din dosis. De svarer til de bivirkninger

du kan få, hvis du ryger.

Nicorette Invisi depotplastre kan irritere huden. Det sker hos ca. 2 ud af 10 patienter i

løbet af de første uger af behandlingen.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

)VSUJHPHNFHFUVSFHFMNTTJHQVMT,POUBLUTUSBLTMHFFMMFSTLBEFTUVF

Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger EFUGPSFLPNNFSIPTnFSFFOEMVEBGCFIBOEMFEF 

,M“F

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

3“ENFOBGIVEFO IWFMTF

4WJNNFMIFE IPWFEQJOF

.BWFUBSNHFOFS IBMTCSBOE LWBMNF PQLBTUOJOH

4“WOM“TIFE

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

behandlede):

)KFSUFCBOLFO

/MEFGFCFS

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

"MMFSHJTLSFBLUJPO IFSVOEFSVETMU OMEFGFCFS PHIWFMTFS,BOWSFBMWPSMJHU

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt.

Ring 112.

Vær opmærksom på,

Du kan få abstinenser, efter du er holdt op med at ryge. Det kan være:

4WJNNFMIFE IPWFEQJOFPHT“WOM“TIFE

#MJTUFSJNVOEFO

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker oplysning om disse bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

EJOFQµS“SFOEFLBOPHTµJOECFSFUUFCJWJSLOJOHFSEJSFLUFUJM-HFNJEEFMTUZSFMTFO "YFM

Heides Gade 1, 2300 København S, på www.meldenbivirkning.dk, eller pr. e-mail til

dkma@dkma.dk.. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Nicorette utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Nicorette Invisi depotplastre ved temperaturer over 25°C.

Brug ikke Nicorette efter den udløbsdato, der står på pakningen.

For at beskytte miljøet skal brugte Nicorette Invisi depotplastre kasseres sammen med

det faste husholdningsaffald

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

JLLFTNJEFNFEJDJOSFTUFSJBn“CFU UPJMFUUFUFMMFSTLSBMEFTQBOEFO

Rygetrang kan opstå pludselig. Gem derfor evt. overskydende Nicorette Invisi depot-

plastre.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nicorette Invisi depotplastre indeholder:

Aktivt stof: nicotin.

WSJHFJOEIPMETTUPGGFSCBHCFLMEOJOHTmMN QPMZFTUFS JLLFWWFUQPMZFTUFS QPMZCVUFO 

polyisobutylen (lav massevægt og medium massevægt), silicone, silicieret polyester

(frigivelsesbøsning).

1 Nicorette Invisi depotplaster indeholder 15,75 mg (afgiver 10 mg/16 timer), 23,62 mg

(afgiver 15 mg/16 timer) eller 39,37 mg nikotin (afgiver 25 mg/16 timer).

Udseende og pakningsstørrelser

/JDPSFUUF*OWJTJEFQPUQMBTUSFFSFUmSLBOUFUTFNJUSBOTQFSBOUQMBTUFS

7, 14 eller 28 depotplastre pr. pakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstrasse 2, D-56626 Andernach, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2015

6510942

Doserig ved høj nicotinafhængighed

Dosering ved lav nicotinafhængighed

(mere end 20 cigaretter/dag)

(mindre end 20 cigaretter/dag)

Depotplaster

Varighed

Depotplaster

Varighed

25 mg/16 timer

Første 8 uger

15 mg/16 timer

Næste 2 uger

15 mg/16 timer

Første 8 uger

10 mg/16 timer

Sidste 2 uger

10 mg/16 timer

Næste 4 uger

Varighed

Depotplaster

Medicinsk tyggegummi / Inhalator 10 mg

Mundhulespray

Sugetabletter/

1,0 mg/spray

Resoribletter 2 mg

De første

1 plaster a

Ved behov

Ved behov

Ved behov

8 uger

25 mg/16 timer 5-6 stykker om

1-2 pust hver

daglig

dagen anbefales

dosisbeholdere om

30-60 minutter

dagen anbefales

Afvænning – alternativ 1

De næste

1 plaster a

Fortsæt brugen af

Fortsæt brugen af

Fortsæt brugen af

2 uger

15 mg/16 timer efter behov

efter behov

efter behov

daglig

1 plaster a

Fortsæt brugen

Fortsæt brugen

Fortsæt brugen af

efterfølg-

10 mg/16 timer

efter behov

efter behov

efter behov

ende

daglig

2 uger

I løbet af

Gradvis afvænning

Gradvis afvænning

Gradvis afvænning

måneder

Afvænning – alternativ 2

I løbet af

Fortsæt med gradvis

Fortsæt med

Fortsæt med

afvænning fra medicinsk

gradvis afvænning

gradvis afvænning

måneder

tyggegummi / Sugetabletter fra inhalator

fra inhalator

/ Resoribletter

15-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

FDA takes pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA strengthens commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-4-2018

Tomorrow is #WorldHealthDay! 

#DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders. pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-3-2018

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

Title: FDA Considers Lowering Nicotine Levels in CigarettesCategory: Health NewsCreated: 3/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

The US Food and Drug Administration (FDA) is taking what it calls a historic first step toward eliminating cigarettes' addictive properties by seeking comments on the impact of lower nicotine levels, how lowering of nicotine levels might be accomplished, and whether doing so might have unintended consequences.

US - RxList

16-3-2018

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

US - eMedicineHealth

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Nicotine Gum

Nicotine Gum

Nicotine gum is an over-the-counter smoking cessation aid used to control nicotine withdrawal symptoms and cravings associated with quitting smoking. Nicotine gum is available under the following different brand names: Nicorette Gum.

US - RxList

24-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed