Nebido

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nebido 1000 mg/dosis injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1000 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nebido 1000 mg/dosis injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59302
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nebido

®

1000 mg/dosis injektionsvæske, opløsning

Testosteronundecanoat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller

sundhedspersonale.

– Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Nebido

3. Sådan bliver du behandlet med Nebido

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nebido indeholder testosteron

som aktivt stof. Testosteron er et

mandligt hormon. Nebido bliver

indsprøjtet i en muskel, hvor det

bliver lagret og gradvist frigivet

over en periode. Nebido anvendes

til voksne mænd som erstatning for

det testosteron, som kroppen ikke

producerer, for at behandle forskellige

helbredstilstande, der skyldes mangel

på testosteron (hypogonadisme).

Disse tilstande skal bekræftes ved to

forskellige målinger af testosteronet

i blodet og også omfatte kliniske

symptomer som:

– impotens

– sterilitet

– lav kønsdrift

– træthed

– depression

– knogletab på grund af lave

hormonniveauer

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide om Nebido

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end

angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Nebido:

– hvis du er allergisk over for

testosteronundecanoat eller et

af de øvrige indholdsstoffer i

Nebido (angivet i afsnit 6)

– hvis du har androgenafhængig

kræft eller mistanke om

prostatakræft eller brystkræft

– hvis du har eller har haft en

leversvulst

Nebido er ikke beregnet til

anvendelse hos kvinder.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet

vil være særlig forsigtig med at

behandle dig med Nebido, hvis du

har eller har haft følgende:

– epilepsi

– hjerte-, nyre- eller

leverproblemer

– migræne

– midlertidige vejrtrækningspauser

under søvn (apnø), da de kan

blive værre

– kræft, da indholdet af kalcium

i dit blod måske skal checkes

regelmæssigt

– forhøjet blodtryk, eller hvis

du er i behandling for forhøjet

blodtryk, da testosteron kan øge

blodtrykket

– problemer med blodets

størkningsevne, som:

– blødningsforstyrrelser (dvs.

hæmofili)

– trombofili (en forstyrrelse i

blodets størkningsevne, som

øger risikoen for trombose

(blodpropper i blodårerne)).

Fortæl altid lægen eller

sundhedspersonalet, hvis noget af

ovenstående gælder for dig.

Hvis du lider af en alvorlig

hjerte-, lever- eller nyresygdom,

kan behandling med Nebido give

alvorlige komplikationer i form af

05-2017

P488788-2

væskeophobning i kroppen, nogen

gange med (kongestivt) hjertesvigt.

Følgende blodprøver skal

tages af din læge før og under

behandlingen: Niveauet af

testosteron i blodet, samlet

blodbillede.

Hvis din leverfunktion er nedsat

Der er ikke foretaget formelle

undersøgelser på mennesker med

nedsat leverfunktion. Din læge vil

ikke give dig Nebido, hvis du har

haft en leversvulst. (se ”Brug ikke

Nebido”).

Ældre patienter (65 år og

derover)

Din læge behøver ikke justere

dosis, hvis du er over 65 år (se

Undersøgelse/opfølgning”).

Muskeludvikling og dopingtest

Nebido må ikke anvendes til at

øge muskeludviklingen hos raske

personer eller til at øge den fysiske

styrke.

Nebido kan give en positiv reaktion

i dopingtest.

Undersøgelse/opfølgning

Mandlige hormoner kan øge

væksten af prostatakræft og

forstørret prostata (godartet

prostatahypertrofi). Før din læge

indsprøjter Nebido, vil han/hun

undersøge dig for at fastslå, at du

ikke har prostatakræft.

Din læge vil regelmæssigt

undersøge din prostata og brystet,

især hvis du er ældre. Lægen vil

også tage blodprøver regelmæssigt.

Der er set tilfælde af godartede og

ondartede (kræft) leversvulster efter

brugen af hormonpræparater, som

f.eks. præparater, der indeholder

androgener.

Børn og unge

Nebido må ikke anvendes til børn

og unge. Der er ingen oplysninger

om anvendelsen af Nebido til mænd

under 18 år.

Brug af anden medicin sammen

med Nebido

Fortæl det altid til lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også for medicin,

som ikke er købt på recept. Det kan

være nødvendigt at lægen regulerer

dosis, hvis du bruger noget af

følgende:

– ACTH-hormon eller

kortikosteroider (bruges til at

behandle forskellige sygdomme

som f.eks. gigt, allergi og

astma): Nebido kan øge risikoen

for væskeophobning i kroppen,

især hvis dit hjerte eller din

lever ikke fungerer korrekt.

– blodfortyndende tabletter

(coumarinbaserede orale

antikoagulantia), da de kan øge

risikoen for blødning. Din læge

kontrollerer din dosis.

– medicin til behandling af

sukkersyge. Det kan være

nødvendigt at justere din

dosis af blodsukkersænkende

medicin. Ligesom andre

androgener kan testosteron øge

virkningen af insulin.

Husk at fortælle det til din læge,

hvis dit blods evne til at størkne

ikke er normal.

Det er vigtigt, at din læge kender

til dette, før han/hun træffer

beslutning om injektion af Nebido.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Nebido kan også påvirke

resultaterne af nogle

laboratorieundersøgelser (f.eks.

skjoldbruskkirtlen). Fortæl det til

lægen eller på laboratoriet, at du

bruger Nebido.

Graviditet og amning

Nebido må ikke anvendes til kvinder

og må ikke bruges af gravide eller

ammende kvinder.

Fertilitet

Behandling med høje doser af

testosteron kan midlertidigt

nedsætte eller stoppe

sædproduktionen (se også pkt. 4

Bivirkninger).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke observeret nogen effekt

af Nebido på evnen til at køre bil

eller betjene maskiner.

Nebido indeholder raffineret

ricinusolie

Ricinusolie kan give mavebesvær og

diarré.

3. Sådan bliver du behandlet

med Nebido

Lægen kan fortælle dig, hvilken

dosis du får og hvor tit, du skal

have den. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det

er kun lægen, der kan ændre dosis.

Din læge vil indsprøjte Nebido

(1 hætteglas) meget langsomt i

en muskel. Lægen vil give dig en

injektion hver 10. til 14. uge. Det

er tilstrækkeligt til at opretholde et

passende testosteronniveau, uden

at det medfører en ophobning af

testosteron i blodet.

Nebido må kun indsprøjtes i

en muskel. Der vil blive udvist

stor forsigtighed for at undgå

indsprøjtning i et blodkar (se

Håndtering af hætteglasset).

Behandlingsstart

Din læge vil måle indholdet

af testosteron i dit blod, før

behandlingen starter og i

begyndelsen af behandlingen.

Lægen kan give dig den anden

indsprøjtning efter kun 6 uger,

for at der hurtigt kan opnås det

nødvendige indhold af testosteron

i blodet.

Vedligeholdelse af niveauet af

Nebido under behandlingen

Indsprøjtningsintervallet bør

ligge inden for den anbefalede

tidsramme på 10 til 14 uger.

Din læge vil regelmæssigt måle

testosteronniveauet i dit blod efter

en indsprøjtning for at sikre, at

niveauet er korrekt. Hvis niveauet

er for lavt, kan lægen beslutte at

give dig indsprøjtningerne med

kortere mellemrum. Hvis niveauet

er højt, kan lægen beslutte at

give dig indsprøjtningerne med

længere mellemrum. Det er vigtigt,

at du overholder dine aftaler om

indsprøjtninger, ellers vil det

optimale niveau af testosteron i dit

blod ikke blive vedligeholdt.

Hvis du oplever, at virkningen af

Nebido er for kraftig eller for svag,

bør du tale med din læge om det.

Hvis du har mistanke om, at du

har fået for meget Nebido

Kontakt lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du har

mistanke om, at du har fået mere

af Nebido, end der står i denne

information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Symptomerne på at du har taget for

meget Nebido er bl.a.:

– irritabilitet

– nervøsitet

– vægtstigning

– vedvarende eller hyppig erektion

Fortæl det til din læge, hvis du

oplever nogen af symptomerne

ovenfor. Din læge vil foretage

indsprøjtningerne med længere

mellemrum eller vil helt stoppe

behandlingen.

Hvis en dosis af Nebido er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under

tæt medicinsk overvågning, er

det ikke sandsynligt, at en dosis

vil blive glemt. Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du mener,

at en dosis er blevet glemt.

Hvis behandligen med Nebido

bliver stoppet

Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger

er akne og smerter ved

indsprøjtningsstedet.

Almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10

behandlede):

– unormalt højt antal røde

blodlegemer

– vægtstigning

– hedeture

– akne

– forstørret prostata og problemer

i forbindelse med dette

– forskellige reaktioner på

indsprøjtningsstedet (f.eks.

smerte, blå mærker eller

irritation)

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af

100 behandlede):

– allergisk reaktion

– øget appetit, ændringer i

blodprøverne (f.eks. forhøjet

blodsukker eller forhøjet

fedtindhold i blodet)

– depression, følelsesmæssig

ubalance, søvnløshed,

rastløshed, truende adfærd eller

irritabilitet

– hovedpine, migræne eller rysten

– hjerte-kar-sygdomme, højt

blodtryk eller svimmelhed

– bronkitis, bihulebetændelse,

hoste, kortåndethed, snorken

eller problemer med stemmen

– diaré eller kvalme

– ændringer i levertallene

– hårtab eller forskellige

hudreaktioner (f.eks. kløe,

rødmen eller tør hud)

– ledsmerter, smerte i arme eller

ben, muskellidelser (f.eks.

krampe, smerter eller stivhed)

eller forhøjet kreatinfosfokinase

(et enzym) i blodet

– sygdomme i urinvejene

(f.eks. nedsat vandladning,

vandladningsbesvær,

vandladning om natten)

– sygdomme i prostata (f.eks.

vækst i prostatacellerne

(prostatisk intraepitelial

neoplasi) eller forhærdning

eller betændelse i prostata),

ændret seksualdrift, smerter

i testiklerne, smerter i eller

forhærdning eller vækst af

brysterne, eller forhøjet indhold

af mandligt eller kvindeligt

hormon i blodet

– træthed, generel sløjhed, øget

svedtendens eller svedeture om

natten

Sjældne bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000

behandlede):

– Den olieholdige væske i Nebido

kan nå lungerne (pulmonal

mikroemboli af olieopløsninger),

hvilket i sjældne tilfælde kan

medføre symptomer som hoste,

kortåndethed, generel følelse af

utilpashed, øget svedtendens,

smerter i brystet, svimmelhed,

en prikkende og stikkende

fornemmelse eller besvimelse.

Disse reaktioner kan forekomme

under eller umiddelbart efter

indsprøjtningen og forsvinder

igen.

Der er rapporteret mistanke om

anafylaktiske reaktioner efter

injektion med Nebido.

Ud over de bivirkninger,

der er nævnt ovenfor, er

følgende bivirkninger set efter

behandling med præparater,

der indeholder testosteron:

Nervøsitet, fjendtlighed, korte

vejrtrækningspauser under søvn,

forskellige hudreaktioner herunder

skæl og fedtet hud, øget hårvækst,

hyppige erektioner, og meget

sjældent en gulfarvning af huden og

øjnene (gulsot).

Behandling med

testosteronpræparater i høje

doser stopper eller reducerer ofte

produktionen af sædceller, selv om

produktionen vender tilbage til

normalt niveau, når behandlingen

stoppes. Erstatningsbehandling med

testosteron ved dårligt fungerende

testikler (hypogonadisme) kan

i sjældne tilfælde medføre

vedvarende, smertefulde erektioner

(priapisme). Behandling med

testosteron i høje doser eller

igennem lang tid kan lejlighedsvis

medføre en større væskeophobning

i kroppen (ødem).

For testosteronmedicin generelt er

der ved regelmæssige blodprøver set

en generel risiko for et øget antal

røde blodlegemer, øget hæmatokrit

(procentdel af røde blodlegemer i

blodet) og øget hæmoglobin (den

ilttransporterende del af de røde

blodlegemer)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Nebido utilgængeligt for

børn.

Nebido kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende

opbevaringen.

Brug ikke Nebido efter den

udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Nebido indeholder:

– Aktivt stof:

testosteronundecanoat

250 mg/ml (svarende til

157,9 mg testosteron). Ét

hætteglas indeholder 1000 mg

testosteronundecanoat (svarende

til 631,6 mg testosteron).

– Øvrige indholdsstoffer:

benzylbenzoat og raffineret

ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Nebido er en klar, gullig olieholdig

væske. Indholdet i pakkerne er:

1 brunt hætteglas med 4 ml

injektionsvæske, opløsning.

Indehaver af

markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Nebido

er et registreret varemærke,

der tilhører Bayer Intellectual

Property GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest

ændret 05-2017.

Nedenstående oplysninger er til

læger og sundhedspersonale:

Opløsningen til intramuskulær

injektion skal inspiceres visuelt før

brug, og kun klare opløsninger, der

er fri for partikler, må anvendes.

Indholdet i hætteglasset skal

injiceres intramuskulært straks

efter at hætteglasset er åbnet.

Lægemidlet er kun beregnet til

engangsbrug, og ikke anvendt

opløsning skal bortskaffes.

Indgift

Der bør udvises særlig forsigtighed

for at undgå intravasal injektion.

Som ved alle olieholdige

opløsninger skal Nebido injiceres

direkte i en muskel og meget

langsomt. Pulmonal mikroembolisme

på grund af olieholdige opløsninger

kan i sjældne tilfælde medføre

symptomer som hoste, dyspnø,

utilpashed, hyperhidrose, smerter

i brystet, svimmelhed, paræstesi

eller synkope. Disse reaktioner kan

forekomme under eller umiddelbart

efter en injektion, og er reversible.

Behandlingen er normalt

understøttende, f.eks. ved indgift af

ekstra ilt.

Der er rapporteret mistanke om

anafylaktiske reaktioner efter

injektion med Nebido.

Advarsel

Prostatakirtel og brystet

skal omhyggeligt overvåges

i overensstemmelse med de

anbefalede metoder (digital rektal

undersøgelse og vurdering af

serum-PSA) hos patienter, der er

i testosteronbehandling. Dette

skal foretages mindst én gang

om året, og to gange om året hos

ældre patienter og risikopatienter

(patienter med kliniske eller

familiære faktorer).

Udover laboratorieundersøgelser

af testosteronkoncentrationerne

skal følgende laboratorieparametre

kontrolleres regelmæssigt hos

patienter, der er i længerevarende

androgenbehandling: Hæmoglobin,

hæmatokrit, leverfunktionsprøver

og lipidprofil.

Hos patienter, der lider af alvorlige

hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens

eller iskæmisk hjertesygdom, kan

behandling med testosteron

medføre alvorlige komplikationer i

form af ødem med eller uden

kongestiv hjerteinsufficiens. I disse

tilfælde skal behandlingen

seponeres øjeblikkeligt.

Håndtering af hætteglasset:

Hætteglasset er kun til

engangsbrug. Hætteglassets indhold

skal injiceres intramuskulært straks

efter optrækning i sprøjten. Efter

fjernelse af plastikhætten (A) må

du ikke fjerne hverken metalringen

(B) eller krympelåget (C).

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.