Nasacort

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nasacort 55 mikrog/dosis næsespray, suspension
 • Dosering:
 • 55 mikrog/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nasacort 55 mikrog/dosis næsespray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48597
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

NASACORT

®

55 mikrogram/dosis, næsespray, suspension

Triamcinolonacetonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen

har ordineret Nasacort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nasacort.

3. Sådan skal du bruge Nasacort.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Nasacort indeholder et lægemiddelstof der hedder triamcinolonacetonid. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider,

hvilket betyder det er et steroid.

Nasacort

anvendes til at behandle symptomer på allergi i næsen, og gives som næsespray.

Symptomer på allergi i næsen er blandt andet nysen, kløe og tilstoppet næse eller løbenæse. Denne allergi kan være fremkaldt af ting

som:

• Dyrepels eller husstøvmider. Denne type allergi kan forekomme hele året, og kaldes ”flerårig allergisk rhinitis”.

• Pollen. Denne type allergi, såsom høfeber, kan skyldes forskellige pollen på forskellige årstider. Dette kaldes ”sæsonbetinget allergisk

rhinitis”.

Denne medicin hjælper kun, hvis den anvendes jævnligt og har ingen øjeblikkelig virkning på allergiske symptomer. Nogle mennesker

oplever lindring i løbet af behandlingens første dag, mens det for andre mennesker kan tage 3 til 4 dage at opnå lindring.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nasacort

Brug ikke Nasacort

• hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nasacort (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nasacort

• hvis du har en infektion i næsen eller halsen, der ikke bliver behandlet. Hvis du får en svampeinfektion mens du anvender Nasacort, skal

du stoppe behandlingen indtil infektionen er blevet behandlet.

• Hvis du for nylig er blevet opereret i næsen, eller har haft en skade eller blødning i næsen.

• Hvis du er ved at skifte fra binyrebarkhormonindsprøjtninger eller –tabletter til Nasacort næsespray.

• Hvis du har haft grøn stær, eller grå stær.

Hvis du er usikker på, om ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du anvender medicinen.

Hvis du bruger Nasacort gennem længere tid, især ved høje doser, er der risiko for at få bivirkninger, som dem fra tabletbehandling. Vær

opmærksom på rødt rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på

maven og i nakken, træthed og svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken, uklart syn (grå stær), forhøjet tryk i øjet

(glaukom), påvirkning af psyken, hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (især hos børn).

Hvis dit barn har anvendt denne medicin i en længere periode, kan det påvirke barnets vækst. Dette betyder, at lægen regelmæssigt skal

kontrollere barnets højde. Hvis væksten er påvirket, kan lægen sænke dosis. Lægen kan derudover overveje, om dit barn skal henvises til

en børnespecialist.

Operationer eller perioder med stress.

Din læge kan, af medicinske årsager, råde dig til at tage en højere dosis af medicinen end normalt.

Hvis din dosis er øget, og der er planlagt en forestående operation, eller hvis du føler dig utilpas, skal du fortælle det til din læge. Dette

skyldes, at doser højere end normaldosis kan nedsætte din krops evne til at hele, eller til at håndtere stress. Din læge kan beslutte,

hvorvidt du skal have yderligere behandling i sådanne tilfælde.

Brug af anden medicin sammen med Nasacort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Nasacort, og/ eller Nasacort kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden

praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nasacort efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Nasacort efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nasacort påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nasacort

Nasacort indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre åndedrætsbesvær.

3. Sådan skal du bruge Nasacort

Brug altid Nasacort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år:

• Den sædvanlige startsdosis er 2 pust i hvert næsebor én gang dagligt.

• Når allergisymptomerne er under kontrol, kan dosis sænkes til 1 pust i hvert næsebor én gang dagligt.

Brug til børn (under 6 år):

Denne medicin anbefales ikke til brug til børn under 6 år.

Brug til børn (6-12 år):

• Den sædvanlige startsdosis er 1 pust i hvert næsebor én gang dagligt.

• Hvis symptomerne er alvorlige og ikke forsvinder, kan dosis øges til 2 pust i hvert næsebor hver dag, indtil stabilitet.

• Dosis kan så sænkes til 1 pust i hvert næsebor én gang dagligt.

• Anvend ikke Nasacort i mere end 3 måneder hos børn under 12 år.

Medicinen virker kun ved regelmæssig anvendelse. Det kan tage 3-4 dage før du mærker, at dine symptomer forbedres.

Sådan anvendes næsesprayen

Nasacort er kun til brug i næsen.

Før du anvender næsesprayen, skal du pudse næsen, for at rense dine næsebor.

1. Klargøring af flasken

• Fjern hætten ved at trække den op.

• Ryst flasken let før brug.

2. Hvis det er første gang, du bruger flasken

• Hold flasken lodret.

• Peg sprayen væk fra dig selv.

• Fyld pumpen med væske ved at pressen forstøveren nedad. Så fyldes pumpen.

• Tryk og slip 5 gange.

• Gør dette indtil der sprayes en fin tåge.

• Sprayen er nu klar til brug.

3. Brug af sprayen

• Luk det ene næsebor med din finger.

• Hold flasken lodret, og anbring forstøveren så langt inde i det andet næsebor, som du kan, uden at det bliver ubehageligt.

• Ånd langsomt ind gennem næsen med munden lukket.

• Tryk ned på forstøveren, mens du ånder ind, for at tage en dosis.

4. Ånd derefter ud gennem munden.

5. Gentag trin 3 og 4, hvis du skal spraye igen i samme næsebor eller i det andet næsebor.

6. Efter brug af sprayen

• Tør omhyggeligt forstøveren af med en ren serviet eller et lommetørklæde efter hver brug.

• Sæt beskyttelseshætten over forstøveren.

Hvis næsesprayen ikke har været brugt i mere end 2 uger:

• Pumpen skal klargøres igen for at fylde den med væske.

• Forstøveren skal pege væk fra dig selv, når du gør dette.

• For at klargøre pumpen, sprayes en gang ud i luften før brug.

• Ryst altid flasken let før brug.

Rengøring af sprayen

Hvis sprayen ikke virker, kan forstøveren være blokeret. Forsøg aldrig at rense det lille sprayhul med en nål eller andre skarpe

genstande. Det kan ødelægge sprayen.

Næsesprayen skal rengøres mindst en gang ugentligt. Den kan renses oftere, hvis den bliver blokeret.

Intruktioner til rengøring af spray:

1. Fjern beskyttelseshætten.

2. Træk blidt forstøveren af flasken.

3. Læg beskyttelseshætten og forstøveren i blød i varmt vand i et par minutter.

4. Skyl derefter i rindende koldt vand fra vandhanen.

5. Ryst eller bank det overskydende vand af.

6. Lad forstøveren lufttørre.

7. Sæt forstøveren på igen.

8. Gør forstøveren klar ved at spraye ud i luften indtil forstøveren afgiver en fin tåge.

9. Brug som normalt.

Hvis du har brugt for meget Nasacort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nasacort, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Det er usandsynligt, at en overdosis medfører problemer, men hvis du indtager hele flaskens indhold gennem munden kan du opleve

ubehag i maven eller tarmene.

Hvis du har glemt at bruge Nasacort

Hvis du har glemt at bruge Nasacort, skal du bruge det så snart, du kommer i tanke om det.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nasacort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Influenzalignende symptomer (feber, muskelsmerter, svaghed og/eller træthed).

• Svælgkatar / Irritation i svælget.

• Snue.

• Hovedpine.

• Betændelse/irritation i luftvejene (bronkitis).

• Næseblod.

• Hoste.

• Sure opstød/ halsbrand.

• Tandlidelser.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Skader/hul i næseskillevæggen. Tal med din læge eller spørg på apoteket, hvis du er bekymret over dette.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Overfølsomhed, herunder udslæt, nældefeber, kløe og ansigtshævelse.

• Søvnløshed.

• Svimmelhed.

• Ændringer i smags- og lugtesans.

• Irritation i næsen, tørre slimhinder, næsetilstopning, nysen.

• Åndenød/Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Kvalme.

• Træthed.

• Nedsat kortisol i blodet.

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Hvis dit barn har anvendt denne medicin i en længere periode, kan det påvirke barnets vækst. Dette betyder, at din læge regelmæssigt

skal kontrollere barnets højde. Hvis væksten er påvirket, kan din læge sænke dosis.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Nasacort utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Nasacort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

• Opbevar ikke Nasacort ved temperaturer over 25 °C.

• Efter åbning af Nasacort er holdbarheden 2 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nasacort, 55 mikrogram/dosis, næsespray, suspension indeholder:

Triamcinolonacetonid. Hvert pust afgiver 55 mikrogram triamcinolonacetonid.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose og carmellosenatrium (dispergibel cellulose), polysorbat 80, renset vand, vandfri glucose, benzalkoniumklorid

(50 % w/v opløsning), dinatriumedetat, saltsyre eller natriumhydroxid (for at justere pH).

Udseende og pakningsstørrelser:

Nasacort er en suspension. Det findes i en hvid plasticflaske med en pumpe til at sprøjte Nasacort ind i dine næsebor gennem

forstøveren. Flasken har en beskyttelseshætte for at holde forstøveren ren og for at forhindre uønsket udløsning af spray.

Nasacort 55 mikrogram/dosis fåes i pakninger med 1 flaske á 120 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016

1000106988-001-01

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.