Naragran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Naragran 2,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Naragran 2,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18644
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Naragran

®

2,5 mg filmovertrukne tabletter

Naratriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den inde-

holder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give dette

lægemiddel til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme sympto-

mer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Naragran

Sådan skal du tage Naragran

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Naragran filmovertrukne tabletter indeholder naratriptan (hydrochlorid), som tilhører gruppen af

lægemidler kaldet triptaner (

også kendt som 5-HT

1

receptoragonister

Du kan bruge Naragran til behandling af migræneanfald med eller uden aura.

Du kan

ikke

bruge Naragran til forebyggelse af migræne.

Ved migræne udvider blodkarrene sig i hjernen. Naragran trækker de udvidede blodkar sammen, og

smerten letter. Naragran virker også mod den ledsagende kvalme og opkastning samt overfølsom-

hed over for lys og lyde.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NARAGRAN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Naragran:

hvis du er

allergisk

over for naratriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Naragran (an-

givet i punkt 6)

hvis du

har eller tidligere har haft hjerteproblemer

, herunder åreforkalkning i hjertet (

is-

kæmisk hjertesygdom

), hjerteanfald eller brystsmerter (

angina

hvis du

har problemer med blodomløbet i benene

, som medfører krampelignende smerter,

når du går (

perifer vaskulær sygdom

hvis du

har haft en blodprop

i hjertet eller hjernen eller har haft en hjerneblødning

hvis du

har forhøjet blodtryk.

Du kan muligvis tage Naragran, hvis du har forhøjet blod-

tryk og er i behandling

hvis du

har svært nedsat nyre- eller leverfunktion

hvis du

samtidig tager anden medicin til behandling af migræne

, herunder medicin inde-

holdende ergotamin, eller lignende medicin, såsom methysergid eller andre triptaner eller

receptoragonister.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naragran.

Hvis du har nogle risikofaktorer

hvis du er

allergisk

over for sulfonamider (lægemidler mod infektion)

hvis du

ryger

eller

bruger nikotinplastre eller nikotinholdig medicin

og især:

hvis du er

mand over 40 år

eller

hvis du er

kvinde i overgangsalderen

I sjældne tilfælde har patienter fået alvorlige hjerteproblemer efter at have taget Naragran,

selvom de ikke tidligere viste nogen tegn på hjerteproblemer.

Hvis nogle af ovennævnte punkter gælder for dig, kan det betyde, at du har en større risiko for at få

hjerteproblemer – derfor:

Kontakt lægen, så din hjertefunktion kan blive undersøgt

før du begynder at tage Naragran.

Hvis du er overfølsom over for sulfonamider (lægemidler mod infektion)

I så fald kan det være, at du også er overfølsom over for Naragran. Hvis du er overfølsom over for

antibiotika, men ikke er sikker på, om det er et sulfonamid:

Kontakt lægen, før du tager Naragran.

Hvis du tager Naragran ofte

Hyppig brug af Naragran kan forværre migræne.

Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig.

Det kan være, at lægen råder dig til at stoppe med at

tage Naragran.

Hvis du får smerter eller trykken for brystet efter du har taget Naragran

Smerterne eller den trykkende fornemmelse kan være intens, men forsvinder ofte hurtigt. Hvis de

ikke forsvinder hurtigt eller bliver alvorlige:

Søg straks lægehjælp.

Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om mulige bi-

virkninger.

Hvis du tager medicin mod depression kaldet SSRI´er (selektive serotonin genoptagshæmmere)

eller SNRI´er (serotonin noradrenalin genoptagshæmmere)

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naragran.

Brug af anden medicin sammen med Naragran

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin

eller har gjort det for

nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Naragran og Naragran kan påvirke virkningen af anden

medicin. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Kontakt lægen, hvis du tager:

Anden medicin mod

migræne

(f.eks. ergotamin, triptaner eller 5-HT

receptoragonister).

Tag ikke Naragran på samme tid. Vent med at tage disse typer af medicin til mindst 24 timer

efter du har taget Naragran.

Ergotamin

eller

methysergid

til behandling af

migræne

. Tag ikke Naragran på samme tid.

Der skal gå mindst 24 timer efter du har taget denne type medicin, før du må tage Naragran.

Vent med at tage denne type medicin til mindst 24 timer efter du har taget Naragran.

SSRI´er

selektive serotonin genoptagshæmmere

) eller

SNRI´er

serotonin noradrenalin

genoptagshæmmere

) til behandling af

depression

Perikon

hyperikum perforatum

). Hvis du tager Perikon sammen med Naragran, kan det øge

risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid eller måske er gravid, må du kun tage Naragran efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, skal du vente mindst 24 timer efter du har taget Naragran, før du ammer. Moder-

mælk malket ud i denne periode skal smides bort og må ikke gives til dit barn. Naragran går over i

modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Naragran efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Naragran kan give bivirkninger (døsighed, svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Naragran indeholder lactose

Naragran indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NARAGRAN

Tag altid Naragran nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Voksne (18-65 år):

Den anbefalede dosis

er

1 tablet (2,5 mg) ved anfald. Tabletten skal synkes hel sammen med et

glas vand.

Naragran kan tages under hele migræneanfaldet,

men helst så tidligt som muligt efter migræne-

anfaldet er begyndt

Naragran må ikke bruges forebyggende mod migræneanfald.

Hvis den første tablet ikke virker, skal du ikke tage mere Naragran under dette anfald, eftersom en

ekstra tablet normalt ikke vil hjælpe.

Hvis den første tablet virker og migrænen vender tilbage inden for et døgn, kan du tage en tablet til

– dog tidligst 4 timer efter den første tablet.

Tag højst 2 tabletter i døgnet.

Brug til ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge

Børn under 18 år må kun få Naragran efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at

nedsætte dosis til højst 1 tablet i døgnet. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Naragran tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Naragran, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Overdosering kan give forhøjet blodtryk, uklarhed, trykken i nakken, træthed og manglende koordi-

nationsevne.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

udslæt (nældefeber) og hævelser.

Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

snurren i alle dele af kroppen

svimmelhed

kvalme

opkastning

varmefølelse

smerter

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

midlertidige blodtryksstigninger

langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

hjertebanken

synsforstyrrelser

fornemmelse af tyngde i hele kroppen

trykkende eller knugende fornemmelse i hele kroppen.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

hududslæt

nældefeber

kløe

hævelser i ansigtet

døsighed

overfølsomhed.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

sovende fornemmelse eller kuldefornemmelse i arme og ben, krampelignende smerter (

peri-

fer vaskulær iskæmi

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indbe-

rette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Naragran indeholder:

Aktivt stof: Naratriptan 2,5 mg (som naratriptanhydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171), triacetin, gul

jernoxid (E172), indigotin I (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Naragran 2,5 mg er en D-formet, grøn filmovertrukken tablet mærket med ”GX CE5” på den ene

side.

Pakningsstørrelser

Pakninger med 6 eller 18 filmovertrukne tabletter i børnesikret folie-blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline S.A., Poznan, Polen.

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015