Mucoangin Mint

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mucoangin Mint 20 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mucoangin Mint 20 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35595
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

sugetabletter

ambroxolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Mucoangin uden recept. For at opnå den bedste virkning skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Mucoangin.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucoangin

3. Sådan skal du tage Mucoangin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mucoangin indeholder det aktive stof ambroxol. Det aktive stof, er den virksomme

del af sugetabletten. Mucoangin virker lokalbedøvende og lindre smerter ved akut

ondt i halsen.

En stor klinisk undersøgelse af Mucoangin har vist, at den lindrende virkning kommer

indenfor 20 minutter hos 73 % af personerne, og virkningen er vedvarende i mindst

3 timer.

Mucoangin anvendes til:

lindring af milde eller moderate smerter ved akut ondt i halsen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

MUCOANGIN

Tag ikke Mucoangin

hvis du er overfølsom (allergisk) over for den aktive substans (ambroxolhydrochlorid)

hvis du er overfølsom (allergisk) over for nogen af de øvrige indholdsstoffer

i Mucoangin. Se afsnit 6 „Yderligere oplysninger“ i listen over øvrige indholdsstoffer.

hvis du har fructoseintolerans.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mucoangin

Mucoangin bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Mucoangin må højst anvendes i 3 dage. Hvis du stadig har symptomer efter 3 dage,

eller hvis du har høj feber, bør du tale med din læge.

Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Mucoangin.

Se afsnittet „Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucoangin“

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, skal du tale med din læge forinden.

Mucoangin er ikke beregnet til behandling af smerter forårsaget af sår i munden.

Hvis du har sår i munden, bør du kontakte din læge.

Åndenød kan forekomme og kan være forårsaget af en anden sygdom (hævelser

i halsen). En anden grund kan være Mucoangins lokalbedøvende virkning, eller

en allergisk reaktion, hvor munden og halsen hæver op.

Hvis du får nedsat følsomhed i hals og/eller mund.

Hvis der opstår omfattende blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på

hænder og fødder samt i og omkring munden, skal du stoppe behandlingen med

Mucoangin. Kontakt straks læge eller skadestue. I meget sjældne tilfælde er der set

alvorlige sår på huden (diagnostiseret som Stevens Johnsons syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse (TEN)) i forbindelse med administration af slimløsende midler,

som for eksempel ambroxol. Ambroxol er det aktive stof i Mucoangin. Oftest har

årsagen været andre alvorlige sygdomme, for eksempel forskellige infektioner eller

lægemidler, som anvendes til at behandle disse tilstande, andre samtidige

sygdomme eller eksisterende alvorlig hudsygdom, som startede med influenza-

lignende symptomer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke tage Mucoangin, hvis du er gravid, specielt ikke i de første 3 måneder

af graviditeten, da ambroxol overføres til det ufødte barn.

Hvis du ammer, må du ikke tage Mucoangin, da Mucoangin går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucoangin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucoangin

En sugetablet indeholder 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol pr. maks. anbefalet daglig

dosis) og mindre end 1 mg laktose, som er sukkerarter. Hvis du ikke tåler visse

sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Mucoangin.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MUCOANGIN

Hvis din læge har ordineret Mucoangin til dig, skal du altid følge lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 12 år er

1 sugetablet ved behov, højst 6 gange daglig.

Mucoangin må højst anvendes i 3 dage. Hvis du stadig har symptomer efter 3 dage,

eller hvis du har høj feber, bør du tale med din læge.

Hvis du har taget for mange Mucoangin sugetabletter

Der er ikke set specifikke følgevirkninger efter overdosering med Mucoangin.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mucoangin

sugetabletter (mere end 6 om dagen), og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Mucoangin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis en af de nedenstående bivirkninger optræder, skal du stoppe med at tage

Mucoangin og kontakte din læge med det samme:

– allergisk reaktion med lokale hævelser af ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals

(angioneurotisk ødem). Dette kan forårsage en følelse af sammensnøring i halsen,

synke- eller vejrtrækningsbesvær.

– hurtigt indsættende allergiske reaktioner, som påvirker hele kroppen

(anafylaktisk reaktion, inklusive anafylaktisk shock)

Andre bivirkninger, som kan forekomme er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100):

– kvalme

– nedsat følesans i mund, tunge og svælg

– forandringer af smagsoplevelse (dysgeusia)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000):

– diarré

– fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

– smerter i mellemgulvet

– mundtørhed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

– kløe (urticaria, pruritus)

– hududslæt

– allergiske reaktioner, overfølsomhedsreaktioner

– opkastning

– tørhed i halsen

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre,

eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på

Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Tag ikke Mucoangin efter den udløbsdato, der står på kartonen og på blisterkortet.

Udløbsdato (EXP) er sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mucoangin 20 mg sugetabletter indeholder:

Aktivt stof: Ambroxolhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Pebermyntearoma (indeholdende arabisk gummi, kinesisk

pebermynteolie, maltodextrin og laktosemonohydrat), sorbitol, saccharinnatrium,

macrogol 6000, talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

Mucoangin 20 mg sugetablet er en flad rund hvid tablet med facetslebne kanter.

Mucoangin 20 mg sugetabletter er anbragt i plastik/aluminium blisterkort,

og findes i pakninger med 8, 10, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48 eller 50 sugetabletter.

Ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser markedsføres i Danmark.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

DE-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

Fremstiller:

Delpharm Reims S.A.S

10 rue Colonel Charbonneaux

FR-51100 Reims, Frankrig

Repræsentant i Danmark:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

e-mail: info.cop@boehringer-ingelheim.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Bisolagin®

Danmark, Holland og Sverige: Mucoangin®

Irland: Lysopadol®

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2011

© Boehringer Ingelheim International GmbH/Boehringer Ingelheim Danmark A/S,

marts 2011.

ABCD

312132-06

File information

Issue date of TD:

PPM SKU:

PPM SKU version:

Issue date of artwork:

Print colors:

Pan 288

19/Sep/2011

P003090

13/04/2010

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

TD

Printfi le

Mandatory in

Mat. No. Pack. Site:

312132-06

Legend case version:

Pack-to-Edit:

V1.0 01/DEC/2009 (please do not change or remove it)

601759 / AI

font size 5,5 pt

a = Batch No.

b = Expiry date

c = Manufacturing date

d = Price/Sample/Clinic

Technical colors

BI-Diecut-Legendcase

Free area

Gluepoints

Technical information

No. of code :

PPM SKU Description : PI MUCOANGIN 20MG 30 LOZEN

ADDITIONAL REQUIREMENT OF PACKAGING LINE

Ref. drawing :

PR32

Dimension :

160 x 290 mm

31-7-2018

ADM Animal Nutrition Recalls Mintrate® 36-15 Breed Right Cattle Tub - A specific lot of product may contain elevated levels of non-protein nitrogen, could harm cattle

ADM Animal Nutrition Recalls Mintrate® 36-15 Breed Right Cattle Tub - A specific lot of product may contain elevated levels of non-protein nitrogen, could harm cattle

ADM Animal Nutrition, a division of Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM), is recalling 200-pound tubs of Mintrate® 36-15 Breed Right Tub cattle feed, product number 54549AAA6H, because the product may contain elevated levels of non-protein nitrogen, which could be harmful to cattle. Excessive levels of non-protein nitrogen can be toxic to cattle and can cause muscle tremors (especially of face and ears), abdominal pain, bloat, frothy salivation, excessive urination, teeth grinding, incoordination, ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-6-2018

Nectar Foods Inc Dba Honey Mama's Issues Allergy Alert on Undeclared Almonds in Oregon Peppermint Cacao Nectar Bar

Nectar Foods Inc Dba Honey Mama's Issues Allergy Alert on Undeclared Almonds in Oregon Peppermint Cacao Nectar Bar

Nectar Foods Inc., DBA Honey Mama's of Portland, Oregon is recalling 79 Sleeves (948 units) of Oregon Peppermint bars, lot code 112918, because it may contain undeclared Almonds. People who have an allergy or severe sensitivity to almonds run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Divvies, LLC Conducts Voluntary Recall of Benjamint Crunch Chocolate Bars Due to Undeclared Milk In The Mint

Divvies, LLC Conducts Voluntary Recall of Benjamint Crunch Chocolate Bars Due to Undeclared Milk In The Mint

Divvies announced today a voluntary recall of its Benjamint Crunch Chocolate bars due to possible undeclared milk in the peppermint used in the bars. The recall is limited solely to the Benjamint Crunch Bars that were sold online through the Divvies website. This recall will impact approximately 140 consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

FDA Approves Semintra, the First FDA-approved Animal Drug for the Control of Systemic Hypertension in Cats

FDA Approves Semintra, the First FDA-approved Animal Drug for the Control of Systemic Hypertension in Cats

The FDA has approved Semintra (telmisartan oral solution), the first FDA-approved animal drug to control systemic hypertension in cats. Semintra is an oral solution administered either directly into the cat’s mouth or on top of a small amount of food.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

Semintra (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Semintra (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Semintra (Active substance: Telmisartan) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3020 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2436/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

16-3-2018

Pending EC decision: Semintra, telmisartan, Opinion date: 15-Mar-2018

Pending EC decision: Semintra, telmisartan, Opinion date: 15-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency