Movicol Junior Neutral

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Movicol Junior Neutral pulver til oral opløsning
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Movicol Junior Neutral pulver til oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59312
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Dit barn kan få Movicol Junior Neutral uden recept.

Brug altid Movicol Junior Neutral nøjagtigt som

beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger, lægen eller apoteks personalet har

givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

– Kontakt lægen, hvis dit barn får det værre,

eller hvis dit barn ikke får det bedre inden

7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før dit barn begynder at

bruge Movicol Junior Neutral

3. Sådan skal dit barn bruge Movicol Junior

Neutral

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Navnet på denne medicin er Movicol Junior

Neutral, pulver til oral opløsning.

Det er et afføringsmiddel til behandling af kronisk

forstoppelse hos børn i alderen 2 til 11 år.

Movicol Junior Neutral hjælper med at få en lind

afføring, selvom barnet har været forstoppet i

længere tid.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DIT BARN

BEGYNDER AT BRUGE MOVICOL JUNIOR

NEUTRAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning.

Brug ikke Movicol Junior Neutral, hvis dit barn:

er allergisk over for de aktive stoffer i Movicol

Junior Neutral (angivet i punkt 6).

lider af manglende tarmpassage (hindring af

tarmpassagen, tarmslyng) eller har hul i

tarm væggen.

lider af tilstande i bughulen, der kræver akut

kirurgi f.eks. blindtarmsbetændelse.

har opblussen af alvorlige betændelses til stande

i tarmen, f.eks. en kronisk tarm sygdom som

colitis ulcerosa eller Crohns sygdom.

lider af toksisk megacolon (sygelig stor, udvidet

og tykvægget tyktarm med ansamling af tarm­

indhold).

Advarsler og forsigtighedsregler

Når dit barn tager Movicol Junior Neutral, skal

det fortsætte med at drikke meget vand.

Væskeindholdet i en Movicol Junior Neutral

opløsning kan ikke erstatte det sædvanlige

væskeindtag.

Vær ekstra forsigtig med at give

Movicol Junior Neutral til dit barn

hvis dit barn får symptomer, der tyder på

ændringer i væske­/elektrolytbalance (f.eks.

ødemer, åndenød, øget træthed, dehydrering

og hjertesvigt). Dette har sjældent været

rapporteret hos patienter ved anvendelse af

produkter indeholdende macrogol. Hvis dit

barn får nogle af disse symptomer, skal

behandling med Movicol Junior Neutral

stoppes omgående og lægen kontaktes.

Brug af anden medicin sammen med

Movicol Junior Neutral

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet,

hvis dit barn bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Hvis dit barn er i behandling med andre læge­

midler, skal du være opmærksom på, at virkningen

af disse kan påvirkes. Movicol Junior Neutral får

den anden medicin, man indtager, til at passere

hurtigere gennem tarmen, og virkningen kan derfor

blive mindre.

Brug af Movicol Junior Neutral sammen med

mad og drikke

Medicinen kan tages når som helst med eller

uden mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om

at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Movicol Junior Neutral kan anvendes under

graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Movicol Junior Neutral påvirker ikke arbejds sikker­

heden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DIT BARN BRUGE

MOVICOL JUNIOR NEUTRAL

Brug altid Movicol Junior Neutral nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteks­

personalet.

Ved kronisk forstoppelse:

Movicol Junior Neutral dosis afhænger af barnets

alder og effekten af behandlingen.

Som startdosis bør børn fra 2 til 6 år have

1 brev daglig.

Børn fra 7 til 11 år bør have 2 breve daglig.

Antallet af breve kan øges eller nedsættes

indtil dit barn har en lind afføring. Der bør ikke

gives mere end 4 breve daglig.

Langtidsbrug (dvs. mere end 4 uger) og omfattende

gentagen brug er ikke anbefalet, da sikkerhed

og effekt kun er vist for en periode på op til

3 måneder.

Movicol Junior Neutral bør ikke anvendes til børn

under 2 år uden lægens anvisning.

Hvordan opløsningen skal blandes

Åben brevet og hæld indholdet i et glas.

Tilsæt 62,5 ml vand (¼ glas) til glasset.

Rør omhyggeligt indtil pulveret er opløst og

Movicol Junior Neutral opløsningen er klar eller

let uklar. Herefter kan opløsningen drikkes af

barnet.

Varighed af behandling:

Kronisk forstoppelse:

Behandling bør ikke overskride 4 uger.

Hvis dit barn har fået for meget

Movicol Junior Neutral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis dit

barn har fået mere Movicol Junior Neutral, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og dit barn føler sig utilpas.

Hvis dit barn har fået for meget Movicol Junior

Neutral, kan dit barn udvikle diarré. Opkastning

kan også forekomme. Stop med at give Movicol

Junior Neutral, indtil diarréen ophører og start

derefter igen på en lavere dosis. Hvis du er

bekymret, bør du kontakte din læge eller apoteket.

Hvis du har glemt at give dit barn

Movicol Junior Neutral

Giv doseringen, så snart du opdager det.

Du må ikke give dit barn en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at give

Movicol Junior Neutral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Diarré.

Opkastning.

Kvalme og ubehag.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Udspilet mave, luft i tarmene og irritation i og

omkring endetarmsåbningen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hovedpine.

Smerte eller ubehag i øvre del af maven

(dyspepsi).

Rumlen i maven.

Allergiske reaktioner (inkluderet allergisk chok,

angioødem (hævelse af ansigt, øjne, læber og

svælg), åndedrætsbesvær, hudrødmen og

nældefeber), kløe, hævelser i arme og ben

(perifert ødem). Udslæt og elektrolyt forstyrrelser

(specielt forstyrrelse af kaliumbalancen).

Anafylaktiske reaktioner kan være livsfarlige.

Hvis der forekommer pludselig hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse skal man

ringe til 112.

Stop med at give Movicol Junior Neutral og

informer straks din læge, hvis dit barn:

Føler sig svag eller stakåndet, er meget tørstig

og har hovedpine eller får hævede ankler.

Indlægsseddel: Information til brugeren

MOVICOL

Junior Neutral

pulver til oral opløsning

macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid, kaliumchlorid

487740P001

07/2017

MOVICOL er et registreret varemærke,

der tilhører Norgine group of companies.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Movicol Junior Neutral utilgængeligt

for børn.

Må ikke opbevares over 25 ºC.

Hvis dit barn ikke kan drikke Movicol Junior

Neutral straks efter tilberedelse, skal det

opbevares tildækket i køleskabet (2 °C ­ 8 °C).

Smid opløsninger væk, der ikke er anvendt

inden for 24 timer.

Brug ikke Movicol Junior Neutral efter den

udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Movicol Junior Neutral indeholder:

Hver Movicol Junior Neutral 6,9 g's brev

indeholder følgende:

Macrogol 3350

6,563 g

Natriumchlorid

175,4 mg

Natriumhydrogencarbonat

89,3 mg

Kaliumchlorid

25,1 mg

Movicol Junior Neutral indeholder ingen farve­

smags­ eller sødestoffer.

Når et brev opløses i 62,5 ml vand (¼ glas) vil

hvert brev svare til:

Natrium

65 mmol/l

Chlorid

53 mmol/l

Hydrogencarbonat

17 mmol/l

Kalium

5,4 mmol/l

Udseende og pakningsstørrelser:

Movicol Junior Neutral er et frit flydende, hvidt

pulver.

Movicol Junior Neutral fås i pakninger med

30 breve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D,

2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

juni 2017.

07/2017

4-2-2019

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) announced that it’s wholly owned subsidiary, Dr Reddy’s Laboratories, Inc is continuing its voluntary nationwide recall of lot ABD807 of Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/100 mL (15 mg/mL) single-dose infusion bags to the hospital level in U.S.A.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency