MosFri Koncentrat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • MosFri Koncentrat Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 388 g/l fedtsyrer (C8-C18, hovedfraktion: decansyre)
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • MosFri Koncentrat Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

MosFri

Koncentrat

Ukrudtsmiddel må kun anvendes til bekæmpelse af mos i græsplæner

Hurtig og effektiv virkning på mos i græsplæner

Nemt at opblande og udbringe uden skader på fliser, jern m.m.

Anvendelse:

Opbland 0,3 liter MosFri koncentrat med 10 liter vand og fordel blandingen på 30 m

græsplæne.

Bedst resultat opnås med en vandkande påmonteret spreder eller spredebom. Der skal udvan-

des 0,3 liter opblanding pr. m

mosbefængt græsplæne. Forbigående svidning af græsset kan

forekomme ved overdosering. Mosset vil efter få dage visne og græsset kan nu brede sig. Ved

kraftige angreb af mos anbefales det at fjerne det bekæmpede mos og efterså græsplænen. Ved

meget kraftige og tykke forekomster af mos kan det være nødvendigt at behandle mosset to

gange.

5 liter MosFri koncentrat rækker opblandet til ca. 500 m

. Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen, hvis

emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Virkning:

Mosset bekæmpes ved at MosFri svider mosset ihjel. Det er vigtigt at overholde ovennævnte ud-

vandingsprocedure således, at mosset bekæmpes helt ned til rødderne. MosFri giver ikke skader

eller misfarvninger på fliser, jernoverflader m.m. og svider ikke græsset.

Advarsel:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irriterer øjne-

ne og huden. Skadelig for organismer, der lever i vand. Brug egnede beskyttelseshandsker under

arbejdet. Undgå indånding af aerosoltåger. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsy-

nets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af

nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til bekæm-

pelse af mos i græsplæner. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter til vandmiljøet (vandløb,

søer m.v.). Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for

børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Førstehjælp:

Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden

vaskes straks med store mængder vand.

Deklaration:

Væske koncentrat til opblanding. Kaliumsalte af fedtsyrer (C8-C18 med en hovedfraktion af

decansyre). Midlet indeholder 40% w/w fedtsyrer svarende til 388 g/l. Ukrudtsmiddel no. 424-

21. Omfattet af Miljøministeriets bek. om bekæmpelsesmidler.

Distributør: ECOstyle A/S Rugårdsvej 877 Hindevad 5471 Søndersø

Tlf. +45 6383 2030

Godkendelsesindehaver: Woodstream USA

5 liter

Rækker til ca. 500 m

2

Lokalirriterende

MosFri

Koncentrat

Ukrudtsmiddel må kun anvendes til bekæmpelse af mos i græsplæner

Hurtig og effektiv virkning på mos i græsplæner

Nemt at opblande og udbringe uden skader på fliser, jern m.m.

Anvendelse:

Opbland 0,3 liter MosFri koncentrat med 10 liter vand og fordel blandingen på 30 m

græsplæne.

Bedst resultat opnås med en vandkande påmonteret spreder eller spredebom. Der skal udvan-

des 0,3 liter opblanding pr. m

mosbefængt græsplæne. Forbigående svidning af græsset kan

forekomme ved overdosering. Mosset vil efter få dage visne og græsset kan nu brede sig. Ved

kraftige angreb af mos anbefales det at fjerne det bekæmpede mos og efterså græsplænen. Ved

meget kraftige og tykke forekomster af mos kan det være nødvendigt at behandle mosset to

gange.

5 liter MosFri koncentrat rækker opblandet til ca. 500 m

. Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen, hvis

emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Virkning:

Mosset bekæmpes ved at MosFri svider mosset ihjel. Det er vigtigt at overholde ovennævnte ud-

vandingsprocedure således, at mosset bekæmpes helt ned til rødderne. MosFri giver ikke skader

eller misfarvninger på fliser, jernoverflader m.m. og svider ikke græsset.

Advarsel:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irriterer øjne-

ne og huden. Skadelig for organismer, der lever i vand. Brug egnede beskyttelseshandsker under

arbejdet. Undgå indånding af aerosoltåger. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsy-

nets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af

nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til bekæm-

pelse af mos i græsplæner. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter til vandmiljøet (vandløb,

søer m.v.). Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for

børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Førstehjælp:

Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden

vaskes straks med store mængder vand.

Deklaration:

Væske koncentrat til opblanding. Kaliumsalte af fedtsyrer (C8-C18 med en hovedfraktion af

decansyre). Midlet indeholder 40% w/w fedtsyrer svarende til 388 g/l. Ukrudtsmiddel no. 424-

21. Omfattet af Miljøministeriets bek. om bekæmpelsesmidler.

Distributør: ECOstyle A/S Rugårdsvej 877 Hindevad 5471 Søndersø

Tlf. +45 6383 2030

Godkendelsesindehaver: Woodstream USA

5 liter

Rækker til ca. 500 m

2

Lokalirriterende