Morfin "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Morfin "SAD" 20 mg suppositorier
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • suppositorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Morfin "SAD" 20 mg suppositorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16563
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Morfi n SAD suppositorier

20 mg

Morfi nhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Morfi n SAD til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfi n SAD

3. Sådan skal du tage Morfi n SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Morfi n SAD er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og

til indledende smertebehandling før operation.

Lægen kan give dig Morfi n SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE MORFIN SAD

Tag ikke Morfi n SAD

hvis du er overfølsom overfor morfi n eller morfi nlignende stoffer (opioider)

eller hårdfedt

hvis du er i behandling med anden morfi nlignende medicin

hvis du har nedsat tarmfunktion, eller hvis du har forstoppelse

hvis du har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom

hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion

hvis du har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morfi n,

og at virkningen af morfi n kan være nedsat efter lang tids brug. Pludseligt ophør

med behandlingen kan give abstinenssymptomer.

Morfi n SAD har en sløvende virkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Morfi n SAD:

hvis du har besvær med vejrtrækningen

hvis du har hjertefl immer eller meget hurtig puls

hvis du får pludselige mavesmerter

hvis du har nedsat lever- og/eller nyrefunktion

hvis du har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen

hvis du har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)

hvis du har krampeanfald

hvis du har epilepsi, da morfi n øger risikoen for anfald

hvis du har galdevejssygdomme

hvis du har betændelse i bugspytkirtlen

hvis du har et alkoholmisbrug

hvis du har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)

lider af forstørret blærehalskirtel

hvis du har for lavt stofskifte (myxødem)

hvis du har for lavt blodtryk

hvis du har bevidsthedsforstyrrelser

hvis du er ældre (over 65 år)

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Morfi n SAD er

optaget på dopinglisten.

Brug af anden medicin sammen med Morfi n SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

muskelafslappende medicin

beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)

medicin mod psykoser (phenothiaziner)

anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider) (inkl. naltrexon)

middel mod depression (tricykliske antidepressiva)

medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere); der skal

gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfi n SAD

medicin mod infektion (rifampin)

medicin mod for meget mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem

indtagelse af denne type medicin og Morfi n SAD

Fortæl lægen at du behandles med Morfi n SAD, hvis du skal bedøves.

Brug af Morfi n SAD sammen med mad og drikke

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Morfi n SAD, da alkohol øger den

sløvende virkning af Morfi n SAD.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger

at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du

bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal undgå at blive gravid under behandling med Morfi n SAD, og både mænd

og kvinder skal bruge sikker prævention.

Hvis du er gravid, må du kun tage Morfi n SAD efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Morfi n SAD, efter aftale med lægen, da Morfi n SAD

udskilles i modermælken.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde

med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfi n SAD

virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafi kken.

Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver forstærket, hvis du

samtidig drikker alkohol.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MORFIN SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Morfi n SAD suppositorier føres op i endetarmen med den fl ade ende først.

Indføring sker lettest siddende foroverbøjet på toilettet eller liggende på siden

med bøjede ben. Du vil normalt få Morfi n SAD af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i

tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre

dosis.

Du må få Morfi n SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Den sædvanlige dosis

Voksne

Stærke smerter: Den normale dosis er 20 mg efter behov. Følg lægens anvisning.

Behandling før operation: Individuel dosering.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Morfi n SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Morfi n SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage

de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering kan være hæmmet vejrtrækning, meget små

pupiller, sygelig søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand

eller koma, slappe arme og ben, nyresvigt, kold og klam hud, langsom puls og lavt

blodtryk. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død.

Hvis du har glemt at bruge Morfi n SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Morfi n SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du må

ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer (f.eks. rastløshed,

opkastning, kramper, irritabilitet).

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Psykiske bivirkninger kan forekomme i forbindelse med behandling med morfi n, og

varierer fra person til person i sværhedsgrad og art (afhængigt af personlighed og

behandlingsvarighed).

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos fl ere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Sløvhed; svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende til

siddende eller fra siddende til stående stilling på grund af lavt blodtryk; hovedpine;

svimmelhed; forstoppelse; kvalme; opkastning; feber; humørsvingninger (normalt

opstemthed, lejlighedsvis utilfredshed og irritation); bleghed og træthed pga.

blodmangel.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede):

Alvorlig: Åndenød/åndedrætsbesvær; iltmangel til vævene.

Ikke alvorlige: Uklarhed; små pupiller; vandladningsbesvær; kløe; døsighed;

appetitløshed; luftafgang fra tarmen; urinvejsinfektion; forvirring; søvnløshed;

aktivitetsændring; adfærdsændring (f.eks. ændring i beslutningsmønster);

forbigående hallucinationer; mareridt (især hos ældre); abnorm fortolkning af

sanseindtryk.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Kortåndethed/astmalignende anfald/åndenød/åndedrætsbesvær (kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112); øget tryk i kraniet pga. blødninger eller

skader i hovedet; kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng

(kontakt læge eller skadestue); abstinenssymptomer (opkastninger, hyperaktivitet,

irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten, kramper og skinger gråd)

er set hos spædbørn af mødre, der har fået morfi n.

Ikke alvorlige: Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorligt ved høje doser); for høj

koncentration af kuldioxid i blodet; hjertebanken; mundtørhed; øget svedtendens;

urinvejskramper; nedsat vandladning (mindre urin); sure opstød/halsbrand;

udspilet mave; anfaldsvise mavesmerter/kolik; for højt blodtryk; ansigtsrødme;

opstemthed; angst; desorientering; slaphed; rysten; kramper; muskelstivhed;

rygsmerter; synsforstyrrelser (herunder tågesyn, dobbeltsyn og rykvise, ufrivillige

øjenbevægelser); psykisk og fysisk afhængighed; galdevejskramper; utilpashed;

nedsat virkning af medicinen; langsom puls (kan blive alvorligt). Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112; hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget hurtig

og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112; snurrende, prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i

bugspytskirtlen; pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden

for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (allergisk reaktion) (kan være

livsfarligt. Ring 112); kraftesløshed og svaghed til besvimelse og hjertesvigt.

Ikke alvorlige: Astmaanfald hos overfølsomme; nældefeber; gåsehud; hævede

fødder, ankler og hænder.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

Høje doser kan medføre smerter og forøget smertefølelse (som ikke kan fjernes med

yderligere morfi n) og pludselige ryk i musklerne; væske i lungerne.

Morfi n SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om øget udskillelse af et hormon (ADH).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Morfi n SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Morfi n SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Morfi n SAD i køleskab (2-8˚C).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afl øbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Morfi n SAD suppositorier, 20 mg indeholder

Aktivt stof: Morphinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelser

Morfi n SAD 20 mg er et hvidt, granatfomet suppositorium.

Morfi n SAD fi ndes i pakningsstørrelse på 10 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2014.

Vnr. 701102-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety