Montelukast "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Montelukast "Teva" 4 mg granulat
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • granulat
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Montelukast "Teva" 4 mg granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49769
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Montelukast Teva 4 mg, granulat

Til børn i alderen 6 måneder til 5 år

montelukast

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du giver dit barn dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Montelukast Teva til dit barn personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som dit barn har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du giver dit barn Montelukast Teva

Sådan skal Montelukast Teva gives til dit barn

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Montelukast Teva er en leukotrienreceptor-antagonist, der blokerer visse stoffer (leukotriener) i

kroppen. Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne. Ved at blokere

leukotrienernes virkning kan Montelukast Teva mindske astmasymptomer og hjælpe med at

kontrollere astma.

Din læge har udskrevet Montelukast Teva til behandling af dit barns astma og til at forebygge

astmasymptomer hos dit barn om dagen og om natten.

Montelukast Teva bruges til behandling af patienter i alderen 6 måneder til 5 år, der ikke er

tilstrækkeligt behandlet på deres nuværende astmamedicin, og som har brug for yderligere

behandling.

Montelukast Teva kan også bruges som et alternativ til inhalationskortikosteroider til patienter i

alderen 2 til 5 år, som ikke har været i astmabehandling med orale kortikosteroider, og som har

vist, at de ikke kan anvende inhalationskortikosteroider.

Montelukast Teva hjælper også med at forebygge forsnævring af luftvejene, som udløses af fysisk

aktivitet hos patienter i alderen 2 år og derover.

Din læge vil beslutte, hvordan Montelukast Teva skal anvendes, afhængigt af symptomerne og

alvorligheden af dit barns astma.

Lægen kan have givet dit barn Montelukast Teva for noget andet. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom.

Særlige kendetegn for astma er:

forsnævring af luftvejene, som gør vejrtrækningen besværlig. Denne forsnævring kan ændres

som reaktion på forskellige forhold.

følsomme luftveje, som reagerer på mange ting, for eksempel cigaretrøg, pollen eller kold luft

eller fysisk aktivitet.

hævelse (betændelse) af luftvejene.

Symptomerne på astma er: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet.

2.

Det skal du vide, før du giver dit barn Montelukast Teva

Brug ikke Montelukast Teva

hvis dit barn er allergisk over for montelukastnatrium eller ét af de øvrige indholdsstoffer i

Montelukast Teva (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis dit barns astma forværres, eller dit barns åndedræt besværes, skal du straks kontakte din

læge.

Montelukast Teva er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis der opstår et

anfald, skal den instruktion, som lægen har givet, følges nøjagtigt. Det er meget vigtigt altid at

have dit barns nødvendige anfaldsmedicin ved hånden, hvis et sådant anfald skulle opstå.

Det er vigtigt, at dit barn får al den astmamedicin, som lægen har udskrevet. Montelukast Teva

må ikke erstatte anden astmamedicin, som din læge har udskrevet til dit barn.

Hvis dit barn får astmamedicin og oplever en kombination af følgende symptomer, skal du

kontakte din læge: influenzalignende sygdom, en prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i

arme og ben, forværring af lungesymptomerne og/eller udslæt.

Dit barn bør ikke få acetylsalicylsyre eller andre anti-inflammatoriske lægemidler (også kaldet

nonsteroide anti-inflammatoriske lægemidler eller NSAID’er), hvis disse lægemidler

forværrer dit barns astma.

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Teva

Anden medicin kan påvirke virkningen af Montelukast Teva, eller Montelukast Teva kan påvirke

virkningen af anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn får anden medicin eller har fået det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er især vigtigt, hvis dit barn får:

phenobarbital (anvendes til behandling af epilepsi)

phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi)

rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose og andre infektioner).

gemfibrozil (anvendes til behandling af hypertriglyceridæmi, forskellige former for hyperlipidæmi

og primær hyperkolesterolæmi).

Brug af Montelukast Teva sammen med mad og drikke

Montelukast Teva kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Dette afsnit er ikke relevant i forbindelse med indtagelse af Montelukast Teva, da lægemidlet er

beregnet til børn i alderen 6 måneder til 5 år. Følgende information er dog relevant i relation til det

aktive indholdsstof, montelukast.

Graviditet:

Kvinder, som er gravide eller planlægger at blive gravide, skal kontakte lægen, før de tager

montelukast. Din læge vil vurdere, om du kan tage montelukast under graviditeten.

Amning:

Det vides ikke, om montelukast udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal

du kontakte lægen, før du tager montelukast.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette afsnit er ikke relevant i forbindelse med indtagelse af Montelukast Teva, da det er beregnet til

børn i alderen 6 måneder til 5 år. Følgende information er dog relevant i relation til det aktive

indholdsstof, montelukast.

Montelukast har kun en lille indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Det er dog

forskelligt, hvordan man reagerer på medicinen. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret

bivirkninger (såsom svimmelhed og døsighed) med montelukast, som hos nogle patienter kan påvirke

evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal Montelukast Teva gives til dit barn

Dette lægemiddel skal gives til børn under overvågning af en voksen. Dit barn skal have

Montelukast Teva hver aften.

Lægemidlet skal tages, selvom dit barn ikke har nogen symptomer, og selvom dit barn har et

akut astmaanfald.

Giv altid Montelukast Teva til dit barn som foreskrevet af din læge. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Skal indtages gennem munden.

Brug til børn i alderen 6 måneder til 5 år

Et brev Montelukast Teva, som skal indtages gennem munden hver aften.

Hvis dit barn får Montelukast Teva, skal du være sikker på, at barnet ikke får andre lægemidler, som

indeholder det samme aktive indholdsstof som Montelukast Teva.

Der findes Montelukast 4 mg granulat til børn i alderen 6 måneder til 2 år. Der findes Montelukast 4

mg tyggetabletter og Montelukast 4 mg granulat til børn i alderen 2 til 5 år. Montelukast Teva-

granulatformuleringen anbefales ikke til børn under 6 måneder.

Sådan skal du give dit barn Montelukast Teva

Du må ikke åbne brevet, før du skal bruge det.

Montelukast Teva kan gives enten:

direkte gennem munden

ELLER det kan blandes med en skefuld kold eller lunken pureret mad (fx æblemos, is,

gulerodsmos eller ris).

Du skal blande hele granulatindholdet med en skefuld kold eller lunken pureret mad og sørge

for, at al indholdet blandes i maden.

Du skal sørge for, at dit barn får alt granulatet/hele granulat-madblandingen på skeen med det

samme (inden for 15 minutter). VIGTIGT: Du må aldrig opbevare granulatet/granulat-

madblandingen til senere brug.

Montelukast Teva bør ikke opløses i væske. Dit barn må dog gerne drikke efter at have

indtaget granulatblandingen.

Montelukast Teva kan tages uafhængigt af måltider.

Hvis dit barn har fået for meget Montelukast Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis dit barn har fået mere af Montelukast Teva,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og barnet føler sig utilpas.

Der har ikke været rapporteret om bivirkninger i forbindelse med overdosering. De hyppigste

symptomer på overdosering hos voksne og børn indbefatter mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine,

opkastning og hyperaktivitet.

Kontakt dit barns læge med det samme for rådgivning.

Hvis du har glemt at give dit barn Montelukast Teva

Du skal forsøge at give dit barn Montelukast Teva som foreskrevet. Hvis du har glemt at give dit barn

en dosis, skal du blot genoptage behandlingen og fortsætte med ét brev én gang dagligt.

Du må ikke give dit barn en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis dit barns behandling med Montelukast Teva stoppes

Montelukast Teva kan kun hjælpe med at holde dit barns astma under kontrol ved vedvarende brug.

Det er vigtigt, at dit barn bliver ved med at få Montelukast Teva, så længe lægen foreskriver det, for at

bevare kontrollen med dit barns astma.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger er:

alvorlige allergiske reaktioner, herunder udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals,

hvilket kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær

Churg-Strauss syndrom (en kombination af symptomer, såsom influenzalignende sygdom,

stikken og prikken eller følelsesløshed i arme og ben, forværring af lungesymptomer og/eller

udslæt)

ændringer i adfærd eller humør, herunder selvmordstanker eller selvmordsforsøg

alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme)

leverbetændelse.

Du skal fortælle det til din læge med det samme, hvis dit barn får et eller flere af disse

symptomer.

I kliniske undersøgelser med Montelukast Teva er de mest almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 patienter og hos færre end 1 ud af 10 behandlede børn), som er blevet indberettet:

diarré

hyperaktivitet

astma

skællende og kløende hud

udslæt.

Derudover er følgende bivirkninger blevet indberettet i kliniske undersøgelser med enten montelukast

10 mg filmovertrukne tabletter eller montelukast 5 mg eller 4 mg tyggetabletter:

mavesmerter

hovedpine

tørst.

Disse bivirkninger var sædvanligvis milde og opstod med større hyppighed hos patienter, som fik

montelukast, end hos patienter, som fik placebo (en tablet, som ikke indeholdt lægemiddel).

Derudover er følgende bivirkninger blevet rapporteret, mens medicinen har været på markedet:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

infektion i de øvre luftveje.

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

diarré, kvalme, opkastning

feber.

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

adfærds- og humørændringer (unormale drømme, herunder mareridt, søvnbesvær,

søvngængeri, irritabilitet, nervøsitet, rastløshed, ophidselse, herunder aggressiv adfærd eller

fjendtlighed, depression

svimmelhed, døsighed, prikken i arme og ben og følelsesløshed, krampeanfald

næseblod

mundtørhed, fordøjelsesbesvær

blå mærker, kløe, nældefeber

led- eller muskelsmerter, muskelkramper

træthed, en følelse af ubehag, hævelse.

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

øget tendens til blødninger

hjertebanken

rysten.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

hallucinationer, desorientering

ømme røde knuder under huden, fortrinsvis på skinnebenene (erythema nodosum).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på brevet (efter Exp). De første to tal er måneden,

og de sidste fire tal er årstallet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Teva indeholder:

Det aktive stof er montelukast. Hvert brev med granulat indeholder montelukastnatrium

svarende til 4 mg montelukast.

De øvrige indholdsstoffer er: mannitol, hydroxypropylcellulose, natriumlaurilsulfat og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Montelukast Teva 4 mg granulat består af hvidt til råhvidt granulat.

Kartoner med 7, 20, 28, 30 og 98 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Operations Poland Sp. z o.o., 80 Mogilska St., 31-546 Kraków, Polen.

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Montelukast Teva 4mg granulaat

Danmark:

Montelukast Teva

Portugal:

Montelucaste Teva

Spanien:

Montelukast Davur 4 mg gránulos EFG

Storbritannien:

Montelukast 4mg granules

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed