Montelukast "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Montelukast "Actavis" 5 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Montelukast "Actavis" 5 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44473
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Montelukast Actavis

5 mg tyggetabletter

Til børn i alderen 6 - 14 år

montelukast

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at

tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret Montelukast Actavis til dig eller dit barn personligt. Lad

derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre eller du eller dit barn får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Montelukast Actavis

Sådan skal du tage Montelukast Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Montelukast Actavis er en leukotrienreceptor-antagonist, som blokerer nogle

stoffer, der kaldes leukotriener.

Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne. Ved

at blokere leukotrinerne, forbedrer Montelukast Actavis astmasymptomerne

og hjælper til at kontrollere astma.

Din læge eller dit barns læge har udskrevet Montelukast Actavis til behandling

af din eller dit barns astma og for at forebygge astmasymptomer om dagen og

natten.

Montelukast Actavis bruges til behandling af patienter i alderen 6 - 14 år,

hvis astma ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med den medicin, de får, og

som derfor har brug for ekstra medicin.

Montelukast Actavis kan også anvendes som alternativ til inhalerede

kortikosteroider til patienter i alderen 6 - 14 år, som ikke for nylig har taget

orale kortikosteroider (taget gennem munden) mod astma og ikke har

været i stand til at bruge inhaleret kortikosteroid.

Montelukast Actavis forhindrer også, at anstrengelse får bronkierne til at

trække sig sammen hos patienter fra 6 - 14 år.

Din læge eller dit barns læge vil beslutte, hvordan Montelukast Actavis skal

anvendes, afhængig af de symptomer du eller barnet har og sværhedsgraden

af din ellers dit barns astma.

Lægen kan have givet dig Montelukast Actavis for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage

Montelukast Actavis

Fortæl din læge eller dit barns læge om sygdomme eller allergier, som barnet

har nu eller har haft.

Tag ikke Montelukast Actavis

Hvis du eller dit barn er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du eller dit

barn tager Montelukast Actavis

Hvis din eller barnets astma eller vejrtrækning bliver værre, skal du straks

kontakte lægen.

Montelukast Actavis, der tages gennem munden, er ikke beregnet som

behandling af akutte astmaanfald. Hvis du eller barnet får et anfald, skal

du følge de instruktioner, du har fået af lægen. Sørg for, at du eller barnet

altid har inhalationsmedicinen til astmaanfald med jer.

Det er vigtigt, at du eller barnet tager alle de former for astmamedicin, som

lægen har udskrevet.

Montelukast Actavis må ikke bruges i stedet for anden astmamedicin, som

lægen har udskrevet til dig eller barnet.

Hvis du eller barnet får medicin mod astma, skal du holde øje med, om du

eller barnet får en række symptomer som f.eks. en influenzalignende

sygdom, stikken og prikken eller følelsesløshed i arme og ben, forværring

af symptomer fra lungerne og/eller udslæt. Kontakt lægen, hvis det sker.

Du eller barnet bør ikke tage acetylsalicylsyre (aspiriner) eller andet

nonsteroid antiinflammatorisk medicin (NSAIDs), hvis det gør astmaen

værre.

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Actavis

Nogle former for medicin kan påvirke, hvordan Montelukast Actavis virker, og

Montelukast Actavis kan påvirke, hvordan din eller barnets anden medicin

virker.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl lægen det, hvis du eller dit barn tager noget af følgende medicin, før

du/dit barn starter med at tage Montelukast Actavis:

phenobarbital (til behandling af epilepsi)

phenytoin (til behandling af epilepsi)

rifampicin (til behandling af tuberkulose og visse andre infektioner)

gemfibrozil (til behandling af forhøjet fedtindhold i blodet)

Brug af Montelukast Actavis sammen med mad og drikke

Montelukast Actavis 5 mg tyggetabletter må ikke tages samtidig med mad.

Tyggetabletterne skal tages mindst en time før eller to timer efter et måltid.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Amning

Det vides ikke, om Montelukast Actavis udskilles i brystmælk. Tal med lægen,

før du tager Montelukast Actavis, hvis du ammer eller skal til at amme. Lægen

vil afgøre, om du kan tage Montelukast Actavis og amme samtidig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Montelukast Actavis forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene

maskiner. Patienters reaktion på medicin kan dog være forskellig. Visse

bivirkninger (som svimmelhed og træthed), som er rapporteret i sjældne

tilfælde med Montelukast Actavis, kan påvirke nogle patienters evne til at køre

bil og betjene maskiner.

Montelukast Actavis tyggetabletter indeholder aspartam, en

fenylalaninkilde (en aminosyre). Kan være skadelig for patienter med

fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

Montelukast Actavis tyggetabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før

du eller dit barn tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du eller dit

barn ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du eller dit barn tage Montelukast Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Montelukast Actavis skal altid tages, som lægen har instrueret dig eller dit

barn. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ikke er sikker.

Den anbefalede dosis er en Montelukast Actavis tyggetablet om dagen

som ordineret af lægen.

Medicinen skal tages, selv om du eller dit barn ikke har symptomer, eller

selv om du eller dit barn får et akut astmaanfald.

Tyggetabletten tages via munden.

Til børn mellem 6 og 14 år:

En Montelukast Actavis 5 mg tyggetablet daglig, der tages om aftenen.

Montelukast Actavis 5 mg tyggetabletter må ikke tages samtidig med mad.

Tyggetabletterne skal tages mindst en time før eller to timer efter et måltid.

Hvis du eller dit barn tager Montelukast Actavis, skal du sikre dig, at du eller

dit barn ikke også tager anden medicin, som indeholder det samme aktive stof,

montelukast.

Til andre aldersgrupper:

Montelukast i andre styrker og lægemiddelformer kan fås til andre

aldersgrupper.

Hvis du eller dit barn har taget for meget Montelukast Actavis

Kontakt straks lægen for at få råd og vejledning.

Flertallet af rapporterne om overdosering viste ingen bivirkninger. De mest

almindelige symptomer, der er rapporteret i forbindelse med en overdosis hos

voksne og børn, er mavesmerter, søvnløshed, tørst, hovedpine, opkastning

og hyperaktivitet.

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Montelukast Actavis

Forsøg at huske at tage/give dit barn Montelukast Actavis hver dag som

angivet. Men hvis du eller dit barn springer en dosis over, skal du eller dit barn

bare fortsætte med tage en tablet daglig.

Du må ikke tage/give en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du eller dit barn holder op med at tage Montelukast Actavis

Montelukast Actavis kan kun hjælpe på din eller dit barns astma, hvis du eller

dit barn bliver ved med at tage det.

Det er vigtigt, at du eller dit barn tager Montelukast Actavis, så længe som

lægen har bestemt det. Det vil hjælpe med at styre din eller dit barns astma.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du vil vide mere om anvendelse af

medicinen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, som er rapporteret i

forbindelse med montelukast, skal du stoppe med at give eller tage

Montelukast Actavis og straks kontakte lægen:

pludselig hiven efter vejret, hævelser af læber, tunge og svælg eller krop,

udslæt, besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion). Denne

bivirkning er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

personer).

influenzalignende sygdom, stikken og prikken eller følelsesløshed i arme

og ben, forværrede lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss-

syndrom). Denne bivirkning er meget sjælden (kan forekomme hos op til 1

ud af 10.000 personer).

selvmordstanker og –handlinger. Denne bivirkning er meget sjælden (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer).

alvorlige hudreaktioner (erythema mulitforme), som kan opstå uden varsel.

Denne bivirkning er meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af

10.000 personer).

Der er også indberettet følgende bivirkninger for montelukast:

Meget almindelig: Kan forekomme hos flere end 1 ud 10 personer

forkølelse (øvre luftvejsinfektion)

Almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

hovedpine

mavesmerter

tørst

diare, kvalme, opkastning

udslæt

feber

astma

hyperaktivitet

rød, kløende hud (eksem)

forhøjet mængde af visse stoffer i blodet (transaminaser)

Ikke almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

adfærds- og stemningsrelaterede ændringer (ændret drømmemønster

med mareridt, søvnløshed, søvngængeri, irritation, angst, rastløshed,

ophidselse, herunder aggressiv adfærd eller fjendtlighed, depression)

svimmelhed, træthed, stikken og prikken, krampeanfald

næseblod

tør mund, fordøjelsesbesvær

blå mærker, kløen, nældefeber

led- og muskelsmerter, muskelkrampe

træthed, utilpashed, hævelser

Sjælden: Kan forekomme hos en ud af 1.000 personer

rysten, opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat hukommelse

øget tendens til blødning

rystelser

hjertebanken

hævelse af huden

Meget sjælden: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

hallucinationer, forvirring,

leverbetændelse, leverproblemer (hepatisk eosinofilinfiltration)

ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema

nodosum),

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail:

dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Montelukast Actavis ved temperaturer over 30°C

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Actavis 5 mg tyggetabletter indeholder

Det aktive stof er montelukast. Hver tyggetablet indeholder

montelukastnatrium, som svarer til 5 mg montelukast.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): mikrokrystallinsk cellulose,

hydroxypropylcellulose, croscarmellosenatrium, lactosemonohydrat, rød

jernoxid (E172), mannitol, silarom kirsebærsmag, (naturidentiske

farvestoffer, farvestoffer, naturfarver, maltodextrin (kartoffel), gummi

arabicum (akacie) (E414), triacetin (E1518), ethylmaltol, maltol, α-

tocopherol (E307)), aspartam (E951), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Montelukast Actavis 5 mg tyggetabletter er lyserøde, meleret, runde og

bikonvekse med M5 indgraveret på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blister i pakninger på:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tyggetabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

GxMed Nordic Ivs, Hovedgaden 55B, 2., 2970 Hørsholm, Denmark

Fremstiller

Actavis Ldt., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Østrig:

Montelukast Actavis 5 mg Kautabletten

Finland:

Montelukast Actavis 5mg purutabletti

Tyskland:

Montelukast Puren5 mg Kautabletten

Grækenland:

Mondelucast/Actavis

Island:

Montelukast Actavis

Italien:

MONTELUKAST ACTAVIS 5 mg compresse

masticabili

Irland:

Montelukast Paediatric Actavis 5 mg Chewable

Tablets

Holland:

Montelukast Auro kauwtablet 5 mg

Norge:

Montelukast Actavis tyggetabletter

Portugal :

Montelucaste Aurovitas

Spanien:

Montelukast Aurovitas 5 mg comprimidos

masticables EFG

Sverige:

Montelukast Actavis

Storbritannien:

Montelukast 5mg chewable tablets

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2017

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

MONTELUKAST Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

MONTELUKAST Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed