Montelukast "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Montelukast "Accord" 5 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Montelukast "Accord" 5 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46197
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Montelukast Accord 5 mg tyggetabletter

Til børn i alderen 6 til 14 år

Montelukast

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Montelukast Accord 5 mg til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller dit barn får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Montelukast Accord 5 mg

Sådan skal du eller dit barn tage Montelukast Accord 5 mg

Bivirkninger

Opbevaring

yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Din eller dit barns læge har ordineret Montelukast Accord 5 mg til behandling af din eller dit barns astma og til at

forhindre astmasymptomer om dagen og natten.

• Montelukast Accord 5 mg anvendes til behandling af patienter, som har brug for yderligere behandling end den

medicin, de allerede får.

• Montelukast Accord 5 mg kan også anvendes som et alternativ til inhalerede kortikosteroider til patienter i alderen

6 til 14 år, der ikke for nylig har taget kortikosteroidtabletter mod deres astma, og som har vist, at de ikke kan

anvende inhalerede kortikosteroider.

• Montelukast Accord 5 mg hjælper også med at forebygge forsnævring af luftvejene udløst af fysisk aktivitet hos

patienter i alderen 6 år og ældre.

Lægen vil beslutte, hvordan Montelukast Accord 5 mg skal anvendes, afhængigt af symptomerne og af, hvor alvorlig

din eller dit barns astma er.

Montelukast Accord 5 mg er en såkaldt leukotrienreceptor-antagonist, som blokerer for nogle stoffer, der kaldes

leukotriener. Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne. Ved at blokere for leukotrienerne,

kan Montelukast Accord 5 mg mindske astmasymptomer og hjælpe med at kontrollere astmaen.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk sygdom.

Astma omfatter:

• vejrtrækningsbesvær forårsaget af forsnævring af luftvejene. Denne forsnævring forværres eller bedres som

reaktion på forskellige forhold.

• følsomme luftveje, der reagerer på mange ting, såsom cigaretrøg, pollen, kold luft eller fysisk aktivitet.

• hævelse (betændelse) i slimhinderne i luftvejene.

Symptomer på astma er bl.a.: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU ELLER DIT BARN BEGYNDER AT TAGE MONTELUKAST ACCORD 5

mg

Fortæl lægen om alle helbredsproblemer eller allergier, som du eller dit barn har nu eller har haft.

Tag ikke/giv ikke dit barn Montelukast Accord 5 mg

hvis du eller dit barn er allergisk (overfølsom) over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Montelukast Accord 5 mg (se pkt. 6: Yderligere oplysninger).

Vær ekstra forsigtig med at tage/give dit barn Montelukast Accord 5 mg

Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns astma eller vejrtrækningsproblemer forværres.

Montelukast Accord 5 mg er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du eller dit barn får et

astmaanfald, skal du følge de instruktioner, du har fået af lægen. Du skal altid have din/dit barns nødmedicin til

astmaanfald med dig.

Det er vigtigt, at du/dit barn tager al den astmamedicin, som lægen har ordineret. Montelukast Accord 5 mg må

ikke tages som erstatning for anden astmamedicin, som lægen har udskrevet til dig/dit barn.

Hvis du/dit barn tager medicin mod astma, skal du kontakte lægen, hvis du/barnet udvikler en kombination af

influenzalignende

symptomer,

stikkende

prikkende

fornemmelser

eller

følelsesløshed

arme

eller

ben,

forværring af lungesymptomer og/eller udslæt.

Du/dit barn bør ikke tage acetylsalicylsyre (aspirin) eller medicin mod betændelse (såkaldt nonsteroid anti-

inflammatorisk medicin eller NSAID), hvis din/dit barns astma forværres af dette.

Brug til børn

Montekulast tyggetabletter 5 mg fås til børn i alderen 6 til 14 år.

Montekulast tyggetabletter 4 mg fås til børn i alderen 2 til 5 år. Brug af Montekulast tyggetabletter 4 mg til børn under 2

år anbefales ikke.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Montelukast Accord 5 mg , og Montelukast Accord 5 mg kan påvirke

andre lægemidlers virkning.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du/dit barn bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det til lægen, hvis du/dit barn tager følgende medicin, før du begynder at tage Montelukast Accord 5 mg /give

dit barn Montelukast Accord 5 mg :

phenobarbital (bruges til behandling af epilepsi)

phenytoin (bruges til behandling af epilepsi)

rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose og visse andre infektioner)

Brug af Montelukast Accord 5 mg sammen med mad og drikke

Montelukast Accord 5 mg må ikke indtages samtidig med mad, men skal tages mindst 1 time før eller to timer efter et

måltid.

Graviditet og amning

Graviditet

Gravide kvinder eller kvinder, der planlægger at blive gravide, bør kontakte deres læge, før de tager Montelukast

Accord 5 mg . Lægen vil vurdere, om de kan tage Montelukast Accord 5 mg .

Amning

Det vides ikke, om Montelukast udskilles i modermælk. Du skal kontakte din læge, før du tager Montelukast Accord 5

mg , hvis du ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Montelukast Accord 5 mg vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Dog er

det forskelligt, hvordan man reagerer på medicin. Visse bivirkninger (såsom svimmelhed og døsighed), som i meget

sjældne tilfælde er set i forbindelse med brug af Montelukast Accord 5 mg , kan påvirke evnen til at køre bil eller

betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast Accord 5 mg

Montelukast Accord 5 mg indeholder aspartam, en kilde til fenylalanin.

Kan være skadelige for børn med fenylketonuri (en sjælden, arvelig stofskiftelidelse). Hvis du/dit barn lider af

fenylketonuri, skal du tage i betragtning, at hver Montelukast tyggetablet indeholder fenylalanin (svarende til 0,842 mg

fenylalanin per 5 mg tyggetablet).

3. SÅDAN SKAL DU/DIT BARN TAGE MONTELUKAST ACCORD 5 mg

• Denne medicin skal tages under opsyn af en voksen.

• Du eller dit barn må kun tage én Montelukast tyggetablet dagligt som foreskrevet af lægen.

• Tabletterne skal også tages, selvom du/dit barn ikke har symptomer, eller hvis du/dit barn har et akut astmaanfald.

• Du/dit barnet skal altid tage tabletten nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

• Tabletten tages gennem munden.

Én Montelukast tyggetablet dagligt tages om aftenen. Montelukast Accord 5 mg tyggetablet bør ikke indtages samtidig

med mad. De bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Hvis du/dit barn tager Montelukast Accord 5 mg , skal du sikre dig, at du/dit barn ikke også tager anden medicin, som

indeholder det samme aktive indholdsstof, montelukast.

Hvis du/dit barn har taget for mange Montelukast Accord 5 mg

Kontakt straks lægen.

I de fleste tilfælde med overdosering er der ikke rapporteret om bivirkninger. De mest almindelige symptomer, der er set

i forbindelse med overdosering hos voksne og børn, er mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og

hyperaktivitet.

Hvis du har glemt at give Montelukast Accord 5 mg til dit barn

Giv Montelukast tabletter som foreskrevet af lægen. Hvis du har glemt at tage/har glemt at give dit barn en dosis, skal

du genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én gang dagligt.

Giv ikke en dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du/dit barn holder op med at tage Montelukast Accord 5 mg

Montelukast Accord 5 mg kan kun behandle din/dit barns astma, hvis du/dit barn fortsætter med at tage dem. Det er

vigtigt at fortsætte med at tage Montelukast Accord 5 mg , så længe lægen foreskriver det. Det vil hjælpe med at

kontrollere din/dit barns astma.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Montelukast Accord 5 mg kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De følgende betegnelser bruges til at angive, hvor ofte bivirkninger forekommer:

Meget almindelig: forekommer hos flere end 1 patient ud af 10

Almindelig: forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100

Ikke almindelig: forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000

Sjælden: forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000

Meget sjælden: forekommer hos færre end 1 patient ud af 10.000

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data

I kliniske undersøgelser med Montelukast Accord 5 mg har de mest almindeligt rapporterede bivirkninger, som menes

at være forbundet med Montelukast Accord 5 mg , været:

5 mg:

• hovedpine

Disse bivirkninger var som regel milde og forekom mere hyppigt hos patienter, der blev behandlet med Montelukast,

end hos patienter, der fik placebopiller (piller, der ikke indeholder medicin).

Desuden er de følgende bivirkninger blevet indberettet, mens lægemidlet har været på markedet:

• betændelse i de øvre luftveje

• øget tendens til blødning

• allergiske reaktioner, herunder udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der kan give vejrtræknings-

eller synkebesvær

• ændringer i opførsel eller sindsstemning [abnorme drømme - herunder mareridt - hallucinationer, irritabilitet,

ængstelse,

rastløshed,

ophidselse

aggressiv

adfærd

eller

fjendtlighed,

rysten,

depression,

søvnbesvær,

søvngængeri, selvmordstanker og selvmordshandlinger (i meget sjældne tilfælde)]

• svimmelhed, døsighed, stikkende og prikkende fornemmelser/følelsesløshed, krampeanfald

• hjertebanken

• næseblod

• diarré, tør mund, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning

• leverbetændelse

• blå mærker, kløe, nældefeber, ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum)

• smerter i led eller muskler, muskelkramper

• træthed, utilpashed, hævelser, feber

Hos astmatiske patienter, der er blevet behandlet med montelukast, er der i meget sjældne tilfælde rapporteret om en

kombination af symptomer med influenzalignende sygdom, stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i

arme og ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss’ syndrom). Kontakt straks lægen, hvis du/dit

barn får et eller flere af disse symptomer.

Spørg din/dit barns læge eller på apoteket om mere information om bivirkninger. Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning er generende eller bliver værre, eller du/dit barn får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Montelukast Accord 5 mg efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og

lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Montelukast Accord 5 mg indeholder:

• Det aktive stof er montelukast. Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende til 5 mg montelukast.

• De øvrige indholdsstoffer er: mannitol(E421) (SD 200), mikrokrystallinsk cellulose (PH 112),

croscarmellosenatrium, kirsebæraroma (501027 AP0551), rød jernoxid (E172), aspartam (E951),

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Lyserøde, spættede, ovale, bikonvekse tabletter præget “M5” på den ene side, flade på den anden.

Pakket i OPA-al-PVC/al-blisterpakninger.

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 og 200 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare AB,

Erik Dahlbergsgatan 11B, 411 26 Göteborg,

Sweden

Fremstiller

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Storbritannien

eller

Cemelog BRS Limited,

2040 Budaörs, Vasút u. 13.,

Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 04/2011

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

EPTIFIBATIDE Injection, Solution [Accord Healthcare Inc.]

EPTIFIBATIDE Injection, Solution [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

MONTELUKAST Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

MONTELUKAST Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed