Monoprost

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Monoprost 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Monoprost 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57780
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Monoprost

til dig

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Monoprost

3. Sådan skal du bruge Monoprost

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Monoprost

hører til en gruppe medicin, der

kaldes prostaglandiner. Det nedsætter trykket i

dit øje ved at øge den naturlige udstrømning af

væske inde fra øjet til blodet.

Monoprost

bruges til at behandle lidelser, der

er kendt som åbenvinklet glaukom og okulær

hypertension. Begge disse tilstande er forbundet

med et forhøjet tryk i øjet, der i sidste ende kan

påvirke dit syn.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE MONOPROST

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Monoprost

, hvis du:

• er allergisk over for latanoprost eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Monoprost

(angivet i

punkt 6).

• er gravid eller forsøger at blive gravid.

• ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Monoprost

, hvis du:

• skal have foretaget eller har fået foretaget en

øjenoperation (herunder operation for grå

stær).

• har problemer med øjnene (f.eks, øjensmerter,

øjenirritation eller -betændelse eller uklart

syn).

• lider af tørre øjne.

• har alvorlig astma eller astma, som ikke er

velbehandlet.

• bruger kontaktlinser. Du kan stadig bruge

Monoprost

, men du skal følge vej ledningen

for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.

• har haft eller har en virusinfektion i øjet

forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).

Børn

Brugen af Monoprost

er ikke undersøgt hos

børn (under 18 år).

Brug af anden medicin sammen med

Monoprost

Monoprost

kan påvirke virkningen af anden

medicin og anden medicin kan påvirke

virkningen af Monoprost

. Fortæl altid lægen

eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke anvende Monoprost

, hvis du er

gravid.

Amning

Du må ikke anvende Monoprost

, hvis du

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få uklart syn i en kort periode, når du

bruger Monoprost

. Hvis det sker, må du ikke

føre motorkøretøjer og du må ikke arbejde med

værktøj eller maskiner indtil dit syn er klart igen.

Monoprost

indeholder

macrogolglycerolhydroxystearat

Monoprost

indeholder macrogolglycerol-

hydroxystearat (udvundet af ricinusolie). Kan

medføre hudreaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE

MONOPROST

Brug altid Monoprost

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis

• Den sædvanlige dosis til voksne (herunder

ældre) er 1 dråbe én gang dagligt i det/de

angrebne øje/øjne. Det er bedst at dryppe

øjnene om aftenen.

• Brug ikke Monoprost

mere end 1 gang

daglig, da hyppigere drypning kan nedsætte

virkningen af behandlingen.

• Brug altid Monoprost

, nøjagtigt som

beskrevet i denne indlægsseddel, eller som

din læge har anvist, indtil du får besked på at

ophøre med behandlingen. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Kontaktlinsebrugere

Hvis du bruger kontaktlinser, skal disse tages

ud, inden du drypper øjnene med Monoprost

Efter drypning med Monoprost

skal du vente

15 minutter, inden du sætter kontaktlinserne i

igen.

BRUGSANVISNING

Dråberne findes i enkeltdosisbeholdere.

Opløsningen fra en enkeltdosisbeholder

Monoprost

skal anvendes straks efter anbrud

til inddrypning i det/de berørte øje/øjne. Da

sterilitet ikke kan opretholdes, efter at enkelt-

dosisbeholderen er åbnet, skal der anvendes en

ny enkeltdosisbeholder før hver anvendelse og

enkeltdosisbeholderen skal bortskaffes straks

efter brug.

Følg brugsanvisningen for øjendråberne:

1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.

2. Brug din finger til forsigtigt at trække ned i det

nederste øjenlåg på det berørte øje.

3. Før spidsen af enkeltdosisbeholderen tæt til

øjet uden at berøre øjet.

Tryk let på enkeltdosisbeholderen, så der kun

dryppes én dråbe i øjet. Slip det nedre

øjenlåg.

5. Tryk en finger mod øjenkrogen af det berørte

øje ind mod næsen. Hold i 1 minut, mens du

holder øjet lukket.

6. Gentag for det andet øje, hvis din læge har

sagt det.

7. Bortskaf enkeltdosisbeholderen efter brug.

Må ikke opbevares til senere brug.

Hvis du bruger Monoprost

sammen med

andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter, efter at du har brugt

Monoprost

, inden du bruger andre øjendråber.

Hvis du har brugt for meget Monoprost

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Monoprost

, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, (og du føler dig utilpas). Tag

pakningen med.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Monoprost

50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder

latanoprost

577111P001

10/2016

Monoprost

er et registreret varemærke, der tilhører Laboratoires Théa.

Hvis du drypper for mange dråber Monoprost

øjet, kan der opstå let irritation i øjet, og øjnene

kan løbe i vand og blive røde. Hvis du er

bekymret for dette, skal du kontakte din læge

for at få vejledning.

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du ved et

uheld har slugt Monoprost

Hvis du har glemt at bruge Monoprost

Fortsæt med den sædvanlige dosis til det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke bruge en

dobbelt dosis som erstatning for den, du har

glemt. Tal med din læge eller apotekspersonalet

hvis du er i tvivl.

Hvis du holder op med at bruge Monoprost

Tal med din læge, hvis du vil holde op med at

bruge Monoprost

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

• En gradvis ændring i din øjenfarve på grund af

øget mængde brunt pigment i den farvede del

af øjet, også kaldet regnbuehinden.

Hvis du har blandet øjenfarve (blå-brun,

grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), er det

mere sandsynligt, at denne farveændring

forekommer end hvis du har enkelt-farvede

øjne (blå, grå, grønne eller brune).

Ændringen i din øjenfarve kan tage flere år,

men det ses typisk inden for de første

8 måneder af behandlingen.

Farveændringen kan være permanent og

kan være mere tydelig, hvis du kun

anvender Monoprost

i det ene øje.

Der er intet der tyder på, at den ændrede

øjenfarve giver problemer.

Når behandling med Monoprost

stoppet, stopper ændringen i øjenfarve

også.

• Røde øjne.

• Øjenirritation (brændende fornemmelse,

følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende

fornemmelse eller følelsen af et fremmed-

legeme i øjet).

• Gradvis ændring af øjenvipper af det

behandlede øje og de fine hår omkring øjet,

hvilket oftest ses hos personer af japansk

oprindelse. Disse ændringer indebærer en

forøgelse af farven (mørkere), længden,

tykkelsen og antallet af dine øjenvipper.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade,

betændelse i øjenlågsranden (blepharitis) og

øjensmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Hævelse af øjenlåg, øjentørhed, betændelse

eller irritation i øjets overflade (keratitis),

uklart syn og bindehindebetændelse.

• Hududslæt.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Betændelse i den farvede del af øjet (iritis/

uveitis), hævelse af nethinden (makulært

ødem), symptomer på hævelse eller

kradsning/skade i øjets overflade, hævelse

omkring øjet (periorbitalt ødem), øjenvipper

der vender i forkert retning eller en ekstra

række af øjenvipper, lysfølsomhed.

• Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af

huden på øjenlågene.

• Astma, forværring af astma eller åndenød

(dyspnø).

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Forværring af angina pectoris hos patienter

med hjertesygdom.

• Smerter i brystet.

• Indsunkne øjne

Patienter har også indberettet følgende

bivirkninger: væskefyldt område i den farvede

del af øjet (iriscyste), hovedpine, svimmelhed,

hjertebanken, smerter i muskler og led, udvikling

af virusinfektion i øjet forårsaget af herpes

simplex-virus (HSV).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Monoprost

utilgængeligt for børn.

• Efter åbning af brevet: anvend enkeltdosis-

beholderen inden for 7 dage.

• Efter åbning af enkeltdosis beholderen:

anvendes straks og bortskaf enkeltdosis-

beholderen efter brug.

• Opbevares ved temperaturer under 25 ºC.

• Brug ikke Monoprost

efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Monoprost

indeholder:

Aktivt stof: Latanoprost. 1 ml øjendråber

indeholder 50 mikrogram latanoprost.

Øvrige indholdsstoffer: Macrogolglycerol-

hydroxystearat 40, sorbitol, carbomer 974P,

macrogol 4000, dinatriumedetat, natrium-

hydroxid (pH-justering) og vand til injektions-

væsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel fås som øjendråber, opløsning

i enkeltdosisbeholder. Opløsningen er en svagt

gul og opalescerende opløsning uden konser-

veringsmiddel i enkeltdosisbeholdere i breve

med 5 enheder: Hver enkeltdosisbeholder

indeholder 0,2 ml af produktet.

En pakningsstørrelse indeholder 90 (18x5)

enkeltdosisbeholdere.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

juli 2016.

10/2016