Mometasonfuroat "Glenmark"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mometasonfuroat "Glenmark" 1 mg/g creme
 • Dosering:
 • 1 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mometasonfuroat "Glenmark" 1 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44822
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mometasonfuroat Glenmark 1mg/g Creme

mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Mometasonfuroat ”Glenmark” til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”.

Sådan skal du bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”.

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Mometasonfuroat

”Glenmark”

tilhører

gruppe

lægemidler,

kaldes

topikale

kortikosteroider (eller steroider). Mometasonfuroat ”Glenmark” er klassificeret som et

”potent kortikosteroid”.

Mometasonfuroat

”Glenmark”

bruges

lindre

rødme

kløe

grund

visse

betændelsesproblemer i huden, såsom psoriasis og visse former for hudeksem. Denne

medicin kurerer ikke din tilstand, men den kan lindre dine symptomer.

Lægen

have

foreskrevet

anden

anvendelse

eller

dosering

angivet

denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET

SKAL

DU

VIDE,

FØR

DU

BEGYNDER

AT

BRUGE

MOMETASONFUROAT ”GLENMARK”

Brug ikke Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du eller dit barn er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, mometasonfuroat,

eller et af de øvrige indholdsstoffer, der er angivet i afsnit 6 (se hvad Mometasonfuroat

”Glenmark” indeholder under ”Yderligere oplysninger”).

På andre hudproblemer, da det kan gøre dem værre, særligt rosacea (en hudsygdom i

ansigtet),

akne

(bumser),

eksem

omkring

munden,

kløe

endetarmsåbningen

kønsorganerne,

bleeksem,

bakterieinfektioner

såsom

børnesår,

tuberkulose

(lungeinfektion),

syfilis

seksuelt

overført

sygdom),

virusinfektioner

såsom

forkølelsessår, helvedesild og skoldkopper, svampeinfektioner såsom fodsvamp (huden på

fødderne er rød og kløende og skaller af), eller skedesvamp (der kan give symptomer som

udflåd og kløe) eller andre hudinfektioner.

Hvis du for nylig har fået bivirkninger af en vaccination (f.eks. mod influenza).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du eller dit barn er overfølsom(t) (allergisk) over for andre kortikosteroider.

Hvis

bliver

irriteret

eller

mere

følsom,

mens

bruger

Mometasonfuroat

”Glenmark”. Fortæl det straks til lægen. Hvis du bruger denne medicin mod psoriasis, kan

tilstanden forværres (din psoriasis kan f.eks. udvikle sig til en ny form med pusholdige

blærer). Du bør med regelmæssige mellemrum få lægen til at kontrollere tilstandens

udvikling, da denne type behandling kræver nøje overvågning.

Hvis du bemærker ændringer i den berørte huds udseende. Kontakt straks lægen.

Du må ikke smøre Mometasonfuroat ”Glenmark” på ødelagt hud.

Du må ikke bruge cremen på øjenlågene. Vær ekstra forsigtig med ikke at få cremen i

øjnene.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller kan være gravid, eller hvis du ammer.

Du må kun starte behandling med Mometasonfuroat ”Glenmark” under graviditeten eller i

ammeperioden efter aftale med lægen.

Hvis din læge beslutter at ordinere denne creme, mens du er gravid eller ammer, skal du

undgå

bruge

store

doser,

ligesom

bruge

cremen

kort

periode.

Mometasonfuroat ”Glenmark” må ikke smøres på brystområdet umiddelbart inden amning.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mometasonfuroat ”Glenmark”

Mometasonfuroat ”Glenmark” indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden,

og stearylalkohol og butylhydroxytoluen (E321), der kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MOMETASONFUROAT ”GLENMARK”

Mometasonfuroat ”Glenmark” skal bruges på huden (kutan brug).

Kun til udvortes brug.

Brug altid Mometasonfuroat ”Glenmark” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Du skal gå til regelmæssig kontrol hos lægen.

Voksne, herunder ældre og børn over 6 år:

Påfør forsigtigt et tyndt lag creme på det berørte hudområde én gang dagligt.

Du har kun behov for en lille mængde af denne creme.

En fingerspids-dosis (en linje fra spidsen af en voksen pegefinger til den første fure) er

nok til at dække et område, der er dobbelt så stort som en voksen hånd. Brug aldrig

cremen i større mængder eller oftere, end lægen eller apoteket har anvist.

Vær ekstra forsigtig:

Brug ikke cremen i ansigtet, medmindre din læge holder dig under tæt kontrol. Brug ikke

cremen i ansigtet i mere end 5 dage. Du må ikke bruge cremen på store områder af

kroppen (mere end 20 % af din kropsoverflade) eller i lange perioder (for eksempel

dagligt i mere end 3 uger).

Undgå kontakt med øjnene.

Brug ikke bandage eller forbinding på det behandlede område, medmindre lægen har

anvist det. Det vil få huden til at absorbere mere creme og dermed øge risikoen for

bivirkninger.

Børn over 6 år

Brug ikke cremen nogen steder på barnets hud uden tæt lægekontrol.

Brug ikke cremen i mere end 5 dage.

Brug ikke cremen på mere end højst 10 % af barnets kropsoverflade.

Børn under 6 år

Mometasonfuroat ”Glenmark” er ikke anbefalet til børn under 6 år.

Hvis du har brugt for meget Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du (eller nogen anden) ved et uheld kommer til at synke noget af cremen, vil det

sandsynligvis ikke give nogen bivirkninger. Kontakt dog lægen eller apoteket, hvis du er

bekymret.

Hvis du bruger cremen oftere, end du skal, eller på store områder af kroppen, kan det

påvirke nogle af dine hormoner. Hos børn kan det påvirke deres vækst og udvikling.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ikke har fulgt doseringsinformationen eller lægens

anvisninger men har brugt cremen for hyppigt og/eller i for lang tid.

Kontakt

lægen,

skadestuen

eller

apoteket,

hvis

brugt

mere

Mometasonfuroat

”Glenmark” end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du har glemt at påføre cremen på det anviste tidspunkt, så påfør den, så snart du

kommer i tanke om det. Du må ikke bruge dobbelt dosis eller påføre cremen to gange på en

dag for at erstatte den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Mometasonfuroat ”Glenmark”

Hvis du har brugt cremen i lang tid, må du ikke afbryde behandlingen pludseligt, da det kan

være skadeligt. Behandlingen skal stoppes gradvist i henhold til lægens anvisninger.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Mometasonfuroat ”Glenmark” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger. Hvis dine symptomer ikke begynder at aftage efter 2-3 ugers brug af denne

medicin, eller hvis dine symptomer bliver værre, skal du kontakte apoteket eller lægen.

Der er anvendt følgende hyppigheder som grundlag for vurderingen af bivirkninger:

Meget almindelig:

Forekommer

flere

behandlede

Almindelig:

Forekommer

behandlede

Ikke almindelig

Forekommer

1.000

behandlede

Sjælden:

Forekommer hos 1 til

10 ud af 10.000

behandlede

Meget sjælden:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede

Ikke kendt:

Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

forhåndenværende data

Følgende bivirkninger er indberettet i forbindelse med brug af topikale kortikosteroider

hos børn og unge

Hudproblemer

Almindelig:

Ikke almindelig

Mild til moderat svie på det behandlede

område,

tyndere

hud,

snurren/prikken,

kløe,

bakterieinfektioner,

paræstesi

(unormale

følelsesfornemmelser

huden) eller unormale røde mærker på

huden.

Uregelmæssige

mærker

eller

striber

huden,

sekundær

infektion,

pusfyldte

blærer i ansigtshuden, lilla eller mørkeblå

misfarvning

huden,

betændelse

hårsække,

usædvanlig

hårvækst,

sensibilisering,

tørhed,

ændringer

hudfarven,

maceration

huden

(opblødning og hvidfarvning af huden),

betændelse

(herunder

aknelignende

reaktioner),

miliaria

(hedeknopper,

meget kløende udslæt).

Infektioner

Ikke almindelig

Blodkar

Meget sjælden

Sekundære infektioner.

Udvidelse af blodkarrene i huden eller

"edderkop-årer”.

Risikoen

bivirkninger

stiger

brug

store

doser,

behandling

store

hudområder, ved langvarig brug og ved brug under en forbinding.

Kortikosteroider kan påvirke den normale dannelse af steroider i kroppen. Der er større

sandsynlighed for, at det sker, hvis du bruger store doser over en lang periode.

Særligt børn, der bliver behandlet med kortikosteroider i form af salver og cremer, kan

absorbere produktet gennem huden, og det kan medføre en sygdom, der hedder Cushings

syndrom, der omfatter mange symptomer, for eksempel opsvulmet rundt ansigt og svaghed.

Børn, der får langtidsbehandling, kan vokse langsommere end andre børn. Lægen vil hjælpe

med at forebygge dette ved at ordinere den laveste steroiddosis, der kan holde dine

symptomer under kontrol.

Der er rapporteret om tilfælde af øget tryk i kraniet (intrakraniel hypertension) hos børn, der

fik topikale kortikosteroider. Symptomerne herpå kan være hovedpine, fremhvælving af

kraniet (fremhvælvende fontaneller) og synsproblemer, herunder sløret syn, ”blinde” pletter

og dobbeltsyn (dobbeltsidigt papilødem).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning

under

Bivirkninger

Lægemiddelstyrelsens

netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug

ikke

Mometasonfuroat

”Glenmark”

efter

udløbsdato,

står

pakningen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Kassér tuben og overskydende creme 12 uger efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mometasonfuroat ”Glenmark” indeholder:

Aktivt stof: mometasonfuroat. Hvert gram Mometasonfuroat ”Glenmark” indeholder

1 mg mometasonfuroat.

Øvrige indholdsstoffer: hexylenglycol, vand, hvid bivoks (E901),

propylenglycolmonopalmitostearat, stearylalkohol, ceteareth-20, titandioxid (E171),

aluminiumstivelseoctenylsuccinat, phosphorsyre og hvid blød paraffin, der indeholder

spor af butylhydroxytoluen (E321).

Udseende og pakningsstørrelser

Mometasonfuroat ”Glenmark” er en hvid til råhvid blød creme.

Den fås i tuber med 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 50 g, 60 g eller 100 g creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladels:

Glenmark Generics (Europe) Limited

Laxmi House, 2 B Draycott Avenue

Kenton, Middlesex HA3 0BU

Storbritannien

Fremstiller:

Accord Healthcare

Sage House

319 Pinner Road

Harrow, Middlesex

HA1 4HF

Storbritannien

Repræsentant for Danmark:

COPHARMA Aps

Jægersborg Allé 164

2820 Gentofte

Danmark

Tlf: (+45) 39100745

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland

Mometasonifuroaatti Glenmark 1mg/g emulsiovoide

Italien

Mometasone furoato Glenmark 1mg/g Crema

Norge

Mometason Glenmark 1mg/g Krem

Spanien

Mometasone Glenmark Generics 1mg/g Crema

Storbritannien

Mometasone Furoate 0.1% w/w Cream

Sverige

Mometason Glenmark 1mg/g kräm

Tyskland

Mometason Glenmark 1mg/g Creme

Denne indlægsseddel blev senest revideret August 2011

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety