Modafinil "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Modafinil "2care4" 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Modafinil "2care4" 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55455
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Modafinil 2care4 100 mg tabletter

Modafinil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Modafinil 2care4

Sådan skal du tage Modafinil 2care4

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i tabletterne er modafinil.

Modafinil kan tages af voksne, som lider af narkolepsi, for at hjælpe dem til at holde sig vågne.

Narkolepsi er en sygdom, som medfører usædvanlig stor søvnighed i dagtimerne samt en tendens til pludseligt at falde i søvn i upassende

situationer (søvnanfald). Modafinil kan forbedre din narkolepsi og nedsætte sandsynligheden for, at du vil få søvnanfald, men der kan

også være andre måder, hvorpå du kan forbedre din tilstand. Du kan få rådgivning af din læge.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Modafinil 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringse tiketten.

Tag ikke Modafinil 2care4:

hvis du er allergisk over for modafinil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Modafinil 2care4 (angivet i afsnit 6).

hvis du har uregelmæssig hjerterytme.

hvis du har forhøjet blodtryk (hypertension) i moderat til alvorlig grad, og blodtrykket ikke er under kontrol.

Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Modafinil 2care4, hvis du har:

nogen form for hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk. Din læge vil jævnligt tjekke disse tilstande under behandlingen med Modafinil

2care4.

eller har haft depression, nedsat sindsstemning, angst, psykose (tab af virkelighedssans), mani (overdreven opstemthed eller ekstrem

glædesfølelse) eller maniodepressivitet (bipolær sindslidelse), da modafinil kan forværre disse tilstande.

nyre- eller leverproblemer (du skal tage en lavere dosis).

misbrugt alkohol eller lægemidler/stoffer.

Børn og unge Børn under 18 år bør ikke tage denne medicin.

Andre ting du skal tale med din læge om

Nogle patienter har rapporteret selvmords- -tanker, aggressive tanker samt selvmordsrelateret adfærd under behandlingen med denne

medicin. Fortæl det straks til din læge, hvis du føler dig deprimeret, har aggressive eller fjendtlige tanker om andre mennesker eller

oplever selvmordstanker eller andre ændringer i din adfærd (se pkt. 4). Du kan overveje at få et familiemedlem eller en nær ven til at

hjælpe med at holde øje med fares ignalerne for depression eller andre ændringer i din adfærd.

Du kan blive afhængig af denne medicin ved langtidsbrug. Hvis du har brug for at tage medicinen i en længere periode, vil din læge

jævnligt tjekke, om dette er den bedste medicin for dig.

Brug af anden medicin sammen med

Modafinil 2care4 Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Modafinil 2care4 og visse

andre former for medicin kan påvirke hinanden, og det kan derfor være nødvendigt, at din læge justerer doserne. Det er specielt vigtigt,

hvis du tager nogle af nedenstående lægemidler samtidig med Modafinil 2care4:

Hormonelle svangerskabsforebyggende midler (inklusive p-piller, implantat, spiral og plastre). Du skal overveje at bruge andre

svangerskabsforebyggende metoder under behandlingen med Modafinil 2care4 og i to måneder efter endt behandling, da modafinil

nedsætter effektiviteten af hormonelle svangerskabsforebyggende midler.

Omeprazol (til behandling af sure opstød, fordøjelsesproblemer eller mavesår).

Antiviral medicin til behandling af hiv-infektion (proteasehæmmere f.eks. indinavir eller ritonavir).

Ciclosporin (til forebyggelse af afstødning af organer efter transplantation samt til behandling af leddegigt eller psoriasis). - Medicin

mod epilepsi (f.eks. carbamezepin, phenobarbital eller phenytoin).

Medicin mod depression (f.eks. amitriptylin, citalopram eller fluoxetin) eller angst (f.eks. Diazepam, triazolam, midazolam eller

buspiron).

Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Din læge vil kontrollere blodets evne til at størkne under behandlingen.

Calciumkanalblokkere eller betablokkere, som bruges til behandling af for højt blodtryk eller hjerteproblemer (f.eks. amlodipin,

verapamil eller propranolol).

Statiner, som bruges til at nedsætte kolesterol i blodet (f.eks. atorvastatin eller simvastatin).

Graviditet og amning Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tal med lægen om velegnede svangerskabs- forebyggende metoder, mens du tager Modafinil 2care4 (og to måneder efter, behandlingen

er ophørt), eller hvis du er i tvivl om noget.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Modafinil 2care4 kan forårsage sløret syn eller svimmelhed hos op til 1 ud af 10 personer. Forsøg ikke at køre bil eller motorcykel eller

arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig påvirket af medicinen eller stadig føler dig meget træt.

Modafinil 2care4 indeholder Lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Modafinil 2care4

Tag altid Modafinil 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Brug til børn og unge Børn under 18 år bør ikke tage denne medicin.

Brug til voksne

Den anbefalede dosis er 200 mg dagligt. Du kan enten tage denne dosis en gang dagligt (om morgenen) eller fordelt på to daglige doser

(100 mg om morgenen og 100 mg midt på dagen). Din læge kan i nogle tilfælde beslutte at forhøje din dosis til højst 400 mg dagligt.

Brug til ældre patienter (over 65 år) Den anbefalede dosis er 100 mg dagligt.

Din læge vil kun øge din dosis (til højst 400 mg dagligt), hvis du ikke har nogen nyre- eller leverproblemer.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Den anbefalede dosis er 100 mg dagligt.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Indgivelsesmåde

Tabletterne skal sluges hele med vand.

Hvis du har taget for mange

Modafinil 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Modafinil 2care4, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du tager for mange tabletter, kan du få kvalme eller blive rastløs, desorienteret, konfus eller opstemt. Du kan også få søvnbesvær,

diarré, hallucinationer (fornemme ting, som ikke er virkelige), brystsmerter, ændringer i hjertefrekvensen eller blodtryksforhøjelse.

Hvis du har glemt at tage

Modafinil 2care4 Hvis du har glemt at tage din medicin, så tag den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage

Modafinil 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage medicinen og fortæl straks din læge, hvis du har en eller flere af følgende bivirkninger:

Du pludseligt får vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning eller hævelse af dit ansigt, mund eller hals.

Du får hududslæt eller kløe (især hvis det er over hele kroppen). Alvorlige udslæt kan forårsage blæredannelse eller afskalning af

huden samt sår i mund, øjne, næse eller kønsdele. Du kan evt. også få feber og unormale blodprøve- resultater.

Du føler nogen som helst forandringer i din mentale tilstand og velbefindende.

Dette kan være: º Humørsvingninger eller unormale tanker, º Aggression eller fjendtlighed, º Glemsomhed eller konfusion, º Ekstrem

lykkefølelse, º Overdreven opstemthed eller hyperaktivitet,

º Ængstelse eller nervøsitet, º Depression, selvmordstanker eller selvmordsrelateret adfærd,

º Ophidselse eller psykose (realitetstab, som kan omfatte vrangforestillinger eller fornemmelse af ting, som ikke er virkelige),

personlighedsforstyrrelse eller føle sig uengageret eller paralyseret.

Andre bivirkninger inkluderer følgende: Meget almindelige (påvirker mere end 1 ud af 10 brugere):

Hovedpine

Almindelige (påvirker mindre end 1 ud af 10 brugere):

Svimmelhed

Søvnighed, ekstrem træthed eller søvnløshed

Opmærksomhed på din hjerterytme, hvilken kan være hurtigere end normalt

Brystsmerter

Rødmen/blussen

Tør mund

Appetittab, kvalme, mavesmerter, fordøjelsesproblemer, diarré eller forstoppelse

Svækkelse

Følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i hænder og fødder

Sløret syn

Unormale resultater af blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer

(øget niveau af leverenzymer)

Ikke almindelige (påvirker mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere):

Rygsmerter, nakkesmerter, muskelsmerter, muskelsvaghed, kramper i benene, ledsmerter samt trækninger eller rysten

Svimmelhed

Problemer med at bevæge musklerne jævnt eller andre bevægelsesproblemer, muskelspændinger, koordinationsbesvær

Høfebersymptomer, herunder kløende/ løbende næse eller tåreflåd

Forværring af hoste eller astma, stakåndethed

Hududslæt, akne eller hudkløe

Svedtendens

Ændringer i blodtryk (forhøjet eller nedsat), unormalt EKG (måling af hjertets elektroniske aktivitet) og regelmæssig eller usædvanlig

langsom hjerterytme

Synkebesvær, hævet tunge eller mundsår • Luft i maven, sure opstød, øget appetit, vægtændringer, tørst eller smags-ændringer

Opkastning

Migræne

Taleproblemer

Sukkersyge (diabetes) med forhøjet blodsukker

Forhøjet kolesterolniveau i blodet

Hævede hænder og fødder

Afbrudt søvn eller unormale drømme

Nedsat sexlyst

Næseblod, ondt i halsen eller bihulebetændelse

Synsforstyrrelser eller tørre øjne

Unormal urin eller hyppig vandladning

Uregelmæssige menstruationer

Unormale blodprøveresultater, som viser, at antallet af dine hvide blodlegemer er forandret

Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Modafinil 2care4 utilgængeligt for børn.

Tag ikke Modafinil 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Modafinil 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Modafinil Hver tablet indeholder 100 mg modafinil.

Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (Type A), crospovidon (Type B), prægelatineret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, povidon

K-90, povidon K-30, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Modafinil 2care4 er en hvid til råhvid kapselformet tablet præget med “M” på den ene side og “100 MG” på den anden side af tabletten.

Pakningsstørrelser Modafinil 2care4 fås i blisterpakning med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.