Mirtazapin "Nordic Prime"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mirtazapin "Nordic Prime" 45 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 45 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mirtazapin "Nordic Prime" 45 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58577
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mirtazapin Nordic Prime 45 mg smeltetabletter

Mirtazapin

Læs

denne

indlægsseddel

grundigt,

inden

du

begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret

Mirtazapin

Nordic Prime

til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt

lægen

hvis

får

bivirkninger,

herunder

bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

nyeste

indlægsseddel

findes

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin

Nordic Prime

3. Sådan skal du tage Mirtazapin Nordic Prime

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mirtazapin Nordic Prime tilhører gruppen af medicin, der

kaldes antidepressiva. Mirtazapin Nordic Prime anvendes

til behandling af depression hos voksne.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE MIRTAZAPIN NORDIC PRIME

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens

anvisning

oplysningerne

doseringsetiketten.

Tag ikke Mirtazapin Nordic Prime:

hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Mirtazapin Nordic Prime (angivet

i afsnit 6).

hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger)

har taget medicin, der kaldes monoaminooxidase (MAO)

hæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt

lægen

eller

apotekspersonalet,

før

tager

Mirtazapin Nordic Prime.

Børn og unge

Mirtazapin Nordic Prime bør normalt ikke anvendes til

børn og unge under 18 år. Desuden gøres opmærksom

på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger

f.eks.

selvmordsforsøg,

selvmordstanker

fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og

vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods

dette kan din læge ordinere Mirtazapin Nordic Prime til

patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i

deres

bedste

interesse.

Hvis

læge

ordineret

Mirtazapin Nordic Prime til en patient under 18 år, og du

ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til lægen.

Hvis patienter under 18 år indtager Mirtazapin Nordic

Prime og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår

eller

forværres,

skal

lægen

kontaktes.

Derudover

foreligger

ikke

langtidsdata

sikkerhed

Mirtazapin Nordic Prime med hensyn til vækst, modning

kognitiv

adfærdsmæssig

udvikling

denne

aldersgruppe.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade

dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre,

lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager

tid, før denne form for medicin begynder at virke. Der går

normalt ca. to uger, men det kan også vare længere.

Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan,

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig selv,

hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har udvist

en større risiko for selvmordsadfærd hos voksne under

25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på et eller andet tidspunkt tænker på at skade dig

selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte lægen

eller tage på hospitalet.

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem

eller

en

nær

ven,

deprimeret,

bede

vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også

bede vedkommende om at fortælle dig det, hvis han eller

hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han

eller hun er bekymret for ændringer i din adfærd.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mirtazapin Nordic

Prime, hvis du har eller har haft en af følgende tilstande:

Epilepsianfald. Hvis du begynder at få anfald eller

dine

anfald

bliver

hyppigere,

skal

stoppe

behandlingen

Mirtazapin

Nordic

Prime

straks kontakte lægen.

Leversygdomme, inklusive gulsot. Hvis der opstår

gulsot, skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin

Nordic Prime og straks kontakte lægen.

Nyresygdomme.

Hjertesygdomme eller for lavt blodtryk.

Skizofreni. Hvis psykotiske symptomer, som f.eks.

paranoide tanker, forekommer hyppigere eller bliver

voldsommere skal du straks kontakte lægen.

Manisk

depression

(perioder

skiftende

mellem

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning).

Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset,

skal du stoppe behandlingen med Mirtazapin Nordic

Prime og straks kontakte lægen.

Sukkersyge (det kan blive nødvendigt at justere

doseringen

insulin

eller

anden

medicin

sukkersyge).

Øjensygdomme, såsom forhøjet tryk i øjet (grøn

stær).

Vandladningsbesvær,

grund

forstørret

blærehalskirtel.

Visse hjertelidelser, som kan ændre hjerterytmen, et

nyligt hjerteanfald, hjertesvigt, eller hvis du tager

visse lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen.

Fortæl

lægen

disse

tilstande,

inden

tager

Mirtazapin Nordic Prime, hvis ikke du allerede har gjort

det.

Hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj

feber,

ondt

halsen

sår

munden.

Stop

behandlingen med Mirtazapin Nordic Prime og kontakt

straks lægen for at få taget en blodprøve. I sjældne

tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i

produktionen

blodceller

knoglemarven.

Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter

4-6 ugers behandling.

hvis du er ældre. Du kan være mere følsom overfor

bivirkninger af antidepressiv medicin.

Brug

af

anden

medicin

sammen

med

Mirtazapin

Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du

tager anden medicin eller har gjort det for nyligt.

Tag ikke Mirtazapin Nordic Prime samtidig med:

Monoaminoxidase-hæmmere

(MAO-hæmmere).

må heller ikke tage Mirtazapin Nordic Prime i to uger

efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis

du holder op med at tage Mirtazapin Nordic Prime, må

du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger

herefter. Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid,

tranylcypromine (begge er antidepressiva) og selegilin

(anvendes ved Parkinsons sygdom).

Du skal være forsigtig med at tage Mirtazapin Nordic

Prime samtidig med:

Antidepressiva

som

serotoningenoptagshæmmere

(SSRI’er), venlafaxin og L-tryptophan eller triptaner

(til behandling af migræne), tramadol (smertestillende),

linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle

psykiatriske tilstande), methylenblåt (til behandling af

høje niveauer af methæmoglobin i blodet) og perikon-

produkter (et naturprodukt mod depression). Mirtazapin

Nordic Prime alene eller kombinationen af Mirtazapin

Nordic Prime med disse mediciner kan i meget sjældne

tilfælde føre til den tilstand, som kaldes serotonergt

syndrom.

Nogle

symptomerne

syndromet

uforklarlig

feber,

sveden,

hjertebanken,

diarre,

(ukontrollerede)

muskelsammentrækninger,

rysten,

overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og

bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af disse

symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Mirtazapin Nordic Prime kan i kombination med følgende

typer medicin øge den sløvende virkning af disse:

Medicin

mod

angst

eller

søvnløshed

såsom

benzodiazepiner;

medicin mod skizofreni såsom olanzapin;

medicin mod allergier såsom cetirizin;

medicin mod voldsomme smerter såsom morfin.

Mirtazapin

Nordic

Prime

kombination

nedenstående

typer

medicin

øge

mængden

mirtazapin

blod.

være

nødvendigt

nedsætte dosis af Mirtazapin Nordic Prime, og øge dosis

igen,

når

behandlingen

disse

typer

medicin

stoppes:

medicin

mod

infektioner;

medicin

bakterieinfektioner

(såsom

erytromycin);

medicin

svampeinfektioner

(såsom

ketoconazol);

medicin

HIV/AIDS

(såsom

proteasehæmmere).

Medicin mod sår i mave og tarm: cimetidin.

Den antidepressive medicin nefazodon

Mirtazapin

Nordic

Prime

kombination

nedenstående

typer

medicin

nedsætte

mængden

mirtazapin i dit blod. Det kan være nødvendigt at øge

dosis af Mirtazapin Nordic Prime, og nedsætte dosis

igen,

når

behandlingen

disse

typer

medicin

stoppes:

Medicin

mod

epilepsi

såsom

carbamazepin

phenytoin,

medicin mod tuberkulose, såsom rifampicin.

Blodfortyndende medicin såom warfarin. Mirtazapin

Nordic

Prime kan øge

effekten

warfarin i

blodet.

Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Hvis denne

kombination

anvendes,

tilrådes

det,

lægen

omhyggeligt kontrollerer dit blod.

Brug af Mirtazapin Nordic Prime sammen med mad,

drikke og alkohol.

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med

du bruger Mirtazapin Nordic Prime.

Det bør derfor

undgå alkohol, mens du tager Mirtazapin Nordic Prime. Du

kan indtage Mirtazapin Nordic Prime sammen med eller

uden mad og drikke.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Den begrænsede viden, man har med Mirtazapin Nordic

Prime givet til gravide kvinder, indikerer ikke nogen øget

risiko. Alligevel skal der udvises forsigtighed ved brug

under graviditet. Sørg for, at din jordemor og/eller læge

ved, at du er i behandling med Mirtazapin Nordic Prime.

Tilsvarende

lægemidler

(SSRI),

anvendes

under

graviditeten, kan øge risikoen for en alvorlig tilstand hos

nyfødte, en såkaldt persisterende pulmoral hypertension

hos nyfødte (PPHN), der får det nyfødte barn til at trække

vejret hurtigere og som giver en blåfarvning af huden.

Disse symptomer starter som regel inden for de første 24

timer efter barnets fødsel. Hvis disse symptomer opstår

hos dit nyfødte barn skal du straks kontakte jordemoder

og/eller læge.

Hvis du tager Mirtazapin Nordic Prime og bliver gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du kontakte lægen for

at høre, om du fortsat kan tage Mirtazapin Nordic Prime.

Hvis du bruger Mirtazapin Nordic Prime til kort før eller helt

fødslen,

skal

nyfødte

barn

undersøges

eventuelle bivirkninger. Spørg lægen om hvorvidt du kan

amme under behandlingen med Mirtazapin Nordic Prime.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mirtazapin Nordic Prime kan påvirke din koncentration og

opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner ikke er

påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med

maskiner.

Mirtazapin Nordic Prime indeholder aspartam

Mirtazapin Nordic Prime tabletter indeholder aspartam, en

fenylalaninkilde.

være

skadelig

patienter

fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3.

SÅDAN

SKAL

DU

TAGE

MIRTAZAPIN

NORDIC

PRIME

Tag altid Mirtazapin Nordic Prime nøjagtigt efter lægens

anvisning.

tvivl,

spørg

lægen

eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Den almindelige begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg

daglig.

Din læge kan råde dig til at forhøje din dosis

(mellem 15 og 45 mg daglig) efter nogle få dage, for at

du opnår den dosis, der er bedst for dig. Dosis er

normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan

tilpasse

dosis

ældre

patienter,

samt

patienter med nyre- eller leversygdomme.

Mirtazapin smeltetabletter fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

smeltetabletter til alle de anførte doseringer.

Hvornår skal Mirtazapin Nordic Prime indtages:

Indtag Mirtazapin Nordic Prime på samme tidspunkt hver

dag.

Det er bedst at indtage Mirtazapin Nordic Prime som en

enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale, at

Mirtazapin Nordic Prime tages som to doser – én om

morgenen og én om aftenen før sengetid. Den største

dosis bør tages inden du går i seng.

Smeltetabletterne skal indtages således:

Smeltetabletterne indtages gennem munden..

1. Knus ikke smeltetabletten

For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke

trykke på tabletlommen (figur A).

Figur A.

2. Riv en tabletlomme af

Hver blister indeholder seks tabletlommer, som er adskilt

perforationer.

tabletlomme

langs

perforationen (figur 1).

Figur 1.

3. Træk folien af

Træk forsigtigt folien af ved at starte i det hjørne, som er

markeret med en pil (figur 2 og 3)

Figur 2.

Figur 3.

4. Tag smeltetabletten ud

Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på

tungen (figur 4).

Figur 4.

Tabletten vil hurtig opløses og kan synkes uden vand.

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Mirtazapin Nordic Prime at virke efter

en til to uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en

forbedring.

Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af

Mirtazapin

Nordic

Prime

første

uger

behandlingen: → Kontakt lægen 2 til 4 uger efter, du har

startet med at tage Mirtazapin Nordic Prime, og fortæl

hvilken virkning medicinen har haft. Hvis du stadig ikke

føler

forbedring,

lægen

forhøje

dosis.

Efter

yderligere 2 til 4 uger kontaktes lægen igen. Normalt skal

tage

Mirtazapin

Nordic

Prime

indtil

depressionssymptomerne har været forsvundet i 4 til 6

måneder.

Hvis du har taget for meget Mirtazapin Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Mirtazapin Nordic Prime end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du eller andre har taget for mange Mirtazapin Nordic

Prime Smeltetabletter, skal du straks kontakte lægen. De

mest

almindelige symptomer på en overdosering med

Mirtazapin Nordic Prime (uden anden medicin og alkohol)

søvnighed,

desorientering

og

hjertebanken.

Symptomerne på en mulig overdosis kan omfatte ændring

i hjerterytmen (hurtig, uregelmæssigt hjerteslag) og/eller

besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende

tilstand, der kaldes torsades de pointes.

Hvis du har glemt at tage Mirtazapin Nordic Prime

Hvis du skal tage din dosis én gang daglig

Hvis du har glemt at tage din Mirtazapin Nordic Prime

dosis, må du ikke tage den glemte dosis. Spring den

over. Tag den næste dosis til normal tid.

Hvis du skal tage din dosis to gange daglig

Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den

sammen med din aftendosis.

Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den

sammen med din dosis næste morgen, spring den over

og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og

aftendosis.

Hvis har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at

erstatte de glemte doser. Spring begge doser over og

fortsæt

behandlingen

normale

morgen-

aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Nordic

Prime

→ Behandlingen med Mirtazapin Nordic Prime må kun

stoppes

efter

aftale

læge.

Hvis

stopper

behandlingen for tidligt, kan din depression vende tilbage.

Kontakt lægen, når du har fået det bedre. Lægen vil

afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Mirtazapin

Nordic Prime,

også selv om din depression er blevet

bedre.

Hvis

pludselig

stopper

behandling

Mirtazapin Nordic Prime kan du komme til at føle dig

utilpas,

svimmel,

ophidset

eller

ængstelig,

hovedpine.

Disse

symptomer

undgås

nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan

du nedtrapper dosis gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette

lægemiddel

anden

medicin

give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 ud af 10 behandlede):

øget appetit og vægtøgning

søvnighed og træthed

hovedpine

mundtørhed

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

døsighed

svimmelhed

skælven og rysten

træthed

kvalme

diarre

opkastning

forstoppelse

udslæt eller revner i huden

smerter i led og muskler

rygsmerter

svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op

væskeophobning (typisk i ankler og fødder)

livagtige drømme

forvirring

ængstelse

søvnproblemer

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 1.000 patienter):

følelse af opstemthed (mani) → stop behandlingen med

Mirtazapin Nordic Prime og kontakt straks lægen.

unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken,

kilden og prikken

uro i benene

besvimelse

fornemmelse

følelsesløshed

munden

(oral

hypoaesthesia)

lavt blodtryk

mareridt

følelse af ophidsethed

hallucinationer

uro i kroppen

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

gulfarvning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på

forstyrrelser

leverfunktionen

(gulsot)

stop

behandlingen med Mirtazapin Nordic Prime og kontakt

straks lægen.

muskeltrækninger og -kramper

aggression

betændelse i bugspytkirtlen

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Tegn

infektioner

såsom

pludselig,

uforklarlig

høj

feber,

ondt

halsen

eller

sår

munden

Stop

behandlingen med Mirtazapin Nordic Prime og kontakt

straks lægen for at få taget en blodprøve.

sjældne

tilfælde

Mirtazapin

Nordic

Prime

give

forstyrrelser

produktionen

blodlegemer

(knoglemarvsdepression).

nogle

personer

kroppens modstandskraft overfor infektioner nedsættes,

da Mirtazapin Nordic Prime kan medføre nedsættelse i

antallet

hvide

blodlegemer

(granulocytopeni).

sjældne

tilfælde

Mirtazapin

Nordic

Prime

også

bevirke en mangel på røde og hvide blodlegemer, såvel

blodplader

(aplastik

anæmi),

blodplademangel

(thrombocytopenia) eller et øget antal hvide blodlegemer

(eosinophilia).

Epileptiske anfald (kramper) → Stop behandlingen med

Mirtazapin Nordic Prime og kontakt straks lægen.

kombination

symptomer

uforklarlig

feber,

sveden,

hjertebanken,

diarre,

(ukontrollerede)

muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser,

rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. I meget

sjældne

tilfælde

dette

være

tegn

serotonergtsyndrom.

Stop

behandlingen

Mirtazapin Nordic Prime og kontakt straks lægen.

Tanker

gøre

skade

selv

eller

selvmordstanker → Kontakt straks lægen, eller tag på

hospitalet.

Søvngængeri (somnambulisme)

Unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)

Hæshed i stemmen (dysartri)

Hævelser i munden (mundødem)

Øget spytsekretion

Alvorlig

allergisk

reaktion

omfatte

hævede

knuder (udslæt), hævelser i huden og rundt om munden

(Stevens-Johnsons syndrom) → Stop behandlingen med

Mirtazapin Nordic Prime og kontakt straks lægen.

Blæredannelse

eller

afskalning

huden

(bulløs

dermatit)

Allergisk

hudreaktion

omfattende

rødme,

kløe,

feber

med udslæt og udbrud på huden (erythema multiforme)

Alvorligt udslæt med blærer i huden og munden med

feber og svaghed (toksisk epidermal nekrolyse) → Stop

behandlingen med Mirtazapin Nordic Prime og kontakt

straks lægen.

Kvalme,

utilpashed,

muskelsvaghed

–kramper,

forvirring,

koma

pga.

lavt

natrium

blodet

(hyponatriæmi)

Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon

Øget mængde af kreatinkinase i blodet

Besvær med at lade vandet

Muskelsmerter, muskelstivhed og/eller muskelsvaghed

og brunfarvet eller misfarvet urin.

Indberetning

af

bivirkninger

til

Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe

mere

information

sikkerheden

dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug

ikke

Mirtazapin

Nordic

Prime

efter

udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg

apoteket,

hvordan

skal

bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER

OG

YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Mirtazapin Nordic Prime 45 mg indeholder:

Aktivt stof: mirtazapin. 1 smeltetablet indeholder 45 mg

mirtazapin.

Øvrige

indholdsstoffer:

Crospovidon,

mannitol,

mikrokrystallinsk cellulose, aspartam (E951), jordbær-

guarana aroma, pebermyntearoma, kolloid, vandfri silica,

magnesiumstearat

Udseende

Mirtazapin

Nordic

Prime

hvide,

runde

smeltetabletter præget med ”38” på den ene side og ”A”

på den anden side.

Pakningsstørrelser

Tabletterne findes i blisterpakninger med 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime

Kongsdalvej 37

2720 Vanløse

Ompakket og frigivet af

Prespack

Sadowa 38

60-185 Skórzewo

Polen

Mirtazapin Nordic Prime svarer til Mirtazapin Mylan.

Denne

indlægsseddel

blev

senest

ændret

28/01/2017.

7-12-2017

Cold and Flu: Prevention, Symptoms, Treatments

Cold and Flu: Prevention, Symptoms, Treatments

In much of the Northern Hemisphere, this is prime time for colds, influenza (flu), and other respiratory illnesses. While contagious viruses are active year-round, most infections occur in the fall and winter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ACTAFLEX (Topical Analgesic) Cream [Nordic Clinical Center, LLC]

ACTAFLEX (Topical Analgesic) Cream [Nordic Clinical Center, LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

MIRTAZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Remeron vs. Cymbalta

Remeron vs. Cymbalta

Remeron (mirtazapine) and Cymbalta (duloxetine) are antidepressants used to treat depression.

US - RxList

16-3-2018

Remeron vs. Effexor

Remeron vs. Effexor

Remeron (mirtazapine) and Effexor (venlafaxine) are antidepressants used to treat depression.

US - RxList

12-3-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

VALIANT EXPRESS PRIME (Lactic Acid) Solution [ABS Global]

VALIANT EXPRESS PRIME (Lactic Acid) Solution [ABS Global]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

REMERONSOLTAB (Mirtazapine) Tablet, Orally Disintegrating [Organon USA Inc.]

REMERONSOLTAB (Mirtazapine) Tablet, Orally Disintegrating [Organon USA Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

REMERON (Mirtazapine) Tablet, Film Coated [Organon USA Inc.]

REMERON (Mirtazapine) Tablet, Film Coated [Organon USA Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

Remeron vs. Seroquel

Remeron vs. Seroquel

Remeron (mirtazapine) and Seroquel (quetiapine) are both used to treat depression. Remeron has also been used to treat nausea, anxiety, post traumatic stress syndrome, and as an appetite stimulant. Seroquel is also used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Remeron and Seroquel belong to different drug classes. Remeron is a tetracyclic antidepressant and Seroquel is an anti-psychotic medication.

US - RxList

23-1-2018

Remeron vs. Zoloft

Remeron vs. Zoloft

Remeron (mirtazapine) and Zoloft (sertraline) are antidepressants used to treat depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder (PTSD). Remeron is also used to treat nausea, and as an appetite stimulant. Zoloft is also used to treat obsessive-compulsive disorder (OCD), panic disorder, and premenstrual dysphoric disorder (PMDD). Remeron and Zoloft belong to different drug classes. Remeron is a tetracyclic antidepressant and Zoloft is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressant.

US - RxList

11-1-2018

Remeron vs. Lexapro

Remeron vs. Lexapro

Remeron (mirtazapine) and Lexapro (escitalopram) are antidepressants used to treat depression.

US - RxList

11-1-2018

Remeron vs. Prozac

Remeron vs. Prozac

Remeron (mirtazapine) and Prozac (fluoxetine) are antidepressants used to treat depression. Remeron is also used to treat nausea, anxiety, posttraumatic stress syndrome, and as an appetite stimulant. Prozac is also used to treat bulimia, obsessive-compulsive disorder (OCD), panic disorder, and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

US - RxList

11-1-2018

Remeron vs. Xanax

Remeron vs. Xanax

Remeron (mirtazapine) and Xanax (alprazolam) are used to treat anxiety.

US - RxList

3-1-2018

HEALTH SENSE PROVIL (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Prime Marketing, LLC]

HEALTH SENSE PROVIL (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Prime Marketing, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

MIRTAZAPINE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

MIRTAZAPINE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

REMERON (Mirtazapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

REMERON (Mirtazapine) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Mirtazapine Hemihydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Mirtazapine Hemihydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

MIRTAZAPINE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

PRIME SOURCE ANTIMICROBIAL HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIMICROBIAL HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

HEALTH SENSE TACTINAL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Prime Marketing, LLC]

HEALTH SENSE TACTINAL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Prime Marketing, LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PRIME SOURCE ANTIMICROBIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIMICROBIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL FOAM SO AP TRICLOSAN LIQUID (Triclosan) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL FOAM SO AP TRICLOSAN LIQUID (Triclosan) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PRIME SOURCE E2 FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE E2 FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PRIME SOURCE HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [BUNZL]

PRIME SOURCE HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [BUNZL]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PRIME SOURCE ANTIMICROBIAL FOAMING HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIMICROBIAL FOAMING HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL FOAM HANDWASH (Benzalkonium Chloride) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL FOAM HANDWASH (Benzalkonium Chloride) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL LTION SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL LTION SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

PRIME SOURCE ANTIBACTERIAL HAND SO AP (Chloroxylenol) Liquid [BUNZL]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

MIRTAZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Impax Generics]

MIRTAZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Impax Generics]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

MIRTAZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Actavis Pharma, Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Imvanex (Bavarian Nordic A/S)

Imvanex (Bavarian Nordic A/S)

Imvanex (Active substance: modified vaccinia ankara virus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7739 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2017

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Teysuno (Nordic Group B.V.)

Teysuno (Nordic Group B.V.)

Teysuno (Active substance: Tegafur / gimeracil / oteracil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)7639 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2875/201701

Europe -DG Health and Food Safety