Mirtazapin "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mirtazapin "Bluefish" 30 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mirtazapin "Bluefish" 30 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42243
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter

Mirtazapin Bluefish 30 mg smeltetabletter

Mirtazapin Bluefish 45 mg smeltetabletter

Mirtazapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Mirtazapin Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mirtazapin Bluefish

3. Sådan skal du tage Mirtazapin Bluefish

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mirtazapin Bluefish tilhører gruppen af medicin, der kaldes antidepressiva.

Mirtazapin Bluefish anvendes til behandling af depression.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Mirtazapin Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Mirtazapin Bluefish

hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i afsnit 6).

hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin, der kaldes

monoaminooxidase (MAO) hæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Mirtazapin Bluefish.

Børn og unge

Mirtazapin Bluefish bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Desuden gøres

opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de

behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Mirtazapin Bluefish til

patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har

ordineret Mirtazapin Bluefish til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende

dig til lægen. Hvis patienter under 18 år indtager Mirtazapin Bluefish og hvis nogle af de ovennævnte

symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der ikke langtidsdata

om sikkerhed for Mirtazapin Bluefish med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig

udvikling i denne aldersgruppe.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker

kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne form for

medicin begynder at virke. Der går normalt ca. to uger, men det kan også vare længere.

Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan,

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv,

hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har udvist en større risiko for selvmordsadfærd

hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med antidepressiv

medicin.

Hvis du på et eller andet tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord,

skal du straks

kontakte lægen eller tage på hospitalet.

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven

, at du er deprimeret, og bede

vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle dig det,

hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er bekymret for

ændringer i din adfærd.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mirtazapin Bluefish,

hvis du har eller har haft en af følgende tilstande.

Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Mirtazapin Bluefish, hvis ikke du allerede

har gjort det.

Epilepsianfald.

Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du

stoppe behandlingen med Mirtazapin Bluefish og straks kontakte lægen.

-Leversygdomme

, inklusive gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen med

Mirtazapin Bluefish og straks kontakte lægen.

Nyresygdomme.

Hjertesygdomme

eller

for lavt blodtryk.

-Skizofreni.

Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer hyppigere

eller bliver voldsommere skal du straks kontakte lægen.

-Manisk depression

(perioder skiftende mellem opstemthed/overaktivitet og nedsat

sindsstemning). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe

behandlingen med Mirtazapin Bluefish og straks kontakte lægen.

-Sukkersyge

(det kan blive nødvendigt at justere doseringen af insulin eller af anden medicin

til sukkersyge).

-Øjensygdomme

, såsom forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

-Vandladningsbesvær

, på grund af forstørret blærehalskirtel.

hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i

munden.

Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen for at få taget en

blodprøve.

I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i produktionen af blodceller

i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer oftest efter 4-6 ugers behandling.

hvis du er ældre. Du kan være mere følsom over for bivirkninger af antidepressiv medicin.

Brug af anden medicin sammen med Mirtazapin Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke

Mirtazapin Bluefish

samtidig med:

Monoaminoxidase-hæmmere

(MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Mirtazapin

Bluefish i to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med

at tage Mirtazapin Bluefish, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger

herefter.

Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromine (begge er antidepressiva) og

selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).

Du skal være forsigtig

med at tage Mirtazapin Bluefish samtidig med:

Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L-

tryptophan eller triptaner

(til behandling af migræne)

, tramadol

(smertestillende),

linezolid

(mod infektion),

lithium

(til behandling af nogle psykiatriske tilstande)

og perikon-

produkter

(et naturprodukt mod nedtrykthed). Mirtazapin Bluefish alene eller kombinationen

af Mirtazapin Bluefish med disse mediciner kan i meget sjældne tilfælde føre til den tilstand,

som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er: uforklarlig feber,

sveden, hjertebanken, diarre, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive

reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du oplever en kombination af

disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Den antidepressive medicin nefazodon

. Det kan øge mængden af Mirtazapin Bluefish i dit

blod. Fortæl lægen, hvis du bruger denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis

af Mirtazapin Bluefish, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes.

Medicin mod angst eller søvnløshed

såsom benzodiazepiner;

medicin mod skizofreni

såsom olanzapin;

medicin mod allergier

såsom cetirizin;

medicin mod voldsomme smerter

såsom morfin.

Mirtazapin Bluefish kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af

disse.

Medicin mod infektioner

; medicin mod bakterieinfektioner (såsom erytromycin), medicin

mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod HIV/AIDS (såsom HIV

proteasehæmmere).

Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Bluefish øge mængden af Mirtazapin

Bluefish i dit blod.

Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte

dosis af Mirtazapin Bluefish, og øge dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin

stoppes.

Medicin mod sår i mave og tarm:

cimetidin

I kombination med Mirtazapin Bluefish kan denne medicin øge mængden af mirtazapin i dit

blod.

Medicin mod epilepsi

såsom carbamazepin og phenytoin, og

medicin mod tuberkulose,

såsom rifampicin.

Disse typer medicin kan i kombination med Mirtazapin Bluefish nedsætte mængden af

Mirtazapin Bluefish i dit blod.

Fortæl lægen, hvis du bruger en af disse typer medicin. Det kan være nødvendigt at øge dosis

af Mirtazapin Bluefish, og nedsætte dosis igen, når behandlingen med disse typer medicin

stoppes.

Blodfortyndende medicin

såsom warfarin.

Mirtazapin Bluefish kan øge effekten af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du bruger denne

medicin. Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer

dit blod.

Brug af Mirtazapin Bluefish sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med at du bruger Mirtazapin Bluefish.

Det bør derfor undgå alkohol, mens du tager Mirtazapin Bluefish.

Du kan indtage Mirtazapin Bluefish sammen med eller uden mad og drikke.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Den begrænsede viden, man har med Mirtazapin Bluefish givet til gravide kvinder, indikerer ikke

noget øget risiko. Alligevel skal der udvises forsigtighed ved brug under graviditet.

Sørg for, at din jordemor og/eller læge ved, at du er i behandling med Mirtazapin Bluefish.

Tilsvarende lægemidler (SSRI), som anvendes under graviditeten, kan øge risikoen for en alvorlig

tilstand hos nyfødte, en såkaldt persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte (PPHN), der får det

nyfødte barn til at trække vejret hurtigere og som giver en blåfarvning af huden. Disse symptomer

starter som regel inden for de første 24 timer efter barnets fødsel. Hvis disse symptomer opstår hos dit

nyfødte barn skal du straks kontakte jordemoder og/eller læge.

Hvis du tager Mirtazapin Bluefish og bliver gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du kontakte

lægen for at høre, om du fortsat kan tage Mirtazapin Bluefish. Hvis du bruger Mirtazapin Bluefish

indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle bivirkninger.

Spørg lægen om hvorvidt du kan amme under behandlingen med Mirtazapin Bluefish.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mirtazapin Bluefish kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner

ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner.

Mirtazapin Bluefish indeholder aspartam

Mirtazapin Bluefish tabletter indeholder aspartam, en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for

patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3.

Sådan skal du tage Mirtazapin Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Den almindelige begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg dagligt.

Din læge kan råde dig til at forhøje din

dosis (mellem 15 og 45 mg dagligt) efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst for dig.

Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis hos ældre patienter,

samt hos patienter med nyre- eller leversygdomme.

Hvornår skal Mirtazapin Bluefish indtages

Indtag Mirtazapin Bluefish på samme tidspunkt hver dag.

Det er bedst at indtage Mirtazapin Bluefish som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale,

at Mirtazapin Bluefish tages som to doser – én om morgenen og én om aftenen før sengetid. Den

største dosis bør tages inden du går i seng.

Smeltetabletterne skal indtages således:

Smeltetabletterne indtages gennem munden.

1.

Knus ikke smeltetabletten

For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke trykke på tabletlommen (figur A).

Figur A

2.

Riv en tabletlomme af

Hver blister indeholder seks tabletlommer, som er adskilt med perforationer. Riv en

tabletlomme af langs perforationen (figur 1).

Figur 1

3.

Træk folien af

Træk forsigtigt folien af ved at starte i det hjørne, som er markeret med en pil (figur 2 og 3)

Figur 2

Figur 3

4.

Tag smeltetabletten ud

Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på tungen (figur 4).

Figur 4

Tabletten vil hurtig opløses og kan synkes uden vand.

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Mirtazapin Bluefish at virke efter en til to uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke

en forbedring.

Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af Mirtazapin Bluefish i de første par uger af

behandlingen:

Kontakt lægen 2 til 4 uger efter, du har startet med at tage Mirtazapin Bluefish, og fortæl

hvilken virkning medicinen har haft.

Hvis du stadig ikke føler en forbedring, kan lægen forhøje dosis. Efter yderligere 2 til 4 uger

kontaktes lægen igen. Normalt skal du tage Mirtazapin Bluefish indtil depressionssymptomerne har

været forsvundet i 4 til 6 måneder.

Hvis du har taget for mange Mirtazapin Bluefish, smeltetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mirtazapin Bluefish end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

De mest almindelige symptomer på en overdosering med Mirtazapin Bluefish (uden anden medicin og

alkohol) er

søvnighed, desorientering og hjertebanken

Hvis du har glemt at tage Mirtazapin Bluefish

Hvis du skal tage din dosis

én gang dagligt

Hvis du har glemt at tage din Mirtazapin Bluefish dosis, må du ikke tage den glemte dosis.

Spring den over. Tag den næste dosis til normal tid.

Hvis du skal tage din dosis

to gange dagligt

Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis.

Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste morgen,

spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring begge

doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Mirtazapin Bluefish

Behandlingen med Mirtazapin Bluefish må kun stoppes efter aftale med din læge.

Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du har

fået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Mirtazapin Bluefish, også selv om din depression er

blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Mirtazapin Bluefish kan du komme til at føle

dig utilpas, svimmel, ophidset eller ængstelig, og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at

nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger forekommer hyppigere end andre. De mulige bivirkninger af Mirtazapin Bluefish

er nævnt nedenfor og kan opdeles i:

Meget almindelige

: forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer

Almindelige

: forekommer hos 1 til 10 ud af 100 personer

Ikke almindelige

: forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 personer

Sjældne

: forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 personer

Meget sjældne:

forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger

Meget almindelige:

øget appetit og vægtøgning

søvnighed og træthed

hovedpine

mundtørhed

Almindelige:

døsighed

svimmelhed

skælven og rysten

kvalme

diarre

forstoppelse

opkastning

udslæt

smerter i led og muskler

rygsmerter

svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op

væskeophobning (typisk i ankler og fødder)

træthed

livagtige drømme

forvirring

ængstelig

søvnproblemer

Ikke almindelige

følelse af opstemthed (mani)

Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.

unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken

uro i benene

besvimelse

fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypoaesthesia)

lavt blodtryk

mareridt

følelse af ophidselse

hallucinationer

uro i kroppen

Sjældne:

gulfarvning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på forstyrrelser af leverfunktionen (gulsot).

Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.

muskeltrækninger og -kramper

aggression

mavesmerter og kvalme; dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Tegn på infektioner såsom pludselig, uforklarlig høj feber, ondt i halsen eller sår i munden

Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen for at få taget en

blodprøve

.

I sjældne tilfælde kan Mirtazapin Bluefish give forstyrrelser i produktionen af blodlegemer

(knoglemarvsdepression). Hos nogle personer vil kroppens modstandskraft over for infektioner

nedsættes, da Mirtazapin Bluefish kan medføre nedsættelse i antallet af hvide blodlegemer

(granulocytopeni). I sjældne tilfælde kan Mirtazapin Bluefish også bevirke en mangel på røde

og hvide blodlegemer, såvel som blodplader (aplastik anæmi), blodplademangel

(thrombocytopenia) eller et øget antal hvide blodlegemer (eosinophilia).

Epileptiske anfald (kramper)

Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.

En kombination af symptomer som uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarre,

(ukontrollerede) muskelsammentrækninger, rysten, overaktive reflekser, rastløshed,

humørsvingninger og bevidstløshed. I meget sjældne tilfælde kan dette være tegn på serotonergt

syndrom.

Stop behandlingen med Mirtazapin Bluefish og kontakt straks lægen.

Tanker om at gøre skade på dig selv eller selvmordstanker

Kontakt straks lægen, eller tag på hospitalet.

Søvngængeri (somnambulisme)

Unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)

Hæshed i stemmen (dysartri)

Hævelser i munden (mundødem)

Øget spytsekretion

Alvorlig allergisk reaktion som kan omfatte hævede knuder (udslæt), hævelser i huden og rundt

om munden (Stevens-Johnsons syndrom)

Blæredannelse i eller afskalning af huden (bulløs dermatit)

Allergisk hudreaktion omfattende rødme, kløe, feber med udslæt og udbrud på huden (erythema

multiforme)

Alvorligt udslæt med blærer i huden og munden med feber og svaghed (toksisk epidermal

nekrolyse)

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og –kramper, forvirring, koma pga. for lavt natrium i

blodet (hyponatriæmi)

Lavt natriumindhold i blodet

Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon

Øget mængde af kreatinkinase i blodet

Besvær med at lade vandet

Muskelsmerter, muskelstivhed og/eller muskelsvaghed og brunfarvet eller misfarvet urin.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mirtazapin Bluefish indeholder:

Aktivt stof: mirtazapin. Hver smeltetablet indeholder henholdsvis 15 mg, 30 mg eller 45 mg

mirtazapin.

Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (type B), mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose,

aspartam (E951), kolloid, vandfri silica, magnesiumstearat, jordbær-guaranaaroma

(maltodextrin, propylenglycol, kunstige smagsstoffer, eddikesyre) og pebermyntearoma

(kunstige smagsstoffer, majsstivelse).

Udseende og pakningsstørrelser

Smeltetabletter.

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter:

Hvide, runde smeltetabletter præget med ”36” på den ene side og ”A” på den anden side med en

præget cirkelformet kant.

Mirtazapin Bluefish 30 mg smeltetabletter:

Hvide, runde smeltetabletter præget med ”37” på den ene side og ”A” på den anden side med en

præget cirkelformet kant

.

Mirtazapin Bluefish 45 mg smeltetabletter:

Hvide, runde smeltetabletter præget med ”38” på den ene side og ”A” på den anden side med en

præget cirkelformet kant.

15mg & 30mg:

Mirtazapin Bluefish smeltetabletter fås i polyamid/ aluminium/PVC/papir/ polyester/ aluminium

perforerede unit-dose blisterpakninger i følgende pakningsstørrelser: 6, 18, 30, 48, 60, 90 og 96

tabletter

45mg:

Mirtazapin Bluefish smeltetabletter fås i polyamid/ aluminium/PVC/papir/ polyester/ aluminium

perforerede unit-dose blisterpakninger i følgende pakningsstørrelser: 6, 18, 30, 48, 90 og 96 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Navn på

medlemsland

Navn på lægemiddel

Danmark

Mirtazapin Bluefish 15 mg smeltetabletter

Frankrig

MIRTAZAPINE BLUEFISH PHARMA 15 mg comprimés orodispersible

Irland

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Island

Mirtazapin Bluefish 15 mg / 30 mg / 45 mg orodispersible tablets

Italien

BLUMIRTAX 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili

Norge

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

Portugal

Mirtazapina Bluefish

Rumænien

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile

Slovakiet

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety

Spanien

Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables

Sverige

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

Storbritannien

Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Tjekkiet

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety

Tyskland

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Ungarn

Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta

Østrig

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-5-2018

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA has approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), a new animal drug to manage undesired weight loss in cats. Mirataz is the first transdermal product to receive FDA approval for use in cats. FDA-approved drugs have been demonstrated to be safe and effective for their intended use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.