Minirin Melt

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Minirin Melt 60 mikrogram frysetørret tablet
 • Dosering:
 • 60 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • frysetørret tablet
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Minirin Melt 60 mikrogram frysetørret tablet
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47578
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Minirin

®

Melt, 60 mikrogram og 120 mikrogram, frysetørret tablet

Desmopressin

Læs denne information grundigt, inden De begynder at tage

medicinen.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret Minirin

Melt til Dem personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som De har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller

De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Minirin

Melt.

3. Sådan skal De tage Minirin

Melt.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Minirin

melt frysetørret tablet virker ved at nedsætte produktionen

af urin.

De kan bruge Minirin

Melt frysetørret tablet til:

• Mod ufrivillig natlig vandladning hos børn

• Mod hyppig natlig vandladning hos voksne

• Ved meget stor urindannelse

Lægen kan have givet Dem Minirin

Melt for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE

MINIRIN

®

MELT

Tag ikke Minirin

®

Melt, hvis:

• De er overfølsom over for desmopressin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

• De har unormal stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer

• De har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som De får

vanddrivende medicin for.

• De har moderat eller alvorlig nedsat nyrefunktion.

• De har for lavt natrium i blodet

• De har for meget af et hormon (SIADH), der nedsætter dannelse af

urin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Minirin

®

Melt

Hvis De tager Minirin

Melt mod ufrivillig natlig vandladning, skal

De drikke så lidt som muligt fra 1 time før De tager Minirin

Melt til

næste morgen (mindst 8 timer).

De skal stoppe med behandlingen og søge læge, hvis De får:

• Væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning,

vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper).

• Infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm.

Tal med lægen inden De tager Minirin

Melt hvis:

• De er 65 år eller derover

• Deres nyrer ikke fungerer normalt.

• Hvis De har feber, infektioner eller mave-tarmproblemer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Minirin

Melt. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt

i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De tager medicin for:

• Depression (tricykliske antidepressiva, selektive

serotoningenoptagshæmmere)

• Sindssygdom (chlorpromazin)

• Epilepsi (carbamazepin)

• Smerter (NSAID)

• Diarré (loperamid)

• Diabetes (medicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid)

Brug af Minirin

®

Melt sammen med mad og drikke

De må ikke tage Minirin

Melt i forbindelse med et måltid.

De skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter,

at De har taget Minirin

Melt.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for

medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Minirin

Melt efter aftale med

lægen.

Amning

De kan tage Minirin

Melt, selvom De ammer.

Trafik– og arbejdssikkerhed

Minirin Melt påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE MINIRIN

®

MELT

Tag altid Minirin

melt nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

De skal lægge Minirin

Melt under tungen, hvor den opløses.

De må ikke drikke vand eller spise mad samtidig med De tager

Minirin

Melt.

Dosering:

Hyppig natlig vandladning hos voksne (Nocturi):

Voksne:

Startdosis er normalt 60 mikrogram ved sengetid. Hvis denne

dosis ikke er effektiv, kan lægen efter 1 uge øge dosis til først 120

mikrogram og derefter 240 mikrogram.

Ufrivillig natlig vandladning hos børn (Enuresis nocturna):

Børn over 5 år:

Startdosis er normalt 120 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis

ikke er effektiv, kan lægen øge dosis til 240 mikrogram ved sengetid.

Er De i langtidsbehandling, skal De hver 3. måned holde en uges

pause.

Meget stor urindannelse (Diabetes insipidus):

Voksne og børn:

Dosis er individuel. Startdosis er normalt 60 mikrogram 3 gange

daglig.

Den daglige vedligeholdelsesdosis er 60 – 120 mikrogram 3 gange

daglig.

De skal stoppe med behandlingen og søge læge, hvis De får:

• Væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning,

vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper).

Brugsanvisning:

1. Fjern endestykket helt.

2. Bræk blisterenheden fri startende fra det hjørne, langs den lodrette

stiplede hvor symbolet af en hånd er printet.

3. Træk folien af.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisning.

Ældre

patienter og patienter med lavt natrium i blodet (den lave side

af det der kaldes normalt) kan have en øget risiko for hyponatriæmi

(for lavt natrium i blodet), som er en alvorlig bivirkning (se afsnit 4).

Brug til børn

Minirin

Melt frysetørrede tabletter er indiceret hos patienter med

diabetes insipidus, og ufrivillig natlig vandladning. Den anbefalede

dosis er den samme som for voksne.

Hvis De har taget for mange Minirin

®

Melt?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere

Minirin

Melt, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet

og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kramper og bevidstløshed.

Hvis De har glemt at tage Minirin

®

Melt?

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis De har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at tage Minirin

®

Melt?

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe

behandlingen med Minirin

Melt.

Kontakt straks lægen, hvis deres symptomer ændrer sig, efter

behandlingen med Minirin

Melt er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Minirin

Melt kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Ved behandling af diabetes insipidus, og ufrivillig natlig

vandladning hos børn (Enuresis nocturna).

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger med ukendt hyppighed.

• Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød,

brystsmerter og evt. bevidstløshed.

• For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed,

muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninnger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

1000 patienter):

• Mavesmerter, opkastning, kvalme, diarre.

• Agressivitet eller affekt labilitet.

• Symptomer fra blære og urinveje.

• Træthed. Hævelser under huden.

• Hurtigt skiftende følelser.

Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger

• Træthed, bevidsthedsnedsættelse.

• Højt blodtryk.

• Irritation

Bivirkninger med ukendt hyppighed.

• Emotionelle forstyrrelser, depression, hallucinationer, søvnløshed,

koncetrationsforstyrrelser, øgede muskelbevægelser (psykomotorisk

hyperaktivitet), næseblod.

• Allergisk hudreaktion, sveden, nældefeber.

Ved behandling af hyppig natlig vandladning hos voksne

(Nocturi):

Alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed,

muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger med ukendt hyppighed.

• Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød,

brystsmerter og evt. bevidstløshed.

• Hypernatriæmi (højt natrium indhold i blodet), kramper koma.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10

patienter):

• Hovedpine (ved justering af dosis).

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Svimmelhed.

• Kvalme, opkastning, diarre, forstoppelse.

• Mavesmerter (ved justering af dosis).

• Mundtørhed (ved justering af dosis).

• Træthed, hævelser under huden.

• Symptomer fra blære og urinveje.

• Højt blodtryk

Ikke almindelige bivirkninnger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

1000 patienter):

• Søvnløshed, søvnighed, snurren eller prikken i hænder eller

fødder, synsforstyrrelser, svimmelhed, hjertebanken, lavt blodtryk

når man rejser sig op, åndenød, fordøjelsesbesvær, forøget

dannelse og afgang af tarmgasser, oppustethed, svedtendens, kløe,

hududslæt, nældefeber, muskelspasmer, muskeltræthed, utilpashed,

brystsmerter, influenzalignende symptomer, vægtstigning, stigning i

leverenzymer, lavt kaliumindhold i blodet.

Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Konfusion, allergisk hudinflammation.

Bivirkninger med ukendt hyppighed.

• Dehydrering (væskemangel), Kraftesløshed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundheds-

styrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller

Deres pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen via: Sundhedsstyrelsen, Axel Heides gade 1,

DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkninger.dk eller

E-mail: sst@sst.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Minirin

Melt utilgængeligt for børn.

Opbevar Minirin

Melt i original emballage, da det er følsomt for lys

og fugt.

Tag ikke Minirin

Melt efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De

ikke hælde medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Minirin

Melt 60 mikrogram og 120 mikrogram indeholder:

Aktivt stof: Desmopressin

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, mannitol (E 421) og citronsyre

Udseende og pakningsstørrelser:

Minirin

Melt 60 mikrogram er en hvid, rund frysetørret tablet, præget

med en dråbe på den ene side.

Minirin

Melt 120 mikrogram er en hvid, rund frysetørret tablet,

præget med to dråber på den ene side.

Minirin

Melt findes i pakningsstørrelserne 30 og 100 stk.

Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og producent

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ChemVet Pharma Aps.

A.C. Illums Vej 6

8600 Silkeborg

Ompakket og frigivet af:

ChemVet Pharma ApS, 8600 Silkeborg,

eller

HB-Medical ApS, 2970 Hørsholm.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2014

Den nyeste version af indlægssedlen findes på

www.indlaegsseddel.dk

Minirin

er et registreret varemærke som tilhører Ferring B.V.

11-10-2018

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

The batteries in the solar-powered light fixtures can overheat and cause the light fixture's housing to melt, posing a fire hazard.

Health Canada

30-8-2018

Jean Coutu Group recalls ibiZ Portable USB Wall Chargers

Jean Coutu Group recalls ibiZ Portable USB Wall Chargers

The chargers can overheat and melt, posing afire and burnhazard.

Health Canada

18-7-2018

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

The battery box of the affected product may melt when the lights are turned on, posing fire and burn hazards.

Health Canada

13-7-2018

Water Pik, Inc. Recalls Sonic-Fusion® Flossing Toothbrush Product for Possible Health Risk

Water Pik, Inc. Recalls Sonic-Fusion® Flossing Toothbrush Product for Possible Health Risk

Water Pik, Inc. is voluntarily recalling its Sonic-Fusion® flossing toothbrush because the charging base may overheat with localized melting and sparking, possibly causing fire, shock or burns. Water Pik, Inc. has received consumer reports of product malfunctioning in the U.S. The recall is applicable only to Sonic-Fusion® products. All other Waterpik® brand flossers and toothbrushes are not affected.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Meltz – Instant Energy For Males tablets

Meltz – Instant Energy For Males tablets

Meltz Instant Energy For Males tablets pose a serious risk to your health and should not be taken.

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-6-2018

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

The lamp has incorrect lightbulb wattage information printed on a label on the sockets of the lamp. The incorrect labels indicate that each socket can support 40 W bulbs, however the product is only rated for each socket supporting a 25 W bulb. The use of lightbulbs with the incorrect wattage could potentially melt the power-switch, posing a burn hazard.

Health Canada