Minirin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Minirin 240 mikrogram frysetørret tablet
 • Dosering:
 • 240 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • frysetørret tablet
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Minirin 240 mikrogram frysetørret tablet
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36522
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

MINIRIN

frysetørrede tabletter, 60 mikrogram,

120 mikrogram eller 240 mikrogram

Desmopressin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret MINIRIN frysetørrede tabletter til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge MINIRIN frysetørrede

tabletter

Sådan skal du bruge MINIRIN frysetørrede tabletter

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

MINIRIN frysetørret tablet lægges under tungen, hvor den opløses.

MINIRIN frysetørrede tabletter virker ved at nedsætte produktionen af

urin.

Du kan bruge MINIRIN frysetørrede tabletter:

– mod ufrivillig natlig vandladning hos børn (enuresis nocturna),

– mod hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi),

– ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus).

Lægen kan have givet dig MINIRIN frysetørret tablet for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MINIRIN frysetørrede

tabletter

Tag ikke MINIRIN frysetørrede tabletter, hvis du:

har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.

har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får vanddrivende

medicin for.

har nyresygdom.

har kendt lavt natrium i blodet.

har for meget af et hormon, der nedsætter din dannelse af urin.

er allergisk over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

MINIRIN frysetørrede tabletter (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du tager MINIRIN mod ufrivillig natlig vandladning, skal du drikke så

lidt som muligt fra 1 time før du tager MINIRIN til næste morgen (mindst

8 timer).

Du skal stoppe behandlingen og søge læge, hvis du får:

væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning,

vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper).

infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm.

Kontakt lægen, før du tager MINIRIN frysetørrede tabletter, hvis:

du er 65 år eller derover.

dine nyrer ikke fungerer normalt.

Brug af anden medicin sammen med MINIRIN frysetørrede tabletter

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod:

depression (tricykliske antidepressiva, SSRI).

sindssygdom (chlorpromazin).

epilepsi (carbamazepin).

smerter (NSAID).

diarré (loperamid).

diabetes (medicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid)

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke

er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af MINIRIN frysetørrede tabletter sammen med mad og drikke

Du må ikke tage MINIRIN frysetørrede tabletter i forbindelse med

et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af MINIRIN frysetørrede

tabletter.

Vigtigt: Du skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til

8 timer efter, at du har taget MINIRIN frysetørrede tabletter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet: Du må kun tage MINIRIN frysetørrede tabletter efter lægens

anvisning.

Amning: Du kan amme, selv om du tager MINIRIN frysetørrede tabletter.

Trafik- og arbejdssikkerhed

MINIRIN frysetørrede tabletter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge MINIRIN frysetørrede tabletter

Du skal lægge den frysetørrede tablet under tungen, hvor den opløses.

Du må ikke drikke vand samtidig med, du tager den frysetørrede tablet.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen.

Dosering

Hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi):

Voksne:

Dosis er individuelt. Startdosis er normalt 1 frysetørret tablet på

60 mikrogram ved sengetid. Hvis du ikke mærker nogen virkning kan lægen

sætte dosis op efter 1 uge til 1 frysetørret tablet på

120 mikrogram. Herefter evt. til 1 frysetørret tablet på 240 mikrogram.

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna):

Børn fra 5 år:

Dosis er individuelt. Startdosis er normalt 1 frysetørret tablet på

120 mikrogram ved sengetid. Er du i langtidsbehandling skal du hver 3.

måned holde en pause på en uge.

Diabetes insipidus:

Voksne og børn:

Dosis er individuelt. Startdosis er normalt 1 frysetørret tablet på

60 mikrogram 3 gange daglig. Oftest er den daglige vedligeholdelses-dosis

på 1-2 frysetørrede tabletter (60 -120 mikrogram) 3 gange daglig.

Brugsanvisning

Fjern endestykket helt, begyndende fra det

hjørne, hvor symbolet af en hånd er printet.

Knæk blisterenheden fri langs den lodrette

stiplede linje.

Træk folien af. Start i hjørnet med den printede

pil. Den frysetørrede tablet kan herefter fjernes

fra pakningen.

For at få fat i den næste frysetørrede tablet,

trækkes blisterenheden fra langs den vandrette

stiplede linje.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Ældre patienter og patienter med lavt natrium i blodet (den lave side

af det der kaldes normalt), kan have en øget risiko for hyponatriæmi (for

lavt natrium i blodet), som er en alvorlig bivirkning (se afsnit 4).

Brug til børn

MINIRIN frysetørrede tabletter er indiceret hos patienter med diabetes

insipidus, og ufrivillig natlig vandladning. Den anbefalede dosering er den

samme som for voksne.

Hvis du har taget for mange MINIRIN frysetørrede tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

MINIRIN frysetørrede tabletter, end der står i denne information, eller

mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Du kan få væskeophobning i kroppen, hovedpine, kvalme, kramper, og

bevidstløshed kan optræde.

Hvis du har glemt at tage MINIRIN frysetørrede tabletter

Glemmer du en dosis, så fortsæt med almindelig dosering.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Bivirkningerne og hyppigheden af bivirkningerne er forskellige alt efter

årsagen til din behandling.

Følgende ord er brugt til at beskrive, hvor ofte bivirkningerne har været

rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger: (Forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede).

Almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

behandlede).

Ikke almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede).

Sjældne bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede).

Meget sjældne bivirkninger: (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede).

Hyppighed ikke kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data)

Hvis væskeindtagelsen ikke begrænses som beskrevet her i

indlægssedlen, kan unormalt meget væske ophobes i kroppen, hvilket

kan føre til hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og i alvorlige

tilfælde kramper.

Ved behandling af diabetes insipidus, og sengevædning hos børn:

Alvorlige bivirkninger,

Hyppighed ikke kendt: Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt,

åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112. For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved

kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112, Kramper, kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Andre bivirkninger

Almindelige: Hovedpine.

Ikke almindelige: Hurtigt skiftende følelser, aggressivitet, kvalme,

mavesmerter, opkastning, diarré, symptomer fra urinblære og urinveje,

hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, træthed.

Sjælden: Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger, søvnighed

(somnolens), højt blodtryk, irritation.

Hyppighed ikke kendt: Abnormal adfærd, emotionelle forstyrrelser,

depression, hallucinationer, søvnløshed, koncentrationsforstyrrelser,

øgede muskelbevægelser (psykomotorisk hyperaktivitet), næseblod,

udslæt, allergisk hudinflammation, svedtendens, nældefeber.

Ved behandling af hyppig natlig vandladning hos voksne:

Alvorlige bivirkninger

Almindelige: For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme,

utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma. Kontakt

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppighed ikke kendt: Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt,

åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112. Hypernatriæmi (højt natriumindhold i blodet),

kramper, koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Andre bivirkninger

Meget almindelig: Hovedpine.

Almindelige: Svimmelhed, højt blodtryk, kvalme, mavesmerter, diarré,

forstoppelse, opkastning, symptomer fra urinblære og urinveje, hævede

hænder, arme, fødder og/eller ben, træthed.

Ikke almindelige: Søvnløshed, søvnighed (somnolens), snurren

eller prikken i hænder eller fødder, synsforstyrrelser, svimmelhed,

hjertebanken, lavt blodtryk når man rejser sig op, åndenød,

fordøjelsesbesvær, forøget dannelse og afgang af tarmgasser,

oppustethed, svedtendens, kløe, hududslæt, nældefeber,

muskelspasmer, muskeltræthed, utilpashed, brystsmerter,

influenzalignende symptomer, vægtstigning, stigning i leverenzymer, lavt

kaliumindhold i blodet.

Sjældne: Konfusion, allergisk hudinflammation.

Hyppighed ikke kendt: Dehydrering (væskemangel), kraftesløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Nogle bivirkninger kan kræve

behandling. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke MINIRIN frysetørrede tabletter efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om MINIRIN, kan du henvende dig til

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S.

MINIRIN frysetørrede tabletter indeholder:

Det aktive stof i MINIRIN frysetørrede tabletter er desmopressin,

60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram.

De øvrige indholdsstoffer er gelatine, mannitol (E421) og citronsyre,

vandfri.

Udseende

MINIRIN frysetørret tablet er en hvid, rund tablet, præget med en dråbe

(60 mikrogram), 2 dråber (120 mikrogram) eller 3 dråber

(240 mikrogram) på den ene side.

Pakningsstørrelser

10, 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S

Fremstiller

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret i december 2013

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

Brug altid MINIRIN frysetørrede tabletter nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Der er forskel

på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør

kun ske i samråd med lægen.

Order no: 36175

Date: 2013-07-10

No of approval: 2

Art no: Minirin Smelt DK/IS

Size: 420x297 mm

E-MS: 3059.01

Box 9034

SE-200 39 Malmö

Sweden

Tel: +46 40 94 22 10

Fax: +46 40 94 01 14

Approved for printing.

Not approved for printing, new approval.

Date: ...................................... Sign: .................................................

Note! Check the entire approval even at minor adjustments. The signed approval should be returned.

Soft proofs on screen requires a calibrated monitor to determine colours.

Print proofs on paper should be viewed with 5000°K light conditions and are best stored dark, e.g in a black cover.

The quality of the proof paper differ from the actual press paper/carton.

Dieline

Black

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

MINIRIN

frostþurrkaðar töflur, 60 míkróg,

120 míkróg eða 240 míkróg

Desmópressín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í

honum eru mikilvægar upplýsingar.

– Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

– Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

– Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa

það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu

sjúkdómseinkenni sé að ræða.

– Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um MINIRIN frostþurrkaðar töflur og við hverju þær eru

notaðar

Áður en byrjað er að nota MINIRIN frostþurrkaðar töflur

Hvernig nota á MINIRIN frostþurrkaðar töflur

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á MINIRIN frostþurrkaðar töflur

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um MINIRIN frostþurrkaðar töflur og við hverju þær

eru notaðar

MINIRIN frostþurrkaða töflu skal leggja undir tunguna, þar sem hún

leysist upp.

MINIRIN frostþurrkaðar töflur draga úr þvagframleiðslu.

Nota má MINIRIN frostþurrkaðar töflur:

– við ósjálfráðum næturþvaglátum hjá börnum,

– til meðhöndlunar á tíðum næturþvaglátum hjá fullorðnum,

– við flóðmigu (diabetes insipidus).

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í

öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja

fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2. Áður en byrjað er að nota MINIRIN frostþurrkaðar töflur

Ekki má nota MINIRIN frostþurrkaðar töflur:

Við mikilli vanabundinni vökvaneyslu eða vökvaneyslu (ofþorsta) af

geðrænum toga

Við hjartasjúkdómum eða öðrum sjúkdómum þar sem þvagræsilyf

(vatnslosandi lyf) eru notuð

Ef þú hefur nýrnasjúkdóm

Ef þú hefur lága natríumþéttni (saltinnihald) í blóði

Ef þú hefur of mikið af hormóni sem minnkar þvagframleiðslu

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir desmópressíni eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Við meðferð við ósjálfráðum næturþvaglátum á að takmarka vökvaneyslu

eins og hægt er frá því 1 klst. fyrir notkun MINIRIN þar til næsta morgun

(minnst 8 klst.).

Hætta á meðferðinni og hafa samband við lækni ef eftirfarandi kemur

upp:

Vökvasöfnun í líkamanum (höfuðverkur, ógleði, uppköst,

þyngdaraukning og í alvarlegum tilvikum krampar).

Sýkingar, hiti eða bólga í maga eða þörmum.

Leitið ráða hjá lækninum áður en MINIRIN frostþurrkaðar töflur er notaðar

þú ert 65 ára eða eldri

nýrnastarfsemi þín er ekki í lagi.

Notkun annarra lyfja samhliða MINIRIN frostþurrkuðum töflum

Láta skal lækninn vita ef þú notar lyf við eftirtöldum sjúkdómum:

Þunglyndi (þríhringlaga þunglyndislyf, SSRI)

Geðrænum vandamálum (klórprómazín)

Flogaveiki (karbamazepín)

Verkjum (NSAID)

Niðurgangi (lóperamíð)

Sykursýki (lyf úr flokki súlfónýlúrealyfja, sérstaklega klórprópamíð)

Upplýsið lækninn eða lyfjafræðing ef önnur lyf eru notuð eða hafa verið

notuð nýverið. Það gildir einnig um þau lyf sem fengin eru án lyfseðils, lyf

sem keypt eru erlendis, náttúrulyf / jurtalyf, sterk vítamín og steinefni.

Notkun MINIRIN frostþurrkaðrar töflu til inntöku með mat eða drykk

Ekki má taka MINIRIN frostþurrkaðar töflur með máltíð, þar sem matur

getur dregið úr verkun MINIRIN frostþurrkaðrar töflu.

Mikilvægt: Takmarka skal vökvaneyslu eins og hægt er frá því 1 klst. fyrir

og 8 klst. eftir notkun MINIRIN frostþurrkaðrar töflu.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð

skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga: MINIRIN frostþurrkaðar töflur má einungis nota samkvæmt

ráðleggingum læknisins.

Brjóstagjöf: Konur með barn á brjósti mega nota MINIRIN frostþurrkaðar

töflur.

Akstur og notkun véla

MINIRIN frostþurrkaðar töflur hafa engin áhrif á hæfni til aksturs og

notkunar véla.

3.

Hvernig nota á MINIRIN frostþurrkaðar töflur

Leggja skal lyfið undir tunguna, þar sem það leysist upp. Ekki má drekka

vatn um leið og lyfið er tekið. Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur

sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá

lækninum.

Skammtar

Tíð næturþvaglát hjá fullorðnum:

Fullorðnir:

Skammtar eru einstaklingsbundnir. Venjulegur byrjunarskammtur er ein

60 míkróg frosþurrkuð tafla fyrir svefn. Hafi viðunandi árangur ekki komið

í ljós eftir viku meðferð getur læknirinn aukið skammtinn í eina 120 míkróg

frostþurrkaða töflu.

Eftir það jafnvel í eina 240 míkróg frostþurrkaða töflu .

Ósjálfráð næturþvaglát:

Börn frá 5 ára aldri:

Skammtar eru einstaklingsbundnir. Venjulegur byrjunarskammtur er ein

120 míkróg frosþurrkuð tafla fyrir svefn. Við langtímanotkun á að gera

um það bil vikuhlé á lyfjanotkun á þriggja mánaða fresti til að ganga úr

skugga um hugsanlegan bata.

Flóðmiga:

Fullorðnir og börn:

Skammtar eru einstaklingsbundnir. Venjulegur byrjunarskammtur er ein

60 míkróg frostþurrkuð tafla þrisvar á dag. Oftast er viðhaldsskammtur

1-2 frostþurrkaðar töflur (60-120 míkróg) þrisvar á dag.

Notkunarleiðbeiningar

Fjarlægið flipann á endanum alveg með því að

byrja á horninu, þar sem mynd er af hendi.

Losið þynnuhlutann með því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum.

Dragið þynnuna af. Byrjið á horninu með örinni.

Nú er hægt að taka lyfið úr pakkningunni.

Til þess að ná í næsta lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

Skert nýrna- og/eða lifrarstarfsemi

Hafðu samband við lækninn. Það gæti verið nauðsynlegt að breyta

skammtinum. Fylgið ráðleggingum læknisins.

Aldraðir sjúklingar og sjúklingar með lágt gildi natríums í blóði (við

lægri mörk þess sem er eðlilegt), geta verið í aukinni hættu á að fá of lágt

natríum í blóði, sem er alvarleg aukaverkun (sjá kafla 4).

Notkun handa börnum

MINIRIN frostþurrkaðar töflur eru ætlaðar sjúklingum með flóðmigu eða

ósjálfráð næturþvaglát. Ráðlagður skammtur fyrir börn er sá sami og fyrir

fullorðna.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti

tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús (bráðamóttöku) eða

eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafðu umbúðir lyfsins meðferðis.

Ofskömmtun getur leitt til vökvasöfnunar í líkamanum, höfuðverks, ógleði,

krampa og meðvitundarleysis.

Ef gleymist að taka MINIRIN frostþurrkaða töflu

Ef skammtur gleymist, á að halda áfram með venjulega skammta. Ekki

á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist

þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanirnar og tíðni þeirra er mismunandi, allt eftir orsökum

meðferðarinnar.

Tíðni aukaverkana hefur verið skilgreind á eftirfarandi hátt:

Mjög algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum

10 notendum).

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum

100 notendum).

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum

1.000 notendum).

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000

notendum).

Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum

10.000 notendum).

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Ef vökvaneysla er ekki takmörkuð eins og lýst er í þessum fylgiseðli

getur óeðlilega mikill vökvi safnast upp í líkamanum, en það getur leitt til

höfuðverks, ógleði/uppkasta, þyngdaraukningar og í alvarlegum tilvikum

krampa.

Við meðferð á flóðmigu og næturvætu hjá börnum:

Alvarlegar aukaverkanir

Tíðni ekki þekkt: Ofnæmisviðbrögð með skyndilegum húðútbrotum,

andnauð, brjóstverkjum og ef til vill meðvitundarleysi. Hafa skal samband

við lækni eða bráðamóttöku. Hringið ef til vill í 112. Of lágt natríum

í blóði sem getur lýst sér með ógleði, vanlíðan, slappleika í vöðvum

og vöðvakrömpum, ringlun og dái. Hafa skal samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringið ef til vill í 112. Krampar, hafa skal samband við

lækni eða bráðamóttöku. Hringið ef til vill í 112.

Aðrar aukaverkanir

Algengar: Höfuðverkur.

Sjaldgæfar: Tilfinningasveiflur, árásargirni, ógleði, kviðverkir, uppköst,

niðurgangur, einkenni frá þvagblöðru og þvagfærum, þroti í höndum,

handleggjum, fótum og/eða fótleggjum og þreyta.

Mjög sjaldgæfar: Kvíðaeinkenni, martraðir, skapsveiflur, syfja (svefnhöfgi),

hár blóðþrýstingur og pirringur.

Tíðni ekki þekkt: Óeðlileg hegðun, tilfinningalegt ójafnvægi, þunglyndi,

ofskynjanir, svefnleysi, einbeitingartruflanir, auknar vöðvahreyfingar

(skynhreyfiofvirkni), blóðnasir, útbrot, ofnæmisbólga í húð, tilhneiging til

að svitna og ofsakláði.

Við meðferð á tíðum næturþvaglátum hjá fullorðnum:

Alvarlegar aukaverkanir

Algengar: Of lágt natríum í blóði sem getur lýst sér með ógleði, vanlíðan,

slappleika í vöðvum og vöðvakrömpum, ringlun og dái. Hafa skal samband

við lækni eða bráðamóttöku. Hringið ef til vill í 112.

Tíðni ekki þekkt: Ofnæmisviðbrögð með skyndilegum húðútbrotum,

andnauð, brjóstverkjum og ef til vill meðvitundarleysi. Hafa skal samband

við lækni eða bráðamóttöku. Hringið ef til vill í 112. Blóðnatríumhækkun

(hátt natríuminnihald í blóði), krampar, dá. Hafa skal samband við lækni

eða bráðamóttöku. Hringið ef til vill í 112.

Aðrar aukaverkanir

Mjög algengar: Höfuðverkur.

Algengar: Sundl, hár blóðþrýstingur, ógleði, kviðverkir, niðurgangur,

hægðatregða, uppköst, einkenni frá þvagblöðru og þvagfærum, þroti í

höndum, handleggjum, fótum og/eða fótleggjum og þreyta.

Sjaldgæfar: Svefnleysi, syfja (svefnhöfgi), náladofi í höndum eða fótum,

sjóntruflanir, sundl, hjartsláttarónot, lágur blóðþrýstingur þegar þú reisir

þig upp, andnauð, meltingartruflanir, aukin myndun og losun þarmalofts,

uppþemba, tilhneiging til að svitna, kláði, húðútbrot, ofslakláði,

vöðvakrampar, vöðvaþreyta, vanlíðan, brjóstverkir, inflúensulík einkenni,

þyngdaraukning, hækkun lifrarensíma, lítið kalíummagn í blóði.

Mjög sjaldgæfar: Rugl, ofnæmisbólga í húð.

Tíðni ekki þekkt: Ofþornun (vökvaskortur), þróttleysi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Aukaverkanir gæti þurft að meðhöndla. Einnig er hægt að tilkynna

aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar www.lyfjastofnun.is. Með því að

tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um

öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á MINIRIN frostþurrkaðar töflur

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á

umbúðunum á eftir EXP eða fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur

mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með

heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga

lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

MINIRIN frostþurrkaðar töflur innihalda:

Virka efnið í MINIRIN frostþurrkuðum töflum er desmópressín,

60 míkróg, 120 míkróg eða 240 míkróg

Önnur innihaldsefni eru: matarlím, mannitól (E421) og vatnsfrí sítrónusýra.

Lýsingar á útliti MINIRIN þrostþurrkara taflna og pakkningastærðir

Hvít, kringlótt frostþurrkuð tafla með mynd af einum dropa

(60 míkróg), tveimur dropum (120 míkróg) eða þremur dropum

(240 míkróg) á annarri hliðinni.

Pakkningastærðir

10, 30 og 100 stk.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S

Framleiðandi

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Þýskaland.

Umboð á Íslandi

Vistor hf., Hörgatúni 2, 210 Garðabæ.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2013.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

1

1. Fjarlægið flipann á endanum

alveg með því að byrja á horninu,

þar sem mynd er af hendi.

3. Dragið þynnuna af og byrjið

á horninu með örinni. Nú er

hægt að taka lyfið úr

pakkningunni.

2. Losið þynnuhlutann með

því að rífa eftir lóðréttu

rifgötunum

4. Til þess að ná í næsta

lyfjaskammt á að rífa eftir

láréttu rifgötunum.

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst

hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Notkunin er einstaklingsbundin. Ef breyting er gerð á skömmtum eða ef

hlé er gert á meðferð þarf það að vera í samráði við lækninn.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.