Mini-Pe

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mini-Pe 0,35 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,35 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mini-Pe 0,35 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15941
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mini-Pe

0,35 mg Tabletter

norethisteron

Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Mini-Pe til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Mini-Pe

3. Sådan skal du tage Mini-Pe

Bivirkninger

5. Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mini-Pe er en type p-pille, som kaldes minipille.

Mini-Pe indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så

det bliver vanskeligere for sædcellerne at trænge igennem.

Du kan bruge Mini-Pe til at forebygge svangerskab.

Lægen kan have givet dig Mini-Pe for noget andet. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mini-Pe

Tag ikke Mini-Pe, hvis du:

er allergisk over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.

har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år.

har dårlig lever med høje levertal, herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde

samt afføring).

er gravid eller har mistanke om graviditet.

for nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom).

har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mini-Pe

Inden du begynder at tage minipiller og med jævne mellemrum, mens du tager minipiller, bør du blive undersøgt

grundigt af din læge.

Tal med din læge, inden du tager Mini-Pe, hvis du:

har epilepsi.

har diabetes.

har dårligt hjerte.

Eller hvis:

nogen i din nærmeste familie har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.

du selv, eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt

(triglycerider) i blodet.

du er ryger, overvægtig eller ældre.

du tidligere har haft svangerskabsforgiftning.

du får anden hormonbehandling.

du har ligget i sengen i længere tid og stadig gør det.

Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du tager minipiller. Hvis det er muligt,

bør du lade være med at tage minipiller fra 4 uger før til 2 uger efter længevarende sengeleje eller en større

operation. Tal med lægen.

Når du bruger minipiller, bør du få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. Du bør også få lavet en

underlivsundersøgelse en gang om året.

Menstruationen vil som regel komme som normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger, når du tager minipiller.

Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør du kontakte lægen, da du måske

er gravid. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.

I nogle tilfælde har brugen af minipiller været sat i forbindelse med en øget risiko for godartede

levertumorer. Risikoen synes at øges med varigheden af anvendelsen. Kontakt straks din læge, hvis du

får stærke smerter i den øverste del af maven.

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) samtidig med Mini-

Pe. Dette kan gøre, at Mini-Pe ikke virker. Du kan få blødninger og blive gravid. Hvis du allerede bruger

perikonprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling kan afsluttes.

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger.

Mini-Pe beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du tager:

Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).

Antibiotika (rifampicin, rifabutin).

Medicin mod svamp (griseofulvin).

Naturmedicin, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Brug af Mini-Pe sammen med mad og drikke

Du kan tage Mini-Pe sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mini-Pe

Mini-Pe indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tage dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må ikke tage Mini-Pe, hvis du er gravid.

Amning:

Du kan amme, selv om du tager Mini-Pe.

Brug efter fødsel eller abort:

Du kan begynde at tage Mini-Pe 3 uger efter fødsel. Hvis du endnu ikke har fået normal menstruation efter

fødslen, bør du anvende supplerende prævention i 7 dage.

Hvis du tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan du blive gravid. Du skal derfor bruge anden

prævention i de følgende 7 dage.

Hvis du har haft en spontan eller provokeret abort, kan du tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed

opnå fuld beskyttelse.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mini-Pe

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Mini-Pe

Tag altid Mini-Pe nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteketspersonalet.

Dosering

Voksne:

1 tablet dagligt.

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når du har menstruation.

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om du tidligere har brugt p-piller. Tag derefter

1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går

mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at tage Mini-

Pe”).

Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle dag. Tag derefter

1 tablet dagligt i den rækkefølge, de ligger i pilens retning. Brug næste blisterkort, når det foregående blisterkort

er opbrugt.

Eksempel: Hvis du tager den sidste tablet på et blisterkort på en mandag, påbegynder du næste blisterkort med

en tablet mærket “tirsdag”. Der skal ikke være nogen pause mellem blisterkortene.

Det er meget vigtigt, at du tager tabletterne hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er

forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem 2 menstruationer.

Hvis du tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet.

Hvis du ikke kan tage den første tablet på menstruationens 1. dag, kan du starte behandlingen på hvilket som

helst dag til og med 5. blødningsdag. Du skal så bruge anden prævention (f. eks. kondom, pessar eller

sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor du begynder på Mini-Pe.

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den

anden orale svangerskabsforebyggende medicin.

Opkast eller diarré

Hvis du kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter du har taget tabletten, er den

præventive virkning nedsat. Du skal fortsætte med at tage Mini-Pe, men du skal bruge anden prævention i

perioden, hvor du kaster op eller har diarré samt i de følgende 7 dage.

Hvis du har taget for mange Mini-Pe

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mini-Pe, end der står her, eller flere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden.

Hvis du har glemt at tage Mini-Pe

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det. Fortsæt med næste

tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive

gravid. Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis du

har glemt 2 tabletter. Du skal kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanlig

vis.

Hvis du glemmer mere end 2 tabletter, skal du stoppe med at tage Mini-Pe indtil din næste menstruation, eller

indtil graviditet er udelukket. I denne periode, bør du bruge prævention.

Hvis du holder op med at tage Mini-Pe

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Mini-Pe kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed kendes ikke:

Godartede

levertumorer. Kontakt straks lægen, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Brystspændinger.

Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Depression.

Hovedpine.

Kvalme.

Hyppighed kendes ikke:

Bumser.

Opkastninger, oppustethed.

Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Mini-Pe efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mini-Pe indeholder:

Aktivt stof: norethisteron.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; magnesiumstearat; povidon.

Udseende og pakningsstørrelse:

Udseende

Tabletten er hvid, rund og flad. Den er mærket ”Searle” på den ene side og ”NY” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Mini-Pe tabletter er pakket i blisterpakninger med 3x28 tabletter. Blisterkortet er mærket med ugedage.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af marketsføringstilladsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE61 3YA, England.

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017

16-4-2018

Loonie Bin Enterprise Inc. recalls BabyToys Mini-Tambourines

Loonie Bin Enterprise Inc. recalls BabyToys Mini-Tambourines

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that the affected products do not meet the Canadian safety requirements for toys. Small parts can break off the toys, posing a choking hazard to young children.

Health Canada

23-3-2018

Poppies International, Inc. Recalls Delizza Belgian Custard Cream Mini Eclairs 30 Count, Due to Potential Health Risks

Poppies International, Inc. Recalls Delizza Belgian Custard Cream Mini Eclairs 30 Count, Due to Potential Health Risks

Poppies International, Inc. of Battleboro, NC is issuing a voluntary recall of selected products that were made during March 5-9, 2018 because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short term symptoms such as fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrh...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-2-2018

Extracorporeal Photopheresis (ECP) Treatment : Letter to Health Care Providers - Death and Pulmonary Embolism

Extracorporeal Photopheresis (ECP) Treatment : Letter to Health Care Providers - Death and Pulmonary Embolism

FDA has received seven reports of patients experiencing PE during, or soon after, a treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2018

Efficacy and safety studies on medicines - EMA/2017/09/PE

Efficacy and safety studies on medicines - EMA/2017/09/PE

Corrigendum published

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

23-12-2017

Voluntary Recall on Harris Teeter’s HT Traders Mama Biscotti Mini Biscotti – Triple Chocolate

Voluntary Recall on Harris Teeter’s HT Traders Mama Biscotti Mini Biscotti – Triple Chocolate

Harris Teeter is notifying 153 shoppers who purchased HT Traders Mama Biscotti Mini Biscotti – Triple Chocolate since Dec. 8, 2017. The company’s supplier, Mom’s Best Gourmet Foods, Inc., is issuing a voluntary recall due to potential undeclared almonds and hazelnuts. The company has notified the shoppers for which it has customer data via telephone and email; the company hopes this statement will reach any shoppers for which the company does not have customer data.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ERRIN (Norethindrone) Tablet [Mayne Pharma Inc.]

ERRIN (Norethindrone) Tablet [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

BROTAPP PE-DM COUGH AND COLD Liquid [Lannett Company, Inc.]

BROTAPP PE-DM COUGH AND COLD Liquid [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

Title: DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) QuizCategory: MedicineNet QuizCreated: 7/31/2014 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 2:45:19 PM

US - MedicineNet

8-3-2018

Rite Aid Mini Digital Temple Touch Thermometer

Rite Aid Mini Digital Temple Touch Thermometer

Recall - potential risk of harm for children who access the button battery

Therapeutic Goods Administration - Australia

9-2-2018

WAL-PHED PE (Phenylephrine Hcl) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

WAL-PHED PE (Phenylephrine Hcl) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

NORETHINDRONE Tablet [A-S Medication Solutions]

NORETHINDRONE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ACTIVELLA (Estradiol And Norethindrone Acetate) Tablet, Film Coated [Novo Nordisk]

ACTIVELLA (Estradiol And Norethindrone Acetate) Tablet, Film Coated [Novo Nordisk]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

LYZA (Norethindrone) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

LYZA (Norethindrone) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1/20 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CYCLAFEM 1/35 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

CYCLAFEM 1/35 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CYCLAFEM 7/7/7 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

CYCLAFEM 7/7/7 (Norethindrone And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SUDOGEST PE (Phenylephrine Hcl) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SUDOGEST PE (Phenylephrine Hcl) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Stroke vs. Mini-Stroke (Comparison of Differences between Symptoms)

Stroke vs. Mini-Stroke (Comparison of Differences between Symptoms)

Title: Stroke vs. Mini-Stroke (Comparison of Differences between Symptoms)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/20/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

NASAL DECONGESTANT PE (Phenylephrine Hcl) Tablet, Film Coated [H E B]

NASAL DECONGESTANT PE (Phenylephrine Hcl) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed