Mini-Pe

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mini-Pe 0,35 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,35 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mini-Pe 0,35 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15941
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mini-Pe

0,35 mg Tabletter

norethisteron

Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Mini-Pe til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Mini-Pe

3. Sådan skal du tage Mini-Pe

Bivirkninger

5. Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mini-Pe er en type p-pille, som kaldes minipille.

Mini-Pe indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så

det bliver vanskeligere for sædcellerne at trænge igennem.

Du kan bruge Mini-Pe til at forebygge svangerskab.

Lægen kan have givet dig Mini-Pe for noget andet. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mini-Pe

Tag ikke Mini-Pe, hvis du:

er allergisk over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.

har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år.

har dårlig lever med høje levertal, herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde

samt afføring).

er gravid eller har mistanke om graviditet.

for nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom).

har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mini-Pe

Inden du begynder at tage minipiller og med jævne mellemrum, mens du tager minipiller, bør du blive undersøgt

grundigt af din læge.

Tal med din læge, inden du tager Mini-Pe, hvis du:

har epilepsi.

har diabetes.

har dårligt hjerte.

Eller hvis:

nogen i din nærmeste familie har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.

du selv, eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt

(triglycerider) i blodet.

du er ryger, overvægtig eller ældre.

du tidligere har haft svangerskabsforgiftning.

du får anden hormonbehandling.

du har ligget i sengen i længere tid og stadig gør det.

Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du tager minipiller. Hvis det er muligt,

bør du lade være med at tage minipiller fra 4 uger før til 2 uger efter længevarende sengeleje eller en større

operation. Tal med lægen.

Når du bruger minipiller, bør du få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. Du bør også få lavet en

underlivsundersøgelse en gang om året.

Menstruationen vil som regel komme som normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger, når du tager minipiller.

Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør du kontakte lægen, da du måske

er gravid. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.

I nogle tilfælde har brugen af minipiller været sat i forbindelse med en øget risiko for godartede

levertumorer. Risikoen synes at øges med varigheden af anvendelsen. Kontakt straks din læge, hvis du

får stærke smerter i den øverste del af maven.

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) samtidig med Mini-

Pe. Dette kan gøre, at Mini-Pe ikke virker. Du kan få blødninger og blive gravid. Hvis du allerede bruger

perikonprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling kan afsluttes.

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger.

Mini-Pe beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du tager:

Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).

Antibiotika (rifampicin, rifabutin).

Medicin mod svamp (griseofulvin).

Naturmedicin, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Brug af Mini-Pe sammen med mad og drikke

Du kan tage Mini-Pe sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mini-Pe

Mini-Pe indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tage dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må ikke tage Mini-Pe, hvis du er gravid.

Amning:

Du kan amme, selv om du tager Mini-Pe.

Brug efter fødsel eller abort:

Du kan begynde at tage Mini-Pe 3 uger efter fødsel. Hvis du endnu ikke har fået normal menstruation efter

fødslen, bør du anvende supplerende prævention i 7 dage.

Hvis du tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan du blive gravid. Du skal derfor bruge anden

prævention i de følgende 7 dage.

Hvis du har haft en spontan eller provokeret abort, kan du tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed

opnå fuld beskyttelse.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mini-Pe

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Mini-Pe

Tag altid Mini-Pe nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteketspersonalet.

Dosering

Voksne:

1 tablet dagligt.

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når du har menstruation.

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om du tidligere har brugt p-piller. Tag derefter

1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går

mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at tage Mini-

Pe”).

Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle dag. Tag derefter

1 tablet dagligt i den rækkefølge, de ligger i pilens retning. Brug næste blisterkort, når det foregående blisterkort

er opbrugt.

Eksempel: Hvis du tager den sidste tablet på et blisterkort på en mandag, påbegynder du næste blisterkort med

en tablet mærket “tirsdag”. Der skal ikke være nogen pause mellem blisterkortene.

Det er meget vigtigt, at du tager tabletterne hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er

forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem 2 menstruationer.

Hvis du tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet.

Hvis du ikke kan tage den første tablet på menstruationens 1. dag, kan du starte behandlingen på hvilket som

helst dag til og med 5. blødningsdag. Du skal så bruge anden prævention (f. eks. kondom, pessar eller

sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor du begynder på Mini-Pe.

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den

anden orale svangerskabsforebyggende medicin.

Opkast eller diarré

Hvis du kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter du har taget tabletten, er den

præventive virkning nedsat. Du skal fortsætte med at tage Mini-Pe, men du skal bruge anden prævention i

perioden, hvor du kaster op eller har diarré samt i de følgende 7 dage.

Hvis du har taget for mange Mini-Pe

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mini-Pe, end der står her, eller flere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden.

Hvis du har glemt at tage Mini-Pe

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det. Fortsæt med næste

tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive

gravid. Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis du

har glemt 2 tabletter. Du skal kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanlig

vis.

Hvis du glemmer mere end 2 tabletter, skal du stoppe med at tage Mini-Pe indtil din næste menstruation, eller

indtil graviditet er udelukket. I denne periode, bør du bruge prævention.

Hvis du holder op med at tage Mini-Pe

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Mini-Pe kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed kendes ikke:

Godartede

levertumorer. Kontakt straks lægen, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Brystspændinger.

Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Depression.

Hovedpine.

Kvalme.

Hyppighed kendes ikke:

Bumser.

Opkastninger, oppustethed.

Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Mini-Pe efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mini-Pe indeholder:

Aktivt stof: norethisteron.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; magnesiumstearat; povidon.

Udseende og pakningsstørrelse:

Udseende

Tabletten er hvid, rund og flad. Den er mærket ”Searle” på den ene side og ”NY” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Mini-Pe tabletter er pakket i blisterpakninger med 3x28 tabletter. Blisterkortet er mærket med ugedage.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af marketsføringstilladsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE61 3YA, England.

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017

15-10-2018

Apollo Food International Inc Issues Allergy Alert on Undeclared Eggs In “Mini Roll”

Apollo Food International Inc Issues Allergy Alert on Undeclared Eggs In “Mini Roll”

Apollo Food International Inc. of Long Island City, NY, is recalling its 2.469 ounce packages of “Mini Roll” food treats because they may contain undeclared eggs. Consumers who are allergic to eggs may run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2018

Minister-president Rutte en ministers Blok, Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Blokhuis bij opening 73e Algemene Vergadering VN

Minister-president Rutte en ministers Blok, Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Blokhuis bij opening 73e Algemene Vergadering VN

Minister-president Rutte, minister Blok van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reizen dit jaar naar New York voor de opening van de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Ook minister-presidenten Wever-Croes van Aruba, Rhuggenaath van Curaçao en Marlin-Romeo van Sint Maarten zijn namens het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-6-2018

Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

De Commissie Sorgdrager heeft een grondige analyse gemaakt van de wijze waarop de fipronilcrisis is afgehandeld en spreekt alle relevante actoren –het bedrijfsleven, de toezichthouders en departementen– aan op hun functioneren. Het beeld dat het rapport schetst is niet fraai. De pluimveehouders die nog steeds met de gevolgen van de crisis kampen, voelen het als geen ander.  De aanbevelingen om de voedselveiligheid verder te versterken worden opgevolgd. Dat schrijven de ministers Bruno Bruins en Carola Sc...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Ierland sluit zich aan bij Beneluxa

Ierland sluit zich aan bij Beneluxa

Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij het Beneluxa initiatief voor samenwerking op geneesmiddelenbeleid. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en de Ierse minister van Volksgezondheid, Simon Harris, hebben hierover vandaag een overeenkomst getekend met hun Belgische, Luxemburgse en Oostenrijkse collega’s. De ondertekening vond plaats tijdens de Europese Raad van Ministers van Volksgezondheid (EPSCO) in Luxemburg. 

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

20-6-2018

Advies experiment gesloten coffeeshopketen aangeboden aan ministers

Advies experiment gesloten coffeeshopketen aangeboden aan ministers

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen is vandaag aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-6-2018

Sanders Issues Allergy Alert on Undeclared Almonds in Fudge Mini Bites

Sanders Issues Allergy Alert on Undeclared Almonds in Fudge Mini Bites

Sanders announced today that it is recalling its 3.75oz Milk Chocolate Covered Fudge Mini Bites because they may contain undeclared almonds. People who have allergies to almonds run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

New Seasons Market LLC Issues Allergy Alert on Undeclared Egg in Mini Butter Croissants and Mini Chocolate Croissants

New Seasons Market LLC Issues Allergy Alert on Undeclared Egg in Mini Butter Croissants and Mini Chocolate Croissants

New Seasons Market LLC is recalling NSM 8-pack mini butter croissants and 8-pack mini chocolate croissants because they contain undeclared egg. People who have an allergy or severe sensitivity to eggs run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-6-2017

Substantial progress in cooperation with CFDA only six weeks after state visit

Substantial progress in cooperation with CFDA only six weeks after state visit

During the official state visit at the beginning of May, the Chinese and Danish Ministers for Health and Food signed a Memorandum of Understanding about the establishment of the China-Denmark Food and Drug Regulatory Cooperation Centre. Only six weeks after the state visit, the China Food and Drug Administration (CFDA) and the Danish Medicines Agency held a successful seminar on 20 and 21 June in Beijing on the licensing of medicines and the drafting of a work programme with common activities up to and i...

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.