Mindiab

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mindiab 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mindiab 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06129
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mindiab 2,5 mg tabletter

Mindiab 5 mg tabletter

glipizid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.

Lægen har ordineret Mindiab

til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De

har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Mindiab

Sådan skal De tage Mindiab

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mindiab virker ved at sænke indholdet af sukker i blodet, som er forhøjet ved type 2

diabetes.

Mindiab øger bugspytkirtlens produktion af insulin og øger kroppens følsomhed for

insulin.

Mindiab er medicin til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes (type 2 diabetes),

når diæt, motion og vægttab ikke er nok.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Mindiab

Tag ikke Mindiab:

hvis De er allergisk over for glipizid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mindiab

(angivet i punkt 6)

hvis De er allergisk over for anden medicin af samme type som glipizid

(sulfonylurinstoffer)

hvis De har diabetes, som kræver behandling med insulin (type 1 diabetes)

hvis De har svær diabetes

hvis De har ustabil diabetes med meget svingende blodsukker

hvis De har syre i blodet eller urinen

hvis De har alvorlig nyre- eller leversygdom

hvis De skal have foretaget en større operation

hvis De har en alvorlig infektion

hvis De er kommet alvorligt til skade.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager Mindiab, hvis:

De er allergisk over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider)

Deres nyrer eller lever ikke virker, som de skal

De er underernæret eller har fastet i længere tid

De spiser uregelmæssigt og springer måltider over

De tager medicin mod forhøjet blodtryk (beta-blokkere)

De indtager alkohol

De ændrer Deres kost eller motionsvaner væsentligt

De har en stofskiftelidelse, lidelse i skjoldbruskkirtlen, sygdomme i

hypofyseforlappen, eller mangel på binyrebarkhormon

De ofte får symptomer på lavt blodsukker

De lider af en arvelig sygdom (hepatisk eller kutan porfyri).

Det er vigtigt, at De overholder Deres diæt og følger kostvejledningen, og at De

motionerer regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med

Mindiab. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Ældre og svækkede patienter er særligt følsomme over for Mindiabs

virkning på

blodsukkeret.

Brug af anden medicin sammen med Mindiab

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Virkningen af Mindiab

kan øges, hvis De tager:

Medicin mod mavesår (f.eks. cimetidin og ranitidin)

Smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID som fenylbutazon)

Medicin mod svampeinfektioner (miconazol, fluconazol)

Medicin mod bakterieinfektion (quinoloner)

Medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).

Virkningen af Mindiab kan nedsættes, hvis De tager:

Vanddrivende medicin (thiazider)

Medicin mod psykoser (chlorpromazin)

Binyrebarkhormon (kortikosteroider)

Stofskiftehormoner (thyroideahormoner)

Nikotinsyre (B-vitamin – niacin)

Medicin mod astma (ritodrin, salbutamol, terbutalin)

Hormonpræparater (østrogener, progesteroner)

P-piller, minipiller eller fortrydelsespiller

Medicin mod forhøjet blodtryk (calciumantagonister)

Medicin mod epilepsi (phenytoin)

Medicin mod tuberkulose (isoniazid).

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Tal med lægen.

De skal være opmærksom på, at visse typer hjerte- og blodtryksmedicin (uspecifikke

betablokkere) slører symptomerne på lavt blodsukker.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Mindiab, eller Mindiab kan påvirke

virkningen af anden medicin. Hvis De ønsker yderligere oplysninger herom så spørg

lægen eller apoteket.

Brug af Mindiab sammen med mad, drikke og alkohol

De skal tage Mindiab ½ time før et måltid med et glas vand.

Hvis De drikker alkohol, samtidig med De tager Mindiab, kan De i sjældne tilfælde

opleve en ubehagelig antabus-lignende virkning.

Mindiab indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler

visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at de er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet:

De må ikke tage Mindiab, hvis De er gravid eller ønsker at blive det.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, inden De tager

Mindiab. Ved graviditet eller ønske herom bør De have behandlingen ændret til

insulin. Tal med lægen.

Amning:

De må ikke tage Mindiab, hvis de ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mindiab kan hos enkelte give for lavt blodsukker, som påvirker arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal De tage Mindiab

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Mindiab 2,5 mg tabletter:

Voksne: 2-16 tabletter (5-40 mg) daglig.

Start med 2 tabletter (2,5 mg) 1 gang daglig, som tages ½ time før et hovedmåltid. Hvis

denne dosis ikke er nok, kan dosis øges med 1-2 tabletter (2,5-5 mg) ad gangen til den

bedste mulige blodsukkerkontrol.

Der skal gå flere dage mellem dosisreguleringerne.

Hvis virkningen af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan dosis deles i 2 daglige

doser. De må højst tage 6 tabletter (15 mg) som enkeltdosis.

Hvis den daglige dosis er mere end 6 tabletter (15 mg), skal den deles i 2 doser. Begge

doser skal tages ½ time før et hovedmåltid.

De må højst tage 16 tabletter (40 mg) om dagen.

Mindiab 5 mg tabletter:

Voksne: 1-8 tabletter (5-40 mg) daglig.

Start med 1 tablet (5 mg) 1 gang daglig, som skal tages ½ time før et måltid. Hvis

denne dosis ikke er nok, kan dosis øges med ½-1 tablet (2,5-5 mg) ad gangen til den

bedste mulige virkning.

Der bør gå flere dage mellem dosisreguleringerne.

Hvis virkningen af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan dosis deles i 2 daglige

doser. De må højst tage 3 tabletter (15 mg) som enkeltdosis.

Hvis den daglige dosis er mere end 3 tabletter (15 mg), skal den deles i 2 doser. Begge

doser skal tages ½ time før et hovedmåltid.

De må højst tage 8 tabletter (40 mg) om dagen.

Børn:

Mindiab må kun bruges til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis De har taget for mange Mindiab

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Mindiab, end der

står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler dem

utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har taget for mange Mindiab kan De få for lavt blodsukker. De kan få for lavt

blodsukker op til 2 døgn eller længere efter, De har taget Mindiab.

Symptomerne på for lavt blodsukker er: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger,

træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær,

manglende årvågenhed, nedsat reaktionsevne, depression, forvirring, tale- og

synsforstyrrelser, manglende evne til at finde ord, rystelser, lammelser,

føleforstyrrelser, kraftesløshed, tab af selvkontrol, kramper, stakåndethed, lav puls,

svimmelhed og besvimelse som kan føre til koma. Her udover kan De opleve uklarhed,

forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger (delirium).

Hvis De har for lavt blodsukker, skal De have noget at spise, gerne brød eller andet, der

virker i længere tid på blodsukkeret. De skal være opmærksom på, at der kan gå flere

dage, før virkningen af Mindiab er væk. Tal med Deres læge.

Hvis De har glemt at tage Mindiab

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De

snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. De må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Mindiab

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt

tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt

læge eller skadestue. (Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen)

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga.

alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst.

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt

blodsukker (blodglukose)

Mavesmerter, diarré, kvalme

Smerter opadtil i maven og svien bag nederste del af brystbenet pga. irritation

af spiserør og mavesæk.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Antabus-lignende reaktion med rødmen i huden og opkastning

Svimmelhed, døsighed, rysten

Sløret syn

Opkastning

Eksem og rødmen af huden.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.

For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

muskelkramper og koma. Tal med lægen

Forvirring

Hovedpine

Synsforstyrrelser med nedsat, aftagende og unormalt syn

Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue

Forstoppelse

Påvirkning af leverens funktion

Udslæt / hududslæt, allergiske hudreaktioner, kløe, nældefeber og øget

følsomhed af huden for lys

Almen utilpashed.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

Eksem eller irritation af huden / udslæt.

Mindiab kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver og

leverfunktionstest, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mindiab indeholder:

Aktivt stof: Glipizid.

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, stearinsyre og

lactose.

Udseende og pakningsstørrelse

Mindiab tabletter er hvide, runde tabletter.

Mindiab 5 mg har delekærv på begge sider.

Mindiab findes i plastbeholder eller i blisterpakninger med 100 eller 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer Italia S.r.l., Localitá Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2016.