Microlax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Microlax 9 mg/ml + 90 mg/ml rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 9 mg/ml + 90 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Microlax 9 mg/ml + 90 mg/ml rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 04089
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Microlax

90 mg/ml + 9 mg/ml Rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder

Natriumcitrat (dihydrat) + natriumlaurylsulfoacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Microlax nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Microlax på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Microlax

Sådan skal du bruge Microlax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Microlax øger vandindholdet i afføringen og gør afføringen mere blød. Microlax virker kun på

afføringen i endetarmen. Det bliver ikke optaget i kroppen.

Du kan bruge Microlax ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation, før kikkertundersøgelse

af endetarmen eller før røntgenundersøgelse af tarmen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Microlax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Microlax

hvis du er allergisk over for natriumcitrat og/eller natriumlaurylsulfoacetat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Microlax (angivet i pkt.6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Microlax

Tal med lægen, hvis du

blødende eller smertende hæmorroider, betændelse i tarmen eller akutte mave-tarm tilfælde. I

disse tilfælde bør du ikke anvende Microlax.

dagligt har brug for afføringsmidler. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges.

Vær opmærksom på følgende

Microlax bør kun anvendes dagligt i korte perioder. Ved overdreven anvendelse kan der opstå

behandlingskrævende diarré og væsketab. Hyppig eller gentagen brug af et afføringsmiddel i mere end

en uge, kan medføre afhængighed.

Får du blødning fra endetarmen eller manglende tarmbevægelse efter brug af Microlax kan årsagen være

af alvorlig karakter. Stop med at tage Microlax

og tal med din læge.

Børn

Microlax

må kun gives til børn under 3 år efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin sammen med Microlax

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med din

læge hvis du tager medicin som indeholder natriumpolystyrensulfonat.

Brug af Microlax sammen med mad og drikke

Du kan bruge Microlax

sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Microlax.

Graviditet

Du kan bruge Microlax

under graviditet.

Amning

Du kan bruge Microlax, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Microlax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Microlax indeholder sorbinsyre

Microlax indeholder sorbinsyre (E 200), som kan give udslæt.

3.

Sådan skal du bruge Microlax

Brug altid Microlax nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonalet.

Du skal bruge Microlax ca. 15 minutter før, du ønsker, at det skal virke.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn

1 tubes indhold (5 ml) tømmes i endetarmen som vist på figuren nedenfor.

Du må kun bruge Microlax til børn under 3 år efter aftale med en læge. Hos børn under 3 år indføres

dog højst den halve længde i endetarmen (se markering på tubespidsen)

Brugsanvisning

Enden af tuben vrides af (se figur 1).

Tubespidsen fugtes med en dråbe af tubens

indhold.

Tubespidsen indføres i hele sin længde i

endetarmen – hos børn under 3 år dog højst

den halve længde (se markering på

tubespidsen).

Tuben tømmes helt – også hos

børn –

holdes sammenklemt, når tubespidsen trækkes

ud (se figur 2).

Hvis du har brugt for mange Microlax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Microlax, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Microlax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Microlax

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Microlax

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (general hudreaktion med eller uden blodtryksfald eller

åndedrætsbesvær). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

Mavesmerter, tynd afføring, ubehag og svien ved endetarmen.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår ad denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Microlax

utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Microlax ved almindelig temperatur.

Brug ikke Microlax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Microlax indeholder

Aktive stoffer: natriumcitrat (dihydrat) og natriumlaurylsulfoacetat.

Øvrige indholdsstoffer: sorbitol (E 420) (3125 mg pr. rektaltube); glycerol (E 422); sorbinsyre (E 200)

og renset vand.

1 ml Microlax indeholder 90 mg natriumcitrat og 9 mg natriumlaurylsulfoacetat.

Udseende og pakningstørrelser

Microlax

er et flydende afføringsmiddel i en plasttube. Der er et næb på tuben, som sikrer, at du kan

indføre lægemidlet dybt i endetarmen.

Microlax

findes i pakningsstørrelser à 4, 12 og 50 rektaltuber. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2016.

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2018

Magno-Humphries Laboratories, Inc., Issues Voluntary Nationwide Recall of Basic Drugs Brand of Senna Laxative Due to Mislabeling

Magno-Humphries Laboratories, Inc., Issues Voluntary Nationwide Recall of Basic Drugs Brand of Senna Laxative Due to Mislabeling

Tigard, OR, Magno-Humphries Laboratories, Inc., is voluntarily recalling one lot of Basic Drugs Brand of Senna Laxative tablets, 8.6mg Sennosides to the consumer level due to a customer complaint that their bottle labeled as Senna Laxative actually contained Basic Drugs Brand of Naproxen Sodium 220mg. Naproxen Sodium 220mg tablet is used as a pain reliever and is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

SUNMARK NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

NAPROXEN SODIUM 220MG (Naproxen Sodium) Tablet [Medline Industries]

NAPROXEN SODIUM 220MG (Naproxen Sodium) Tablet [Medline Industries]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

MEMBERS MARK NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

MEMBERS MARK NAPROXEN SODIUM (Naproxen Sodium) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid (levothyroxine sodium) and Levothroid (levothyroxine sodium) are replacements for hormones produced by the human thyroid gland used to treat hypothyroidism (low thyroid hormone). Synthroid is also used for pituitary TSH suppression. Levothroid is also used to treat or prevent goiter (enlarged thyroid gland), which can be caused by hormone imbalances, radiation treatment, surgery, or cancer.

US - RxList

12-3-2018

BIONECT (Hyaluronate Sodium) BIONECT (Hyaluronate Sodium) [EPI Health, Inc]

BIONECT (Hyaluronate Sodium) BIONECT (Hyaluronate Sodium) [EPI Health, Inc]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

NEUT SODIUM BICARBONATE (Sodium Bicarbonate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

NEUT SODIUM BICARBONATE (Sodium Bicarbonate) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

16-2-2018

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-2-2018

Low Blood Sodium Tied to Impaired Thinking in Older Men

Low Blood Sodium Tied to Impaired Thinking in Older Men

Title: Low Blood Sodium Tied to Impaired Thinking in Older MenCategory: Health NewsCreated: 2/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-2-2018

Protonix vs. Aciphex

Protonix vs. Aciphex

Protonix (pantoprazole sodium) and Aciphex (rabeprazole sodium) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Aciphex is also used to treat duodenal ulcers, and used in combination with antibiotics to treat Helicobacter pylori (H. pylori) bacterial infections in the stomach.

US - RxList

31-1-2018

Synthroid vs. Tirosint

Synthroid vs. Tirosint

Synthroid (levothyroxine sodium) and Tirosint (levothyroxine sodium) are synthetic compounds identical to T4 (levothyroxine) produced by the human thyroid gland used to treat hypothyroidism due to many causes (for example: thyroid removal, thyroid atrophy, functional T4 deficiency, radiation treatment of the thyroid, and other causes). Synthroid is also used for pituitary TSH suppression.

US - RxList

24-1-2018

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed