Metronidazol "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metronidazol "DAK" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Metronidazol "DAK" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12087
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metronidazol DAK 500 mg filmovertrukne tabletter

Metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metronidazol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metronidazol DAK

Sådan skal du tage Metronidazol DAK

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Metronidazol DAK er et antibiotikum. Medicinen virker bakteriedræbende og anvendes til:

behandling og forebyggelse af infektioner med bakterier og andre mikroorganismer,

der er følsomme over for metronidazol

behandling af tarmsygdommen Morbus Crohn

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METRONIDAZOL DAK

Tag ikke Metronidazol DAK hvis du er overfølsom (allergisk) over for metronidazol,

lignende stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Metronidazol DAK

Tal med lægen inden du tager Metronidazol DAK, hvis du:

lider af en blodsygdom

lider af en sygdom i centralnervesystemet

har svært nedsat leverfunktion

har nedsat nyrefunktion og skal i dialyse

Du må ikke drikke alkohol under behandling samt 3 dage efter ophørt behandling med

Metronidazol DAK, da det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødmen og

varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken. Dette gælder også medicin, der

indeholder alkohol.

Vær opmærksom på at metronidazol kan:

påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol

farve din urin mørk

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Metronidazol DAK, eller Metronidazol DAK kan

ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

hjertemedicin (amiodaron)

medicin mod kræft (busulfan, fluoruracil)

medicin mod alkoholafhængighed (disulfiram)

medicin mod forhøjet kolesterol, hudkløe, galdevejssygdomme (colestyramin)

medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin)

medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod sindslidelser (lithium)

medicin mod migræne (ergotamin)

blodfortyndende medicin (warfarin)

Du må ikke drikke alkohol under behandling samt 3 dage efter ophørt behandling med

Metronidazol DAK, da det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødmen og

varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken. Dette gælder også medicin, der

indeholder alkohol.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Metronidazol DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Metronidazol DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

GraviditetDu kan tage Metronidazol DAK under graviditet.

AmningDu må ikke tage Metronidazol DAK, hvis du ammer, da metronidazol går over i

modermælken. Hvis behandling er nødvendig, bør amning ophøre. Amningen kan

genoptages 24 timer efter sidste dosering.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol DAK kan give bivirkninger (svimmelhed, forvirring, hallucinationer, kramper

og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan

medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol DAK

Metronidazol DAK indeholder 100 mg lactose pr. tablet. Når dosisanbefalingen

overholdes, kan hver dosis give op til 400 mg lactose. Kontakt lægen før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE METRONIDAZOL DAK

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. knuse tabletten.

Doseringen af Metronidazol DAK afhænger af din sygdom og tilpasses af din læge.

Forebyggelse og behandling af infektioner

Voksne: 500 mg - 2 g daglig fordelt på 1 – 3 doser. Behandlingstiden kan variere 1 – 10

dage.

Børn: 25 – 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 – 4 doser. Behandlingstiden kan

variere 5 – 10 dage.

Morbus Crohn

Voksne: 500 mg 2 gange daglig.

Børn: 15 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 doser.

Selvom du føler dig rask allerede få dage efter behandlingens start, er det vigtigt at

fortsætte med behandlingen i hele den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at

infektionen blusser op igen.

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Metronidazol DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Metronidazol DAK, end

der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i munden,

hovedpine og svimmelhed. Sjældnere kan der være døsighed, søvnløshed, mindre urin og

mørkfarvning af urinen samt krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Metronidazol DAK

Glemmer du at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Er der

kort tid til næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Metronidazol DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Hvis du efter

ophør af behandlingen stadig føler dig syg, skal du kontakte lægen.

4. BIVIRKNINGER

Metronidazol DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Smagsforstyrrelser, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, forstoppelse, betændelse i

munden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Tendens til infektioner (nedsat antal hvide blodlegemer - kan være alvorlig), hovedpine.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Betændelse i bugspytkirtlen (alvorlig), væskeophobning under huden især ved læber og

hals (alvorlig), kramper (alvorlig), nedsat evne til at blodet størkner samt let til blå mærker

(nedsat antal blodplader), smerter og føleforstyrrelse pga. nervebetændelse, prikkende

fornemmelse i huden, svimmelhed, træthed, nedsat evne til at koordinere bevægelser,

synsforstyrrelser, madlede, mørkfarvning af urinen, eksem, kløe, udslæt, nældefeber,

rødmen, feber, gulsot, sindslidelser inkl. forvirring, hallucinationer, sygelig opstemthed

(specielt hos patienter der oplever påvirkning af nervesystemet pga. leversygdom).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergisk reaktion (anafylaktisk shock – alvorlig), tendens til infektioner (nedsat antal hvide

blodlegemer – alvorlig), blodmangel (alvorlig), påvirkning af hjernen (alvorlig),

tarmbetændelse (alvorlig), påvirkning af leveren, hududslæt.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Metronidazol DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metronidazol DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metronidazol DAK 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er metronidazol.De øvrige indholdsstoffer er gelatine,

hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b),

mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Farve: Titandioxid ( E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Metronidazol DAK er en hvid, oval, filmovertrukken tablet.

Metronidazol DAK findes i pakningsstørrelser à 8, 24 og 100 stk. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret august 2011

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-4-2018

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Tindamax (tinidazole) are nitroimidazole antibiotics used to treat bacterial infections. Side effects of Flagyl and Tindamax that are similar include nausea, vomiting, stomach upset, stomach/abdominal cramps/pain, diarrhea, constipation, dizziness, headache, or a bitter or metallic taste in the mouth or changes in taste.

US - RxList

14-2-2018

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan (fluconazole) and Flagyl (metronidazole) are used to treat different kinds of infections.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Cipro

Flagyl vs. Cipro

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Cipro are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Cipro is a quinolone antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Keflex

Flagyl vs. Keflex

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Flagyl and Keflex are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat a variety of bacterial infections.

US - RxList

7-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed