Metronidazol "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metronidazol "DAK" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Metronidazol "DAK" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12087
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metronidazol DAK 500 mg filmovertrukne tabletter

Metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metronidazol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metronidazol DAK

Sådan skal du tage Metronidazol DAK

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Metronidazol DAK er et antibiotikum. Medicinen virker bakteriedræbende og anvendes til:

behandling og forebyggelse af infektioner med bakterier og andre mikroorganismer,

der er følsomme over for metronidazol

behandling af tarmsygdommen Morbus Crohn

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METRONIDAZOL DAK

Tag ikke Metronidazol DAK hvis du er overfølsom (allergisk) over for metronidazol,

lignende stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Metronidazol DAK

Tal med lægen inden du tager Metronidazol DAK, hvis du:

lider af en blodsygdom

lider af en sygdom i centralnervesystemet

har svært nedsat leverfunktion

har nedsat nyrefunktion og skal i dialyse

Du må ikke drikke alkohol under behandling samt 3 dage efter ophørt behandling med

Metronidazol DAK, da det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødmen og

varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken. Dette gælder også medicin, der

indeholder alkohol.

Vær opmærksom på at metronidazol kan:

påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol

farve din urin mørk

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Metronidazol DAK, eller Metronidazol DAK kan

ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

hjertemedicin (amiodaron)

medicin mod kræft (busulfan, fluoruracil)

medicin mod alkoholafhængighed (disulfiram)

medicin mod forhøjet kolesterol, hudkløe, galdevejssygdomme (colestyramin)

medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin)

medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod sindslidelser (lithium)

medicin mod migræne (ergotamin)

blodfortyndende medicin (warfarin)

Du må ikke drikke alkohol under behandling samt 3 dage efter ophørt behandling med

Metronidazol DAK, da det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødmen og

varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken. Dette gælder også medicin, der

indeholder alkohol.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Metronidazol DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Metronidazol DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

GraviditetDu kan tage Metronidazol DAK under graviditet.

AmningDu må ikke tage Metronidazol DAK, hvis du ammer, da metronidazol går over i

modermælken. Hvis behandling er nødvendig, bør amning ophøre. Amningen kan

genoptages 24 timer efter sidste dosering.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol DAK kan give bivirkninger (svimmelhed, forvirring, hallucinationer, kramper

og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan

medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol DAK

Metronidazol DAK indeholder 100 mg lactose pr. tablet. Når dosisanbefalingen

overholdes, kan hver dosis give op til 400 mg lactose. Kontakt lægen før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE METRONIDAZOL DAK

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. knuse tabletten.

Doseringen af Metronidazol DAK afhænger af din sygdom og tilpasses af din læge.

Forebyggelse og behandling af infektioner

Voksne: 500 mg - 2 g daglig fordelt på 1 – 3 doser. Behandlingstiden kan variere 1 – 10

dage.

Børn: 25 – 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 – 4 doser. Behandlingstiden kan

variere 5 – 10 dage.

Morbus Crohn

Voksne: 500 mg 2 gange daglig.

Børn: 15 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 doser.

Selvom du føler dig rask allerede få dage efter behandlingens start, er det vigtigt at

fortsætte med behandlingen i hele den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at

infektionen blusser op igen.

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Metronidazol DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Metronidazol DAK, end

der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i munden,

hovedpine og svimmelhed. Sjældnere kan der være døsighed, søvnløshed, mindre urin og

mørkfarvning af urinen samt krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Metronidazol DAK

Glemmer du at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Er der

kort tid til næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Metronidazol DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Hvis du efter

ophør af behandlingen stadig føler dig syg, skal du kontakte lægen.

4. BIVIRKNINGER

Metronidazol DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Smagsforstyrrelser, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, forstoppelse, betændelse i

munden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Tendens til infektioner (nedsat antal hvide blodlegemer - kan være alvorlig), hovedpine.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Betændelse i bugspytkirtlen (alvorlig), væskeophobning under huden især ved læber og

hals (alvorlig), kramper (alvorlig), nedsat evne til at blodet størkner samt let til blå mærker

(nedsat antal blodplader), smerter og føleforstyrrelse pga. nervebetændelse, prikkende

fornemmelse i huden, svimmelhed, træthed, nedsat evne til at koordinere bevægelser,

synsforstyrrelser, madlede, mørkfarvning af urinen, eksem, kløe, udslæt, nældefeber,

rødmen, feber, gulsot, sindslidelser inkl. forvirring, hallucinationer, sygelig opstemthed

(specielt hos patienter der oplever påvirkning af nervesystemet pga. leversygdom).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergisk reaktion (anafylaktisk shock – alvorlig), tendens til infektioner (nedsat antal hvide

blodlegemer – alvorlig), blodmangel (alvorlig), påvirkning af hjernen (alvorlig),

tarmbetændelse (alvorlig), påvirkning af leveren, hududslæt.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Metronidazol DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metronidazol DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metronidazol DAK 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er metronidazol.De øvrige indholdsstoffer er gelatine,

hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b),

mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Farve: Titandioxid ( E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Metronidazol DAK er en hvid, oval, filmovertrukken tablet.

Metronidazol DAK findes i pakningsstørrelser à 8, 24 og 100 stk. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret august 2011

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Mbandaka illnesses that may be linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.