Metronidazol "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metronidazol "Actavis" 1% creme
 • Dosering:
 • 1%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metronidazol "Actavis" 1% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11920
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metronidazol Actavis

1 % creme

Metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metronidazol Actavis til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om

de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol Actavis

Sådan skal du bruge Metronidazol Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metronidazol Actavis indeholder et antibiotikum.

Du kan bruge Metronidazol Actavis til at behandle røde, betændte knopper

og rødmen ved hudsygdommen rosacea.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du bruger Metronidazol Actavis

Brug ikke Metronidazol Actavis

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for metronidazol eller et eller flere af

de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol Actavis.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Metronidazol Actavis

Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.

Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-

lampe) efter du har brugt Metronidazol Actavis, da cremens virkning kan

blive mindre.

Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Metronidazol Actavis sjældnere eller

midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.

Undgå at bruge Metronidazol Actavis for længe, eller hvis det ikke er

nødvendigt.

Tal med lægen inden du bruger Metronidazol Actavis, hvis du har eller har

haft en blodsygdom.

Metronidazol Actavis bør ikke bruges til børn på grund af manglende

erfaring.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

Du kan bruge Metronidazol Actavis samtidig med anden medicin.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Metronidazol Actavis, og/eller

Metronidazol Actavis kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er

normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger

herom, så spørg lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Metronidazol Actavis bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer, at

det er nødvendigt, da erfaring med brug under graviditet mangler.

Rådfør dig med din læge før brug under graviditet.

Amning:

Metronidazol Actavis udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug

under amning. Din læge vil afgøre, om amningen skal ophøre, eller

behandling med Metronidazol Actavis skal stoppes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol

Actavis

Metronidazol Actavis indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol, som kan

give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Metronidazol Actavis

Voksne

Du skal normalt bruge Metronidazol Actavis 2 gange daglig, morgen og

aften. Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag

Metronidazol Actavis creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-

porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende)

kosmetik efter anvendelse af Metronidazol Actavis.

Du skal normalt bruge Metronidazol Actavis i 3-4 måneder.

Brug ikke Metronidazol Actavis i en længere periode end 3 til 4 måneder,

hvis lægen ikke har fortalt dig det.

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe.

Børn

Du må ikke bruge Metronidazol Actavis til børn på grund af manglende

erfaring.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Metronidazol Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af

Metronidazol Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Metronidazol

Actavis.

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol Actavis

Hvis du glemmer at bruge Metronidazol Actavis, skal du bruge Metronidazol

Actavis, så snart du kommer i tanke om det. Medmindre det er tid for næste

påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte.

4. Bivirkninger

Metronidazol Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom

ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Hudgener (brændende fornemmelse i huden og smerter), tør hud, rødme,

hudirritation, kløe, forværring af din hudsygdom (rosacea).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000

behandlede):

Smagsforstyrrelser, snurrende eller prikkende fornemmelse eller

følelsesløshed i huden, kvalme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt

Kontakteksem

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen,

så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Metronidazol Actavis utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metronidazol Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. Yderligere oplysninger

Metronidazol Actavis 1 % creme indeholder:

Det aktive stof er metronidazol 10 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er: Mælkesyre, natriumlaurilsulfat, cetylalkohol,

cetostearylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Hvid creme

Pakningsstørrelser: 25 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Farmaclair, 440 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Herouville Saint Clair,

Frankrig

eller

Balkanpharma – Troyan AD,

I Krayrechna Str.,

5600 Troyan,

Bulgarien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety