Metoratio

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoratio 100 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoratio 100 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40850
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metoratio 50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter

metoprololtartrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoratio

Sådan skal du tage Metoratio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Metoratio er såkaldte depottabletter, hvor det aktive stof bliver frigivet over en længere periode.

Metoratio blokerer specifikke betareceptorer i kroppen (beta

-selektiv-betareceptorblokker), som får

hjertet til at slå langsommere og sænker blodtrykket.

Metoratio depottabletter anvendes:

Til voksne:

mod forhøjet blodtryk

mod hjertekrampe, der skyldes, at hjertet ikke får nok ilt (angina pectoris)

til langtidsbehandling efter et akut hjerteanfald

mod hurtige former for rytmeforstyrrelser i hjertet, som opstår i de øverste eller nederste

hjertekamre (supraventrikulær og ventrikulær takyarytmi)

til at forebygge migræne.

Til børn og uge i alderen 6-18 år:

til behandling af forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METORATIO

Tag ikke Metoratio, hvis du

er allergisk over for metoprololtartrat, andre betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i punkt 6).

lider af shock på grund af alvorlig hjertesygdom.

har haft et hjerteanfald for nylig og har følgende særlige lidelser (hjertefrekvens på under 45

slag i minuttet, unormalt hjertediagram (ekg), det højeste tal i dit blodtryk er under 100 mmHg

og/eller i tilfælde af alvorlig nedsat hjertefunktion). Tal med din læge.

lider af ubehandlet nedsat hjertefunktion eller har visse rytmeforstyrrelser i hjertet. Spørg lægen

til råds.

har en hvilepuls på under 50 slag i minuttet før behandlingen.

lider af sygdom i hjertets sinusknude (syg sinus-syndrom).

har meget lavt blodtryk (hypotension: det systoliske blodtryk er under 90 mmHg).

har blod, der er for surt på grund af stofskifteproblemer.

har tendens til at få voldsomme bronkospasmer (fx alvorlig astmatisk bronkitis eller alvorlig

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)).

lider af fremskredne kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben.

tager MAO-hæmmere (midler mod depression). MAO-B-hæmmere er dog undtaget.

har en ubehandlet svulst i binyrerne, som producerer hormoner.

Calciumantagonister af verapamil- eller diltiazem-typen eller andre lægemidler til behandling af

uregelmæssig hjertebanken (såsom disopyramid) må ikke gives som indsprøjtning til patienter, der er i

behandling med Metoratio. Intensiv medicinsk behandling er dog undtaget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoratio

hvis du lider af mindre forstyrrelser (førstegrads AV-blok) i overledningen af impulser fra

hjertets forkamre til hjertekamrene.

hvis du lider af sukkersyge med store udsving i blodsukkerværdierne. Kontroller blodsukkeret

regelmæssigt (se punkt 4 "Bivirkninger").

hvis du lider af ustabil, insulinkrævende sukkersyge.

efter langvarig og intens faste og store fysiske anstrengelser, da det kan give meget lavt

blodsukker.

hvis du har en svulst i binyrerne, som producerer hormoner.

hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.

hvis du eller et familiemedlem nogensinde har haft psoriasis.

hvis du er i behandling for at nedsætte eller kurere din tilbøjelighed til allergiske reaktioner

(desensibilisering – forsigtighed bør udvises, da der kan opstå alvorlige overfølsomheds-

reaktioner), eller hvis du tidligere har haft en svær overfølsomhedsreaktion.

hvis du går med kontaktlinser, da din tåreflåd kan være nedsat.

hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser i form af perifer arteriesygdom.

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen.

hvis der opstår et fald i hjertefrekvensen, der kræver behandling, og/eller andre komplikationer.

hvis du lider af åndenød på grund af indsnævring af luftvejene (fx astmatisk bronkitis eller

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)).

hvis du skal opereres. Fortæl narkoselægen, at du er i behandling med Metoratio.

Børn og unge

På grund af manglende erfaring med behandling af børn og unge bør Metoratio ikke anvendes af

denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Metoratio

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om du er i behandling med:

Medicin til sænkning af blodsukkeret.

Insulin:

Sammen med metoprolol kan disse midler nedsætte blodsukkeret yderligere. Tegn på lave

blodsukkerværdier (forhøjet puls, rysten) kan være skjult.

Medicin til sænkning af blodsukkeret eller til behandling af specifikke hjertesygdomme

(vanddrivende medicin, medicin der udvider blodkarrene, calciumantagonister (af typen

nifedipin, verapamil eller diltiazem), glykosider til påvirkning af hjertet, reserpin, alfa-

methyldopa, guanfacin, hydralazin eller clonidin).

Der er risiko for større blodtrykssænkning, stor nedsættelse af hjertefrekvensen. Hos nogle få

patienter svækkes hjertemusklerne (ved brug af calciumantagonister).

Medicin til behandling af bestemte psykiatriske lidelser (mod depression (fx MAO-hæmmere,

paroxetin, fluoxetin, sertralin), phenthiaziner, barbiturater).

Der er risiko for større blodtrykssænkning.

Medicin til behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet (disopyramid).

Der er risiko for større blodtrykssænkning, stort fald i hjertefrekvensen,

hjerterytmeforstyrrelser.

Medicin, der indeholder ergotamin, til behandling af migræne.

Der er risiko for stærkt nedsat gennemstrømning af blod i arme og ben.

Rifampicin (medicin til behandling af tuberkulose), cimetidin (medicin til at nedsætte

produktionen af mavesyre), lidocain (medicin til lokalbedøvelse eller til behandling af

rytmeforstyrrelser i hjertet).

Der er risiko for større (cimetidin, lidocain) eller mindre (rifampicin) blodtrykssænkning.

Medicin mod forkølelse, der indeholder stoffer til at nedsætte hævelser i slimhinderne (såkaldte

sympatomimetika, der minder om adrenalin eller noradrenalin, i hostemedicin eller næse- eller

øjendråber).

Der er risiko for markant stigning i blodtrykket.

Stærke smertestillende midler.

Der er risiko for større sænkning af blodtrykket.

Medicin til at nedsætte muskelspændinger under en operation (fx suxamethonium, tubocurarin).

Der er risiko for forstærket virkning af disse midler.

Medicin mod betændelsestilstande eller smerter (fx indomethacin eller andre

prostaglandinsyntesehæmmere).

Der er risiko for reduceret blodtrykssænkning.

Adrenalin til behandling af alvorlig allergisk reaktion.

Der er risiko for nedsat reaktion på adrenalin.

Brug af Metoratio sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol under behandling med Metoratio.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Da der ikke foreligger en veldokumenteret undersøgelse af brugen af metoprolol til gravide kvinder,

må metoprolol kun anvendes under graviditet (specielt i de første 3 måneder), efter at lægen nøje har

vurderet fordele og risici. Metoprolol går over i moderkagen og nedsætter gennemblødningen af

denne, hvilket kan skade det ufødte barn. Behandling med metoprolol bør indstilles 48-72 timer før

forventet fødsel. Hvis dette ikke er muligt, skal spædbarnet holdes under nøje opsyn i 48-72 timer

efter fødslen.

Amning

Metoprolol bliver udskilt i modermælken. Bivirkninger forventes ikke efter terapeutiske doser.

Brystbørn skal dog alligevel observeres for eventuelle bivirkninger. Du bør først amme 3-4 timer efter

indtagelse af Metoratio. Derved nedsættes den mængde metoprolol, som barnet indtager med moder-

mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoratio påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Reaktionerne efter indtagelse af medicinen varierer dog fra person til person, men kan være så intense,

at de nedsætter evnen til at køre bil, betjene maskiner eller arbejde uden fast støtte. Dette gælder

specielt i begyndelsen af behandlingen, ved øgning af dosis, ved skift af præparat eller efter indtagelse

af alkohol.

Metoratio indeholder saccharose (sukker)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE METORATIO

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Dosering

Dosering fastsættes for den enkelte patient – specielt efter, at behandlingen virker. Den må ikke

ændres, medmindre lægen anbefaler det.

Medmindre lægen foreskriver noget andet, er den anbefalede dosis

Voksne:

50 mg:

Forhøjet blodtryk

Hjertekrampe (angina pectoris)

1-2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 50-100 mg metoprololtartrat).

Langtidsbehandling efter et hjerteanfald

200 mg metoprololtartrat en gang dagligt. Til denne dosering findes der formuleringer med et

mere passende indhold af det aktive stof. Lægen udskriver den styrke, som du har brug for.

Rytmeforstyrrelser i hjertet

2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 100 mg metoprololtartrat).

Forebyggelse af migræne

2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 100 mg metoprololtartrat).

Den anbefalede dosering er 100-200 mg metoprolol en gang dagligt. Ved højere doser (fx 200

mg metoprololtartrat) anvendes formuleringer med et mere passende indhold af det aktive stof.

Lægen udskriver den styrke, som du har brug for.

100 mg:

Forhøjet blodtryk

Hjertekrampe (angina pectoris)

1-2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat).

Langtidsbehandling efter et hjerteanfald

2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 200 mg metoprololtartrat).

Rytmeforstyrrelser i hjertet

1-2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat).

Forebyggelse af migræne

1-2 depottabletter en gang dagligt (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat).

200 mg:

Forhøjet blodtryk

Hjertekrampe (angina pectoris)

Den anbefalede dosering er 50-200 mg metoprololtartrat en gang dagligt. Metoratio 200 mg

anvendes, hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning med lavere doser. Lægen udskriver den

styrke, som du har brug for.

1 depottablet en gang dagligt (svarende til 200 mg metoprololtartrat).

Langtidsbehandling efter et hjerteanfald

1 depottablet en gang dagligt (svarende til 200 mg metoprololtartrat).

Rytmeforstyrrelser i hjertet

Den anbefalede dosering er 100-200 mg metoprololtartrat en gang dagligt. Metoratio 200 mg

anvendes, hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning med lavere doser (100 mg

metoprololtartrat). Lægen udskriver den styrke, som du har brug for.

1 depottablet en gang dagligt (svarende til 200 mg metoprololtartrat).

Forebyggelse af migræne

Den anbefalede dosering er 100-200 mg metoprololtartrat en gang dagligt. Metoratio 200 mg

anvendes, hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning med lavere doser (100 mg

metoprololtartrat). Lægen udskriver den styrke, som du har brug for.

1 depottablet en gang dagligt (svarende til 200 mg metoprololtartrat).

Brug til børn og unge:

Forhøjet blodtryk

Til børn i alderen 6 år og derover afhænger dosis af barnets vægt. Lægen vil beregne den

korrekte dosis til dit barn.

Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg/kg en gang dagligt, dog højst 50 mg. Dosis vil blive

justeret til den nærmeste tabletstyrke. Lægen kan vælge at øge dosis til 2,0 mg/kg afhængigt af,

hvordan blodtrykket reagerer på medicinen. Doser højere end 200 mg en gang dagligt er ikke

blevet undersøgt hos børn og unge.

Metoratio 50 mg, 100 mg og 200 mg frarådes til børn under 6 år.

Ældre, patienter med nedsat nyrefunktion, uanset om de er i hæmodialyse

Hos ældre skal doseringen af Metoratio justeres meget nøje.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Patienter med nedsat leverfunktion

Lægen vil reducere dosis alt efter, hvor alvorligt nedsat leverfunktionen er.

Brugsanvisning

Depottabletter til indtagelse gennem munden.

Depottabletterne tages en gang dagligt, fortrinsvis om morgenen. Du må ikke tygge depottabletterne,

som skal tages med rigeligt væske (helst et glas vand). Du kan tage depottabletterne uafhængigt af

måltiderne. Om nødvendigt kan depottabletterne deles i to lige store dele.

Behandlingens varighed

Du må kun stoppe behandlingen eller ændre dosis efter lægens anvisning.

Behandlingens varighed fastsættes af den ansvarlige læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du har indtryk af, at virkningen af Metoratio er for kraftig eller for

svag.

Hvis du har taget for meget Metoratio

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoratio, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Afhængigt af omfanget af en overdosis kan den føre til et voldsomt blodtryksfald og et fald i

hjertefrekvensen. Som følge af den svigtende hjertefunktion kan den også føre til hjertestop,

svækkelse af hjertemusklen og shock.

Andre symptomer omfatter åndedrætsproblemer, indsnævring af musklerne i luftvejene, opkastning,

bevidsthedsforstyrrelser og endog lejlighedsvist generaliserede epileptiske anfald.

Behandling med Metoratio skal stoppes efter overdosering eller efter et kritisk fald i hjertefrekvens

og/eller blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Metoratio

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Metoratio

Hvis du afbryder behandlingen med Metoratio eller nedsætter dosis i utide, er det yderst vigtigt, at du

taler med lægen om det. Pludseligt behandlingsstop kan nedsætte blodets gennemstrømning af hjerte-

musklen, hvilket kan forværre angina pectoris. Det kan også føre til en blodprop i hjertet eller til et

tilbagefald, så du atter får forhøjet blodtryk.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Forstyrrelser i centralnervesystemet, såsom træthed (specielt i begyndelsen af behandlingen).

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Omtågethed, hovedpine.

Langsommere puls, hjertebanken.

Forstærket blodtrykstab, også når du rejser dig op fra liggende stilling. I meget sjældne tilfælde

kan det føre til bevidstløshed. Kuldefornemmelse i arme og ben.

Åndedrætsbesvær hos patienter med tendens til krampeanfald i luftvejene, specielt ved obstruktive

luftvejssygdomme.

Kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré, mavepine (for det meste forbigående).

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Vægtstigning.

Nedtrykthed, svækket koncentrationsevne, søvnløshed eller søvnighed, øget drømmevirksomhed.

Snurren i arme og ben.

Forstyrrelser i hjerterytmen (forstyrrelser i overledningen mellem forkamre og hjertekamre),

tiltagende svækkelse af hjertemusklerne med perifer patologisk væskeansamling (ødem) i arme og

ben, smerter i hjerteregionen.

Indsnævring af luftvejene hos patienter med tendens til anfald i luftvejene, specielt ved obstruktive

luftvejslidelser.

Allergiske hudreaktioner, såsom rødmen, kløe, udslæt og voldsom svedtendens.

Krampe i musklerne.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Hidtidig ubemærket sukkersyge (latent diabetes mellitus) kan blive åbenbar, eller kendt

sukkersyge kan forværres.

Nervøsitet, angst.

Betændelse i øjets bindehinde, nedsat tåreflåd (vær forsigtig, hvis du bruger kontaktlinser),

synsforstyrrelser, øjenirritation.

Forstyrrelser i hjertets overledning, arytmier.

Allergisk tilstopning af næsen.

Mundtørhed.

Forandringer i leverfunktionstallene.

Hårtab.

Forstyrrelser i seksuallyst og potens, fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemet i

penis.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Nedsat mængde blodplader, nedsat mængde hvide blodlegemer.

Smagsforstyrrelser.

Personlighedsforandringer (fx følelsesmæssige udsving, kortvarigt hukommelsestab), forvirring,

hallucinationer, hukommelsesforstyrrelser eller problemer med at huske.

Nedsat hørelse, tinnitus.

Patienter med angina pectoris kan få kraftigere anfald.

Forværring af aktuelle forstyrrelse af den perifere gennemblødning (kan føre til vævsdød),

symptomforværring hos patienter med halten ind imellem (claudicatio intermittens) eller med

karkramper i tæer og fingre (Raynauds syndrom).

Leverbetændelse.

Lysfølsomhed med udslæt, der skyldes lys, psoriasis, psoriasis-lignende udslæt.

Ledsmerter, muskelsvækkelse.

Andre bivirkninger (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Patienter, der tidligere har haft alvorlige overfølsomhedsreaktioner, og patienter, der er i

behandling for at nedsætte eller kurere deres tendens til allergiske reaktioner (desensibilisering),

kan få ukontrollerede og meget voldsomme allergiske reaktioner (anafylaksi). Se også punkt 2

"Det skal du vide, før du begynder at tage Metoratio”.

Symptomerne på en alvorlig forøgelse af skjoldbruskkirtlens funktion kan blive skjult.

Forstyrrelser i fedtstofskiftet: sædvanligvis normalt totalkolesterol, fald i HDL-kolesterol, øget

niveau af triglycerider i blodet.

Efter langvarig og svær faste eller intense fysiske anstrengelser kan der opstå lavt blodsukker

under behandling med Metoratio. Advarselssignalerne for lave blodsukkerværdier, specielt øget

hjertefrekvens og rysten på fingrene, kan være skjult.

Hvis du mener, at du har nogle af ovenstående bivirkninger, skal du kontakte din læge. Din læge vil

anbefale en behandling eller vil stoppe behandlingen med Metoratio.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metoratio 50 mg, 100 mg og 200 mg indeholder:

Aktivt stof: metoprololtartrat (Ph.Eur.)

1 depottablet indeholder henholdsvis 50 mg, 100 mg eller 200 mg metoprololtartrat (Ph.Eur.)

De øvrige indholdsstoffer er:

mikrokrystallinsk cellulose, ethylcellulose, magnesiumstearat (Ph.Eur.), hydroxypropylcellulose,

triethylcitrat, vandfri kolloid silica, hydroxypropylmethylcellulose, talcum, Macrogol 6000,

titandioxid (E 171).

Saccharosekugler:

saccharose, majsstivelse, hydrolyseret stivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

50 mg, 100 mg og 200 mg:

Hvid, aflang, bikonveks tablet med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakninger med 10, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1 og 500 depottabletter.

Styrkerne 50 mg og 100 mg findes også i pakning med 60 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Tyskland

Repræsentant i Danmark:

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10-12

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Metoratio

Estland:

Metoprolol-ratiopharm retard 50

Metoprolol-ratiopharm retard 100

Metoprolol-ratiopharm retard 200

Letland:

Metoprolol - ratiopharm retard 50mg ilgstosas darbibas tablets

Metoprolol - ratiopharm retard 200mg ilgstosas darbibas tablets

Litauen:

Metoprolol - ratiopharm retard 100mg ilgstosas darbibas tabletes

Metprolong 200 mg pailginto atpalaidavimo tablets

Tyskland:

Metoprolol-ratiopharm® 0.K. 200 mg Retardtabletten

Metoprolol-ratiopharm® 0.K. 100 mg Retardtabletten

Metoprolol-ratiopharm® 0.K. 50 mg Retardtabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2014.

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety