Metoprololsuccinat "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprololsuccinat "Orion" 100 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprololsuccinat "Orion" 100 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43264
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprololsuccinat Orion 25 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Orion 50 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Orion 100 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Orion 200 mg depottabletter

Metoprololsuccinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metoprololsuccinat Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat Orion

Sådan skal du tage Metoprololsuccinat Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Metoprololsuccinat, der er det aktive indholdsstof i Metoprololsuccinat Orion, tilhører en

lægemiddelgruppe, der kaldes selektive betablokkere, og som især virker på hjertet. Dette lægemiddel

påvirker kroppens reaktion på nogle nervesignaler, især i hjertet. Det medfører at blodtrykket sænkes,

og hjertets pumpefunktion øges.

Metoprololsuccinat Orion anvendes til at

behandle forhøjet blodtryk

behandle nedsat blodforsyning til kranspulsårerne (sygdom i hjertets kranspulsårer, angina

pectoris)

behandle hurtige former af hjerterytmeforstyrrelser (kardielle takyarytmier), især hvis disse

opstår i hjertets forkammer (supraventrikulær takykardi)

forebygge et nyt hjerteanfald efter et tidligere hjerteanfald (vedligeholdelsesbehandling)

behandle symptomer på hjerte-karsygdomme

forebygge migræne

behandle

let til moderat stabil kronisk svækkelse af hjertemuskulaturen (hjertesvigt)

(med nedsat funktion af venstre hjertekammer)

som tillæg til standardbehandling

Børn og unge i alderen 6-18 år:

Til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Metoprololsuccinat Orion

hvis du er

allergisk over for metoprolol

, andre betablokkere eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Metoprololsuccinat Orion (angivet i punkt 6).

hvis du har

visse typer

af hjerterytmeforstyrrelser (atrioventrikulært blok af 2. og 3. grad,

sinoatrialt blok af høj grad).

hvis du har en

langsom hjerterytme

(puls < 50 slag/minut).

hvis du lider af

nedsat funktion af hjertets

sinusknude

(syg sinus-syndrom).

hvis du har oplevet

kredsløbskollaps

, der hovedsageligt skyldtes svigt af hjertefunktionen.

hvis du lider af

alvorlige kredsløbsforstyrrelser

i arme og/eller ben.

hvis du har et

sygeligt lavt blodtryk

, dvs. den systoliske værdi (det øverste tal ved en

blodtryksmåling) er mindre end 90 mmHg.

hvis du har en

ubehandlet, hormonproducerende svulst

i binyremarven (fæokromocytom).

hvis du har

højt syreindhold i blodet

på grund af en ubalance i stofskiftet.

hvis du lider af en

alvorlig form af bronkial astma

eller en kronisk lungesygdom, som

lukker luftvejene.

hvis du også får behandling med

MAO-hæmmere

(lægemidler, der anvendes til at behandle

depression, undtagen MAO-B-hæmmere).

hvis der er

mistanke om et hjerteanfald

, og pulsen er under 45 slag/minut, det øverste tal ved

en blodtryksmåling er < 100 mmHg, og visse former for hjerterytmeforstyrrelser er til stede.

Patienter med kronisk hjertesvigt må ikke tage metoprolol:

hvis de lider af ustabilt, ukompenseret hjertesvigt (der kan komme til udtryk ved

væskeansamling i lungerne, dårligt kredsløb eller lavt blodtryk), med mindre denne tilstand er

blevet stabiliseret med medicinsk behandling.

hvis de får uafbrudt eller midlertidig behandling med lægemidler, der øger hjertets pumpeevne

(f.eks. dobutamin).

hvis deres systoliske (øverste) blodtryk konstant ligger under 100 mmHg.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Metoprololsuccinat Orion:

hvis du har et eller flere af følgende tegn eller udvikler et eller flere af disse tegn under

behandlingen.

hvis du lider af bronkial astma: Metoprolol kan forværre symptomerne på bronkial astma.

Virkningen af visse lægemidler til behandling af bronkial astma kan forringes.

Metoprololsuccinat Orion må ikke anvendes ved alvorlige former af bronkial astma.

hvis du lider af diabetes mellitus: Metoprolol kan sløre symptomerne på lave

blodsukkerværdier. Det er nødvendigt med regelmæssige blodsukkermålinger.

hvis du har en let form af visse hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok af 1. grad).

hvis du har en type brystsmerter (angina), der kaldes Prinzmetals angina.

hvis du lider af lette eller moderate kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben.

hos patienter, der har en hormonproducerende svulst i binyremarven (fæokromocytom).

Svulsten i binyren skal behandles før og samtidigt med medicin, der hæmmer hormonet

adrenalins virkning (alfa-receptor-blokkere).

hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel.

hvis du skal opereres: Før operationen skal du fortælle anæstesilægen, at du tager

Metoprololsuccinat Orion.

hvis du lider af psoriasis.

hvis du let får overfølsomhedsreaktioner. Metoprolol kan både øge følsomheden over for

allergifremkaldende stoffer (allergener) og sværhedsgraden af akutte generelle

overfølsomhedsreaktioner.

Brug af anden medicin sammen med Metoprololsuccinat Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er nødvendigt med omhyggelig lægelig overvågning

, når følgende lægemidler tages

sammen med Metoprololsuccinat Orion:

Lægemidler til behandling af hjerterytmeforstyrrelser

, som f.eks. calciumantagonister af

typen verapamil og diltiazem eller klasse I-antiarytmika (f.eks. disopyramid). Du må ikke få

calciumantagonister af typen verapamil intravenøst (indgivet i en vene) (undtagen som

intensivmedicin).

Andre betablokkere (f.eks. øjendråber, der indeholder det aktive stof timolol).

Andre gensidige påvirkninger:

Bedøvelsesmidler til indånding

forstærker metoprolols pulsdæmpende virkning.

Metoprolol kan forstærke virkningen af blodtrykssænkende lægemidler

(f.eks. reserpin, alfa-

methyldopa, clonidin, guanfacin og hjerteglykosider). Dette kan eksempelvis føre til en udtalt

sænkning af pulsen.

Følgende stoffer kan øge koncentrationen af metoprolol i blodet og dermed forstærke virkningen af

Metoprololsuccinat Orion-depottabletter:

alkohol

lægemidler til behandling af for meget mavesyre såsom cimetidin

blodtrykssænkende lægemidler såsom hydralazin

visse lægemidler til behandling af depression såsom paroxetin, fluoxetin og sertralin

lægemidler til behandling af søvnløshed såsom diphenhydramin

visse stoffer til behandling af ledsygdomme såsom hydroxychloroquin og celecoxib

visse lægemidler til behandling af svampeinfektioner (terbinafin)

lægemidler til behandling af psykiske sygdomme (f.eks. chlorpromazin, triflupromazin,

chlorprothixen)

visse lægemidler til behandling af hjerterytmeforstyrrelser

såsom amiodaron, quinidin og

muligvis propafenon

Hvis du også bruger betændelseshæmmende lægemidler

(f.eks. indometacin eller andre

prostaglandinsyntesehæmmere), kan det mindske betablokkeres blodtrykssænkende virkning.

Rifampicin

(et antibiotikum til behandling af f.eks. tuberkulose) og barbitursyrederivater (anvendt

som f.eks. beroligende midler eller sovemidler) mindsker metoprolols blodtrykssænkende virkning.

Betablokkere kan hæmme frigivelsen af insulin

hos type 2-diabetikere. Du bør tjekke dit

blodsukkerniveau regelmæssigt. Hvis det er nødvendigt, justerer din læge din blodsukkersænkende

behandling (insulin og tabletter mod sukkersyge).

Hvis Metoprololsuccinat Orion og noradrenalin eller adrenalin

(signalstoffer, der overfører

impulser, som forekommer naturligt i kroppen og har en stimulerende virkning på kredsløbet og

dermed øger blodtrykket) eller lægemidler med lignende virkning tages samtidig, kan dit blodtryk

stige mærkbart.

Virkningen af adrenalin

ved behandling af overfølsomhedsreaktioner kan forringes.

Udskillelsen af andre lægemidler kan reduceres på grund af metoprolol (f.eks. lidocain, der er et

lokalbedøvende middel).

Hvis samtidig behandling med clonidin

(et lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk) skal

stoppes, skal behandlingen med Metoprololsuccinat Orion stoppes flere dage før clonidin.

Brug af Metoprololsuccinat Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Metoprolol og alkohol kan gensidigt forstærke den beroligende virkning. Du må derfor ikke drikke

alkohol, mens du tager metoprolol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Metoprolol må kun anvendes under graviditet, når den ansvarlige læge omhyggeligt har vurderet risici

og fordele ved behandlingen. Det er påvist, at metoprolol mindsker blodforsyningen til moderkagen

(placenta), og det kan derfor medføre vækstforstyrrelser hos fostret.

Metoprolol-behandlingen skal stoppes 48 – 72 timer før det beregnede fødselstidspunkt. Hvis det ikke

er muligt, skal det nyfødte spædbarn overvåges tæt i 48 – 72 timer efter fødslen.

Amning

Metoprolol ophobes i modermælken.

Selvom det ikke forventes, at der kommer bivirkninger, når metoprolol anvendes i de behandlende

doser, skal børn, der ammes, overvåges for virkninger af lægemidlet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metropolol Orion kan give bivirkninger som f.eks. svimmelhed og træthed, der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder især ved

kombination med alkohol, eller når metoprolol-dosen øges.

Metoprololsuccinat Orion indeholder glucose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Metoprololsuccinat Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Medmindre lægen har anvist andet, er den sædvanlige dosis:

Til behandling af

Sædvanlig dosis, én gang dagligt

Den daglige dosis kan om nødvendigt

øges som følger:

Forhøjet blodtryk

ENTEN

1 depottablet à

50 mg

ELLER

½ depottablet à 100 mg

Andre dosisstyrker er tilgængelige

til den indledende behandling af

denne tilstand

Højeste dosis

ENTEN

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

1 depottablet à 200 mg

ELLER

yderligere indtagelse af et andet

blodtrykssænkende lægemiddel

Nedsat blodforsyning til

kranspulsårerne

(kranspulsåresygdom,

angina pectoris)

ENTEN

1 – 4 depottabletter à 50 mg

Højeste dosis

ENTEN

ELLER

½ – 2 depottabletter à 100 mg

Andre dosisstyrker er

tilgængelige til den indledende

behandling af denne tilstand

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

1 depottablet à 200 mg

ELLER

yderligere indtagelse af et andet

blodtrykssænkende lægemiddel

Hurtige former af

hjerterytmeforstyrrelser

ENTEN

1 – 4 depottabletter à 50 mg

ELLER

½ – 2 depottabletter à 100 mg

Andre dosisstyrker er

tilgængelige til den indledende

behandling af denne tilstand

Højeste dosis

ENTEN

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

1 depottablet à 200 mg

Symptomer på hjerte-

karsygdomme

ENTEN

1 – 4 depottabletter à 50 mg

ELLER

½ – 2 depottabletter à 100 mg

Andre dosisstyrker er

tilgængelige til den indledende

behandling af denne tilstand

Højeste dosis

ENTEN

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

1 depottablet à 200 mg

Vedligeholdelses-

behandling efter

hjerteanfald

ENTEN

2 – 4 depottabletter à 50 mg

ELLER

1 – 2 depottabletter à 100 mg

ELLER

½ – 1 depottablet à 200 mg

Højeste dosis

ENTEN

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

1 depottablet à 200 mg

Forebyggende

behandling af migræne

ENTEN

2 depottabletter à 50 mg

ELLER

1 depottablet à 100 mg

ELLER

Højeste dosis

ENTEN

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

½ depottablet à 200 mg

1 depottablet à 200 mg

Behandling af

hjertesvigt

NYHA-klasse II

Den behandlende læge

skal have erfaring med

behandling af stabilt,

symptomatisk

hjertesvigt

Startdosis

I de to første uger:

ENTEN

1 depottablet à 25 mg

ELLER

½ depottablet à 50 mg*

Efter hver dosisøgning skal

patientens tilstand overvåges

tæt!

Fra tredje uge og derefter:

ENTEN

2 depottabletter à 25 mg

ELLER

1 depottablet à 50 mg

ELLER

½ depottablet à 100 mg

Dosis fordobles derefter hver anden uge

til den højeste dosis på op til

ENTEN

8 depottabletter à 25 mg

ELLER

4 depottabletter à 50 mg

ELLER

2 depottabletter à 100 mg

ELLER

1 depottablet à 200 mg

ELLER

til den højeste dosis, som patienten tåler.

200 mg* metoprololtartrat er også den

anbefalede dosis til

langvarig

behandling

af hjertesvigt.

Behandling af

hjertesvigt

NYHA-klasse III

Startdosis

I den første uge:

12,5 mg* metoprololtartrat

(svarende til ½ depottablet à 25

mg*)

Dosis kan øges til

ENTEN

1 depottablet à 25 mg

ELLER

½ depottablet à 50 mg*

i den anden uge

* Ved denne dosis findes der depottabletter med en passende styrke.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at sænke dosis hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion, f.eks. hos

patienter med en kunstig blodåre-forbindelse for at sænke trykket (portokaval shunt).

Brug til børn og unge

Forhøjet blodtryk: For børn i alderen 6 år og derover afhænger dosis af barnets legemsvægt. Lægen vil

beregne den korrekte dosis til dit barn.

Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg/kg én gang dagligt, dog højst 50 mg. Dosis vil blive tilpasset den

nærmeste tilgængelige tabletstyrke. Din læge kan øge dosis til 2,0 mg/kg afhængigt af virkningen på

blodtrykket. Doser over 200 mg én gang dagligt er ikke undersøgt hos børn og unge.

Metoprololsuccinat Orion frarådes til børn under 6 år.

Ældre patienter over 80 år

Data for anvendelse af metoprolol til patienter over 80 år er utilstrækkelige. Der bør derfor udvises

særlig forsigtighed, når dosis øges hos disse patienter.

Indgivelsesmåde

Depottabletterne

skal tages én gang dagligt, fortrinsvis sammen med morgenmaden

Depottabletterne skal synkes hele eller kan deles, men de må ikke tygges eller knuses. Tabletterne skal

tages med vand (mindst ½ glas).

Behandlingsvarighed

Din læge fastlægger behandlingsvarigheden.

Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat Orion, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Lægen vil derefter afgøre, hvad der skal gøres i forhold til det antal tabletter, der er taget. Medbring

pakningen, så din læge ved, hvilket aktivt stof du har taget, og kan iværksætte passende

foranstaltninger.

Afhængigt af overdosens størrelse kan følgende symptomer forekomme: udtalt fald i blodtrykket, lav

puls, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt, kredsløbskollaps, hjertestop, sammentrækning/kramper i

luftvejene, bevidstløshed (endda koma), kvalme, opkastning og blålig-rød farvning af huden og

slimhinderne (cyanose).

Samtidig brug af alkohol, blodtrykssænkende lægemidler, quinidin (lægemiddel til behandling af

hjerterytmeforstyrrelser) eller barbiturater (beroligende midler) kan forværre symptomerne.

De første tegn på en overdosis viser sig 20 minutter til 2 timer efter indtagelse af lægemidlet.

Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat Orion

Hvis du ønsker at afbryde behandlingen med Metoprololsuccinat Orion eller stoppe den før tid,

skal

du kontakte din læge

Behandling med betablokkere

må ikke afbrydes pludseligt

. Hvis behandlingen skal afbrydes, skal

dette altid ske langsomt over en periode på mindst to uger, hvis det er muligt, ved gradvist at halvere

dosis, indtil den laveste dosis nås, som er en halv depottablet à 25 mg (svarende til 12,5 mg

metoprololtartrat). Denne sidste dosis bør anvendes i mindst fire dage, før behandlingen stoppes helt.

Hvis der forekommer nogle symptomer, bør dosis reduceres langsommere.

Pludselig afbrydelse af behandling med betablokkere kan medføre en forværring af hjertesvigt og kan

øge risikoen for hjerteanfald og pludselig hjertedød.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt din læge eller en vagtlæge med det samme

, hvis du bemærker et eller flere af følgende

tegn:

hjertesmerter

åndenød

gulfarvning af huden og/eller øjnene

(dette kan være et tegn på betændelse i leveren)

Til vurdering af bivirkninger er følgende hyppigheder blevet anvendt:

Meget almindelig:

forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Almindelig:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

Ikke almindelig:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

Sjælden:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

Meget sjælden:

forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede patienter

Ikke kendt:

hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Meget almindelig:

-

udtalt fald i blodtrykket, også når man rejser sig fra liggende stilling, meget

sjældent med bevidstløshed

træthed

Almindelig:

-

langsom puls (bradykardi), følelse af ubalance (meget sjældent med

bevidstløshed), følelse af uregelmæssig eller kraftig hjertebanken (palpitationer)

-

svimmelhed, hovedpine

åndenød efter anstrengelse

kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse

kolde hænder og fødder

Ikke almindelig:

forbigående forværring af symptomerne på hjertesvigt, en bestemt form for

hjerterytmeforstyrrelse (AV-blok af 1. grad), smerter omkring hjertet

-

prikkende eller brændende fornemmelser (paræstesi)

sammentrækninger af luftvejene

opkastning

hudforandringer, psoriasis-lignende udslæt, øget svedtendens

muskelkramper

vægtstigning

væskeophobning i vævene (ødem)

depression, koncentrationsbesvær, døsighed eller søvnløshed, mareridt

Sjælden:

-

symptomer på hjertelidelser såsom galoperende rytme (når hjertet springer et

slag over) eller hurtig hjertebanken, visse hjerterytmeforstyrrelser

(overledningsforstyrrelser)

-

synsforstyrrelser, øjentørhed eller øjenirritation, betændelse i øjets bindehinde

forkølelse

mundtørhed

hårtab

forværring af sukkersyge, der var til stede uden nogen typiske symptomer

(latent diabetes mellitus)

unormale testværdier for leverfunktion

impotens og andre seksuelle forstyrrelser, fortykkelse af det bløde væv omkring

svulmelegemerne i penis (induratio penis plastica)

-

nervøsitet, angst

Meget sjælden:

fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af hvide

blodlegemer (leukopeni)

ringen for ørerne (tinnitus), høreforstyrrelser

smagsforstyrrelser

lysfølsomhed, forværring af psoriasis, nyt udbrud af psoriasis, psoriasis-

lignende hudforandringer

ledsmerter, muskelsvaghed

vævsdød (nekrose) hos patienter med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i arme

og/eller ben før behandlingen, forværring af klager hos patienter med

vindueskiggersyndrom (en følelse af krampe i benene, når man motionerer eller

går) eller med kramper i de pulsårer, der fører blod til fingre eller tæer

(Raynauds syndrom)

betændelse i leveren

glemsomhed eller hukommelsessvækkelse, forvirring, hallucinationer,

personlighedsændring (f.eks. humørsvingninger).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metoprololsuccinat Orion efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteret efter

“EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoprololsuccinat Orion indeholder:

Aktivt stof: metoprololsuccinat

(Bemærk: præparatets styrke er angivet som metoprololtartrat)

Hver depottablet indeholder metoprololsuccinat svarende til 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg

metoprololtartrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

saccharose, majsstivelse, macrogol, ethyl-acrylat-methyl-methacrylat-

copolymer, talcum, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri

silica, D-glucose.

Tabletovertræk: hypromellose, talcum, macrogol, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Metoprololsuccinat Orion 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg depottabletter er hvide, aflange, hvælvede

med en delekærv på begge sider.

Metoprololsuccinat Orion 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg depottabletter fås i aluminium/aluminium-

blistre med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 og 100 depottabletter samt i HDPE-flasker med afdrejelig

hætte i polypropylen med 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret

10/2015

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety