Metoprololsuccinat "Hexal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprololsuccinat "Hexal" 50 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprololsuccinat "Hexal" 50 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37298
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottabletter

Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottabletter

metoprololsuccinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metoprololsuccinat Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat Hexal

Sådan skal du tage Metoprololsuccinat Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Metoprololsuccinat, der er det aktive indholdsstof i Metoprololsuccinat Hexal, blokerer visse beta-

receptorer i kroppen, særligt dem i hjertet (selektiv beta-receptorblokker).

Metoprololsuccinat Hexal anvendes ved:

Forhøjet blodtryk

Brystsmerter

Hjerterytmeforstyrrelser

med hurtig puls.

behandling efter den akutte fase af et hjerteanfald.

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag.

Forebyggelse af

migræne

Behandling af en

svækket hjertemuskel

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METOPROLOLSUCCINAT

HEXAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Metoprololsuccinat Hexal

Hvis du er

allergisk

(overfølsom) over for metoprololsuccinat, andre beta-receptorblokkere

eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat Hexal.

Hvis du har

2. eller 3. grads hjerteblok

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Hvis du har

svag hjertemuskel

, der ikke er stabiliseret (dette vil sædvanligvis medføre

åndenød og hævede ankler).

Hvis du har en

meget lav puls

(under 50 slag i minuttet) eller

uregelmæssigt hjertslag

(syg

sinus-syndrom).

Hvis du tidligere har haft et

hjertetilfælde med shock.

Hvis du har

meget dårligt blodomløb

, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.

Hvis du har

meget lavt blodtryk

, hvilket kan medføre svimmelhed og besvimelse.

Hvis lægen har fortalt dig, at du har

for meget syre i blodet

(metabolisk acidose).

Hvis du har en alvorlig form for bronkial astma eller andre svære vejrtrækningsproblemer.

Hvis du tager medicin kaldet

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)

Vær ekstra forsigtig med at tage Metoprololsuccinat Hexal

Hvis du lider af

astma eller pibende vejrtrækning.

Vær forsigtig med at bruge beta-

receptorblokkere.

Hvis du har

diabetes mellitus

. Behandling med Metoprololsuccinat Hexal kan nødvendiggøre

justering af din diabetesbehandling og skjule symptomerne på lavt blodsukkerniveau.

Hvis du har

1. grads hjerteblok

Hvis du har

dårligt blodomløb

, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder..

Hvis du har en

hormondannende svulst

i binyremarven (fæokromocytom). I dette tilfælde

skal du inden og under behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal have behandling med en

alfa-receptorblokker.

Hvis din

skjoldbruskkirtel er overaktiv

(hyperthyreoidisme). Metoprololsuccinat Hexal kan

skjule symptomerne på en overaktiv skjoldbruskkirtel.

Hvis du skal

opereres

. Fortæl narkoselægen, at du tager Metoprololsuccinat Hexal, inden du

bliver bedøvet..

Hvis du har eller har haft

psoriasis

, da beta-receptorblokkere kan forværre eller forårsage

psoriasis.

Hvis du har

allergi

. Denne medicin kan forstærke din reaktion på pollen eller andre allergener.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Anden medicin kan påvirke virkningen af

Metoprololsuccinat Hexal, og Metoprololsuccinat Hexal kan påvirke virkningen af anden medicin. Det

er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager:

-

Clonidin

(mod forhøjet blodtryk): Hvis det bliver nødvendigt at afbryde samtidig behandling

med clonidin, skal du stoppe med at tage beta-receptorblokkeren (f.eks. Metoprololsuccinat

Hexal) adskillige dage forinden. Din læge vil give dig klare anvisninger for, hvordan du skal

gøre.

Såkaldte

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)

. Du må ikke tage

Metoprololsuccinat Hexal sammen med disse.

Calciumantagonister

af verapamil- eller diltiazemtypen (mod forhøjet blodtryk, brystsmerter

eller uregelmæssigt hjerteslag) eller

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser

(antiarytmika).

-

Bedøvelsesmidler, der skal inhaleres.

Anden

blodtrykssænkende medicin

Såkaldte

sympatomimetika

, der er medicin mod astma eller tilstoppet næse.

Reserpin, alfa-methyldopa, clonidin, guanfacin, propafenon, amiodaron, quinidin

hjerteglykosider

(mod hjerteproblemer).

Andre betablokkere

, såsom øjendråber med timolol.

Insulin

diabetesmedicin, som indtages gennem munden.

Metoprololsuccinat Hexal kan undertrykke symptomerne på et lavt blodsukkerniveau. Du skal

regelmæssigt have målt dit blodsukkerniveau og om nødvendigt have tilpasset din

diabetesbehandling.

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Medicin mod smerter, betændelse og artritis

(såsom indometacin eller celecoxib).

drenalin

, også kaldet epinefrin. Metoprololsuccinat Hexal kan nedsætte adrenalins virkning

på overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner).

Medicin mod bakterieinfektioner (

rifampicin

Medicin mod mavesår (

cimetidin

Hydralazin

(mod forhøjet blodtryk).

Medicin mod depression

(såsom paroxetin, fluoxetin og sertralin).

Medicin mod psykiske forstyrrelser

(f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen).

Diphenhydramin

(medicin mod høfeber og allergi)

.

Terbinafin

(mod svamp).

Hydroxychloroquin

(mod malaria).

Lidocain

(til lokal bedøvelse).

Brug af Metoprololsuccinat Hexal sammen med mad og drikke

Samtidig brug af Metoprololsuccinat Hexal og

alkohol

forstærke den sløvende effekt

af begge

substanser.

Du skal

undgå alkohol

, mens du er i behandling med Metoprololsuccinat Hexal.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Metoprololsuccinat Hexal må kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt, og

hvis lægen har vurderet, at fordelene ved behandlingen overstiger de mulige risici. Behandlingen med

metoprolol skal afbrydes 48-72 timer før det forventede fødselstidspunkt. Hvis dette ikke er muligt, vil

en læge holde dit nyfødte barn under nøje observation i de første 48-72 timer efter fødslen.

Amning

Metoprolol udskilles i modermælk.

Selvom brug af de anbefalede doser ikke forventes at medføre bivirkninger, skal ammede spædbørn

dog nøje overvåges for tegn på effekter af lægemidlet (f.eks. lægeovervågning af hjertefunktionen).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololsuccinat Hexal kan give bivirkninger som

svimmelhed

træthed

, der kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gør sig særligt gældende, hvis du

samtidig drikker alkohol, og når du skifter fra anden medicin til Metoprololsuccinat Hexal.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat Hexal

Metoprololsuccinat Hexal indeholder glucose, lactose og saccharose (sukker). Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE METOPROLOLSUCCINAT HEXAL

Tag altid Metoprololsuccinat Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Metoprololsuccinat Hexal 25 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal tage 2 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg

depottabletter

én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Om nødvendigt kan

dosis øges til 4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter

dagligt

(svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet blodtrykssænkende

lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter

én gang dagligt

(svarende til 95-190*

mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 47,5-190*

mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190* mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

4 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95* mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan dosis øges til 8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én

gang dagligt

(svarende til 190* mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190* mg

metoprololsuccinat).

Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal

tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge ½ Metolprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til

11,88 mg metoprololsuccinat).

anden uge

af behandlingen kan dosis øges til

1 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottablet

én gang dagligt

(svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den anbefalede startdosis i de

første

to uger 1 Metolprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til

23,75 mg metoprololsuccinat).

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis

med to ugers mellemrum

op til 8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190

mg* metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 8

Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter

én gang dagligt (svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat Hexal 50mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du tage

1 Metoprololsuccinat Hexal

50mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan

dosis øges til 2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én

gang dagligt

(svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190* mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg* metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

2 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan

dosis øges til 4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang

dagligt

(svarende til 190 mg* metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg* metoprololsuccinat).

Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal

tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i

den

første uge

11,88 mg*

metoprololsuccinat

én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

dosis øges til

½ Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til

23,75 mg metoprololsuccinat). Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den

anbefalede startdosis i de

første to uger ½ Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottablet én

gang dagligt

(svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis hver anden uge op til 4

Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter

én gang dagligt (svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 4

Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat)

eller den højest tålte dosis.

Det skal være en læge med erfaring i

behandling af stabil symptomatisk hjertemuskelsvækkelse, der ordinerer behandlingen med

Metoprololsuccinat Hexal. Lægen vil nøje overvåge din tilstand efter hver dosisøgning. Hvis dit

blodtryk falder, vil lægen eventuelt være nødt til at sænke dosis af den anden medicin, du får på

samme tid. Hvis dit blodtryk falder, betyder det ikke nødvendigvis, at du ikke kan få

langtidsbehandling med metoprolol, men lægen vil nedsætte dosis, indtil dit blodtryk er

stabiliseret.

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat Hexal 100 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du tage

½ Metoprololsuccinat Hexal

100 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til 1-2 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter

én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

1-2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

1-2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

-

2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

1 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan dosis

øges til 2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang

dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

1-2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge

11,88 mg*

metoprololsuccinat

én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

dosis øges til

23,75 mg*

metoprololsuccinat

én gang dagligt

. Hvis du har

svækket

hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den anbefalede startdosis i de

første to uger 23,75 mg*

metoprololsuccinat én gang dagligt

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis hver anden uge op til 2

Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 2 Metoprololsuccinat

Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller den

højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Metoprololsuccinat Hexal 150 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du tage

1

/3 Metoprololsuccinat Hexal

150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til ⅔-1⅓ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg

depottabletter dagligt

(svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

⅔-1⅓ Metoprololsuccinat Hexal 150mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

⅔-1⅓ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg

metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

1⅓ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

⅔ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til 1⅓ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én

gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

⅔-1⅓ Metoprololsuccinat Hexal 150mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg

metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

lægen

øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt

. Hvis du

har svækket

hjertemuskel

i NYHA-

klasse II,

er den anbefalede startdosis i de

første 2 uger 23,75 mg*

metoprololsuccinat én gang dagligt

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis hver anden uge op til 1⅓

Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1⅓

Metoprololsuccinat Hexal 150mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat)

eller den højest tålte dosis

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat Hexal 200mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du have

47,5 mg*

metoprololsuccinat.

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til ½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet

dagligt

(svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et yderligere

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

-

½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg

metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

½ Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til 1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én

gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg

metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge 11,88 mg

* metoprololsuccinat

én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

lægen

øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt

. Hvis du har

svækket

hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den anbefalede startdosis i de

første 2 uger 23,75 mg*

metoprololsuccinat én gang dagligt.

Derefter bør dosis øges til det dobbelte.

Lægen kan øge dosis hver anden uge op til 1

Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1 Metoprololsuccinat

Hexal 200 mg depottablet

én gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller den

højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse tilfælde.

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Metoprololsuccinat Hexal er for stærk eller

svag.

Børn og unge

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Der er begrænset erfaring med brug af Metoprololsuccinat Hexal til børn. Det frarådes at anvende

Metoprololsuccinat Hexal til børn og unge.

Ældre

Der er ikke udført forsøg med patienter over 80 år. Lægen vil derfor være særlig forsigtig med at øge

dosis, hvis du er

over 80 år.

Sådan indtager du Metoprololsuccinat Hexal

Tabletterne skal tages gennem munden.

Tag depottabletterne én gang dagligt, helst i forbindelse med morgenmaden. Synk depottabletterne

hele eller delte. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Tag tabletterne med vand (mindst ½ glas).

Tag altid Metoprololsuccinat Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat Hexal-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat Hexal, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Lægen vil på baggrund af dine symptomer vurdere, hvilke tiltag, der er nødvendige.

Gem pakningen, så lægen kan se hvilken medicin, du har taget, og starte en passende behandling.

Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat Hexal

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet

som ordineret.

Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat Hexal

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal

må ikke afbrydes brat

men skal nedtrappes gradvist.

Hvis behandling med beta-receptorblokkere bliver afbrudt brat, kan det medføre forværring af

hjertesvigt og øge risikoen for et hjertetilfælde og pludseligt hjertestop.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Metoprololsuccinat Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan opstå med følgende hyppigheder:

Meget almindelig

Almindelig:

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Forekommer hos mellem 1 af 10 ud af 100 behandlede

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Meget Almindelig;

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Udtalt blodtryksfald, særligt når du rejser dig op, i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab

Træthed

Almindelig:

Svimmelhed

Hovedpine

Nedsat pulsslag (bradykardi)

Balanceforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab)

Hjertebanken

Kolde hænder og fødder

Åndedrætsbesvær ved fysisk anstrengelse

Kvalme

Mavesmerter

Diarré

Forstoppelse

Ikke almindelig:

Vægtøgning

Depression

Nedsat koncentrationsevne

Døsighed eller søvnforstyrrelser

Mareridt

Prikken, stikken og følelsesløshed i huden (paræstesi)

Forbigående forværring af symptomer på svækket hjertemuskel

1. grads hjerteblok (AV-blok)

Smerter i hjerteregionen

Luftvejskramper (bronkospasmer)

Opkastning

Hududslæt (psoriasislignende nældefeber og dystrofiske hudlæsioner)

Øget svedtendens

Muskelkramper

Væskeophobning i kroppens væv (ødem)

Sjælden:

Forværring af latent diabetes mellitus (unormalt højt blodsukker efter indtagelse af almindelige

mængder sukker, hvilket ikke var tilfældet før behandling med Metoprololsuccinat Hexal)

Nervøsitet

Anspændthed

Synsforstyrrelser

Tørre eller irriterede øjne

Øjenbetændelse (konjunktivitis)

Nedsat hjertefunktion

Hjerterytmeforstyrrelser (arytmier)

Nedsat stimulusledning

Tilstoppet næse

Impotens og andre seksuelle forstyrrelser

Peyronies sygdom (fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemerne i penis)

Mundtørhed

Afvigende resultater ved leverfunktionsanalyser

Hårtab

Meget sjælden:

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

Glemsomhed eller hukommelsesforstyrrelser

Forvirring

Hallucinationer

Personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger)

Ringen for ørerne (tinnitus)

Nedsat hørelse

Vævsdød (nekrose) hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i hænder, arme eller ben

forud for behandlingen.

Symptomforværring hos personer med periodisk halten (claudication intermittens) eller

karkramper i tæer og fingre (Raynauds syndrom)

Nedsat smagssans

Leverbetændelse

Lysoverfølsomhed

Forværring af psoriasis

Udvikling af psoriasis

Psoriasis-lignende symptomer

Ledsmerter, muskelsvækkelse

Lindring af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, kan lægen anbefale passende foranstaltninger til at afhjælpe bivirkningerne

eller afbryde behandlingen, hvis det er nødvendigt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metoprololsuccinat Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metoprololsuccinat Hexal indeholder:

Aktivt stof: metoprololsuccinat

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal

Øvrige indholdsstoffer

: Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), crospovidon, glucose,

hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, magnesiumstearat (Ph. Eur.), majsstivelse,

polyacrylat, kolloidt siliciumdioxid, saccharose, talcum, farvestoffet titandioxid (E 171).

Metoprololsuccinat Hexal 100mg indeholder desuden:

Gult jernoxid/jernhydroxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Metoprololsuccinat Hexal 23,5 mg/47,5 mg/190 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på begge

sider.

Metoprololsuccinat Hexal 100 mg er lysegule, aflange tabletter med delekærv på begge sider.

Metoprololsuccinat Hexal 150 mg er hvide, aflange tabletter med to delekærve på begge sider.

PP/aluminiumblisterpakninger

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.

PVC/Aclar/aluminiumblisterpakninger

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.

HDPE-tabletbeholdere

Pakningsstørrelser: 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser og pakningstyper er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:

METOPROLOLSUCCINAT HEXAL

METOHEXAL

Metoprolol Z HEXAL 25/50/100/150/200 mg retard tablets

Metoprolol HEXAL Z 23,75/47,5/95/142,5/190 mg pailginto

atpalaidavimo tabletės

Metoprolol Hexal Z 23, 75/95/142,5 mg ilgstošās darbības

tablets

Metoprolol Sandoz

MetoHEXAL 25/50/100/150/200 ZK

Denne indlægsseddel blev senest revideret 17. marts 2011

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety