Metoprololsuccinat "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprololsuccinat "Alternova" 25 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprololsuccinat "Alternova" 25 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41643
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprololsuccinat ”Alternova”

25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg, depottabletter

(metoprololsuccinat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat ”Alternova”

Sådan skal du tage Metoprololsuccinat ”Alternova”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Metoprololsuccinat ”Alternova” hører til en gruppe lægemidler, der kaldes betablokkere.

voksne

bruges det til at

behandle

for højt blodtryk

hjertekrampe med trykkende smerter i brystet, der skyldes, at hjertet ikke får nok ilt (angina

pectoris)

uregelmæssig puls (arytmi)

stabiliseret dårligt hjerte med symptomer som åndenød eller hævede ankler, når det tages sammen

med anden medicin mod dårligt hjerte

hjertebanken (palpitationer), der skyldes nedsat hjertefunktion (der ikke stammer fra selve hjertet)

for højt stofskifte (tyreotoksikose)

og til at

forebygge

flere hjerteanfald eller skader på hjertet efter et hjerteanfald

migræne

børn og unge

(6-18 år) bruges det til at behandle:

for højt blodtryk (hypertension)

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat ”Alternova”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Metoprololsuccinat ”Alternova”:

hvis du er allergisk over for metoprolol, andre betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Metoprololsuccinat ”Alternova” (angivet i punkt 6)

hvis du har

problemer med de elektriske impulser i hjertet

(2. eller 3. grads AV-blok) eller med

rytmeforstyrrelser i hjertet

(syg sinus-syndrom) medmindre du har pacemaker

hvis du har

ubehandlet hjertesvigt

hvis du har meget dårlig blodcirkulation

hvis du har

langsom puls

(under 45 slag i minuttet)

hvis du har for

lavt blodtryk

hvis du oplever

pludselig opstået hjertetilfælde

(akut myokardieinfarkt)

hvis du har

forhøjet surhedsgrad i blodet

(metabolisk acidose)

hvis du har

alvorlig astma

eller

KOL

(kronisk obstruktiv lungesygdom)

hvis du har ubehandlet højt blodtryk, der skyldes en sjælden svulst i en binyre (fæokromocytom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med din læge. Hvis behandlingen stoppes, skal det

ske gradvist over 10-14 dage.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Metoprololsuccinat

”Alternova”:

hvis du lider af mindre forstyrrelser (AV-blokade af første grad) i overledningen af impulser fra

de øvre hjertekamre til de nedre hjertekamre.

hvis du har sukkersyge med meget svingende blodsukkerværdier. Kontrollér dit blodsukker

regelmæssigt (se afsnit 4 “Bivirkninger”).

hvis du har ustabil insulinafhængig sukkersyge.

efter forlænget intensiv faste og intensiv fysisk stress, da dette kan medføre et meget lavt

blodsukker.

hvis du har en hormonproducerende tumor i binyrerne.

hvis du har stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion.

hvis du eller et familiemedlem nogen sinde har haft psoriasis.

hvis du er i behandling for at nedsætte eller fjerne din tendens til at reagere allergisk

(desensibiliserende behandling. Vær forsigtig, der kan forekomme alvorlige

overfølsomhedsreaktioner) eller hvis du tidligere har haft allergiske overfølsomhedsreaktioner.

hvis du bruger kontaktlinser. Mængden af tårevæske kan være nedsat.

hvis du har forstyrrelse i blodcirkulationen i blodkar i dine hænder og fødder.

hvis du har problemer med din skjoldbruskkirtel.

hvis der opstår et fald i pulsen, som kræver behandling, og/eller andre komplikationer.

hvis du skal opereres. Informer narkoselægen om din behandling med metoprololsuccinat.

Børn og unge

Metoprololsuccinat ”Alternova” bør ikke anvendes til børn og unge under 6 år, da erfaring savnes.

Brug af anden medicin sammen med Metoprolsuccinat ”Alternova”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Informer lægen, hvis du tager noget af følgende medicin:

Blodsukkersænkende medicin, Insulin:

Denne medicin kan sænke blodsukkeret yderligere. Tegn på lavt blodsukker (øget puls, rysten)

kan være maskeret.

Medicin til nedsættelse af blodtrykket eller til behandling af særlige hjertesygdomme (medicin,

der øger mængden af urin, medicin der udvider blodkarrene, calciumantagonister [nifedipin,

verapamil eller diltiazem typer], hjerteglykosider, alpha-methyldopa, hydralazin eller clonidin)

Øget blodtryksnedsættelse, øget nedsættelse af puls. Nogle få patienter udvikler svækkelse af

hjertemusklen (med calciumantagonister).

Medicin til behandling af særlige psykiatriske sygdomme (medicin mod depression [f.eks. MAO-

hæmmere, paroxetin, fluoxetin, sertralin], phenothiaziner, barbiturater)

Øget blodtryksnedsættelse.

Medicin til behandling af unormal hjerterytme (disopyramid)

Øget blodtryksnedsættelse, udtalt nedsættelse af puls, hjerterytmeforstyrrelse.

Medicin mod migræne, som indeholder ergotamin

Udtalt nedsættelse af blodgennemstrømning i arme eller ben.

Rifampicin (medicin mod tuberkulose), cimetidin (medicin til nedsættelse af syreproduktionen i

maven), lidocain (medicin til lokalbedøvelse eller til behandling af hjerterytmeforstyrrelse)

Større (cimetidin, lidocain) eller mindre (rifampicin) blodtryksnedsættelse.

Medicin mod forkølelse, som indeholder stoffer, der mindsker hævelsen af slimhinder (såkaldte

”sympatomimetika”, der ligner adrenalin eller noradrenalin, i hostemedicin eller næse- eller

øjendråber).

Udtalt blodtryksstigning.

Sovemedicin

Øget blodtryksnedsættelse.

Medicin til nedsættelse af muskelspændinger under en operation (f.eks. suxamethon,

tubocurarin)

Forstærkning af denne medicins virkning.

Medicin, der reducerer betændelse eller smerter (f.eks. indomethacin eller andre

prostaglandinsyntetasehæmmere)

Mindre blodtryksnedsættelse.

Adrenalin til behandling af en alvorlig allergisk reaktion

Nedsat virkning af adrenalin.

Brug af Metoprololsuccinat ”Alternova” sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan øge den blodtrykssænkende virkning af Metoprololsuccinat ”Alternova” tabletter.

Tabletterne indtages med mindst et halvt glas væske (f.eks. et glas vand) og helst i forbindelse med

morgenmaden.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Metoprololsuccinat ”Alternova”. Tal med lægen.

Amning

Metoprolol udskilles i modermælk.

Selvom brug af de anbefalede doser ikke forventes at medføre bivirkninger, skal ammede spædbørn

dog nøje overvåges for tegn på effekter af lægemidlet (f.eks. lægeovervågning af hjertefunktionen).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololsuccinat ”Alternova” har ingen eller ubetydelig virkning på arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Metoprololsuccinat ”Alternova” kan i nogle tilfælde forårsage mulige

bivirkninger, såsom svimmelhed og træthed, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Disse bivirkninger er som oftest set i forbindelse med skift til et andet lægemiddel, ved

behandlingsstart eller dosisøgning. Du bør derfor ikke udføre sådanne aktiviteter, før du ved, hvordan

lægemidlet påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Metoprolsuccinat ”Alternova”

Tag altid Metoprololsuccinat ”Alternova” nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag Metoprololsuccinat ”Alternova”

én gang dagligt

om morgenen med et glas vand. Tabletten skal

synkes hel. Tabletten kan evt. deles, hvis du har svært ved at sluge den hel, men tabletten må

ikke

tygges eller knuses

, før den synkes.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Den anbefalede dosis er:

Voksne:

For højt blodtryk:

50 mg én gang dagligt. Dosis kan øges til 100-200 mg én dagligt efter behov.

Hjertekrampe (angina pectoris):

100-200 mg én gang dagligt.

Uregelmæssig puls (arytmi):

100-200 mg én gang dagligt. Dosis kan øges, hvis nødvendigt.

Forebyggende behandling efter et hjerteanfald:

200 mg én gang dagligt.

Hjertebanken, der skyldes hjertesygdom:

100 mg én gang dagligt. Dosis kan øges til 200 mg én gang dagligt efter behov.

For højt stofskifte (tyreotoksikose):

50-200 mg én gang dagligt. Dosis kan øges, hvis nødvendigt.

Forebyggelse af migræne:

100-200 mg én gang dagligt.

Patienter med dårligt hjerte, der er stabiliseret:

Følg altid lægens anvisninger.

Børn og unge (6-18 år)

Forhøjet blodtryk: Til børn på 6 år og ældre afhænger daglig dosis af barnets kropsvægt. Lægen vil

ordinere den korrekte dosis til dit barn.

Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg/kg kropsvægt én gang dagligt; må ikke overstige 50 mg. Dosis vil

blive afstemt efter den nærmest kommende tabletstyrke. Lægen vil om nødvendigt øge dosis, men den

daglige dosis bør aldrig overstige 2,0 mg/kg kropsvægt, afhængigt af blodtrykket. Doser over 200 mg

dagligt er ikke blevet undersøgt hos børn og unge.

Metoprololsuccinat ”Alternova” bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Nedsat leverfunktion:

Hvis du har

alvorligt

nedsat leverfunktion, kan lægen vælge at justere dosis. Følg altid lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat ”Alternova”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat ”Alternova”,

end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer ved

overdosis er langsom puls, for lavt blodtryk, sammentrækning af bronkierne, hjertesvigt. Du kan evt.

gå i shock.

Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat ”Alternova”

Hvis du har glemt en dosis, og der er mere end 12 timer til din næste normale dosis, bør du tage den

glemte dosis med det samme. Hvis der er mindre end 12 timer til din næste normale dosis, skal du tage

en halv dosis. Fortsæt med næste dosis på det normale tidspunkt. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat ”Alternova”

Du må ikke pludselig stoppe

med at tage metoprololsuccinat, da det kan forværre din tilstand, hvis du

har dårligt hjerte, og øger risikoen for et hjerteanfald. Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop behandlingen og kontakt straks lægen

, hvis du får symptomer på en

allergisk reaktion

såsom

udslæt med kløe, ansigtsrødmen, hævelser i ansigt, læber, tunge eller svælg, eller hvis du får besvær

med at trække vejret eller med at synke. Der er tale om en meget alvorlig, men sjælden bivirkning. Du

kan få brug for akut lægehjælp eller indlæggelse.

De mulige bivirkninger ved Metoprololsuccinat ”Alternova” er angivet nedenfor. De er opstillet efter

alvorlighed og hyppighed.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Svimmel, når man rejser sig, på grund af for lavt blodtryk

Træthed.

Almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Langsom puls

Problemer med at holde balancen (i meget sjældne tilfælde med besvimelse)

Kolde hænder og fødder

Hjertebanken (palpitationer)

Svimmelhed, hovedpine

Kvalme, diarré, forstoppelse, mavesmerter

Åndenød ved hård fysisk aktivitet.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Midlertidig forværring af symptomerne på dårligt hjerte

Lettere rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blok I)

Under hjerteanfald kan der komme et kraftigt fald i blodtrykket (kardiogent shock)

Hjertesvigt

Væskeansamlinger (hævelser)

Brystsmerter

Prikken/snurren i huden

Muskelkramper

Opkastning

Vægtstigning

Depression

Nedsat koncentrationsevne

Søvnforstyrrelser

Mareridt

Hallucinationer

Åndenød

Muskelspasmer

Hududslæt

Øget svedtendens.

Sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Forværring af diabetes

Forstyrrelser i kroppens omsætning af fedtstoffer

Nervøsitet, angst

Synsforstyrrelser

Tørre eller irriterede øjne

Øjenbetændelse (konjunktivitis)

Forværring af claudiocatio intermittens (åreforkalkning i benene)

Forværring af Raynaud’s sygdom (gigtsygdom)

Nedsat evne til at få rejsning (impotens)

Krumning af penis ved rejsning (Peyronies sygdom)

Uregelmæssig puls

Forstyrrelser i hjertets elektriske impulser

Mundtørhed

Snue

Hårtab

Forandringer i leverfunktionsprøver.

Meget sjældne (kan forekomme hos én ud af 10.000 patienter):

Forandringer i blodværdier (trombocytopeni, leukopeni)

Maskering af symptomer på for højt stofskifte

Maskering af symptomer på for lavt blodsukker

Glemsomhed

Forvirring

Stemningsskift

Susen/ringen for ørerne (tinnitus)

Nedsat hørelse

Smagsforandringer

Leverbetændelse (hepatitis)

Lysfølsomhed

Forværring af psoriasis (hudsygdom)

Muskelsvækkelse

Ledsmerter

Vævsdød (koldbrand) hos patienter med alvorlige kredsløbsforstyrrelser.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Metoprololsuccinat ”Alternova” utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metoprololsuccinat ”Alternova” efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30º C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoprololsuccinat ”Alternova” indeholder:

Aktivt stof: Metoprololsuccinat. En depottablet indeholder:

23,75 mg metoprololsuccinat svarende til 25 mg metoprololtartrat

47,5 mg metoprololsuccinat svarende til 50 mg metoprololtartrat

95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat

190 mg metoprololsuccinat svarende til 200 mg metoprololtartrat

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose, methylcellulose, majsstivelse: glycerol,

ethylcellulose og magnesiumstearat.

Tabletovertræk:

Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, stearinsyre og titandioxid (E171).

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Metoprololsuccinat 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg tabletter er hvide, ovale, bikonvekse film-

overtrukne depottabletter med delekærv på begge sider.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning (PVC-PE-PVDC/Al):

10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 98 og 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Fremstiller

Farmaprojects S.A.U

Santa Eulalia, 240-242;

08902 L’Hospitalet de Llobregat,

Barcelona

Spanien

eller

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Metoprololsuccinat ”Alternova”

Denne indlægsseddel blev senest ændret 21. november 2017