Metoprololsuccinat "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprololsuccinat "1A Farma" 200 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprololsuccinat "1A Farma" 200 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37306
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter

Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter

Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter

Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottabletter

Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottabletter

metoprololsuccinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metoprololsuccinat 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat 1A Farma

Sådan skal du tage Metoprololsuccinat 1A Farma

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Metoprololsuccinat, der er det aktive indholdsstof i Metoprololsuccinat 1A Farma, blokerer visse beta-

receptorer i kroppen, særligt dem i hjertet (selektiv beta-receptorblokker).

Metoprololsuccinat 1A Farma anvendes ved:

Forhøjet blodtryk

Brystsmerter

Hjerterytmeforstyrrelser

med hurtig puls.

behandling efter den akutte fase af et hjerteanfald.

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag.

Forebyggelse af

migræne

Behandling af en

svækket hjertemuskel

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METOPROLOLSUCCINAT 1A

FARMA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Metoprololsuccinat 1A Farma

Hvis du er

allergisk

(overfølsom) over for metoprololsuccinat, andre beta-receptorblokkere

eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat 1A Farma.

Hvis du har

2. eller 3. grads hjerteblok

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Hvis du har

svag hjertemuskel

, der ikke er stabiliseret (dette vil sædvanligvis medføre

åndenød og hævede ankler).

Hvis du har en

meget lav puls

(under 50 slag i minuttet) eller

uregelmæssigt hjertslag

(syg

sinus-syndrom).

Hvis du tidligere har haft et

hjertetilfælde med shock.

Hvis du har

meget dårligt blodomløb

, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.

Hvis du har

meget lavt blodtryk

, hvilket kan medføre svimmelhed og besvimelse.

Hvis lægen har fortalt dig, at du har

for meget syre i blodet

(metabolisk acidose).

Hvis du har en alvorlig form for bronkial astma eller andre svære vejrtrækningsproblemer.

Hvis du tager medicin kaldet

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)

Vær ekstra forsigtig med at tage Metoprololsuccinat 1A Farma

Hvis du lider af

astma eller pibende vejrtrækning.

Vær forsigtig med at bruge beta-

receptorblokkere.

Hvis du har

diabetes mellitus

. Behandling med Metoprololsuccinat 1A Farma kan

nødvendiggøre justering af din diabetesbehandling og skjule symptomerne på lavt

blodsukkerniveau.

Hvis du har

1. grads hjerteblok

Hvis du har

dårligt blodomløb

, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder..

Hvis du har en

hormondannende svulst

i binyremarven (fæokromocytom). I dette tilfælde

skal du inden og under behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma have behandling med

en alfa-receptorblokker.

Hvis din

skjoldbruskkirtel er overaktiv

(hyperthyreoidisme). Metoprololsuccinat 1A Farma

kan skjule symptomerne på en overaktiv skjoldbruskkirtel.

Hvis du skal

opereres

. Fortæl narkoselægen, at du tager Metoprololsuccinat 1A Farma, inden

du bliver bedøvet..

Hvis du har eller har haft

psoriasis

, da beta-receptorblokkere kan forværre eller forårsage

psoriasis.

Hvis du har

allergi

. Denne medicin kan forstærke din reaktion på pollen eller andre allergener.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Anden medicin kan påvirke virkningen af

Metoprololsuccinat 1A Farma, og Metoprololsuccinat 1A Farma kan påvirke virkningen af anden

medicin. Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager:

-

Clonidin

(mod forhøjet blodtryk): Hvis det bliver nødvendigt at afbryde samtidig behandling

med clonidin, skal du stoppe med at tage beta-receptorblokkeren (f.eks. Metoprololsuccinat

Hexal) adskillige dage forinden. Din læge vil give dig klare anvisninger for, hvordan du skal

gøre.

Såkaldte

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)

. Du må ikke tage

Metoprololsuccinat 1A Farma sammen med disse.

Calciumantagonister

af verapamil- eller diltiazemtypen (mod forhøjet blodtryk, brystsmerter

eller uregelmæssigt hjerteslag) eller

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser

(antiarytmika).

-

Bedøvelsesmidler, der skal inhaleres.

Anden

blodtrykssænkende medicin

Såkaldte

sympatomimetika

, der er medicin mod astma eller tilstoppet næse.

Reserpin, alfa-methyldopa, clonidin, guanfacin, propafenon, amiodaron, quinidin

hjerteglykosider

(mod hjerteproblemer).

Andre betablokkere

, såsom øjendråber med timolol.

Insulin

diabetesmedicin, som indtages gennem munden.

Metoprololsuccinat 1A Farma kan undertrykke symptomerne på et lavt blodsukkerniveau. Du

skal regelmæssigt have målt dit blodsukkerniveau og om nødvendigt have tilpasset din

diabetesbehandling.

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Medicin mod smerter, betændelse og artritis

(såsom indometacin eller celecoxib).

drenalin

, også kaldet epinefrin. Metoprololsuccinat 1A Farma kan nedsætte adrenalins

virkning på overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner).

Medicin mod bakterieinfektioner (

rifampicin

Medicin mod mavesår (

cimetidin

Hydralazin

(mod forhøjet blodtryk).

Medicin mod depression

(såsom paroxetin, fluoxetin og sertralin).

Medicin mod psykiske forstyrrelser

(f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen).

Diphenhydramin

(medicin mod høfeber og allergi)

.

Terbinafin

(mod svamp).

Hydroxychloroquin

(mod malaria).

Lidocain

(til lokal bedøvelse).

Brug af Metoprololsuccinat 1A Farma sammen med mad og drikke

Samtidig brug af Metoprololsuccinat 1A Farma og

alkohol

forstærke den sløvende effekt

begge substanser.

Du skal

undgå alkohol

, mens du er i behandling med Metoprololsuccinat 1A Farma.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Metoprololsuccinat 1A Farma må kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt, og

hvis lægen har vurderet, at fordelene ved behandlingen overstiger de mulige risici. Behandlingen med

metoprolol skal afbrydes 48-72 timer før det forventede fødselstidspunkt. Hvis dette ikke er muligt, vil

en læge holde dit nyfødte barn under nøje observation i de første 48-72 timer efter fødslen.

Amning

Metoprolol udskilles i modermælk.

Selvom brug af de anbefalede doser ikke forventes at medføre bivirkninger, skal ammede spædbørn

dog nøje overvåges for tegn på effekter af lægemidlet (f.eks. lægeovervågning af hjertefunktionen).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololsuccinat 1A Farma kan give bivirkninger som

svimmelhed

træthed

, der kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gør sig særligt gældende, hvis du

samtidig drikker alkohol, og når du skifter fra anden medicin til Metoprololsuccinat 1A Farma.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat 1A Farma

Metoprololsuccinat 1A Farma indeholder glucose, lactose og saccharose (sukker). Kontakt lægen, før

du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE METOPROLOLSUCCINAT 1A FARMA

Tag altid Metoprololsuccinat 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal tage 2 Metoprololsuccinat 1A Farma 25

mg depottabletter

én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan

dosis øges til 4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter

dagligt (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Brystsmerter (angina pectoris)

4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter

én gang dagligt

(svarende til 95-

190* mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 47,5-

190* mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190*

mg metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

4 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95* mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan dosis øges til 8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én

gang dagligt

(svarende til 190* mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190* mg

metoprololsuccinat).

Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal

tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge ½ Metolprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til

11,88 mg metoprololsuccinat).

anden uge

af behandlingen kan dosis øges til

1 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg

depottablet én gang dagligt

(svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den anbefalede startdosis i de

første

to uger 1 Metolprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til

23,75 mg metoprololsuccinat).

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis

med to ugers mellemrum

op til 8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til

190 mg* metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 8

Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter

én gang dagligt (svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat 1A Farma 50mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du tage

1 Metoprololsuccinat 1A

Farma 50mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan

dosis øges til 2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én

gang dagligt

(svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Brystsmerter (angina pectoris)

2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190*

mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg* metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

2 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan

dosis øges til 4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én

gang dagligt

(svarende til 190 mg* metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg* metoprololsuccinat).

Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal

tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i

den

første uge

11,88 mg*

metoprololsuccinat

én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

dosis øges til

½ Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottablet én gang dagligt

(svarende

til 23,75 mg metoprololsuccinat). Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den

anbefalede startdosis i de

første to uger ½ Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottablet

én gang dagligt

(svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis hver anden uge op til 4

Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter

én gang dagligt (svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 4

Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg*

metoprololsuccinat)

eller den højest tålte dosis.

Det skal være en læge med erfaring i

behandling af stabil symptomatisk hjertemuskelsvækkelse, der ordinerer behandlingen med

Metoprololsuccinat 1A Farma. Lægen vil nøje overvåge din tilstand efter hver dosisøgning. Hvis

dit blodtryk falder, vil lægen eventuelt være nødt til at sænke dosis af den anden medicin, du får

på samme tid. Hvis dit blodtryk falder, betyder det ikke nødvendigvis, at du ikke kan få

langtidsbehandling med metoprolol, men lægen vil nedsætte dosis, indtil dit blodtryk er

stabiliseret.

*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du tage

½ Metoprololsuccinat 1A

Farma 100 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til 1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg

depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes

et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-

190 mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-

190 mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

-

2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

1 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan dosis

øges til 2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én

gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 95-

190 mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge

11,88 mg*

metoprololsuccinat

én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

dosis øges til

23,75 mg*

metoprololsuccinat

én gang dagligt

. Hvis du har

svækket

hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den anbefalede startdosis i de

første to uger 23,75 mg*

metoprololsuccinat én gang dagligt

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis hver anden uge op til 2

Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 2 Metoprololsuccinat 1A

Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller den

højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du tage

1

/3 Metoprololsuccinat 1A

Farma 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til ⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg

depottabletter dagligt

(svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet

blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-

190 mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

⅔ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til 1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg

depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

lægen

øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt

. Hvis du

har svækket

hjertemuskel

i NYHA-

klasse II,

er den anbefalede startdosis i de

første 2 uger 23,75 mg*

metoprololsuccinat én gang dagligt

Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan

fordoble dosis hver anden uge op til 1⅓

Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1⅓

Metoprololsuccinat 1A Farma 150mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat)

eller den højest tålte dosis

*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat 1A Farma 200mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Hvis du har

mildt til moderat forhøjet blodtryk

, skal du have

47,5 mg*

metoprololsuccinat.

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til ½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg

depottablet dagligt

(svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et

yderligere blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)

-

½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)

½ Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95 mg

metoprololsuccinat).

Om nødvendigt kan lægen

øge dosis til 1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet

én gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 95-190

mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være

stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

Hvis du har

svækket hjertemuskel

i NYHA-

klasse III-IV

, er den anbefalede startdosis i den

første uge 11,88 mg

* metoprololsuccinat

én gang dagligt

anden uge

af behandlingen kan

lægen

øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt

. Hvis du har

svækket

hjertemuskel

i NYHA-

klasse II

, er den anbefalede startdosis i de

første 2 uger 23,75 mg*

metoprololsuccinat én gang dagligt.

Derefter bør dosis øges til det dobbelte.

Lægen kan øge dosis hver anden uge op til 1

Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt

(svarende til 190 mg

metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1 Metoprololsuccinat

1A Farma 200 mg depottablet

én gang dagligt

(svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller

den højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse tilfælde.

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Metoprololsuccinat 1A Farma er for stærk

eller svag.

Børn og unge

Der er begrænset erfaring med brug af Metoprololsuccinat 1A Farma til børn. Det frarådes at anvende

Metoprololsuccinat 1A Farma til børn og unge.

Ældre

Der er ikke udført forsøg med patienter over 80 år. Lægen vil derfor være særlig forsigtig med at øge

dosis, hvis du er

over 80 år.

Sådan indtager du Metoprololsuccinat 1A Farma

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Tabletterne skal tages gennem munden.

Tag depottabletterne én gang dagligt, helst i forbindelse med morgenmaden. Synk depottabletterne

hele eller delte. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Tag tabletterne med vand (mindst ½ glas).

Tag altid Metoprololsuccinat 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat 1A Farma-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat 1A Farma, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Lægen vil på baggrund af dine symptomer vurdere, hvilke tiltag, der er nødvendige.

Gem pakningen, så lægen kan se hvilken medicin, du har taget, og starte en passende behandling.

Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat 1A Farma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet

som ordineret.

Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat 1A Farma

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma

må ikke afbrydes brat

men skal nedtrappes

gradvist. Hvis behandling med beta-receptorblokkere bliver afbrudt brat, kan det medføre forværring

af hjertesvigt og øge risikoen for et hjertetilfælde og pludseligt hjertestop.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Metoprololsuccinat 1A Farma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Bivirkninger kan opstå med følgende hyppigheder:

Meget almindelig

Almindelig:

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Forekommer hos mellem 1 af 10 ud af 100 behandlede

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Meget Almindelig;

Udtalt blodtryksfald, særligt når du rejser dig op, i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab

Træthed

Almindelig:

Svimmelhed

Hovedpine

Nedsat pulsslag (bradykardi)

Balanceforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab)

Hjertebanken

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Kolde hænder og fødder

Åndedrætsbesvær ved fysisk anstrengelse

Kvalme

Mavesmerter

Diarré

Forstoppelse

Ikke almindelig:

Vægtøgning

Depression

Nedsat koncentrationsevne

Døsighed eller søvnforstyrrelser

Mareridt

Prikken, stikken og følelsesløshed i huden (paræstesi)

Forbigående forværring af symptomer på svækket hjertemuskel

1. grads hjerteblok (AV-blok)

Smerter i hjerteregionen

Luftvejskramper (bronkospasmer)

Opkastning

Hududslæt (psoriasislignende nældefeber og dystrofiske hudlæsioner)

Øget svedtendens

Muskelkramper

Væskeophobning i kroppens væv (ødem)

Sjælden:

Forværring af latent diabetes mellitus (unormalt højt blodsukker efter indtagelse af almindelige

mængder sukker, hvilket ikke var tilfældet før behandling med Metoprololsuccinat 1A Farma)

Nervøsitet

Anspændthed

Synsforstyrrelser

Tørre eller irriterede øjne

Øjenbetændelse (konjunktivitis)

Nedsat hjertefunktion

Hjerterytmeforstyrrelser (arytmier)

Nedsat stimulusledning

Tilstoppet næse

Impotens og andre seksuelle forstyrrelser

Peyronies sygdom (fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemerne i penis)

Mundtørhed

Afvigende resultater ved leverfunktionsanalyser

Hårtab

Meget sjælden:

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

Glemsomhed eller hukommelsesforstyrrelser

Forvirring

Hallucinationer

Personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger)

Ringen for ørerne (tinnitus)

Nedsat hørelse

Vævsdød (nekrose) hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i hænder, arme eller ben

forud for behandlingen.

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Symptomforværring hos personer med periodisk halten (claudication intermittens) eller

karkramper i tæer og fingre (Raynauds syndrom)

Nedsat smagssans

Leverbetændelse

Lysoverfølsomhed

Forværring af psoriasis

Udvikling af psoriasis

Psoriasis-lignende symptomer

Ledsmerter, muskelsvækkelse

Lindring af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, kan lægen anbefale passende foranstaltninger til at afhjælpe bivirkningerne

eller afbryde behandlingen, hvis det er nødvendigt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metoprololsuccinat 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metoprololsuccinat 1A Farma indeholder:

Aktivt stof: metoprololsuccinat

Øvrige indholdsstoffer

: Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), crospovidon, glucose,

hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, magnesiumstearat (Ph. Eur.), majsstivelse,

polyacrylat, kolloidt siliciumdioxid, saccharose, talcum, farvestoffet titandioxid (E 171).

Metoprololsuccinat 1A Farma 100mg indeholder desuden:

Gult jernoxid/jernhydroxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma

Metoprololsuccinat 1A Farma 23,5 mg/47,5 mg/190 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på

begge sider.

Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg er lysegule, aflange tabletter med delekærv på begge sider.

Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg er hvide, aflange tabletter med to delekærve på begge sider.

PP/aluminiumblisterpakninger

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.

PVC/Aclar/aluminiumblisterpakninger

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.

HDPE-tabletbeholdere

Pakningsstørrelser: 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser og pakningstyper er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:

Metoprolol Succinat 1A

Farma

Metoprolol Z 1a Pharma

25/50/100/150/200 mg

retard tabletta

BETO 25/50/100/150/200

Denne indlægsseddel blev senest revideret 17. marts 2011

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Active substance: Interferon Beta - 1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5392 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/102/T/178

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Active substance: peginterferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4881 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2827/T/49

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Active substance: Interferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4780 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/136/T/135

Europe -DG Health and Food Safety