Metoprolol "GEA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprolol "GEA" 50 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprolol "GEA" 50 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30195
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel

Metoprolol

”GEA” depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg

Metoprolol

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt lægen eller apoteket.

Lægen har ordineret Metoprolol ”GEA” til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til

andre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Metoprolol ”GEA”

3. Sådan skal du tage Metoprolol ”GEA”

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Metoprolol ”GEA” er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).

Metoprolol ”GEA” virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.

Du kan bruge Metoprolol ”GEA” ved:

Forhøjet blodtryk.

Hjertekramper (angina pectoris).

Uregelmæssig, hurtig hjerterytme.

Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

For stor mængde hormon fra skjoldbruskkirtlen.

Forebyggelse af migræne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Metoprolol ”GEA”

Tag ikke Metoprolol ”GEA”, hvis:

Du har en sygdom i hjerte eller pulsårer. Tal med lægen.

Du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).

Du får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

Du er overfølsom over for metoprololtartrat eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Metoprolol ”GEA” depottabletter.

Særlige forholdsregler

Tal med lægen, hvis:

Du har forstyrrelser i hjerterytmen.

Du får meget lav puls.

Du har "hvide fingre og tæer" (Raynaud’s syndrom).

Du har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).

Du får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).

Du har astma.

Du har diabetes.

Du tidligere har haft allergiske reaktioner.

En i din nærmeste familie har psoriasis.

Du har en alvorlig leversygdom.

Du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Metoprolol ”GEA”.

Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal dette ske gradvist over 10 - 14 dage.

Brug af Metoprolol ”GEA” sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Metoprolol ”GEA” sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Metoprolol ”GEA”, hvis det er aftalt med lægen.

Kontakt lægen, hvis du bliver gravid under behandlingen med Metoprolol ”GEA”.

Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Metoprolol ”GEA”. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprolol ”GEA” kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt ved starten af

behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Metoprolol ”GEA”, og Metoprolol ”GEA” kan

påvirke virkningen af andre lægemidler. Tal med lægen, hvis du tager følgende:

Medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, propafenon,

amidaron, lidocain, methyldopa, andre betablokkere, hjerteglykosider, glyceroltrinitrat,

vanddrivende medicin og karudvidende medicin).

Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).

Medicin mod mavesår (cimetidin).

Smertestillende medicin (NSAID).

Insulin eller tabletter mod diabetes.

Medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).

Medicin mod epilepsi (barbiturater).

Medicin mod psykoser (phenothiaziner).

Kraftig smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Metoprolol ”GEA”

Forhøjet blodtryk

Voksne: Normalt 1 tablet (50 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis.

Hjertekrampe (angina pectoris)

Voksne: Individuel dosering. Normalt 1 tablet (50 mg, 100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig.

Uregelmæssig hurtig hjerterytme

Voksne: 1 tablet (100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis.

Forebyggelse efter blodprop i hjertet

Voksne: Individuel dosering, oftest 1 tablet (200 mg) 1 gang daglig.

Forebyggelse af migræne

Voksne: 1 tablet (100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis.

Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen

Voksne: 1 tablet (50, 100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis, men tal med lægen, hvis du er over 80 år.

Følg lægens anvisninger.

Børn: Metoprolol ”GEA” må ikke anvendes til børn.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg

lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion. Følg

lægens anvisninger.

Du skal tage depottabletterne hele sammen med 1 glas vand. Tabletterne på 50 mg kan

deles og tages halve. Du må ikke tygge eller knuse depottabletterne. Du bør tage

depottabletterne om morgenen.

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 2

døgn før. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Metoprolol ”GEA”?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Metoprolol ”GEA”, end

der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være: svimmelhed, langsom puls, forstyrrelser i

hjerterytmen, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kvalme, opkastning og

blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller medicin mod

epilepsi, kan det forværre tilstanden.

Har du glemt at tage Metoprolol ”GEA”?

Hvis du har glemt en dosis Metoprolol ”GEA”, tag den da så snart du kommer i tanke om

det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke

dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Metoprolol ”GEA” kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Meget langsom puls. Kontakt lægen eller skadestuen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hallucinationer. Forværring af hjerteproblemer, åndenød, uregelmæssig hjerterytme,

brystsmerter. Kontakt lægen eller skadestuen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og

slimhinder, blå mærker. Koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme.

Leverbetændelse. Kontakt lægen eller skadestuen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Svimmelhed, besvimelse pga. meget lavt blodtryk. Kontakt lægen.

Træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine. Kolde hænder og fødder. Åndenød. Kvalme, mavesmerter, diarré,

forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Depression, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, mareridt. Brændende, kløende eller

prikkende fornemmelse i huden, muskelkramper. Åndenød. Opkastning. Udslæt,

nældefeber. Væske i kroppen, øget svedtendens. Vægtstigning.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lavt blodsukker, forstyrrelse i fedtomsætningen.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, således at

bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Fortæl læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Metoprolol ”GEA” utilgængeligt for børn.

Tag ikke Metoprolol ”GEA” efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Metoprolol ”GEA” depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Metoprolol ”GEA”

er metoprolol som metoprololtartrat.

De øvrige indholdsstoffer er: Hypromellose; povidon (K30); silica, kolloid vandfri og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

Metoprolol ”GEA” 50 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet med delekærv på

begge sider. Mærket MTT | 50 på den ene side.

Metoprolol ”GEA” 100 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet. Mærket MTT

100 på den ene side.

Metoprolol ”GEA” 200 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet. Mærket MTT

200 på den ene side.

Pakningsstørrelser

Metoprolol ”GEA” 50 mg og 100 mg: 20, 30, 50 og 100 depottabletter.

Metoprolol ”GEA” 200 mg: 20, 28, 30, 50 og 100 depottabletter.

Markedsføring i Danmark

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, C. F. Tietgens Boulevard 40,DK-5220 Odense SØ.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Revideret 9. maj 2008

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-6-2016

Operation targets illegal medicines

Operation targets illegal medicines

Global medicine operation just completed. Operation Pangea resulted in 393 arrests and the suspension of more than 4,900 websites.

Danish Medicines Agency

28-5-2014

More than 10,000 websites shut down in global operation

More than 10,000 websites shut down in global operation

The recent global Operation PANGEA VII resulted in the shutdown of more than 10,000 websites. The operation focused on combating online sale of counterfeit medicines and making consumers aware that they need to take care of themselves when buying medicines online. Globally, the operation led to 237 arrests, some 540,000 parcels were inspected and over 9.4 million units containing potentially life-threatening medicines were seized – worth an estimated value of more than USD 35 million. More than 10,000 we...

Danish Medicines Agency

7-8-2018

EU/3/16/1694 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/16/1694 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/16/1694 (Active substance: Autologous CD4+ and CD8+ T-cells transduced with lentiviral vector containing an affinity-enhanced T-cell receptor targeting the New York esophageal antigen-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5405 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

22-7-2018

We'll establish a robust medical device patient safety net by continuing our work on NEST, or the National Evaluation System for health Technology. NEST links data from registries, EHRs and billing claimspic.twitter.com/m2UaZ6gEaV

We'll establish a robust medical device patient safety net by continuing our work on NEST, or the National Evaluation System for health Technology. NEST links data from registries, EHRs and billing claimspic.twitter.com/m2UaZ6gEaV

We'll establish a robust medical device patient safety net by continuing our work on NEST, or the National Evaluation System for health Technology. NEST links data from registries, EHRs and billing claims pic.twitter.com/m2UaZ6gEaV

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety