Metoprolol "GEA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprolol "GEA" 50 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprolol "GEA" 50 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30195
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel

Metoprolol

”GEA” depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg

Metoprolol

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt lægen eller apoteket.

Lægen har ordineret Metoprolol ”GEA” til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til

andre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Metoprolol ”GEA”

3. Sådan skal du tage Metoprolol ”GEA”

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Metoprolol ”GEA” er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).

Metoprolol ”GEA” virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.

Du kan bruge Metoprolol ”GEA” ved:

Forhøjet blodtryk.

Hjertekramper (angina pectoris).

Uregelmæssig, hurtig hjerterytme.

Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

For stor mængde hormon fra skjoldbruskkirtlen.

Forebyggelse af migræne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Metoprolol ”GEA”

Tag ikke Metoprolol ”GEA”, hvis:

Du har en sygdom i hjerte eller pulsårer. Tal med lægen.

Du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).

Du får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

Du er overfølsom over for metoprololtartrat eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Metoprolol ”GEA” depottabletter.

Særlige forholdsregler

Tal med lægen, hvis:

Du har forstyrrelser i hjerterytmen.

Du får meget lav puls.

Du har "hvide fingre og tæer" (Raynaud’s syndrom).

Du har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).

Du får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).

Du har astma.

Du har diabetes.

Du tidligere har haft allergiske reaktioner.

En i din nærmeste familie har psoriasis.

Du har en alvorlig leversygdom.

Du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Metoprolol ”GEA”.

Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal dette ske gradvist over 10 - 14 dage.

Brug af Metoprolol ”GEA” sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Metoprolol ”GEA” sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Metoprolol ”GEA”, hvis det er aftalt med lægen.

Kontakt lægen, hvis du bliver gravid under behandlingen med Metoprolol ”GEA”.

Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Metoprolol ”GEA”. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprolol ”GEA” kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt ved starten af

behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Metoprolol ”GEA”, og Metoprolol ”GEA” kan

påvirke virkningen af andre lægemidler. Tal med lægen, hvis du tager følgende:

Medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, propafenon,

amidaron, lidocain, methyldopa, andre betablokkere, hjerteglykosider, glyceroltrinitrat,

vanddrivende medicin og karudvidende medicin).

Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).

Medicin mod mavesår (cimetidin).

Smertestillende medicin (NSAID).

Insulin eller tabletter mod diabetes.

Medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).

Medicin mod epilepsi (barbiturater).

Medicin mod psykoser (phenothiaziner).

Kraftig smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Metoprolol ”GEA”

Forhøjet blodtryk

Voksne: Normalt 1 tablet (50 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis.

Hjertekrampe (angina pectoris)

Voksne: Individuel dosering. Normalt 1 tablet (50 mg, 100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig.

Uregelmæssig hurtig hjerterytme

Voksne: 1 tablet (100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis.

Forebyggelse efter blodprop i hjertet

Voksne: Individuel dosering, oftest 1 tablet (200 mg) 1 gang daglig.

Forebyggelse af migræne

Voksne: 1 tablet (100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis.

Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen

Voksne: 1 tablet (50, 100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis, men tal med lægen, hvis du er over 80 år.

Følg lægens anvisninger.

Børn: Metoprolol ”GEA” må ikke anvendes til børn.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg

lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion. Følg

lægens anvisninger.

Du skal tage depottabletterne hele sammen med 1 glas vand. Tabletterne på 50 mg kan

deles og tages halve. Du må ikke tygge eller knuse depottabletterne. Du bør tage

depottabletterne om morgenen.

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 2

døgn før. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Metoprolol ”GEA”?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Metoprolol ”GEA”, end

der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være: svimmelhed, langsom puls, forstyrrelser i

hjerterytmen, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kvalme, opkastning og

blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller medicin mod

epilepsi, kan det forværre tilstanden.

Har du glemt at tage Metoprolol ”GEA”?

Hvis du har glemt en dosis Metoprolol ”GEA”, tag den da så snart du kommer i tanke om

det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke

dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Metoprolol ”GEA” kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Meget langsom puls. Kontakt lægen eller skadestuen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hallucinationer. Forværring af hjerteproblemer, åndenød, uregelmæssig hjerterytme,

brystsmerter. Kontakt lægen eller skadestuen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og

slimhinder, blå mærker. Koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme.

Leverbetændelse. Kontakt lægen eller skadestuen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Svimmelhed, besvimelse pga. meget lavt blodtryk. Kontakt lægen.

Træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine. Kolde hænder og fødder. Åndenød. Kvalme, mavesmerter, diarré,

forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Depression, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, mareridt. Brændende, kløende eller

prikkende fornemmelse i huden, muskelkramper. Åndenød. Opkastning. Udslæt,

nældefeber. Væske i kroppen, øget svedtendens. Vægtstigning.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lavt blodsukker, forstyrrelse i fedtomsætningen.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, således at

bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Fortæl læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Metoprolol ”GEA” utilgængeligt for børn.

Tag ikke Metoprolol ”GEA” efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Metoprolol ”GEA” depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Metoprolol ”GEA”

er metoprolol som metoprololtartrat.

De øvrige indholdsstoffer er: Hypromellose; povidon (K30); silica, kolloid vandfri og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

Metoprolol ”GEA” 50 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet med delekærv på

begge sider. Mærket MTT | 50 på den ene side.

Metoprolol ”GEA” 100 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet. Mærket MTT

100 på den ene side.

Metoprolol ”GEA” 200 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet. Mærket MTT

200 på den ene side.

Pakningsstørrelser

Metoprolol ”GEA” 50 mg og 100 mg: 20, 30, 50 og 100 depottabletter.

Metoprolol ”GEA” 200 mg: 20, 28, 30, 50 og 100 depottabletter.

Markedsføring i Danmark

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, C. F. Tietgens Boulevard 40,DK-5220 Odense SØ.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Revideret 9. maj 2008

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Ambien (Zolpidem Tartrate), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, reviews and patient labeling.

US - RxList

18-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [Cardinal Health]

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [McKesson Corporation]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Cardinal Health]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Lannett Company, Inc.]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [St Marys Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed